W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gminy Bodzentyn. Prezes Lokalnej Grupy Działania "Wokół Łysej Góry", p. Anna Łubek poprowadziła szkolenie jak również zapraszała do wspólnej oceny potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów oraz określenia kierunków rozwoju z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW. 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA