Bohaterowie, którzy swoją odwagą i miłością do Ojczyzny przeszli do historii – tak można opisać żołnierzy Zgrupowań Armii Krajowej "Ponurego" i "Nurta". W czasie II wojny światowej ziemia świętokrzyska doświadczyła wielu cierpień, jednak to właśnie tutaj wielu bohaterów zdecydowało się na walkę, wykazując się niezwykłym poświęceniem dla kraju. Wykus, położony w naszej gminie, stał się symbolem wolności i oporu w tych ciężkich czasach. Co roku odbywają się tu uroczystości poświęcone pamięci działań partyzanckich, organizowane przez Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury-Nurt" oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski.

Obchody rozpoczęły się w piątek 14 czerwca br. na Rynku Górnym w Bodzentynie, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą mjr Marianowi Świderskiemu ps. „Dzik”.

Watro nadmienić, że w dniu 09 października 2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn wpłynął wniosek Pana Włodzimierza Bąderskiego Radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie, w którym wspólnie z Mieszkańcami Bodzentyna oraz członkami rodziny mjr. rez. piech. Mariana Jana Świderskiego ps. ,,Dzik", zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ww. Partyzanta AK.

Burmistrz zgodnie z właściwością prośbę przekierował do Rady Miejskiej w Bodzentynie, która w dniu 26 lutego br. podjęła stosowną uchwałę w sprawie wyrażania zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Rynku Górnym w Bodzentynie. Działania mające na celu uhonorowanie osoby zasłużonej w walce o niepodległość państwa Polskiego w okresie II wojny światowej, były poprzedzone konsultacjami z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie potwierdzenia autentyczności faktów historycznych.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu ww. uchwały - Marian Świderski syn Józefa i Władysławy, urodził się 23 października 1910 r. w Bodzentynie, gdzie także ukończył  Seminarium Nauczycielskie. Podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. Po wybuchu II wojny światowej był mocno zaangażowany w walkę o wolność, niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej. W 1939 r. był współorganizatorem konspiracyjnych „trójek” w Bodzentynie, a następnie jednym z współtwórców Podobwodu ZWZ–AK Bodzentyn. ,,Dzik" prowadził szkolenia ludzi w zakresie dywersji, zdobywania broni, jej konserwacji i przechowywania. Z każdym trwającym rokiem wojny nasilał się terror prowadzony przez niemieckiego okupanta na ludności polskiej. Dlatego w roku 1942 w odpowiedzi na coraz okrutniejsze represje zaczęły grupować się drobne oddziały partyzanckie. Do Oddziału Partyzanckiego AK „Chłopcy z lasu” pod dowództwem ppor. Euzebiusza Domoradzkiego „Grota” przyłączył się Marian Świderski, gdzie od końca 1942 r. pełnił funkcję oficera szkoleniowego.

Od początku roku 1943 zaczęły powstawać większe oddziały partyzancjkie, które były obejmowane jednolitym dowodzeniem. Wiosną 1943 roku Komenda Główna Armii Krajowej skierowała na Kieleczczyznę por. mjr. Jana Piwnika ,,Ponurego" mianując go Szefem Okręgowego Kedywu. 11 czerwca 1943 r. oddział ,,Grota" dołączył do I Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. ,,Dzik" pełnił w oddziale funkcję oficera szkoleniowego 1 plutonu I Zgrupowania, a następnie objął dowództwo nad tym plutonem. Podczas odtwarzania w 1944 roku Sił Zbrojnych w Kraju Zgrupowania zostały przeorganizowane w I batalion 2 Pułku Piechoty Legionów AK. Ppor. Marian Świderski ,,Dzik" dowodził 2 kampanią ww. batalionu. Natomiast od połowy listopada 1944 roku ,,Dzik" był dowódcą ,,garnizonu świętokrzyskiego" w rejonie Bodzentyna. Ostatecznie wojnę zakończył w stopniu porucznika.

W kolejnych latach był zaangażowany w działalność podziemia antykomunistycznego na Kielecczyźnie, a następnie na Opolszczyźnie. Represjonowany przez UB w 1947 r., więziony i oskarżony o zbrodnie w okresie II wojny światowej. Z braku dowodów został zwolniony. Od początku lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX w. był inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa. Pomimo doświadczonych represji, w roku 1957 został przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika - Kapliczki Matki Bożej Bolesnej na Wykusie. Dzień odsłonięcia Kapliczki - 15 września 1957 roku był także dniem powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej ,,Ponury"-,,Nurt". W 1970 r. został awansowany na kapitana rezerwy piechoty; w 1990 otrzymał awans na stopień majora rezerwy piechoty, a w 1991 r. został wybrany dożywotnio na przewodniczącego Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”. 

Mjr. rez. piech. Mariana Jana Świderskiego ps. ,,Dzik" zmarł 10 stycznia 1998 roku. Swoją wojenną działalność opisał we wspomnieniach ,,Wśród lasów, wertepów". Pozostawił po sobie trwające do dzisiaj największe uroczystości kombatanckie w regionie. Z jego inicjatywy i przy jego udziale ufundowano i odsłonięto ok. 100 pomników i tablic pamiątkowych poświęconych walkom Armii Krajowej na Kielecczyźnie.

W uznaniu znamienitych zasług w trakcie służby wojennej i powojenną kombatancką aktywność otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Walecznych po raz 1 i 2, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska po raz 1, 2, 3 i 4, Złoty Medal Za zasługi dla obronności kraju, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Srebrny Medal Za zasługi dla obronności kraju, Medal Pro Fide et Patria. 

Przed oficjalnym odsłonięciem tablicy pamiątkowej głos zabrał Burmistrz Dominik Dudek. W swoim przemówieniu szczególnie podkreślił wagę pamięci o bohaterach narodowych oraz znaczeniu krzewienia patriotyzmu wśród młodych pokoleń. Burmistrz wyraził również głęboką wdzięczność mieszkańcom, rodzinie Mariana Świderskiego oraz wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do realizacji tej niezwykle ważnej inicjatywy.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dominik Dudek oraz rodzina  mjr. rez. piech. Mariana Jana Świderskiego ps. ,,Dzik" tj. córka Joanna Kita i syn Rafał Świderski.

Na zakończenie przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod tablicą wiązanki oraz zapaliły symboliczne znicze.

 

 

W sobotę 15 czerwca odbyła się dalsza część uroczystości na Polanie Wykusowej. Upamiętniono żołnierzy i dowódców oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, dowodzonych przez cichociemnych płk. Jana Piwnika „Ponurego” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandarów na Polanę Wykusową oraz od polowej mszy świętej w intencji mjr. „Nurta” i jego żołnierzy. Całość wydarzenia uświetniał akompaniament Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie.  następnie odbył się apel poległych. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia było wręczenie policyjnych honorowych odznak za zasługi im. „Ponurego”. Wydarzenie zakończyło się uroczystym złożeniem kwiatów oraz zapaleniem symbolicznych zniczy pod kapliczką przez przybyłe delegacje.

Miasto i Gminę Bodzentyn reprezentował Burmistrz Dominik Dudek wraz z radnymi Rady Miejskiej w Bodzentynie.

 

Fot. Jacenty Kita

 

W dniu 16 czerwca br. odbył się ostatni dzień Uroczystości Wykusowych. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego odsłonięcia wystawy w Opactwie Cysterskim w Wąchocku, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Wystawa poświęcona była mjr. cc. Eugeniuszowi Kaszyńskiemu ps. "Nurt".

Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się przy pomniku upamiętniającym 80. rocznicę śmierci Jana Piwnika ps. "Ponury". Pomnik, dzieło autorstwa i wykonania Ryszarda Rymarczyka, został odsłonięty przez: siostrzeńca "Ponurego" Mieczysława Sokołowskiego, autora pomnika Ojca Jana Kazimierza Głaza oraz Prezesa Koła AK w Wąchocku Adama Kowalika.

Uroczystości zakończyły się przy pomniku "Ponurego" w Wąchocku. Tam Kompania Honorowa Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach wykonała Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową i złożono wiązanki kwiatów, oddając hołd poległym.

Miasto i Gminę Bodzentyn reprezentowała Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie Ewa Kołomańska.

 

Fot. Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 

Karta zgłoszenia kandydata

Klauzula Informacyjna

..Źle mówić lub pisać- to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich,
którzy ją z taką czcią budowali’’
Janusz Korczak

Słowa pisarza stały się motywacją do zgłębiania tajników wiedzy z literatury i ortografii przez uczennice Maję Maciejską i Maję Łakomiec, które w dniu 29 maja 2024r. wzięły udział w XI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym odbywającym się w Szkole Podstawowej w Leśnej. Dzięki temu konkursowi dziewczęta naszej szkoły mogły zaprezentować swoje zdolności i umiejętności ortograficzne.

Obydwie Maje osiągnęły doskonałe wyniki, zostały Mistrzyniami Ortografii i tym samym udowodniły, że z ortografią można być ,,za pan brat’’.

Maja Maciejska - uczennica kl.8a zdobyła I miejsce
Maja Łakomiec - uczennica kl.7b zdobyła III miejsce
Opiekunami uczennic były p. Elżbieta Durlej i p. Beata Gajek.

Jesteśmy dumne z ich dokonań i życzymy naszym ,,Ortograficznym Majom’’ dalszych sukcesów.

GRATULUJEMY!

Beata Gajek
Elżbieta Durlej
Fot. K.Bis

 

Aleksander Płaczkowski zawodnik ZKS Champions Academy z Bodzentyna uczestniczy w zgrupowaniu Kadry Narodowej Juniorów w Sumo w Krotszynie. Nasz zawodnik trenuje z najlepszymi zawodnikami z Polski pod okiem znakomitej kadry trenerskiej, przygotowując się do Mistrzostw Europy, które odbędą się już w następny weekend w Kwidzynie.
 
Gorąco kibicujemy i trzymamy kciuki.
 

 

W dniach 8.06.2024r. w Zamościu odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików w Sumo. Miasto i Gminę Bodzentyn oraz ZKS Champions Academy reprezentowała silna ekipa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie.

Dobry występ naszych zawodników, przyniósł 15 punktów dla Bodzentyna w klasyfikacji rankingu Systemu Sportu Młodzieżowego.

Najlepsze wyniki uzyskali:

Oskar Cygan w kat. wagowej +85 kg I miejsce.

Kuba Pajdo w kat. wagowej +85 kg II miejsce.

Stanisław Staszewski w kat. wagowej Open III miejsce

Jakub Kozera w kat. 85 kg III miejsce

Maciej Mróz III miejsce

Oliwia Bandura w kat. 40 kg V miejsce

Jan Latała w kat. 85 kg V miejsce

Michał Kowalik w kat. 60 kg V miejsce

Po pełnych determinacji i zaangażowania walkach na dalszych miejscach, mistrzostwa ukończyli:

Judyta Stępnik w kat. 45 kg XI miejsce

Wiktoria Łakomiec w kat. 40 kg VII miejsce

Oliwia Bednarczyk w kat. 45 kg IX miejsce

Patrycja Matysek w kat. 50 kg IX miejsce

Weronika Głuszek w kat. 40 kg IX miejsce

Jakub Błędziński w kat. 60 kg XX miejsce

Wojciech Kozera w kat. 60 kg XVI miejsce

Maciej Kwieciński w kat. 60 kg XVI miejsce

Kamil Nowakowski w kat. 52 kg IX miejsce

Oliwier Dziób w kat. 45 kg XIV miejsce

Fabian Cioroch w kat. 45 kg IX miejsce

Patryk Kleczaj w kat. 45 kg XIII miejsce

Bartosz Nowakowski w kat. 67 kg IX miejsce

Wojciech Babiarz w kat. 52 kg XIV miejsce

Piotr Bandura w kat. 45 kg XIV miejsce

Kuba Bugajski w kat. 60 kg IX miejsce

Wiktor Kuś w kat. 75 kg VII miejsce

Dominik Mędrek w kat.  60 kg XX miejsce

Oliwier Dusowski w kat 52 kg XIV miejsce

Bartosz Pożoga w kat. 67 kg XV miejsce

Gratulujemy wszystkim zawodnikom, dla większości był to debiut w tak prestiżowej imprezie.

Dziękujemy Pani Dyrektor Bożena Pożoga za pomoc i możliwość organizacji wyjazdu.

W piątek, 7 czerwca br. Pan Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

W załączeniu informacja dotycząca wprowadzanych zmian, zamieszczona na stronie:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-czerwcu-2024-r,86884

MSWiA na swojej stronie zamieściło komunikat dotyczący wygaszenia art. 13, czyli zakończenia wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z numerami telefonów infolinii w urzędach wojewódzkich dedykowanych dla osób poszukujących zakwaterowania:

https://www.gov.pl/web/mswia/nowelizacja-ustawy-pomocowej-z-podpisem-prezydenta

Jednocześnie zwracamy uwagę na wprowadzenie w ustawie art. 68 ust. 2:

Art. 68. [Użyczenie obywatelowi Ukrainy budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych - wyłączenie stosowania niektórych przepisów]

1. W przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725) oraz art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, 1429, 1723, 1860, 2029 i 2740).

2. Osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc na zasadach określonych w art. 12.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

 

 

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

 

Uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie – Iskry Niepodległej. To multimedialne widowisko o Polkach i Polakach, którzy zmieniali świat i których dokonania rozświetliły naszą codzienność.

Multimedialne pokazy odbywają się w specjalnie zaprojektowanej naczepie, która podróżuje po całej Polsce. W dniach 10-12 czerwca na zaproszenie Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie tir „Niepodległej” zawitał do Bodzentyna. Na placu tzw. ,,Małej Targowicy” wszyscy zainteresowani mogli bezpłatnie obejrzeć pokaz, który oferował unikalne połączenie historii, nowoczesnych technologii i interaktywnej edukacji, co pozwalało na głębsze zrozumienie polskiego dziedzictwa i jego wpływu na świat.

"Iskry Niepodległej" to mobilne widowisko edukacyjne zorganizowane przez Instytut Adama Mickiewicza. Projekt przybliża sylwetki ojców niepodległości, sportowców, podróżników, ludzi kultury, naukowców i działaczy społecznych. Ukazuje wpływ Polaków na świat i podkreśla znaczenie ich osiągnięć.

Wystawa popularyzuje wiedzę o przełomowych dokonaniach Polek i Polaków. Historie bohaterów "Iskier Niepodległej" to opowieści o Ludwiku Hirszfeldzie, który oznaczył grupy krwi; Janie Czochralskim, wynalazcy metody otrzymywania monokryształów krzemu; Wandzie Rutkiewicz, zdobywczyni K2; Irenie Sendlerowej, ratującej żydowskie dzieci podczas II wojny światowej; i Mieczysławie Bekkerze, współpracującym z NASA.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych, który odbędzie się 7 lipca 2024 r. od godz. 14.00 w Bodzentynie na terenie tzw. ,,Małej Targowicy" ul. Kościelna 2.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać do dnia 21.06.2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszeniowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego pn. ,,Z pasją nadziane...", który odbędzie się 7 lipca 2024 r. od godz. 14.00 w Bodzentynie na terenie tzw. ,,Małej Targowicy" ul. Kościelna 2.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać do dnia 21.06.2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszeniowa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem projektu jest rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie nisko i zero emisyjności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez udział przedsiębiorców i ich pracowników w szkoleniach i doradztwie poszkoleniowym mającym za zadanie zaplanowanie lub zaprojektowanie nowego działania w przedsiębiorstwie uczestniczącym w projekcie, zgodnego z GOZ.

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski.

Realizacja projektu przewidziana jest do 31.12.2026 r.

Obecnie trwa pierwsza runda naboru – do 30.06.2024 r.

Zarówno unijne, jak i polskie przepisy dążą do transformacji gospodarki w kierunku GOZ, jest to model gospodarki, który niebawem będzie jedynym właściwym. Należy więc dobrze przygotować się do wdrożenia jego założeń w każdym przedsiębiorstwie.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej https://profesjonalnekadrygoz.pl/

W ramach promocji projektu planujemy m. in. organizację spotkania online w dniu 20.06.2024 r., poniżej link do spotkania:

Spotkanie informacyjno-promocyjne projekt Profesjonalne kadry GOZ 20.06.2024 r.

 

ADN Akademia Biznesu

 

Zapraszamy do korzystania z BEZPŁATNEGO mobilnego systemu ostrzegania i powiadamiania.

Za pośrednictwem wiadomości  SMS informujemy mieszkańców o:

  • Zagrożeniach meteorologicznych i stanach ostrzegawczych,
  • Bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych,
  • Utrudnieniach na terenie gminy,
  • Imprezach kulturalnych i sportowych,
  • Ważnych wydarzeniach z terenu gminy,
  • Bieżących opłatach za podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości.

Zarejestruj się przez formularz on-line lub wyślij SMS z kodem

  • Wyślij SMS o treści kodu rejestracyjnego na numer 661 000 112 (opłata pobierana jest tylko i wyłącznie za pierwszy SMS zgodnie z Twoim planem taryfowym).
  • Przy pierwszej rejestracji do systemu zapoznaj się z Regulaminem i odeślij SMS o treści ZGODA.
  • Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem.
  • Jeśli chcesz się wypisać z serwisu wyślij SMS z kodem wyrejestrowującym na numer 661 000 112 lub skorzystaj z formularza on-line dostępnego na sisms.pl w zakładce ZMIEŃ USTAWIENIA.

Bezpłatna rejestracja przez formularz on-line dostępna na: www.bodzentyn.pl lub www.sisms.pl.

 

 Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy do pobrania obowiązujący wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla NGO. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Wzór sprawozdania

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
- SENS HIERARCHII POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
 
 
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bodzentyn

W Bodzentynie w okolicy Rynku Górnego oraz przyległych ulicach w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zanotowano kilkanaście przypadków otrucia kotów. Umierają zarówno zwierzęta właścicielskie, jak i bezdomne. Przypadki otrucia zostały potwierdzone przez lekarza weterynarii. Sprawa została skierowana do Policji w Bodzentynie, która obecnie prowadzi dochodzenie. Apelujemy do mieszkańców, aby każdy kto posiada informację w ww. sprawie niezwłocznie zgłosił ją policji.

Informujemy, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – ,,Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 wyłączenia zakazu zabijania zwierząt, zakaz znęcania się nad zwierzętami ust. 1, art. 33 zasady uśmiercania zwierząt lub art. 34 uśmiercanie zwierząt w ubojni ust. 1–4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

 

UWAGA BODZENTYN KTO TRUJE KOTY W Bodzentynie w okolicy Rynku Grnego oraz przylegych ulicach w cigu ostatnich dwch miesicy zanotowano kilkanacie przypadkw otrucia kotw Umieraj zarwno

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS