Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Serdecznie zapraszamy na skorzystanie z bezpłatnych badań mammografii cyfrowej i cytologii płynnej w nowoczesnym cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Badania będą odbywać się w dniach od 16-17 marca 2020 r. w godzinach 10:00-16:00. Cytomammobus będzie stacjonował przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bodzentyn z zakresu:

  • Działania na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa w kulturze;
  • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku

 

 

Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe (.pdf)

Załącznik nr 2 - Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego (.pdf)

 

Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego (.doc)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (.doc)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (.doc)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W dniach 22-23 lutego br. odbył się VI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa w zapasach w stylu wolnym.

Wzięło w nim udział 170 zawodników z 11 klubów z Polski oraz z 6 klubów z Czech.

Gmina Bodzentyn otrzymała prawie 30 tys. zł na renowację kompleksu miejsc pamięci narodowej na Wykusie. Pieniądze przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Gmina Bodzentyn jako jedyna w regionie uzyskała wsparcie na ten cel.

Wniosek złożony został przez Gminę Bodzentyn w porozumieniu z Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt” i innymi instytucjami oraz organizacjami kultywującymi pamięć o tych miejscach.

Już karnawał włożył maskę,

Drzwi otworzył z hukiem, z trzaskiem!

Wpadł, jak wicher do pokoju, w czym?

W karnawałowym stroju

Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 8 marca 2020 r. o godz. 16:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Rynku Górnym 11 w Bodzentynie.

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, iż w roku 2020 organizowana jest XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu pn."Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

Organizatorami konkursu jest Kasa Rolnicza Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 15 marca 2020 roku mija termin na wniesienie opłaty produktowej i recyklingowej za 2019 r.

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej dotyczy m.in. przedsiębiorców którzy w 2019 r. importowali bądź wprowadzali na rynek:

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- baterie i akumulatory (np. import samochodów),

- produkty w opakowaniach,

- oleje, opony.

Jeżeli spełnione są warunki określone ustawami można skorzystać z pomocy de minimis, która oprócz zwolnienia z wnoszenia opłat, zwalnia również z wielu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach, np. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, organizowania i finasowania zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zawarcia umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, itp.

Możesz skorzystać z pomocy de minimis pod warunkiem, że do 15 marca złożysz do marszałka województwa wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami, w tym wyliczoną wartością pomocy de minimis obejmującą wartość zwolnienia z opłaty produktowej oraz ew. zwolnienia z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Pomoc de minimis dotyczy przedsiębiorców którzy w 2019 r.:

  • wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (1 tony),
  • wprowadzili przenośne baterie lub akumulatory o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,
  • wprowadzili baterie lub akumulatory przemysłowe lub samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg,
  • wprowadzili małogabarytowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg,
  • wprowadzili wielkogabarytowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny o łącznej masie nieprzekraczającej 1000 kg,

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku nie skorzystania z pomocy de minimis w ustawowym terminie, na przedsiębiorcach ciążyć będzie obowiązek nie tylko wniesienia opłaty produktowej oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (np. co najmniej 2% wartości netto opakowań w których wprowadzono produkty na rynek), ale również konieczność spełnienia wielu innych ustawowych obowiązków.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Informacja-dla-przedsiebiorcow/idn:7440.html

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza na bezpłatne seminarium z zakresu:

  1. Pomocy de minimis dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach w świetle ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  2. Toreb z tworzywa sztucznego na zakupy objętych opłatą recyklingową.
  3. Sprawozdawczości dotyczącej odpadów, opakowań, baterii i akumulatorów, olejów, opon.

Seminarium odbędzie się w dniu 05 marca 2020r. godz. 9:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, sala konferencyjna

Serdecznie zachęcamy mieszkańców, aby w rozliczeniach PIT jako miejsce zamieszkania podali Gminę Bodzentyn. Sprawi to, że pieniądze z podatków „wrócą” do mieszkańców w postaci lepiej zagospodarowanego otoczenia w którym żyją na co dzień.

Wpływ do budżetu gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi ok. 38%, stanowi to dość istotną część zasobów finansowych, którą przeznacza się na przeróżne lokalne inwestycje w tym np. remonty dróg.

Cytomammobus, czyli mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii po zimowej przerwie wkrótce wyrusza w trasę po województwie świętokrzyskim. W marcu stacjonował będzie również w Bodzentynie.

Dzięki temu panie w określonych grupach wiekowych będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 26 lutego 2020 r., Radni mieli okazję podjąć specjalnego gościa. Swoją obecnością tego dnia zaszczyciła przybyłych na obrady Pani Poseł Agata Wojtyszek, która w latach 2015-2019 pełniła urząd Wojewody Świętokrzyskiego.

„Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią”

Jan Paweł II

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komunikat

Formularz uwag

Załącznik 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

 

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

 

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

 

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

 

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS