W Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie 5 marca 2020 r. odbyło się szkolenie informacyjne pn. „Możliwości rozwoju organizacji pozarządowych – wsparcie merytoryczne i finansowe”, którego adresatami były organizacje pozarządowe. Organizatorami szkolenia było Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystki w Bodzentynie oraz Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie jest społeczną inicjatywą ludzi należących do różnych branży z różnorodnym doświadczeniem w zakresie turystyki i promocji. Przyświeca im jeden cel, a mianowicie działanie na rzecz turystycznego rozwoju  Gór Świętokrzyskich.

Rada Programowa składa się z osób prowadzących swoją działalność w różnych organizacjach sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. W prezydium zasiadają: Irmina Maliszewska – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, Zenon Dańda- Właściciel Parku rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”, Jan Reklewski - Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Paweł Walczyszyn – właściciel domu gościnnego „Carownica”.

Na wniosek Rady Przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (ZGGŚ) Pan Sławomir Kopacz zaprosił Wójtów oraz Burmistrzów należących do ZGGŚ na spotkanie, które odbyło się w Bielinach. Poruszone zostały tematy dotyczące rozwoju turystycznego. Ponadto Związek zadeklarował objęcie swoim patronatem Budowy Strategii Gór Świętokrzyskich jako beneficjenta w budowie strategii Gór Świętokrzyskich.

Podkreślić należy, iż członkowie Rady od marca ubiegłego roku regularnie spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca na terenie gmin należących do ZGGŚ, aby dyskutować nad nowymi pomysłami prowadzącymi do kreowania turystyki w Górach Świętokrzyskich. Do tej pory odbyły się spotkania w Nowej Słupi, Bielinach, Bodzentynie, Suchedniowie i Pawłowie. W tym celu utworzone zostały dwa zespoły robocze. Pierwszy pod przewodnictwem Pana Pawła Walczyszyna odpowiada za budowanie marki turystycznej Gór Świętokrzyskich. Z kolei drugi zespół kierowany przez Dariusza Skibę zajmuje się tematyką dotyczącą ścieżek rowerowych na terenie Gór Świętokrzyskich.

Ponadto warto wspomnieć o tym, iż Rada Programowa zaprasza do dyskusji oraz zgłaszania własnych pomysłów w kreowaniu pozytywnego wizerunku turystycznego Gór Świętokrzyskich mającej na celu pozyskanie większej liczb turystów odwiedzających nasz region.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza na bezpłatne seminarium z zakresu:

 1. Pomocy de minimis dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach w świetle ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 2. Toreb z tworzywa sztucznego na zakupy objętych opłatą recyklingową.
 3. Sprawozdawczości dotyczącej odpadów, opakowań, baterii i akumulatorów, olejów, opon.

II termin Seminarium dla Przedsiębiorców, którzy nie mogli przybyć na spotkanie w pierwszym terminie, odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, sala konferencyjna.

 

 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Leśnej-Starej Wsi w dniu 4 marca 2020 r. odbyły się patriotyczne uroczystości przygotowane przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli Barbary Wzorek-Biskup i Piotra Kity.

Informujemy, iż z powodu wysokiej zachorowalności na grypę zostają odwołane obchody Dnia Kobiet organizowane przez MGCKiT, które miały odbyć się 8 marca 2020 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Rynku Górnym w Bodzentynie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, iż z powodu wysokiej zachorowalności na grypę zostaje odwołane Dyktando Gwarowe, które miało odbyć się 7 marca 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Serdecznie zapraszamy na skorzystanie z bezpłatnych badań mammografii cyfrowej i cytologii płynnej w nowoczesnym cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Badania będą odbywać się w dniach od 16-17 marca 2020 r. w godzinach 10:00-16:00. Cytomammobus będzie stacjonował przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bodzentyn z zakresu:

 • Działania na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa w kulturze;
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku

 

 

Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe (.pdf)

Załącznik nr 2 - Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego (.pdf)

 

Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego (.doc)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (.doc)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (.doc)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W dniach 22-23 lutego br. odbył się VI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa w zapasach w stylu wolnym.

Wzięło w nim udział 170 zawodników z 11 klubów z Polski oraz z 6 klubów z Czech.

Gmina Bodzentyn otrzymała prawie 30 tys. zł na renowację kompleksu miejsc pamięci narodowej na Wykusie. Pieniądze przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Gmina Bodzentyn jako jedyna w regionie uzyskała wsparcie na ten cel.

Wniosek złożony został przez Gminę Bodzentyn w porozumieniu z Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt” i innymi instytucjami oraz organizacjami kultywującymi pamięć o tych miejscach.

Już karnawał włożył maskę,

Drzwi otworzył z hukiem, z trzaskiem!

Wpadł, jak wicher do pokoju, w czym?

W karnawałowym stroju

Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 8 marca 2020 r. o godz. 16:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Rynku Górnym 11 w Bodzentynie.

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, iż w roku 2020 organizowana jest XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu pn."Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

Organizatorami konkursu jest Kasa Rolnicza Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 15 marca 2020 roku mija termin na wniesienie opłaty produktowej i recyklingowej za 2019 r.

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej dotyczy m.in. przedsiębiorców którzy w 2019 r. importowali bądź wprowadzali na rynek:

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- baterie i akumulatory (np. import samochodów),

- produkty w opakowaniach,

- oleje, opony.

Jeżeli spełnione są warunki określone ustawami można skorzystać z pomocy de minimis, która oprócz zwolnienia z wnoszenia opłat, zwalnia również z wielu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach, np. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, organizowania i finasowania zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zawarcia umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, itp.

Możesz skorzystać z pomocy de minimis pod warunkiem, że do 15 marca złożysz do marszałka województwa wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami, w tym wyliczoną wartością pomocy de minimis obejmującą wartość zwolnienia z opłaty produktowej oraz ew. zwolnienia z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Pomoc de minimis dotyczy przedsiębiorców którzy w 2019 r.:

 • wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (1 tony),
 • wprowadzili przenośne baterie lub akumulatory o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,
 • wprowadzili baterie lub akumulatory przemysłowe lub samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg,
 • wprowadzili małogabarytowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg,
 • wprowadzili wielkogabarytowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny o łącznej masie nieprzekraczającej 1000 kg,

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku nie skorzystania z pomocy de minimis w ustawowym terminie, na przedsiębiorcach ciążyć będzie obowiązek nie tylko wniesienia opłaty produktowej oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (np. co najmniej 2% wartości netto opakowań w których wprowadzono produkty na rynek), ale również konieczność spełnienia wielu innych ustawowych obowiązków.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Informacja-dla-przedsiebiorcow/idn:7440.html

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza na bezpłatne seminarium z zakresu:

 1. Pomocy de minimis dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach w świetle ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 2. Toreb z tworzywa sztucznego na zakupy objętych opłatą recyklingową.
 3. Sprawozdawczości dotyczącej odpadów, opakowań, baterii i akumulatorów, olejów, opon.

Seminarium odbędzie się w dniu 05 marca 2020r. godz. 9:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, sala konferencyjna

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS