Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Jednym ze stawianych pytań jest to, co zrobić, by rewitalizacja nie kojarzyła się tylko z przebudowanym Rynkiem Górnym, ale także ożywiła potencjał turystyczny, społeczny i gospodarczy Gminy Bodzentyn.

Rewitalizacja, (wg nowej ustawy z 09.11.2015r.), stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub potencjału społecznego, a także o niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnym (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków).

W związku z tym dla Burmistrza bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych. Chcemy, aby mieszkańcy zwrócili nam uwagę na elementy, które będą wzbogacały gminę i skłaniały ludzi do różnych aktywności. Spostrzeżenia i opinie mieszkańców w tym zakresie będą stanowić istotny element ostatecznego kształtu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. Gminny Program Rewitalizacji będzie podstawowym załącznikiem do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych na działania, które będą wynikały z tego właśnie programu.

W związku z przygotowaniami do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Bodzentyn, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną na terenie gminy, jednostki organizacyjne jst, organy władzy publicznej, podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, do przedstawiania potrzeb i oczekiwań w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Dlatego też uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie jej drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie bądź wysyłanie pocztą na adres tutejszego Urzędu (Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn) do dnia 18.01.2016r.

Zapraszamy również na spotkania w sprawie przygotowania procesu rewitalizacji, które odbędą się w terminach wskazanych w poniższym Zarządzeniu.

W razie pytań osobą do kontaktu jest p. Justyna Gawlik – inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych, tel. 41 311 55 11 , 41 311 50 10, wew. 13 .

Pobierz ankietę

Zarządzenie 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA