Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021 w terminie od dnia 01 kwietnia 2021 roku do dnia  30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Gminny Komisarz Spisowy  w Bodzentynie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na rachmistrzów spisowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych odbędzie się w dniach

od 01 lutego 2021 roku do 09 lutego 2021 roku.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 01 lutego 2021 roku do dnia  09 lutego 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kandydat narachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie iformie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani narachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b) format pliku - JPG,

c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie  z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „ Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. ( druk do pobrania ), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.

2. Oświadczenie o:

 1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie
 4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę  e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 5. Wymagane dokumenty należy składać  w zaklejonej  kopercie z dopiskiem:   

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021”  w terminie od  dnia 01 lutego 2021 roku do  09 lutego 2021 roku .

 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz w Gminnym Biurze Spisowym w  Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn – nr tel. 41 31 15 010, 41 31 15-511 wewn. 25, 29, 33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

/-/  Dariusz Skiba

Dokumenty do poprania:

1. FORMULARZ- Oferta kandydata na rachmistrza spisowegodo narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

3. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

4. Oświadczenie

 

Plakat nabr rachmistrzw 1

 

 

 

Nasi zapaśnicy w minionym roku wywalczyli cztery medale Mistrzowstw Polski.
Największym sukcesem ubiegłego roku był złoty medal Wiktorii Płczkowskiej, która została Mistrzynią Polski. Kolejny medal to srebro Juli Kowalik oraz dwa brązowe krążki: Klałudi Hajdenrajch i Aleksandra Płaczkowskiego.
Miniony rok zapisał się złotymi literami na kartach historii Bodzentyńskich Zapasów.
Życzymy, aby w bieżącym roku, ciężka praca naszych podopiecznych, przyniosła nam wiele doniosłych chwil, pełnych pozytywnych wrażeń.

Trenerzy: Karol Kucharczyk i Zbigniew Płaczkowski

W kolejnym turnieju o Mistrzostwo Województwa w kategorii Orliczek, który został rozegrany 
we Wzdole Rządowym podopieczne trenera Mirosława Rubinkiewicza zajęły I miejsce. Wyniki:
Łysica Bodzentyn - Wisła Nowy Korczyn 3:1
Wisła Nowy Korczyn - KSP Kielce 0:2 
Łysica Bodzentyn - KSP Kielce 1:1
Po dwóch turniejach Łysica 8 pkt, KSP 7 pkt, Wisła 1 pkt.
Ostatni turniej rozegrany zostanie w Kielcach 30.01.2021 r.
Skład: Świetlik Oliwia, Wąs Magdalena, Furmańczyk Oliwia, Nowak Oliwia, 
Kucharska Patrycja, Sikora Izabela, 
Kowalik Patrycja, Piwowarczyk Monika, Wacińska Aleksandra, 
Figiel Natalia, Zdzymira Julia, 
Składamy serdeczne podziękowania dla Dyrektora Szkoły Pana Romana Pytla za udostępnienie 
hali.

IMG 4650

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców uprzejmie wyjaśniamy, iż do końca marca br. nie ma wolnych terminów na szczepienia przeciw COVID-19. Spowodowane jest to ograniczeniami w dostępie do szczepionek. Punkty szczepień otrzymują tylko 30 dawek szczepionki na tydzień. Dostawy szczepionek na razie są zagwarantowane tylko do końca marca.

Punkt szczepień w ośrodku zdrowia w Bodzentynie nie prowadzi listy osób oczekujących na szczepienie. Taka możliwość istnieje poprzez e-rejestrację na pacjent.gov.pl, dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień 989 lub wysyłając SMS-a o treści SzczepimySie na numerem 664 908 556.

SPZOZ w Bodzentynie na bieżąco śledzi sytuację z dostępnością szczepionek i jak tylko pojawi się szansa na zaszczepienie to będziemy o tym fakcie niezwłocznie informować za pomocą systemu powiadamiania SIS SMS.

Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów na stronach internetowych https://bodzentyn.pl/ i https://e-bodzentyn.pl/ .

 

Rejestracja NPSz

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25.01.2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 rzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Treść zarządzenia: [LINK]

Załącznik nr 1 do zarządzenia: [LINK]

Tegoroczne obchody Powstania Styczniowego, ze względów na zachowanie reżimu sanitarnego związanego z COVID – 19, odbyły się w dużo skromniejszej formie niż dotychczas. Odwołana została między innymi nieodzowna część uroczystości, czyli Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych na trasie Suchedniów – Bodzentyn, w którym corocznie udział brało setki osób.

W dniu 23 stycznia br. Centralne Obchody 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji powstańców, po której zebrani uczcili pamięć Suchedniowskiego Oddziału Powstańców Styczniowych poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod „Krzyżem Przedpowstańczym” oraz pamiątkową tablicą w Suchedniowie.

Na Górnym Rynku w Bodzentynie oddano hołd bohaterom powstania składając wiązanki z kwiatów oraz znicze przy tablicy upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego. W skromnej uroczystości, bez apelów, przemówień oraz salwy honorowej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego uczestniczył m.in. Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP, Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, komendant Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Daniel Woś wraz ze swoim synem i ojcem – pomysłodawcą marszu, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Bodzentynie, Cezary Błach Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. W późniejszych godzinach kwiaty pod pamiątkową tablicą złożył Michał Rachtan Prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, Jerzy Materek Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego oraz Urszula i Mirosław Oettingen. Przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna również złożyli kwiaty, zapalili znicze i zawiązali biało-czerwone kokardy na cmentarzu parafialnym przy nagrobku Stanisława Zygadlewicza i symbolicznej mogile powstańców 1863 r. oraz pod krzyżem upamiętniającym miejsce powieszenia przez Rosjan w 1864 r. Stanisława Zygadlewicza.

Uroczyste Obchody Powstania Styczniowego, organizowane przez komendanta marszu Daniela Wosia, z roku na rok gromadzą coraz to większą ilość uczestników, a zwłaszcza Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych. Wydarzenie to jest wspaniałą lekcją historii, dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się przeprowadzić obchody w znacznie szerszym gronie osób, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych. – powiedział Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

E.Kita

Fot. Jacenty Kita, Urszula i Mirosław Oettingen

Od 6 lat Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba stara się sukcesywnie modernizować budynek urzędu oraz kładzie duży nacisk na poprawę funkcjonalności wszystkich budynków użyteczności publicznej z terenu naszej Gminy. Dzięki wszystkim zmianom budynki stają się również ekonomiczne w utrzymaniu. Przypomnijmy, że w 2018 roku zrealizowano projekt kompleksowej termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej, którego celem była poprawa jakości powietrza oraz środowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej.

Obecnie w dalszym ciągu prowadzone są prace remontowe wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Nowy wygląd zyskały pomieszczenia kadr i biura Rady Miejskiej, które od wielu lat wymagały modernizacji. Wizerunek pokoju szpeciły popękane ściany, widoczne liczne zacieki  oraz odchodzące panele podłogowe. Jednak wszystkie wady odeszły w zapomnienie, ponieważ dziś możemy pochwalić się, nową wyrównaną podłogą, która została wyłożona panelami oraz odświeżonymi ścianami. Wraz z nowym rokiem zostało wyremontowane pomieszczenie urzędu, w którym mieści się Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego oraz pokój znajdującym się przy wejściu na pierwsze piętro. Burmistrz zapewnia jednak, że prace remontowe nie zakończą się na tych zadaniach i w dalszym ciągu będzie starał się zmieniać na lepsze wygląd urzędu, jak i wszystkich obiektów użyteczności publicznej w gminie Bodzentyn.

Proponowany porządek obrad

W bieżącym roku obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – narodowego zrywu przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Powstanie 1863-1864 r. zapisało się w sposób wyjątkowy w historii regionu świętokrzyskiego. Na obszarze województwa sandomierskiego w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. podjęto atak na garnizony rosyjskie w trzech miastach. Oddziały powstańcze uderzyły na Szydłowiec, Jedlnię i Bodzentyn. Największym powodzeniem zakończył się atak  na Jedlnię. Również w Bodzentynie zaskoczono Rosjan. Tutaj szczególnie zasłużyli się należący do organizacji spiskowej bogaci mieszczanie: Stefan Bogdański, Kazimierz Szermentowski, Karol Zygadlewicz.

Uczestnicy pierwszych walk podążyli w stronę Wąchocka, gdzie organizowano narodowe wojsko. Kierownictwo ruchu w tej części Królestwa Polskiego objął gen. Marian Langiewicz. Do końca 1863 r. w okolicach Bodzentyna działały oddziały powstańcze, ukrywające się w pobliskich lasach.  W styczniu 1864 r., gen. Józef Hauke-Bosak, w pierwszą rocznicę powstania, przebywał ze swoim wojskiem w Bodzentynie.

Wczesna wiosna 1864 r. to najbardziej dramatyczne chwile powstania na ziemi świętokrzyskiej. Jeden z ostatnich działających na tym terenie oddziałów dowodzony przez mjr. Andrzeja Denisewicza przebywał w pobliżu Bodzentyna i schronił się w okolicach uroczyska Ostre Górki. Dochodzące do dowództwa rosyjskiego informacje o pobycie „pieszej bandy” niedaleko Radkowic spowodowały wysłanie z Wierzbnika piechoty i kawalerzystów rosyjskich. Rankiem 4 kwietnia zaatakowano powstańców. Polacy wycofali się do Siekierna, gdzie po krótkiej walce zostali zmuszeni do poddania się.

Ostatnim bojem w tym rejonie była potyczka w lesie pod Bronkowicami. W tej okolicy znalazł się batalion dowodzony przez kpt. Józefa Szemiota. Powstańcy ponownie założyli obóz na uroczysku Ostre Górki. Wzdłuż głównego traktu od Nowej Słupi do Bodzentyna nieustannie przemieszczały się kozackie patrole obserwując okolice. Ostatni powstańcy ukrywali się w lasach siekierzyńskich. Zaatakowani przez Rosjan, cofali się w stronę Bronkowic. Walka była zawzięta. Zginęło przynajmniej kilkunastu powstańców. 

O walkach powstańczych mówią zachowane w krajobrazie kulturowym miejsca pamięci: mogiły, krzyże, kapliczki, tablice. Na zachód od  Woli Szczygiełkowej, w pobliżu strumienia Złoty Stok, u stóp wzgórza Agata, podczas zimy 1863/1864 r. znajdował się obóz powstańczy założony przez kpt. Henryka Huberta dowódcę kompanii w korpusie wojsk gen. Józefa Hauke-Bosaka. Dwa miejsca obozowisk zostały oznaczone drewnianymi krzyżami z datą – 1863. W Świętej Katarzynie przy tzw. kapliczce Żeromskiego znajduje się mogiła powstańca Jakuba Petrala, powieszonego przez Rosjan.

Inne miejsca pamięci to w Bodzentynie na cmentarzu parafialnym nagrobek Stanisława Zygadlewicza, symboliczna mogiła powstańców 1863 r.; za cmentarzem krzyż upamiętniający miejsce powieszenia przez Rosjan w 1864 r. powstańca styczniowego Stanisława Zygadlewicza, tablica poświęcona 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na  Rynku Górnym. Na Skwerze Wolności przy Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w 2018 r. upamiętniono Kazimierza Szermentowskiego poprzez posadzenie „dębu pamięci”. Był on bratem artysty malarza Józefa Szermentowskiego, uczestnikiem manifestacji patriotyczno-religijnych w 1861 r., powstańcem; w 1865 r. został zesłany na osiedlenie na Syberii.

Od ponad 20 lat odbywają się Marsze Szlakiem Powstańców Styczniowych organizowane przez Związek Strzelecki „Strzelec” przy współudziale Gminy Bodzentyn. W tym roku wskutek panującej pandemii Centralne Obchody 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego będą miały inny charakter. W Bodzentynie w sobotę 23 stycznia w godzinach od 10.30 do 11. będziemy mogli złożyć kwiaty i zapalić znicze pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Będzie to wyraz pamięci o Bohaterach walczących o niepodległość Polski.

W zał. fot. miejsc pamięci oraz z obchodów w ubiegłych latach.

                                                                                                                                                                                    Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że decyzją znak: SE.Ia.9020.1.11.2021z dnia 20 stycznia 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29 grudnia 2020 r. oraz w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 13 stycznia 2021 r. z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele stwierdził:

 • przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn,

 

 • wygaśnięcie decyzji z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr SE Ia – 4261/90/20, zobowiązującej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. do zaopatrywania dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz kobiety w ciąży mieszkające w miejscowościach, do których dostarczana jest woda z ww. wodociągu w wodę butelkowaną do picia, do czasu osiągnięcia potwierdzonej badaniami trwałej redukcji jonów ołowiu występujących w wodzie pochodzącej z ww. ujęcia do wartości zgodnej z normami.

            Decyzja dotyczy miejscowości:  Hucisko, Kamieniec, Kamionka, Nowa Wieś, Podmielowiec, Orzechówka, Wzdół Parcele, Skorucin, Ściegnia, Wzdół Rządowy, Wiącka, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Siekierno-Stara Wieś, Kamienna Góra, Leśna-Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia.

W powyższej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w dniu 20 stycznia 2020 r. skierował do mieszkańców komunikat.

42 komunikat PPIS Wzd 1

…mały gest, który może odmienić czyjeś życie…

Wraz z nowym rokiem nadchodzi okres rozliczeń z podatku, dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców o pomoc dla osób potrzebujących. Poniżej zamieszczamy, instrukcję jak przekazać swój podatek oraz potrzebujących z terenu naszej gminy, bądź z nią związanych.

Zachęcamy także do kontaktu!
W każdej chwili możesz zgłosić do nas osobę, która potrzebuje pomocy i której można przekazać 1% podatku. Wystarczy, że wyślesz na nasz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację o tym jak przekazać 1% danej osobie np: nr KRS, cel szczegółowy lub ulotkę. Wszystkie zgłoszenia będą na bieżąco publikowane.

z okazji Waszego Święta życzymy wszystkiego, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze, dobrego zdrowia, nieustającej radości oraz miłości i samych pogodnych dni.

Jasny Niebieski Elegancki Kwiaty Wpis na Facebook

W grudniu 2020 r. zakończono prace przy drodze powiatowej w Siekiernie-Podmieściu. Mieszkańcy miejscowości otrzymali drogę z nową nawierzchnią, chodnikiem, wzmocnionymi poboczami, odwodnieniem według technologii zgodnie z normami europejskimi. W ten sposób spełniono warunki budowy nowoczesnej drogi, ułatwiając komunikację z pobliskimi miejscowościami, o co starano się od prawie 100 lat.

Gminna Komisja Drogowa w połowie 1930 roku sprawdziła stan wszystkich dróg na obszarze ówczesnej Gminy Bodzentyn. W Siekiernie stwierdzono konieczność naprawy drogi od lasu w stronę „budującej się szosy w Siekiernie” i zasypanie wąwozu od wsi Podmieście do wsi Przedgrab. Zalecono naprawienie drogi od Kamionki w stronę Wzdołu Rządowego. We wsi Leśna planowano uregulować drogę od „parcel Podzamcza do Podkonarza”, przedłużyć „drogę Wolności” w stronę Siekierna i połączyć z Sieradowicami; drogę przez parcele Sieradowice rozszerzyć i połączyć z drogą do Siekierna.

W 1934 r. postanowiono wykonać uzupełniające roboty ziemne od wsi Leśna Podkonarze do końca wsi Siekierno Podmieście; „zabezpieczyć skarpy przez płotkowanie i darniowanie” oraz wybudować dwa mosty i założyć dwa przepusty. W maju 1934 r. projektowano drogę Bodzentyn-Leśna „zaszosować” od nowo wybudowanego mostu do Kamiennej Góry.

W styczniu 1935 r. zaplanowano dostarczyć niezbędne materiały oraz kamień w celu utwardzenia 1 km drogi Bodzentyn-Siekierno oraz wykonać roboty ziemne na przestrzeni 2 km na drodze Wzdół-Siekierno, w ten sposób, że z jednej strony drogi roboty miał wykonać Wzdół, a z drugiej Siekierno; „przykryć dyliną i podnieść przepust” w Siekiernie. Postanowiono również wystąpić do Powiatowego Zarządu Drogowego o wydelegowanie technika celem wytyczenia i pomiarów drogi Wzdół-Siekierno. W 1936 r. kontynuowano budowę dróg Leśna-Siekierno i Wzdół-Siekierno polegającą na ich utwardzeniu z użyciem kamiennego tłucznia.

Plan na 1937 rok przewidywał na drodze Wzdół Rządowy-Siekierno roboty ziemne na długości 800 m.b. oraz budowę mostu na rzece. Do tych prac przydzielono gromady: Wzdół Rządowy, Wzdół Plebański, Wzdół Kolonia, Aleksandrówka, Kamionka, Siekierno. W grudniu 1938 r. przygotowano plan na lata 1939/1940. Określono wielkość szarwarku  z podziałem na poszczególne gromady (wsie). Do budowy i utrzymania drogi Bodzentyn-Siekierno zobowiązano gromadę Leśna w liczbie 2226 dni pieszych. Gromady Siekierno, Wzdół Rządowy, Wzdół Plebański, przysiółek Bodzentyn Parcela wyznaczono do utrzymania drogi Wzdół-Siekierno w liczbie 3058 dni pieszych.

Prace przy drodze w Siekiernie-Podmieściu prowadziła firma Drogmas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ze Skarżyska-Kamiennej. Kierownikiem robót w terenie był Pan Adam Sławiński. Podsumowując prace stwierdził, że najtrudniejszym odcinkiem było wzmocnienie poboczy drogi biegnącej przez głęboki wąwóz. Tutaj skarpy zabezpieczono betonowymi murami oporowymi.

Stan dróg był poważnym problemem dla władz gminnych w przeszłości oraz współcześnie. Od ich dobrego utrzymania zależała możliwość szybkiego i wygodnego przemieszczania się. Droga w Siekiernie-Podmieściu nie była kompleksowo remontowana od 30 lat, tym bardziej cieszy jej gruntowna modernizacja i przebudowa. Ta ważna inwestycja w Siekiernie-Podmieściu mogła być zrealizowana dzięki przyznanym środkom finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych, z budżetu Powiatu Kieleckiego oraz budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Obecnie prowadzone prace przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Bodzentyn znacznie podnoszą komfort życia mieszkańców, są również wyrazem troski władz samorządowych o ich bezpieczeństwo.

W zał. fotografie przedstawiające postęp prac przy drodze w Siekiernie-Podmieściu od marca do grudnia 2020 r.

                                                                                                                                                                              Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

 

Serdecznie zapraszamy na Centralne Obchody 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.
Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem uroczystości:
 
plakat marsz 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bodzentyn z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

Załączniki nr 1 - Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 - Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznegoWzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech