Drukuj

Gmina Bodzentyn informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w „Programie Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2016”.

Wyżej wymieniony program w 100% będzie sfinansowany ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz środków własnych Gminy Bodzentyn. Swym zakresem obejmował będzie demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

W związku z tym osoby, które planują w 2016 roku skorzystać z tej formy pomocy mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn w celu złożenia wniosku o usunięcie azbestu z posesji (wypełnienie ankiety dot. wyrobów zawierających azbest nie jest równoznaczne
z uczestnictwem w programie).

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością do celów budowlanych oraz mapę sytuacyjną działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Wniosek oraz oświadczenie można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie,
pokój nr 4 (budynek boczny) lub pobrać ze strony
www.bodzentyn.bip.jur.pl z zakładki:
Jak załatwić sprawę > Druki do pobrania.