Mieszkańcy Gminy Bodzentyn każdego roku wybierają na co pragną przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego. Najczęstszymi przedsięwzięciami, które są typowane do realizacji z tego funduszu to budowa oraz modernizacja dróg, modernizacja oświetlenia, projekty oraz wykonanie inwestycji budowlanych.

W niedzielę 26 stycznia 2020 roku odbyła się czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn. Zostało oddanych 370 głosów, z czego 270 głosów uzyskał projekt autorstwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie. Doczekał się on niedawno realizacji.

Zarządzenie

W piątek 6 marca każda kobieta i dziewczyna w naszej szkole mogła poczuć się wyjątkowo, a wszystko to za sprawą nadchodzącego Dnia Kobiet. W tym dniu Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami i grupą uczniów zaprezentowali część artystyczną, w której przedstawili jak świętowano Dzień Kobiet w różnych epokach, zaczynając od samego początku, czyli od Adama i Ewy. W wyjątkowy nastrój wprowadziły nas piosenki: „Być kobietą, być kobietą…”, „Mały Książę”, „Babę zesłał Bóg” czy „Będziesz moją panią”. Po części artystycznej chłopcy złożyli życzenia wszystkim paniom i dziewczynom w naszej szkole.

Chociaż termometry wskazują wiosenne temperatury, a słońce zachęca do spacerów to niestety gołym okiem widoczne są pozostałości po zimie, a raczej ludziach, którzy nie dbając o środowisko pozostawili po sobie śmieci w przydrożnych rowach.

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Na przełomie lutego i marca Klub ULKS "Jodła" w Bodzentynie we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bodzentynie oraz Fundacją Promocji i Rozwoju przeprowadził cykl szkoleń sportowych dla dzieci szkoły podstawowej i młodzieży liceum w Bodzentynie.

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w lutym 2020 r. wydał 10 zarządzeń.

Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu. Podpisane w lutym zarządzenia zawierają się w następującym przedziale: 12-21.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych została zabezpieczona i przygotowana do wydawania przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie dla osób, które otrzymały skierowanie. Termin wydawania żywności unijnej zostanie wkrótce ustalony i podany do wiadomości mieszkańców Gminy.

Informacja telefoniczna: 41 3115541; 41 3115010 wew 38

MGOPS Bodzentyn

 

W dn. 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba podpisał umowę na remont przepustu przy drodze gminnej. Umowa została podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Danuty Kopeć.

Trwają intensywne prace nad budową ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 752. Budowana ścieżka jest elementem nowego szlaku komunikacyjnego jaki ma przebiegać przez Góry Świętokrzyskie według projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania unijnego na realizację tego projektu wyniosła 3 654 708,95 zł. Z kolei kwota jaką gmina przeznaczyła ze swojego budżetu na jego realizacje to 1 434 586, 37 zł. 

W dn. 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba podpisał dwie umowy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dróg i ulic na terenie Gminy Bodzentyn. Umowy zostały zawarte przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Danuty Kopeć.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce Ministerstwo Klimatu informuje, że od 14 marca 2020 r. uruchamia infolinię na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Odpowiednie informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 36 92 817, (022) 797 876 619.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-COV-2 od poniedziałku 16 marca zostaną wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. Ruszają TELEPORADY, a pacjenci będą umawiani na wizyty w ośrodkach w wyjątkowych sytuacjach. Lekarze będą przyjmowali pacjentów w godzinach swojej pracy, po ówczesnej rejestracji telefonicznej na konkretną godzinę.

Uwaga, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie od dn. 16 marca 2020 r. będzie pracował w trybie  ograniczonego kontaktu z petentem. Urząd będzie funkcjonował przy zamkniętych drzwiach, a interesanci będa przyjmowani jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki. Więcej szczegóły w poniższym komunikacie.

Gminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS