Chociaż termometry wskazują wiosenne temperatury, a słońce zachęca do spacerów to niestety gołym okiem widoczne są pozostałości po zimie, a raczej ludziach, którzy nie dbając o środowisko pozostawili po sobie śmieci w przydrożnych rowach.

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Na przełomie lutego i marca Klub ULKS "Jodła" w Bodzentynie we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bodzentynie oraz Fundacją Promocji i Rozwoju przeprowadził cykl szkoleń sportowych dla dzieci szkoły podstawowej i młodzieży liceum w Bodzentynie.

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w lutym 2020 r. wydał 10 zarządzeń.

Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu. Podpisane w lutym zarządzenia zawierają się w następującym przedziale: 12-21.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych została zabezpieczona i przygotowana do wydawania przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie dla osób, które otrzymały skierowanie. Termin wydawania żywności unijnej zostanie wkrótce ustalony i podany do wiadomości mieszkańców Gminy.

Informacja telefoniczna: 41 3115541; 41 3115010 wew 38

MGOPS Bodzentyn

 

W dn. 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba podpisał umowę na remont przepustu przy drodze gminnej. Umowa została podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Danuty Kopeć.

Trwają intensywne prace nad budową ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 752. Budowana ścieżka jest elementem nowego szlaku komunikacyjnego jaki ma przebiegać przez Góry Świętokrzyskie według projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania unijnego na realizację tego projektu wyniosła 3 654 708,95 zł. Z kolei kwota jaką gmina przeznaczyła ze swojego budżetu na jego realizacje to 1 434 586, 37 zł. 

W dn. 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba podpisał dwie umowy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dróg i ulic na terenie Gminy Bodzentyn. Umowy zostały zawarte przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Danuty Kopeć.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce Ministerstwo Klimatu informuje, że od 14 marca 2020 r. uruchamia infolinię na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Odpowiednie informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 36 92 817, (022) 797 876 619.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-COV-2 od poniedziałku 16 marca zostaną wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. Ruszają TELEPORADY, a pacjenci będą umawiani na wizyty w ośrodkach w wyjątkowych sytuacjach. Lekarze będą przyjmowali pacjentów w godzinach swojej pracy, po ówczesnej rejestracji telefonicznej na konkretną godzinę.

Uwaga, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie od dn. 16 marca 2020 r. będzie pracował w trybie  ograniczonego kontaktu z petentem. Urząd będzie funkcjonował przy zamkniętych drzwiach, a interesanci będa przyjmowani jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki. Więcej szczegóły w poniższym komunikacie.

Gminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Świętokrzyskiego, dzień 13 marca 2020 r. jest ostatnim dniem działania komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r., z dnia 13 marca 2020 roku, wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Zgodnie z powyższym mieszkańcy z terenu gminy Bodzentyn, którzy otrzymali wezwania do kwalifikacji wojskowej z terminem stawiennictwa na dni 16 i 17 marca 2020 roku proszeni są o pozostanie w domach i nie zgłaszanie się do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Kielcach.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

(-) Dariusz Skiba

W dniach 5 i 11 marca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyło się bezpłatne seminarium skierowane do lokalnych przedsiębiorstw, które wprowadzają produkty w opakowaniach według ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Informacja o przyjmowaniu Interesantów od dn. 12 marca 2020 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn.

 

 

Sołtys jest gospodarzem wsi. Od jego zaangażowania, sumienności oraz otwartości na potrzeby mieszkańców oraz działań wpływających na poprawę wizerunku miejscowości, a tym samym wzrostu jakości życia, uwarunkowany jest szybki rozwój sołectwa. Nikt tak jak sołtys nie potrafi zintegrować lokalnego środowiska oraz wyzwolić w mieszkańcach aktywności do działania na rzecz środowiska wiejskiego.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS