Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Pod koniec grudnia 2020 roku dobiegł końca remont elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Siekierno - Stara Wieś, dzięki czemu budynek zyskał nowy wygląd oraz został docieplony. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 51 950,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Siekierno na 2020 r., a 18 027,12 zł to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podmielowiec, natomiast 13 922,88 zł to wkład własny gminy w inwestycję. Ponadto obiekt przechodzi całkowitą modernizację oraz remont wnętrza z przystosowaniem do obecnych wymagań i standardów.

W Woli Szczygiełkowej dokonano odbioru II etapu budowanej świetlicy wiejskiej, która obecnie znajduje się w stanie surowym otwartym, jednakże w niedługim czasie rozpoczną się kolejne etapy realizacji tej inwestycji. Całkowity koszt II etapu wyniósł 123 040,34 zł, z czego 32 139,84 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Szczygiełkowa, natomiast wkład własny gminy to 90 900,50 zł.

W grudniu br. nastąpił odbiór długo wyczekiwanego przez mieszkańców fragmentu ul. Kieleckiej w Świętej Katarzynie. Przebudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 200 m polegała na wymianie nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową, na szerokości 3 m, wraz z utwardzeniem poboczy. Mieszkańcy Świętej Katarzyny wielokrotnie zwracali się do Burmistrza z prośbami o przebudowę drogi, która była w bardzo złym stanie. Liczne ubytki i koleiny powstałe poprzez dużą eksploatację ulicy znacznie utrudniały możliwość poruszania się nią. Dzięki tej inwestycji skończyły się problemy mieszkańców związane z dojazdem do własnych posesji.

Rok 2020 w Mieście i Gminie Bodzentyn był rokiem zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa dostaw wody i oczyszczania ścieków.

   Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

   Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Pamiętamy, że ujęcia wody nie miały studni awaryjnych. Do 31 grudnia 2020 r. udało się je wybudować i uzbroić na wszystkich trzech ujęciach, z których dostarczana jest woda do mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn, tj.: we Wzdole oraz w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej i ul. Suchedniowskiej. Na tym ostatnim ujęciu została wyremontowana i uzbrojona także „stara studnia”. Ponadto do domów na Górze Miejskiej dopłynęła woda z sieci dzięki zestawowi hydroforowemu wybudowanemu w Celinach.

A skoro już mowa o zaopatrzeniu w wodę, to warto wskazać na zakończone roboty budowlane  na Stacjach Uzdatniania Wody w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej oraz w miejscowości Wzdół. Problemy wynikające z COVID-19 odrobinę opóźniły inwestycje, jednak na czas po Nowym Roku pozostały tylko drobne elementy wykończeniowe i zakończenie procedur administracyjnych związanych z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. I tu mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęcia we Wzdole: zastosowana technologia redukcji jonów ołowiu jest skuteczna! Ostatnie badania pokazują stężenie ołowiu w normie! Trwałość efektu będzie oczywiście sprawdzana poprzez powtarzanie badań.

Od 30 lat, czyli od kiedy istnieje studnia głębinowa we Wzdole Parcelach poziom ołowiu był na tym samym poziomie jak obecnie, lecz w 2013 r. w wyniku zmian w prawie, zmniejszyły się dopuszczalne normy ołowiu w wodzie, dlatego od kilku lat byliśmy zobowiązani do zmniejszenia jonów ołowiu w sieci wodociągowej. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która przy dużym wysiłku wprowadziła innowacyjny system usuwania jonów ołowiu z wody.

Zadbaliśmy też o podniesienie komfortu mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków. Przed końcem 2020 roku udało się wybudować sieć kanalizacyjną i podłączyć do niej nieruchomości w Dąbrowie Górnej. Większość mieszkańców podpisała już właściwe umowy umożliwiające rozliczanie się z odprowadzanych ścieków. W Śniadce, Sieradowicach oraz w Psarach Podłazach budowa kanalizacji sanitarnej jest na finiszu – zawieranie umów z mieszkańcami tych miejscowości planowane jest już w I kwartale 2021 roku. Kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej rozpoczęty w 2020 roku dotyczy miejscowości: Wzdół Rządowy, Wiącka,  Wzdół-Kolonia i Stara Wieś. Takiego – albo jeszcze większego – tempa skanalizowania Gminy pozostaje nam życzyć mieszkańcom w 2021 roku.

W 2020 roku w znacznym stopniu zrealizowany został projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Bodzentynie (na koniec listopada 2020 zaawansowanie finansowe projektu osiągnęło poziom 65,7 %). Plany zakończenia inwestycji z końcem roku 2020 pokrzyżowały problemy związane z COVID-19, a w konsekwencji zastana zima (w niskich temperaturach nie przeprowadza się rozruchów). Termin przesunięto do 30 czerwca 2021 r.

            W 2020 r. w Gminie Bodzentyn wdrożony został, odczuwalny już w ostatnich miesiącach  przez mieszkańców, bo ułatwiający rozliczenia, system cyfryzacji. Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostanie kolejne udogodnienie: mieszkańcy będą mogli rozliczać się z usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w częściach miesięcznych. Dotąd było to możliwe tylko kwartalnie.

W dniu 29 grudnia br. Radni Rady Miejskiej przyjęli budżet gminy na podstawie którego, będą realizowane plany oraz inwestycje w 2021 roku. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania imiennego:
ZA: 13,
PRZECIW: 1,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 1

Jestem ogromnie wdzięczny zdecydowanej większości radnych za tak jednomyślne głosowanie nad budżetem na 2021 r. Wszystkie zadania ujęte w przyszłorocznym budżecie są efektem wsłuchiwania się w głos i potrzeby naszych mieszkańców. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin naszego województwa, która będzie realizować aż tak dużo projektów przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Wszystkie obowiązki statutowe gminy są ujęte w uchwalonym przez Radę budżecie. Oczywiście w trakcie roku będą zmiany, które są związane z zawieraniem umów z wykonawcami, większymi lub mniejszymi wpływami z podatków, dotacji czy subwencji. Będziemy czynić starania, aby wszystkie uchwalone pozycje w budżecie na 2021 r. były zrealizowane. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat uchwalonego budżetu, które są dostępne na stronie internetowej gminy Bodzentyn. Wszystkiego dobrego w Nowym 2021 roku dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

Za przyjęciem budżetu głosowali następujący Radni: Barcikowska Agnieszka, Bąderski Włodzimierz, Borek Marzanna, Bzymek Teresa, Gliwa Zofia, Jankowicz Bogusława, Matla Mariusz, Obara Anna, Sikora Katarzyna, Skarbek Dominika, Tofil Jerzy, Wilkosz Jan, Zieliński Tadeusz.

Głos przeciwny oddał Radny Dudek Dominik, natomiast Radna Dróżdż Ewelina była nieobecna na sesji. Głosów wstrzymujących się nie było.

Transmisja z sesji: [LINK]

 

Fundacja Rozwoju KUL, KUL oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli serdecznie zapraszają na V ogólnopolską konferencję ,,Pszczoła w mieście”, która odbędzie się 26 marca 2021 r. o godz. 09:00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-113 (al. Racławickie 14, Lublin).

Konferencja jest powiązana z zaplanowanym na 25 marca 2021 r. finałowym etapem konkursu ,,Bliżej pszczół”, organizowanym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

Prelegenci V Ogólnopolskiej Konferencji ,,Pszczoła w mieście”:

 • Prezentacja projektu zainicjowanego w 2020 roku przez Województwo Lubelskie: „Lubelskie - wspólnie dla pszczół”
 • Michał Piątek, Pasieka Pogodny Piątek - „Dochodowa pasieka”
 • Mariusz Błasiak, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych - „Dla lasu, dla pszczół, czyli co robimy dla owadów zapylających”
 • Kacper Łaskarzewski, laureat I ogólnopolskiego konkursu ,,Bliżej pszczół”- „Jak prawidłowo wykonać przegląd rodziny pszczelej?”
 • Tomasz Gałuszka, Pasieka Miejska KUL - ,,Kondycja pszczół - mieszkanek dachu KUL oraz wyniki badań miodu miejskiego"
 • Marcin Sudziński, Miejska Pasieka Artystyczna Centrum Spotkania Kultur - „Co znaczy pszczoła?”
 • Krzysztof Wojciechowski, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – „Śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po lubelskich parkach krajobrazowych”
 • Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin - „Pomagamy pszczołom bez lipy” - akcja PSOR na rzecz owadów zapylających
 • Wystąpienie przedstawiciela Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K.

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoisko z grami planszowymi ,,Uniwersytet”
 • Stoisko z pocztówkami KUL
 • Stoiska firmowych produktów: Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. k., Zespołu Szkół Rolniczych z Pszczelej Woli, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

Wstęp wolny!

Tekst źródło - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.

Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów.
Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat. Świat jutra będzie wypełniony siecią urządzeń wyposażonych w mikroprocesory i komunikujących się między sobą. Już dziś jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które integrujemy w naszym codziennym życiu.
Każde z takich urządzeń elektronicznych posiada płytkę drukowaną, a na niej mikroprocesor, tranzystor, kondensator… W procesie produkcji mikroprocesorów używa się m.in. arsenu, antymonu, boru, fosforu, wielu różnych metali. Do produkcji kondensatorów, istotnej części naszych smartfonów, laptopów i tabletów używany jest np. drogocenny tantal. Metale ze zużytych urządzeń można odzyskać, a większość poddać recyklingowi, ale ważne jest to, w jaki sposób się ich pozbywamy: najlepiej oddzielnie, tak aby trafiły właśnie do recyklingu.
Prawie wszystko co kupujemy w sklepach jest opakowane. Każde zużyte opakowanie staje się odpadem. Im więcej kupujemy i konsumujemy, tym więcej wyrzucamy pustych opakowań. Szacuje się, że w naszych śmieciach jest prawie połowa opakowań po różnych produktach, przede wszystkim spożywczych. Wiele surowców z opakowań nadaje się do recyklingu, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio posegregowane.
Wszystkie odpady zebrane przez nas selektywnie w domu, trafią do sortowani odpadów i tam będą jeszcze raz segregowane na pięć podstawowych grup surowców: metal, plastik, papier, szkło, odpady organiczne.
W sortowni, dzięki super nowoczesnym robotom, opakowania plastikowe można rozdzielić precyzyjnie: np. na przezroczyste i nieprzejrzyste, ale także wg ich gęstości. Oddzielnie miękkie folie, oddzielnie PET itd… Przezroczysty PET dopiero z sortowni pojedzie do recyklingu. Tam zostanie umyty i pokruszony na płatki, płatki zostaną przerobione na granulki, które umożliwią produkcję przyszłych, nowych butelek plastikowych. Granulki można też stopić i rozciągnąć, aby uzyskać włókna syntetyczne do wypychania pluszaków, kołder, anoraków i do szycia odzieży z polaru.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa.
Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Więcej na temat konkursu na stronie internetowej: www.chlorofil.com.pl
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konkurs jest bezpłatny.

 

Plakat Mistrz 2021a

W pierwszy z trzech turniejów pod patronatem PZPN o Mistrzostwo Województwa w kategorii Orliczek, który odbył się w Busku Zdroju podopieczne trenera Mirosława Rubinkiewicza odniosły duży sukces zajmując I miejsce przed KSP Kielce i Luks Wisła Nowy Korczyn.
Skład naszej drużyny: Oliwia Świetlik ,Magdalena Wąs, Oliwia Furmańczyk, Patrycja Kucharska, Oliwia Nowak, Daria Grzywna, Izabela Sikora, Patrycja Kowalik, Monika Piwowarczyk oraz Natalia Figiel.
Wszystkie zespoły zostały nagrodzone piłkami ufundowanymi przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej - bardzo dziękujemy. Następny turniej odbędzie się w Bodzentynie, a ostatni w Kielcach.
Mirosław Rubinkiewicz
 
IMG 4517
 

W bieżącym roku obchodzimy 665.rocznicę nadania praw miejskich, co jak uważają historycy najpewniej dokonało się w 1355 r. Rocznica ich odzyskania 25 lat temu nawiązuje do ukazu carskiego zmieniającego od 1870 r. miasto Bodzentyn w osadę. Rok 2020 to również 730. rocznica urodzin biskupa Bodzanty, któremu miasto zawdzięcza swoje powstanie i nazwę. To ważne daty wskazujące na znaczenie miejscowości w ciągu prawie siedmiu wieków istnienia.

Po odzyskaniu niepodległości na podstawie podjętych uchwał zebranie mieszkańców Bodzentyna występowało do odpowiednich władz o przywrócenie praw miejskich w roku 1919, 1922 i 1925. W sierpniu 1922 r. „Zebranie miejskie mieszkańców osady Bodzentyn” pod przewodnictwem sołtysa Józefa Wojciechowskiego uchwaliło na mocy rozporządzenia Starosty Kieleckiego „sporządzić dokładny projekt preliminarza budżetowego dla projektowanego miasta Bodzentyn oraz sporządzić szkic planu terenu mającego stanowić samoistną jednostkę miasta Bodzentyna”. Do wykonania tego zadania wybrano Adama Bieronia, Stanisława Pałysiewicza, Jana Toporkiewicza, Stanisława Kudlińskiego, Stanisława Kwietniewskiego, Romana Pałysiewicza, Wincentego Stankiewicza i Aleksandra Toporkiewicza. W kwietniu 1925 r. po ponownym wystąpieniu w tej sprawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało negatywnie motywując, że Bodzentyn jest na etapie „podnoszenia się z popiołów i ruin”.

Po II wojnie światowej w 1945 r. zwrócono się do nowej władzy ludowej o pomoc w odzyskaniu praw miejskich – bezskutecznie. Również w końcu 1958 r. ówczesne władze nie przychyliły się do propozycji mieszkańców. Uzasadniono to postawą miasta jako ośrodka „band reakcyjnych, środowisk AK-owskich i WiN-owskich powiązanych z rządem londyńskim”.

Dopiero na początku lat 90. XX w., po przełomie solidarnościowym, podjęte działania zostały uwieńczone powodzeniem. Organizowane były spotkania z mieszkańcami, podczas których dyskutowano o problemach Bodzentyna, pokazywano historię i świetność miasta, jego znaczenie dla Polski i ziemi świętokrzyskiej; celowość przywrócenia praw, które Bodzentyn tak długo posiadał. W tym czasie główną rolę odegrał Gminny Komitet Obywatelski „Solidarność”, później przemianowany na im. Jana Piwnika „Ponurego”, na czele z Przewodniczącą Danutą Leksińską-Kaletą i Wiceprzewodniczącym Witoldem Comberem.

Działania te wspierało wiele osób i środowisk. Wśród nich byli ówczesny Wójt Gminy Piotr Buczek, Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna, Rada Parafialna z miejscowym proboszczem ks. Stanisławem Klockiem, Liceum Ogólnokształcące w Bodzentynie, Ludowy Zespół Sportowy „Łysica”; mieszkańcy i osoby związane z Bodzentynem, m.in. Marcin Gałecki, Józef Pytel,  Krzysztof Telka, Rafał Laskowski, Krzysztof Sajecki, Roman Latalski, Janina Opalińska, Stefan Czernikiewicz, Cecylia Czernikiewicz, Andrzej Pałysiewicz, Dariusz Mijalski, Krystyna Taca, Stanisław Piwko, Karol Piwko, Jan Zygadlewicz, Jerzy Młodzikowski, Antoni Banasiewicz, Stanisław Dudek, Andrzej Warchoł, Marian Banach, Edward Jędrzejczyk, Marian Laskowski, Elżbieta Konat, Ludwik Dulęba. Akcję mającą na celu przywrócenie praw miejskich koordynował Społeczny Obywatelski Komitet ds. Odzyskania Praw Miejskich, któremu przewodniczył Pan Witold Comber.

W grudniu 1993 r. Rada Gminy, której Przewodniczącym był Józef Pałysiewicz zarządziła referendum. Mieszkańcy Bodzentyna odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za przywróceniem praw miejskich miejscowości Bodzentyn?”. W referendum wzięło udział prawie 31 proc. uprawnionych. „Za” głosowało 26,9 proc., „przeciw” – 3,2 proc.

8 kwietnia 1994 r. podczas sesji Rady Gminy odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania miejscowości Bodzentyn statusu miasta. Szesnaście głosów było „za”, dwa „przeciw”, jeden „wstrzymujący”. Ten wynik stał się podstawą kolejnych działań uwieńczonych sukcesem. W ostatnim dniu 1994 r. w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania aktu nadania (przywrócenia) praw miejskich władzom Bodzentyna.

W lutym 1995 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, w obecności mieszkańców miasta, akt przekazano Przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna Artemiuszowi Wołczykowi, reprezentującemu miejską społeczność. Piękny występ artystyczny „Moja mała Ojczyzna”, pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i licealiści.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Witold Comber, w którym dziękował wielu instytucjom i osobom za starania o powrót Bodzentyna do wielkiej rodziny miast polskich. Przedstawił również dzieje miasta, jego dorobek kulturowy i zasłużone postaci. Podsumowując kilka lat działań mówił: „… zaistniała taka potrzeba by gród Bodzanty po 125 latach mógł być zrehabilitowany i podniesiony do rangi miasta. Przymierzając się do tego typu działań, Komitet miał pewne obawy oraz wewnętrzne opory czy sprosta im, gdyż ciążyło nad nami widmo – 5-krotnych podejść w kierunku uzyskania praw – zawsze kończonych niepowodzeniem. Pomimo wszystko przemówił jeden z wielu argumentów, dotyczących historycznych zasług miasta dla całego regionu świętokrzyskiego i chęć ratowania go przed dalszą degradacją i upadkiem”.

Dla upamiętnienia tych rocznic przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Pan Witold Comber Przewodniczący Społecznego Obywatelskiego Komitetu ds. Odzyskania Praw Miejskich zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem Św. Jana Pawła II, biskupa krakowskiego, Papieża, Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

Przypomniane wydarzenia są niezwykle ważne dla historii miasta, a kolejne rocznice i ich kultywowanie istotne dla nas – mieszkańców Gminy Bodzentyn. Pokazują one zaangażowanie różnych osób w ratowanie dziedzictwa Bodzentyna, nie tylko materialnego, ale także duchowego. W tym drugim mieści się pamięć historyczna, która jest budulcem naszej polskiej tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej – również współcześnie.

W tekście wykorzystano materiały ze zbiorów prywatnych. W zał. fotografie archiwalne, rysunki Witolda Combera z lat 1993-1995 oraz fot. Bodzentyna z grudnia 2020 r.

                                                                                                                                                                                                           Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

We wtorek, 22 grudnia na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn odbyła się uroczystość przekazania Światła z Betlejem. Płomień „Betlejemskiego Światła Pokoju” na ręce Burmistrza Dariusza Skiby przekazali harcerze Związku Harcerstwa Polskiego w Bodzentynie. „Światło Pokoju” jest w tym roku roznoszone pod hasłem „Światło Służby”, będącym symbolem nadziei, dobra i wzajemnego wsparcia.

K.Sepioło

Serdeczne życzenia dla Mieszkańców gminy Bodzentyn od przedstawicieli samorządu - Dariusza Skiby Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Teresy Bzymek Przewodniczącej Rady Miejskiej. Zachęcamy także do wysłuchania kolędy "Bóg się rodzi" w wykonaniu trzech zespołów - Wolanie spod Łysicy. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa, Koło Gospodyń Wiejskich ,,Celinianki", Stowarzyszenie Dąbrowa.

 

 

WAŻNA INFORMACJA! Informujemy, że w dniu 24 grudnia (wigilia) oraz 30 i 31 grudnia br. Filia Wydziału Komunikacji w Bodzentynie będzie nieczynna.

 

Beztytuu

 

Ważna informacja dotycząca odbioru odpadów dla mieszkańców Celin, Woli Szczygiełkowej, Dąbrowy Dolnej, Dąbrowy Górnej , Podgórza oraz ul. Kieleckiej, Opatowskiej, Miejskiej i Podgórskiej w Bodzentynie.

 

ODBIR OD GODZ 400 1

Proponowany porządek obrad

 

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, najbliższa sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie odbędzie się z maksymalnie ograniczoną liczbą osób. Uprzejmie prosimy wszystkie osoby, zainteresowane sesją o wyrozumiałość i w trosce o wspólne bezpieczeństwo o dostosowanie się do przedstawionych zasad.

Zachęcamy do obejrzenia sesji za pomocą transmisji on-line w serwisie YouTube bez wychodzenia z domu. W przypadku chęci uczestnictwa w posiedzeniu mieszkańców, w dniu sesji w Urzędzie zostanie udostępnione pomieszczenie, w którym mieszkańcy będą mogli śledzić transmisję poprzez serwis YouTube. W momencie chęci zabrania przez nich głosu, informacja będzie przekazywana bezpośrednio do Przewodniczącej Rady i po uprzednim udzieleniu głosu, dana osoba zostanie zaproszona na salę na czas swojego wystąpienia.

Na prośbę Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie publikujemy apel i list otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych skierowany do: Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów, Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia, Grzegorza Cessaka - Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do wiadomości: Sejmu RP i Senatu RP. 

"My, specjaliści chorób zakaźnych, którzy od blisko roku diagnozujemy i leczymy chorych z COVID-19, stykający się codziennie ze śmiercią powodowaną przez SARS-CoV-2, apelujemy o ignorowanie apeli osób, które nazywają się naukowcami i lekarzami, a których zakres kompetencji nie wskazuje na posiadanie wiedzy uprawniającej do wydawania opinii na temat chorób zakaźnych, a w szczególności COVID-19, i szczepień przeciw zakażeniom SARS-CoV-2. Jako lekarze nie możemy pozwolić na dalsze przedłużanie paraliżu opieki zdrowotnej w sytuacji dostępności szczepionki pozwalającej na przerwanie pandemii. Każdy dzień zwłoki w udostępnieniu Polakom szczepień przeciw SARS-CoV-2 przyniesie kolejne kilkaset zgonów, czyli nawet 15 tysięcy przedwczesnych śmierci miesięcznie spowodowanych tylko przez COVID-19, a przecież ludzie umierają także w wyniku utrudnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych związanych z innymi schorzeniami. Jako lekarze i naukowcy zajmujący się od wielu lat chorobami zakaźnymi pragniemy przypomnieć o milionach istnień ludzkich ocalonych dzięki wdrożonym w przeszłości programom szczepień przeciw ospie prawdziwej, polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wielu innym chorobom zakaźnym.

Jednocześnie apelujemy do Polaków, jeżeli nie macie Państwo swojego zdania i chcecie lub musicie słuchać głosów doradczych, nie słuchajcie tych, których doświadczenie i wiedza są odległe od chorób zakaźnych, immunologii i wakcynologii. Zanim posłuchacie ich opinii, sprawdźcie kompetencje, bo nie każdy kto tytułuje się doktorem, skończył studia medyczne, nie każdy lekarz posiada właściwą wiedzę i nie każdy profesor jest ekspertem w tej konkretnej dziedzinie. Wsłuchajcie się w głos lekarzy, którzy na co dzień zajmują się chorymi z COVID-19 i mają już dość żniwa śmierci na oddziałach zakaźnych i intensywnej terapii. Posłuchajcie głosu zakaźników, epidemiologów, immunologów i wakcynologów, którzy wiedzą, że szczepionka przeciw SARS-CoV-2 nie jest wymysłem ostatnich miesięcy, tylko wynikiem wielu lat pracy nad technologią, która teraz dopiero znalazła zastosowanie. Dzięki nowoczesnym technikom informatycznym i aktywnemu wsparciu wielu instytucji, badania kliniczne, które w przeszłości trwały latami, mogły zostać przeprowadzone szybko i sprawnie. Olbrzymia liczba zakażeń sprawiła, że w przeciwieństwie do badań nad lekami i szczepionkami w innych chorobach, rekrutacja przebiegła niezwykle szybko, ale bez naruszenia obowiązujących procedur. Czy szczepionki przeciw SARS-CoV-2 mają działania niepożądane? Oczywiście, że mają, ale są one takie same, jak w przypadku innych szczepień. 

Podawanie każdego leku i szczepionki wiąże się z jakimś ryzykiem, dlatego zlecając każdy, nawet najprostszy preparat medyczny, lekarz musi rozważać za i przeciw, korzyści wobec ryzyka. Wj tym wypadku rachunek jest prosty, ryzyko krótkotrwałego bólu w miejscu podania czy nawet uczucie zmęczenia naprzeciwko ryzyka śmierci z powodu COVID-19, które wśród polskich pacjentów wymagających hospitalizacji przekracza 7%, a u chorych z koniecznością wsparcia wentylacją mechaniczną (zastosowanie respiratora) sięga 67%.

Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mogą się przyczynić do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia szczepień przeciw SARS-CoV-2, o zintensyfikowanie działań, które pozwolą na szybką rejestrację szczepionki i rozwiązanie problemów logistycznych związanych ze szczepieniami.

Treść apelu poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych:

Prof. dr hab. Robert Flisiak - prezes
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - wiceprezes
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz – wiceprezes
Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk
Prof. dr hab. Michał Garlicki
Prof. dr hab. Waldemar Halota
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Dr med. Alicja Kalinowska
Dr hab. Dorota Kozielewicz
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Prof. dr hab. Anatol Panasiuk
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk"

Zgodnie z zarządzeniem nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 listopada 2020 r. uprzejmie informujemy, że Wigilia 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dla Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie dniem wolnym od pracy.

WANA INFORMACJA 1

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech