Ofiarna służba naszych druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie została doceniona przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

 

Tegoroczne Walentynki w Gminie Bodzentyn przebiegły w prawdziwie sportowym duchu. Gdyż z okazji Święta Zakochanych został zorganizowany pierwszy w historii gminy Bieg Walentynkowy. Odbył się on 16 lutego 2020 r. nad zbiornikiem w Wilkowie. Udział w biegu wzięło 50 osób.

Wszyscy uczestniczący w biegu mieli możliwość pokonania następujących dystansów:

 • bieg par na 2 000 m,
 • bieg mężczyzn na 4 000 m,
 • bieg kobiet na 2 000m.

„W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi , mali
zgromadzeni na tej sali.”

W dniu 13 lutego 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie wraz z Burmistrzem Panem Dariuszem Skibą udali się na wyjazd po drogach na terenie gminy w celu zapoznania się z ich stanem technicznym.

Dziś w Urzędzie Miasta gościliśmy 6 osobowy patrol harcerzy należący do drużyny 368 WDH „GNIAZDO” ze szczepu „Na przekór” z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz. Mieli oni za zadanie poznać pracę urzędu.

Dnia 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. W latach II wojny światowej działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. W momencie maksymalnej zdolności bojowej Armia Krajowa liczyła ok. 380 tys. żołnierzy.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 14/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 r. z dnia 10.02.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie zebrała się powołana Komisja Konkursowa
w składzie:

 1. Wojciech Furmanek - Przewodniczący Komisji
 2. Ewa Świątkowska - członek komisji
 3. Dagmara Zagórska – członek komisji
 4. Bogusława Jankowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych

W wyniku oceny formalnej złożonych ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, stwierdzono:

 • Ilość ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 11
 • Ilość ofert podlegających uzupełnieniu: 6
 • Ilość ofert odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych: 1
 • Ilość ofert, które nie wymagają uzupełnień: 4

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert:

L.p

nr oferty

Oferent

Tytuł zadania publicznego

Oferta podlega uzupełnieniu

(Tak/ Nie)

1.

s1/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GULIWER"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zapasach oraz w sumo

NIE

2.

s2/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "ORŁY" Bodzentyn

ULKS ORŁY - treningi i udział w zawodach sportowych

NIE

3.

s3/ 2020

Fundacja PROLAND SPORT

Sportowy wizerunek Gminy Bodzentyn

TAK

4.

s4/ 2020

Świętokrzyska Akademia Sportu

Gminna Przedszkoliada 2020

Oferta odrzucona

5.

s5/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "OLIMP" Wzdół Rządowy

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

TAK

6.

s6/ 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

Sportowa integracja pokoleń

NIE

7.

s7/ 2020

Ludowy Klub Sportowy ŁYSICA

Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej  formie sekcji piłki nożnej

TAK

8.

s8/ 2020

Uczniowski Klub Sportowy "ATLAS" Bodzentyn

Wyrównać szanse

TAK

9.

s9/ 2020

Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Psary

Wyrównać szanse

TAK

10.

s10/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GRÓD" Bodzentyn

ULKS GRÓD - treningi i udział w zawodach sportowych

NIE

11.

S11/ 2020

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JODŁA

ULKS "Jodła"  Bodzentyn - pielęgnujemy tradycję sportową klubu i biegniemy do przodu

TAK

Komisja Konkursowa wzywa Oferentów do uzupełnienia braków formalnych w terminie do: 14.02.2020 r. Jeżeli Oferent nie usunie braków formalnych w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona. 

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że od 05.02.2020r. podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 24-31 stycznia 2020 r. zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Guliwer” wzięli udział w obozie szkoleniowym nad Bałtykiem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wirtualny spacer po naszej ukochanej gminie!

Harmonogram dostępny po kliknięciu: Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020

Serdecznie zachęcamy do uczesnictwa w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Intencji Trzeźwości, które odbędzie się 28 lutego 2020 r. w Nowej Słupi.

Dopiero co opadły emocje po zeszłotygodniowym balu seniorów, a znów sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Rynku Górnym w Bodzentynie zamieniła się w taneczny parkiet!

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS