Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Już od ponad 2 lat w gminie Bodzentyn można sprawdzić jakość powietrza dzięki zamontowanemu miernikowi powietrza i poziomu jego zanieczyszczenia. Miernik znajdujący się przy budynku Szkoły Podstawowej (ul. Wolności) monitoruje pyły PM2,5 i PM10. Urządzenie zostało zakupione dzięki dotacji pozyskanej z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach w ramach powstałej pracowni edukacyjnej
w ww. Szkole Podstawowej. Poziom zanieczyszczeń stale monitoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane ze stacji pomiarowych można śledzić na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w zakładce znajdującej się po prawej stronie „Jakoś powietrza w Bodzentynie” lub klikając w poniższy link:

https://looko2.com/tracker.php?lan=&search=84F3EB85D54C

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Czy wiesz, co to jest smog i skąd się bierze?

Smog jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych. Powstaje, gdy znaczna ilość zanieczyszczeń skumuluje się na pewnym obszarze i gry sprzyjają temu odpowiednie warunki pogodowe.

Według danych ze strony www.smogstop.pl w Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia!

Czy wiesz, że możesz przeciwdziałać smogowi?

Wystarczy, że:

 • Nie będziesz palić śmieci w domowym piecu! Piec nie jest śmietnikiem! W szczególności w piecu nie wolno spalać: drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna, plastiku, odzieży, opon, pianek tapicerskich, materiałów tekstylnych, papieru zadrukowanego w kolorze, kartonów z tektury falistej, płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt.
 • Wymienisz swój piec na urządzenie spełniające obowiązujące normy,
 • Zaczniesz używać tylko opału dobrej jakości: ekogroszek, pellet, węgiel kamienny gruboziarnisty, suche drewno – dąb, grab, jesion, buk.
 • Będziesz pozyskiwać więcej energii źródeł odnawialnych, np.: instalowanie paneli słonecznych lub fotowoltaicznych.
 • Bedziesz sadzić drzewa lub zielone rośliny doniczkowe. Wszystkie rośliny w bardzo efektywny sposób oczyszczają powietrze.
 • Ograniczysz używanie samochodu.

Poprzez drobne zmiany zacznij zapobiegać powstawaniu smogu już dziś!

E.Kita

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Dotacje na start dla młodych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 18-29 lat będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości 38 650,00 zł (dotacja inwestycyjna 23 050,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 mies. funkcjonowania firmy 15 600,00 zł).

Dodatkowo osoby zainteresowane otrzymają profesjonalną pomoc w określaniu celów zawodowych, przygotowania biznes planu oraz będą mogli skorzystać z 30 godzinnego wsparcia szkoleniowego pt. „Otwieramy własną firmę” w trzech lokalizacjach: Sandomierz, Busko-Zdrój, Kielce.

Ulotka Dotacje na start dla modych 1

Pod koniec ubiegłego roku zakończono budowę podjazdu dla osób niepełnospraw­nych przed budynkiem Urzędu Miasta i Gmi­ny w Bodzentynie. Budowa podjazdu była możliwa dzięki funduszom jakie udało się pozyskać Gminie Bodzentyn od Starostwa Powiatowego z PFRON-u w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D w wysokości ok. 39 726,38 zł.
Koszt wykonania inwe­stycji to 113 503,94 zł brut­to, dofinansowanie ze środków PFRON stanowiło 35% całości kwoty, natomiast 65 % stanowił wkład własny gminy.
W ubiegłym tygodniu burmistrz Dariusz Skiba, zastępca Andrzej Jarosiński oraz  przedstawiciele Powiatu Kieleckiego: starosta Mirosław Gębski i członek Zarządu Stefan Bąk dokonali oficjalnego odbioru ukończonych robót. Natomiast w dniu 12 stycznia mieliśmy przyjemność gościć Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Andrzeja Michalskiego.
Pochylnia dla osób niepełno­sprawnych znaj­duje się przy wejściu od stro­ny parkingu. Do chwili obecnej osoby nie­pełnosprawne nie mogły swo­bodnie wejść oraz poruszać się po budynku urzędu, ponieważ już przed wejściem do poko­nania są schody. Dzię­ki nowej inwestycji ulegnie to zmianie, a komfort osób odwie­dzających urząd znacznie się poprawi.
Podczas wizyty w urzędzie starosta Mirosław Gębski i członek Zarządu Stefan Bąk odwiedzili także Filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Wraz z nowym rokiem pomieszczenie Urzędu, w którym mieści się ww. Filia Starostwa zostało wyremontowane. Sukcesywnie trwają prace remontowe kolejnych pomieszczeń Urzędu, o których będziemy informować w najbliższym czasie.

W grudniu ubiegłego roku dokonano modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego aż w 5 miejscowościach naszej Gminy!

Dokonano wymiany oświetlenia ulicznego na LED we Wzdole Rządowym za łączną kwotę 140 121,36 zł, na którą składał się fundusz sołecki w wysokości 29 681,61 zł oraz 110 439,75 zł z budżetu gminy. Jaśniej zrobiło się także we wsi Kamieniec gdzie ogólna kwota tej inwestycji wyniosła: 39 233,98 zł, z czego 17 367,09 zł pochodziło z funduszu sołeckiego, a 21 866,89 zł to wkład własny gminy. Nowym oświetleniem ulicznym mogą się cieszy także mieszkańcy miejscowości Wiącka, którzy niejednokrotnie apelowali w tej sprawie do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. Całkowity koszt modernizacji oświetlenia w Wiącce wyniósł 96 683,74 zł, z czego 32 011,55 zł to fundusz sołecki uchwalony przez mieszkańców sołectwa, a 64 672,11 zł to wkład własny gminy. Ostatnie z zrealizowanych zadań dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwach Wzdół Kolonia i Wzdół Parcele, wykonanej za łączną kwotę 86 875,24 zł, na którą składał się fundusz sołecki w wysokości 20 831,95 zł oraz wkład z budżetu gminy 66 043,29 zł.

Wykonawcą inwestycji za łączną sumę 362 914,32 zł brutto była firma AKCES ENERGO Sp. z o. o.

 

Fot. Tomasz Fąfara

Serdecznie zapraszamy na Centralne Obchody 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.
Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem uroczystości:
 
plakat marsz 2021
 

Informacja dla mieszkańców o rozłożeniu na części płatności z faktur wystawianych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zmiana dotyczy gospodarstw domowych wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego i polega na tym, że płatności z faktur wystawianych na ich rzecz rozkładane będą na trzy części.

1 informacja dot rozoenia patnoci na czci 1

Sprawdzone informacje na temat szczepień przeciwko COVID 19 znjadziesz na stronie: gov.pl/szczepimysie

Dowiedz się dlaczego:

cover twitter

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociagu Bodzentyn w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2020.

 

DOC080121 08012021110919 1

W związku z wprowadzeniem przez Świętokrzyski Park Narodowy nowych zasad pobierania opłat za wstęp do ŚPN – sprzedaż całoroczna, informujemy, że na podstawie ustawy o ochronie przyrody z opłat za wstęp do ŚPN zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, miasta
i gminy Nowa Słupia, gmin: Bieliny, Pawłów, Górno, Łączna, Masłów.

Dodatkowo Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach własnych kompetencji umożliwił bezpłatne zwiedzanie obiektu edukacyjnego - Galeria widokowa na gołoborzu
na Łysej Górze dla w/w osób.

Aby wejść bezpłatnie na teren ŚPN oraz Galerię widokową należy posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna
lub zaświadczenie o zameldowaniu).

Uprzejmie informujemy, że dokumenty tożsamości  można okazać także na ekranie swojego telefonu instalując aplikację mObywatel.  Zaświadczenie o zameldowaniu można pobrać
w postaci elektronicznej korzystając  ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu.

Mając dokument potwierdzający, że jesteś mieszkańcem uprawnionym do bezpłatnego wstępu do ŚPN, w punkcie poboru opłat otrzymasz potwierdzenie bezpłatnego wejścia na teren ŚPN. Potwierdzenie to należy zachować do kontroli przez pracowników Parku lub osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego w ŚPN.

Nowe zasady pobierania opłat będą obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/bilety/ oraz w aktualnym zarządzeniu dyrektora  ŚPN w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania.

Zwracam się z uprzejma prośbą o przekazanie powyższych informacji mieszkańcom gmin
za pomocą Państwa strony internetowej oraz innych zwyczajowo przyjętych form przekazu.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zbiornikami retencyjnymi, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym policznikowym w msc. Dąbrowa Górna”

Zadbaliśmy podniesienie komfortu mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków. Przed końcem 2020 roku udało się wybudować sieć kanalizacyjną i podłączyć do niej nieruchomości w Dąbrowie Górnej. Większość mieszkańców podpisała już właściwe umowy umożliwiające rozliczanie się z odprowadzanych ścieków.

 1. ZAKRES ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI

Roboty budowlane w msc. Dąbrowa Górna:
- grawitacyjne kanały sanitarne sanitarna ø 200 – 4441,32 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 160  (wykonano 103szt.) – 2612,75 m                        
- kanały tłoczne (DN110, DN90) – 2 044,76 m
- sieciowe przepompownie ścieków – 3 szt.

 1. WARTOŚĆ ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI

Roboty budowlane w msc. Dąbrowa Górna:
- kanał sanitarny wraz z przepompowniami – wartość 3 799 703,65 zł
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – wartość 441 518,75zł

Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla msc. Dąbrowa Górna:
- kanał sanitarny – wartość 48 125,00 zł
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – wartość 6 250,00 zł

RAZEM –  wartość 4 295 597,40 zł             

Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie, jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

   Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Objawienie Pańskie to uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga całemu światu oraz Trzech Mędrców, którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. W wielu miastach w Polsce uroczystość Objawienia Pańskiego świętowana jest przez Orszak Trzech Króli czyli uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci. Od kilku lat w Bodzentynie również odbywał się uroczysty orszak. Jednak w bieżącym roku ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią i obostrzeniami mieszkańcy nie będą mogli przemaszerować ulicami Bodzentyna. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z ubiegłorocznej uroczystości.

 

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne piersi w technologii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

2021 01 04 3pdfEK 1

 

Pod koniec grudnia 2020 roku dobiegł końca remont elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Siekierno - Stara Wieś, dzięki czemu budynek zyskał nowy wygląd oraz został docieplony. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 51 950,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Siekierno na 2020 r., a 18 027,12 zł to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podmielowiec, natomiast 13 922,88 zł to wkład własny gminy w inwestycję. Ponadto obiekt przechodzi całkowitą modernizację oraz remont wnętrza z przystosowaniem do obecnych wymagań i standardów.

W Woli Szczygiełkowej dokonano odbioru II etapu budowanej świetlicy wiejskiej, która obecnie znajduje się w stanie surowym otwartym, jednakże w niedługim czasie rozpoczną się kolejne etapy realizacji tej inwestycji. Całkowity koszt II etapu wyniósł 123 040,34 zł, z czego 32 139,84 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Szczygiełkowa, natomiast wkład własny gminy to 90 900,50 zł.

W grudniu br. nastąpił odbiór długo wyczekiwanego przez mieszkańców fragmentu ul. Kieleckiej w Świętej Katarzynie. Przebudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 200 m polegała na wymianie nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową, na szerokości 3 m, wraz z utwardzeniem poboczy. Mieszkańcy Świętej Katarzyny wielokrotnie zwracali się do Burmistrza z prośbami o przebudowę drogi, która była w bardzo złym stanie. Liczne ubytki i koleiny powstałe poprzez dużą eksploatację ulicy znacznie utrudniały możliwość poruszania się nią. Dzięki tej inwestycji skończyły się problemy mieszkańców związane z dojazdem do własnych posesji.

Rok 2020 w Mieście i Gminie Bodzentyn był rokiem zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa dostaw wody i oczyszczania ścieków.

   Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

   Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Pamiętamy, że ujęcia wody nie miały studni awaryjnych. Do 31 grudnia 2020 r. udało się je wybudować i uzbroić na wszystkich trzech ujęciach, z których dostarczana jest woda do mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn, tj.: we Wzdole oraz w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej i ul. Suchedniowskiej. Na tym ostatnim ujęciu została wyremontowana i uzbrojona także „stara studnia”. Ponadto do domów na Górze Miejskiej dopłynęła woda z sieci dzięki zestawowi hydroforowemu wybudowanemu w Celinach.

A skoro już mowa o zaopatrzeniu w wodę, to warto wskazać na zakończone roboty budowlane  na Stacjach Uzdatniania Wody w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej oraz w miejscowości Wzdół. Problemy wynikające z COVID-19 odrobinę opóźniły inwestycje, jednak na czas po Nowym Roku pozostały tylko drobne elementy wykończeniowe i zakończenie procedur administracyjnych związanych z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. I tu mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęcia we Wzdole: zastosowana technologia redukcji jonów ołowiu jest skuteczna! Ostatnie badania pokazują stężenie ołowiu w normie! Trwałość efektu będzie oczywiście sprawdzana poprzez powtarzanie badań.

Od 30 lat, czyli od kiedy istnieje studnia głębinowa we Wzdole Parcelach poziom ołowiu był na tym samym poziomie jak obecnie, lecz w 2013 r. w wyniku zmian w prawie, zmniejszyły się dopuszczalne normy ołowiu w wodzie, dlatego od kilku lat byliśmy zobowiązani do zmniejszenia jonów ołowiu w sieci wodociągowej. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która przy dużym wysiłku wprowadziła innowacyjny system usuwania jonów ołowiu z wody.

Zadbaliśmy też o podniesienie komfortu mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków. Przed końcem 2020 roku udało się wybudować sieć kanalizacyjną i podłączyć do niej nieruchomości w Dąbrowie Górnej. Większość mieszkańców podpisała już właściwe umowy umożliwiające rozliczanie się z odprowadzanych ścieków. W Śniadce, Sieradowicach oraz w Psarach Podłazach budowa kanalizacji sanitarnej jest na finiszu – zawieranie umów z mieszkańcami tych miejscowości planowane jest już w I kwartale 2021 roku. Kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej rozpoczęty w 2020 roku dotyczy miejscowości: Wzdół Rządowy, Wiącka,  Wzdół-Kolonia i Stara Wieś. Takiego – albo jeszcze większego – tempa skanalizowania Gminy pozostaje nam życzyć mieszkańcom w 2021 roku.

W 2020 roku w znacznym stopniu zrealizowany został projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Bodzentynie (na koniec listopada 2020 zaawansowanie finansowe projektu osiągnęło poziom 65,7 %). Plany zakończenia inwestycji z końcem roku 2020 pokrzyżowały problemy związane z COVID-19, a w konsekwencji zastana zima (w niskich temperaturach nie przeprowadza się rozruchów). Termin przesunięto do 30 czerwca 2021 r.

            W 2020 r. w Gminie Bodzentyn wdrożony został, odczuwalny już w ostatnich miesiącach  przez mieszkańców, bo ułatwiający rozliczenia, system cyfryzacji. Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostanie kolejne udogodnienie: mieszkańcy będą mogli rozliczać się z usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w częściach miesięcznych. Dotąd było to możliwe tylko kwartalnie.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech