Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WILKÓW które odbędzie się w dniu 04 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 18.00 w świetlicy w Wilkowie. Przedmiotem posiedzenia będzie budowa masztu telefonii komórkowej 5G. W posiedzeniu będzie uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

ZAPROSZENIE 1

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie przygotował sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Jodła” Bodzentyn za rok 2020. ULKS „Jodła” to jeden z najstarszych klubów sportowych na terenie naszej gminy. Od wielu lat zawodnicy klubu odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim jak również ogólnopolskim. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i wielkim chęciami uczestnictwa w zawodach i motywacji do ciężkiej pracy zawodników z roku na rok „Jodła” rozwija się. Również w tak ciężkim roku jak miniony udało się wziąć udział w wielu zawodach i zdobyć kilkanaście medali, również tych złotych. Praca „Jodły” Bodzentyn to nie tylko wyjazdy na zawody, ale również organizacja wielu ciekawych sportowych wydarzeń. O tym co udało się zdobyć i zorganizować w ubiegłym roku przeczytają Państwo w dalszej części artykułu. 

W roku 2020 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn  realizował założone w statucie cele klubu: planowaliśmy i organizowaliśmy pozalekcyjne życie sportowe młodzieży tworząc  warunki do uprawiania równych dyscyplinach sportu: angażowaliśmy uczniów do podejmowania różnorodnych form aktywności ruchowej, udziału w grach i zabawach dostosowanych do ich wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, dzięki czemu podnosiliśmy sprawność młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich i małomiasteczkowych; prowadziliśmy aktywizację społeczności lokalnych poprzez propagowanie sportu; regularnie uczestniczyliśmy w imprezach sportowych organizowanych na terenie  gminy, województwa; organizowaliśmy zajęcia sportowe oraz zawody, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia  i nauka pozytywnych postaw, w tym „zdrowej” rywalizacji. Budowaliśmy również wizerunek małego miasteczka i wsi jako miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców. Staraliśmy się szczególnie upowszechniać strzelectwo sportowe oraz bieganie. Sprzyjała temu również praca treningowa na różnych obiektach sportowych - w tym strzelnicy na broń ostrą i na pływalni. W połowie marca 2020 roku cały świat zdominowała pandemia koronawirusa. Odbiło się to również na działalności klubu. W pierwszym okresie zajęcia sportowe były zawieszone. Powoli jak odmrażano działalność sportową w kraju również wróciliśmy do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży. Zadania wykonywane przez Klub były utrudnione w związku z pandemią Covid-19. W miarę możliwości z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach Rady Ministrów, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego organizowano działalność Klubu.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” w Bodzentynie od wielu lat  współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Kielcach, Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie. Klub ściśle współpracuje również z Fundacją Prolandsport w Bodzentynie, z Towarzystwem Przyjaciół Bodzentyna, Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie, Centrum Kultury w Bodzentynie, oraz ze Stacją narciarską „Baba Jaga” w Bodzentynie, a także ze szkołami z terenu naszej gminy jak i ościennych gmin. W roku 2020 realizowaliśmy następujące projekty:

„Świętokrzyski Piknik Strzelecki” – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę. Finansowany w znacznej mierze przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w ramach zadania publicznego – upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich oraz Samorząd Miasta i Gminy w Bodzentynie..

Impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym organizowana w Bodzentynie z ogólnodostępnymi rozgrywkami w dyscyplinach takich jak: strzelectwo, łucznictwo, bilard, biegi. Celem tego projektu była aktywizacja mieszkańców województwa Świętokrzyskiego poprzez propagowanie różnego rodzaju aktywności. W związku z ograniczeniami związanymi z covid-19 impreza została przeprowadzona tylko dla społeczności szkolnej (Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie).
Realizacja projektu: 07.09.2020 r. – 30.10.2020 r.

„ULKS Jodła Bodzentyn – pielęgnujemy tradycję sportową klubu i biegniemy do przodu” –  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę. Finansowany przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, w ramach zadania publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Celem tego projektu jest tworzenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży posiadającej predyspozycje do uprawniania różnych dyscyplin sportowych. Nauka i doskonalenie strzelania na treningach w klubie. Podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży. Kształtowanie zdrowego stylu życia i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Udział młodzieży uzdolnionej sportowo w imprezach i zawodach sportowych. Upowszechnianie strzelectwa sportowego, sportów obronnych oraz biegania. Kontynuowanie długoletniej tradycji sportowej Klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn.

Realizacja projektu: 17.02.2020 r. – 31.12.2020 r. Z projektu współfinansowane była zadania dotyczące „Świętokrzyskiego Pikniku Strzeleckiego” oraz projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”.

„Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny” – Sport dla wszystkich 

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę finansowany przez Ministerstwo Sportu w ramach zadania publicznego – zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.

Obejmował uczniów Szkoły Podstawowej w Bodzentynie i Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie.             W założeniach projektu zajęcia miały się odbywać z narciarstwa zjazdowego, snowboardu na stoku narciarskim „Baba Jaga” w Bodzentynie, strzelectwa sportowego prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów sportu przy udziale zawodników klubu „Jodła”. Jednak z racji, że zimy obecnie są skąpe w śnieg, zajęcia odbywały się w formie alternatywnej. Zajęcia ze strzelectwa oraz zajęcia z gier zespołowych i zabaw ruchowych. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Realizacja projektu: 10.02.2020 r. – 16.03.2020 r.

W kolejnych latach planujemy realizować założenia statutowe Klubu, czyli rozwijanie szeroko rozumianej aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność sportową we współpracy z Starostwem Powiatowym w Kielcach, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Ministerstwem Sportu w Warszawie, Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn. Priorytetowym celem klubu jest odbudowa strzelnicy na broń palną. Aktywnie włączaliśmy młodzież w wolontariat sportowy zapewniając pomoc w organizacji sportowych wydarzeń lokalnych takich jak, III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku i Wilkowie. Klub ściśle współpracuje z fundacją PROLAND-SPORT promującą między innymi sport, rekreację ruchową, kulturę i edukację.. 

Systematycznie były prowadzone treningi sportowe dla zawodników Klubu ze strzelectwa sportowego na strzelnicy pneumatycznej w szkole, treningi ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej oraz siłowni w PZS w Bodzentynie, a także zajęcia w terenie. Organizowane były również wyjazdy na pływalnię oraz saunę w ramach uatrakcyjnienia zajęć sportowych i odnowy biologicznej zawodników. Trenerami sportowymi i opiekunami zawodników są Magdalena Tusień – Kuzka,  Marcin Lesisz i Łukasz Biskup. 

W 2020 roku klub współorganizował/organizował następujące zawody/imprezy sportowe:

 • Zawody strzeleckie w ramach projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”

27 luty 2020 r.

 •  III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 11 września 2020 r.
 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wilkowie (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 25 wrzesień 2020 r.
 • Świętokrzyski Piknik Strzelecki (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 20 październik 2020 r.

W 2020 roku uczestniczyliśmy w następujących zawodach/wydarzeniach sportowych:

Styczeń

 • Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce siatkowej Szkół Ponadpodstawowych 

I miejsce chłopcy w składzie: Cybulak Norbert, Dudzic Wiktor, Furmańczyk Kacper, Góra  Bartłomiej, Linek Łukasz, Lesisz Antoni, Świetlik Remigiusz

II miejsce dziewczęta w składzie: Bogacka Weronika, Cymerys Kinga, Skrzeczyna Julia, Milanowska Agata, Kowalczyk Patrycja, Wróblewska Zuzanna

Luty/marzec

 • Zawody strzeleckie w ramach projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”

Wrzesień

 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 

            II miejsce Małgorzata Kułaga w kat. wiekowej 16 – 29 lat

            III miejsce Karol Kupis w kat. wiekowej 16 – 29 lat  

 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wilkowie (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 25 wrzesień 2020 r.

           IV miejsce Karol Kupis w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

           III miejsce  Karol Kupis w Klasyfikacji Generalnej w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

           I    miejsce  Karol Kupis w Klasyfikacji mieszkańców gminy Bodzentyn w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

Październik

 • Świętokrzyski Piknik Strzelecki (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 20 październik 2020 r.

STRZELECTWO SPORTOWE – dziewczęta:
I miejsce Agata Milanowska
II miejsce Zosia Grzejszczyk
III miejsce Julia Matysek


STRZELECTWO SPORTOWE – chłopcy:
I miejsce Dawid Sławek
II miejsce Krystian Drzewiński
III miejsce Bartek Zwada


BILARD – dziewczęta:
I miejsce Malwina Kurpińska
II miejsce Julka Pożoga
III miejsce Michalina Nowak


BILARD – chłopcy:
I miejsce Kacper Furmańczyk
II miejsce Tomek Michta
III miejsce Michał Sitek


Zmodyfikowana PRÓBA HARWARDZKA – dziewczęta:
I miejsce Małgosia Kułaga
II miejsce Martyna Kosmala
III miejsce Małgosia Migus


Zmodyfikowana PRÓBA HARWARDZKA – chłopcy:
I miejsce Karol Kupis
II miejsce Paweł Stępień
III miejsce Bartosz Sikora 

Grudzień

 • Internetowy Turniej Szachowy (10 Blitz Arena)

            II miejsce Piotr Sidwa

            

Powyższe działania w bezpośredni sposób przyczyniły się do osiągnięcia następujących rezultatów:

 1. Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom sedenteryjnego trybu życia.

2   Wskazywanie aktywnych form wypoczynku jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

3)  Umożliwienie dzieciom i młodzieży ze środowiska wiejskiego uczestniczenia w różnorodnych  

      formach kultury fizycznej.

4)  Popularyzacja strzelectwa sportowego oraz biegania.

5)  Pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Bodzentyn w zakresie działalności sportowej.

6)  Kontynuacja sportowej działalności klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn.

7)  Możliwość treningów na strzelnicy z broni pneumatycznej i ostrej.Podsumowując nasze działania, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na dalszą działalność Stowarzyszenia:

KRS: 0000270261

cel szczegółowy ULKS JODŁA BODZENTYN 4113

Z góry dziękujemy za wsparcie naszej działalności.

Zarząd ULKS „Jodła” w Bodzentynie

Autor: Marcin Lesisz

 

Starosta Kielecki informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. poz. 339 została opublikowana Uchwała Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r. 

Uchwała Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach - [LINK]

Plac Żwirki od dziś ozdabia wielkie czerwone serce, które, choć metalowe niesie dużą pomoc najbardziej potrzebującym. Serce przeznaczone jest do zbierania plastikowych nakrętek, zarówno tych z butelek po napojach, jak i innego typu np. po płynach do prania, płukania lub po mleku itp. Najważniejsze, aby nakrętki były plastikowe bez metalowych lub szklanych elementów. Ogromne czerwone serce zamontowano na Placu Żwirki (Rynek Dolny) obok przystanku autobusowego, ponieważ w tym miejscu jest największy ruch mieszkańców.

Mam nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, ponieważ jest to dla dobra osób, które są w szczególnie ciężkiej sytuacji lub borykają się z poważnymi chorobami. Ponadto mając na uwadze, iż nasza gmina jest położona w szczególnym miejscu pod względem przyrodniczym, montaż tego serca ma szczególną wartość, ponieważ jest działaniem proekologicznym. – powiedział Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Wielkie serce czeka teraz na nakrętki i mamy nadzieję, że dzięki mieszkańcom szybko się zapełni. Zebrane nakrętki trafią do fundacji, a następnie do firmy recyklingowej, która zapłaci za każdy zebrany kilogram, a odzyskane pieniądze przeznaczane zostaną na pomoc dla chorych i potrzebujących.

Dlaczego nakrętki są aż tak cenne i pożądane przez firmy recyklingowe? Wykonane są one z czystego polimeru PET i w prosty sposób można je poddać recyklingowi. Nakrętki łatwo zmienia się w granulat, który wykorzystywany jest do ponownego zrobienia plastikowych nakrętek, różnego rodzaju opakowań, a nawet rur PCW. Z gotowego do przetworzenia plastiku można też wyprodukować między innymi worki na śmieci.

Jednak plastik jest bardzo lekki i ciężko samemu zebrać odpowiednio dużą ilość, aby przekazać je firmie, dlatego dzięki nowemu metalowemu pojemnikowi, o wyjątkowym kształcie, wspólnymi siłami na pewno uda nam się zdziałać więcej!

E.Kita

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 r. Spis jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne źródło informacji. Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.

Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat!

Pod takim hasłem rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W terminie 1-9 lutego br. swoje oferty mogą składać osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Gdzie się zgłosić i jakie formalności dopełnić?

Nabór jest ogłaszany przez Gminnych Komisarzy Spisowych i to właśnie w urzędzie gminy, na terenie której ubiegamy się o funkcję rachmistrza, należy składać aplikacje zgłoszeniowe (oferty). Wykaz informacji i dokumentów, jakie powinny znaleźć się w aplikacji zgłoszeniowej kandydata na rachmistrza terenowego znajdują się stronie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn: www.bodzentyn.pl, www.bodzentyn.bip.jur.pl  

Swoją pracę rachmistrze terenowi rozpoczną 16 kwietnia, ale wcześniej muszą przejść szkolenia z zakresu metodologii spisu oraz obsługi aplikacji spisowej i zdać pomyślnie egzamin.

Zadania rachmistrza spisowego to przede wszystkim przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Dane zbierane będą w aplikacji formularzowej, takiej samej niezależnie od metody wywiadu. W województwie świętokrzyskim mamy do spisania ok. 1230,0 tys. osób (stan na 30 czerwca 2020 r.), a rachmistrzów terenowych będzie 511.

Co będzie wyróżniać rachmistrza terenowego?

Każdy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego oraz urządzeniem mobilnym do rejestracji danych zbieranych od respondentów, które otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. Wykonywanie prac spisowych będzie możliwe dopiero po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o jej zachowaniu.

Więcej informacji nt. spisów dostępnych jest na stronie https://spis.gov.pl.

2

3

W dniu 01 lutego na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, po przeprowadzonych licznych konsultacjach podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych udogodnień
w wydziale komunikacji w Bodzentynie. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Kieleckiego Cezarym Majcher, wychodząc naprzeciw prośbom i problemom mieszkańców, ustalili o zwiększeniu ilości dni, w które czynny będzie wydział. Od dziś Bodzentyńska Filia Wydziału będzie czynna od poniedziałku do piątku, czyli w każdy dzień roboczy.

Cieszę się, że wraz z Panem Cezarym Majcher Członkiem Zarządu doszliśmy do porozumienia w sprawie funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji w Bodzentynie. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z rejestracją pojazdów, które zgłaszali mieszkańcy naszej gminy, postanowiliśmy o rozszerzeniu czasu pracy Filii, która mieści się w urzędzie. Ponadto Gmina Bodzentyn zobowiązała się do pokrycia części kosztów utrzymania Wydziału.  – Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Aby zarejestrować swój pojazd w Bodzentynie, należy umówić się na wizytę za pośrednictwem strony: https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/, ponieważ filia działa tylko wyłącznie w oparciu o rejestrację internetową.

Wizytę można umówić na 5 dni do przodu, a jedna osoba może zarejestrować tylko jeden samochód. Wygenerowane potwierdzenie wizyty należy wziąć ze sobą, w formie wydruku, bądź
w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym.

W celu skorzystania z internetowego systemu umawiania wizyt wymagana jest jednorazowa rejestracja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/. Rejestrując pojazd telefonicznie bądź przez Internet, musimy podać niezbędne do rejestracji informacje: imię i nazwisko, sześć pierwszych cyfr numeru PESEL, numer telefonu, numery tablic rejestracyjnych i cztery ostatnie znaki VIN (to 17-cyfrowy numer VIN, który znajduje się na każdym samochodzie oraz w dowodzie rejestracyjnym).

 

DSC 0027

OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021 w terminie od dnia 01 kwietnia 2021 roku do dnia  30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Gminny Komisarz Spisowy  w Bodzentynie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na rachmistrzów spisowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych odbędzie się w dniach

od 01 lutego 2021 roku do 09 lutego 2021 roku.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 01 lutego 2021 roku do dnia  09 lutego 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kandydat narachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie iformie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani narachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b) format pliku - JPG,

c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie  z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „ Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. ( druk do pobrania ), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.

2. Oświadczenie o:

 1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie
 4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę  e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 5. Wymagane dokumenty należy składać  w zaklejonej  kopercie z dopiskiem:   

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021”  w terminie od  dnia 01 lutego 2021 roku do  09 lutego 2021 roku .

 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz w Gminnym Biurze Spisowym w  Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn – nr tel. 41 31 15 010, 41 31 15-511 wewn. 25, 29, 33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

/-/  Dariusz Skiba

Dokumenty do poprania:

1. FORMULARZ- Oferta kandydata na rachmistrza spisowegodo narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

3. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

4. Oświadczenie

 

Plakat nabr rachmistrzw 1

 

 

 

Nasi zapaśnicy w minionym roku wywalczyli cztery medale Mistrzowstw Polski.
Największym sukcesem ubiegłego roku był złoty medal Wiktorii Płczkowskiej, która została Mistrzynią Polski. Kolejny medal to srebro Juli Kowalik oraz dwa brązowe krążki: Klałudi Hajdenrajch i Aleksandra Płaczkowskiego.
Miniony rok zapisał się złotymi literami na kartach historii Bodzentyńskich Zapasów.
Życzymy, aby w bieżącym roku, ciężka praca naszych podopiecznych, przyniosła nam wiele doniosłych chwil, pełnych pozytywnych wrażeń.

Trenerzy: Karol Kucharczyk i Zbigniew Płaczkowski

W kolejnym turnieju o Mistrzostwo Województwa w kategorii Orliczek, który został rozegrany 
we Wzdole Rządowym podopieczne trenera Mirosława Rubinkiewicza zajęły I miejsce. Wyniki:
Łysica Bodzentyn - Wisła Nowy Korczyn 3:1
Wisła Nowy Korczyn - KSP Kielce 0:2 
Łysica Bodzentyn - KSP Kielce 1:1
Po dwóch turniejach Łysica 8 pkt, KSP 7 pkt, Wisła 1 pkt.
Ostatni turniej rozegrany zostanie w Kielcach 30.01.2021 r.
Skład: Świetlik Oliwia, Wąs Magdalena, Furmańczyk Oliwia, Nowak Oliwia, 
Kucharska Patrycja, Sikora Izabela, 
Kowalik Patrycja, Piwowarczyk Monika, Wacińska Aleksandra, 
Figiel Natalia, Zdzymira Julia, 
Składamy serdeczne podziękowania dla Dyrektora Szkoły Pana Romana Pytla za udostępnienie 
hali.

IMG 4650

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców uprzejmie wyjaśniamy, iż do końca marca br. nie ma wolnych terminów na szczepienia przeciw COVID-19. Spowodowane jest to ograniczeniami w dostępie do szczepionek. Punkty szczepień otrzymują tylko 30 dawek szczepionki na tydzień. Dostawy szczepionek na razie są zagwarantowane tylko do końca marca.

Punkt szczepień w ośrodku zdrowia w Bodzentynie nie prowadzi listy osób oczekujących na szczepienie. Taka możliwość istnieje poprzez e-rejestrację na pacjent.gov.pl, dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień 989 lub wysyłając SMS-a o treści SzczepimySie na numerem 664 908 556.

SPZOZ w Bodzentynie na bieżąco śledzi sytuację z dostępnością szczepionek i jak tylko pojawi się szansa na zaszczepienie to będziemy o tym fakcie niezwłocznie informować za pomocą systemu powiadamiania SIS SMS.

Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów na stronach internetowych https://bodzentyn.pl/ i https://e-bodzentyn.pl/ .

 

Rejestracja NPSz

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25.01.2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 rzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Treść zarządzenia: [LINK]

Załącznik nr 1 do zarządzenia: [LINK]

Tegoroczne obchody Powstania Styczniowego, ze względów na zachowanie reżimu sanitarnego związanego z COVID – 19, odbyły się w dużo skromniejszej formie niż dotychczas. Odwołana została między innymi nieodzowna część uroczystości, czyli Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych na trasie Suchedniów – Bodzentyn, w którym corocznie udział brało setki osób.

W dniu 23 stycznia br. Centralne Obchody 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji powstańców, po której zebrani uczcili pamięć Suchedniowskiego Oddziału Powstańców Styczniowych poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod „Krzyżem Przedpowstańczym” oraz pamiątkową tablicą w Suchedniowie.

Na Górnym Rynku w Bodzentynie oddano hołd bohaterom powstania składając wiązanki z kwiatów oraz znicze przy tablicy upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego. W skromnej uroczystości, bez apelów, przemówień oraz salwy honorowej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego uczestniczył m.in. Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP, Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, komendant Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Daniel Woś wraz ze swoim synem i ojcem – pomysłodawcą marszu, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Bodzentynie, Cezary Błach Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. W późniejszych godzinach kwiaty pod pamiątkową tablicą złożył Michał Rachtan Prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, Jerzy Materek Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego oraz Urszula i Mirosław Oettingen. Przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna również złożyli kwiaty, zapalili znicze i zawiązali biało-czerwone kokardy na cmentarzu parafialnym przy nagrobku Stanisława Zygadlewicza i symbolicznej mogile powstańców 1863 r. oraz pod krzyżem upamiętniającym miejsce powieszenia przez Rosjan w 1864 r. Stanisława Zygadlewicza.

Uroczyste Obchody Powstania Styczniowego, organizowane przez komendanta marszu Daniela Wosia, z roku na rok gromadzą coraz to większą ilość uczestników, a zwłaszcza Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych. Wydarzenie to jest wspaniałą lekcją historii, dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się przeprowadzić obchody w znacznie szerszym gronie osób, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych. – powiedział Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

E.Kita

Fot. Jacenty Kita, Urszula i Mirosław Oettingen

Od 6 lat Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba stara się sukcesywnie modernizować budynek urzędu oraz kładzie duży nacisk na poprawę funkcjonalności wszystkich budynków użyteczności publicznej z terenu naszej Gminy. Dzięki wszystkim zmianom budynki stają się również ekonomiczne w utrzymaniu. Przypomnijmy, że w 2018 roku zrealizowano projekt kompleksowej termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej, którego celem była poprawa jakości powietrza oraz środowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej.

Obecnie w dalszym ciągu prowadzone są prace remontowe wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Nowy wygląd zyskały pomieszczenia kadr i biura Rady Miejskiej, które od wielu lat wymagały modernizacji. Wizerunek pokoju szpeciły popękane ściany, widoczne liczne zacieki  oraz odchodzące panele podłogowe. Jednak wszystkie wady odeszły w zapomnienie, ponieważ dziś możemy pochwalić się, nową wyrównaną podłogą, która została wyłożona panelami oraz odświeżonymi ścianami. Wraz z nowym rokiem zostało wyremontowane pomieszczenie urzędu, w którym mieści się Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego oraz pokój znajdującym się przy wejściu na pierwsze piętro. Burmistrz zapewnia jednak, że prace remontowe nie zakończą się na tych zadaniach i w dalszym ciągu będzie starał się zmieniać na lepsze wygląd urzędu, jak i wszystkich obiektów użyteczności publicznej w gminie Bodzentyn.

Proponowany porządek obrad

W bieżącym roku obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – narodowego zrywu przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Powstanie 1863-1864 r. zapisało się w sposób wyjątkowy w historii regionu świętokrzyskiego. Na obszarze województwa sandomierskiego w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. podjęto atak na garnizony rosyjskie w trzech miastach. Oddziały powstańcze uderzyły na Szydłowiec, Jedlnię i Bodzentyn. Największym powodzeniem zakończył się atak  na Jedlnię. Również w Bodzentynie zaskoczono Rosjan. Tutaj szczególnie zasłużyli się należący do organizacji spiskowej bogaci mieszczanie: Stefan Bogdański, Kazimierz Szermentowski, Karol Zygadlewicz.

Uczestnicy pierwszych walk podążyli w stronę Wąchocka, gdzie organizowano narodowe wojsko. Kierownictwo ruchu w tej części Królestwa Polskiego objął gen. Marian Langiewicz. Do końca 1863 r. w okolicach Bodzentyna działały oddziały powstańcze, ukrywające się w pobliskich lasach.  W styczniu 1864 r., gen. Józef Hauke-Bosak, w pierwszą rocznicę powstania, przebywał ze swoim wojskiem w Bodzentynie.

Wczesna wiosna 1864 r. to najbardziej dramatyczne chwile powstania na ziemi świętokrzyskiej. Jeden z ostatnich działających na tym terenie oddziałów dowodzony przez mjr. Andrzeja Denisewicza przebywał w pobliżu Bodzentyna i schronił się w okolicach uroczyska Ostre Górki. Dochodzące do dowództwa rosyjskiego informacje o pobycie „pieszej bandy” niedaleko Radkowic spowodowały wysłanie z Wierzbnika piechoty i kawalerzystów rosyjskich. Rankiem 4 kwietnia zaatakowano powstańców. Polacy wycofali się do Siekierna, gdzie po krótkiej walce zostali zmuszeni do poddania się.

Ostatnim bojem w tym rejonie była potyczka w lesie pod Bronkowicami. W tej okolicy znalazł się batalion dowodzony przez kpt. Józefa Szemiota. Powstańcy ponownie założyli obóz na uroczysku Ostre Górki. Wzdłuż głównego traktu od Nowej Słupi do Bodzentyna nieustannie przemieszczały się kozackie patrole obserwując okolice. Ostatni powstańcy ukrywali się w lasach siekierzyńskich. Zaatakowani przez Rosjan, cofali się w stronę Bronkowic. Walka była zawzięta. Zginęło przynajmniej kilkunastu powstańców. 

O walkach powstańczych mówią zachowane w krajobrazie kulturowym miejsca pamięci: mogiły, krzyże, kapliczki, tablice. Na zachód od  Woli Szczygiełkowej, w pobliżu strumienia Złoty Stok, u stóp wzgórza Agata, podczas zimy 1863/1864 r. znajdował się obóz powstańczy założony przez kpt. Henryka Huberta dowódcę kompanii w korpusie wojsk gen. Józefa Hauke-Bosaka. Dwa miejsca obozowisk zostały oznaczone drewnianymi krzyżami z datą – 1863. W Świętej Katarzynie przy tzw. kapliczce Żeromskiego znajduje się mogiła powstańca Jakuba Petrala, powieszonego przez Rosjan.

Inne miejsca pamięci to w Bodzentynie na cmentarzu parafialnym nagrobek Stanisława Zygadlewicza, symboliczna mogiła powstańców 1863 r.; za cmentarzem krzyż upamiętniający miejsce powieszenia przez Rosjan w 1864 r. powstańca styczniowego Stanisława Zygadlewicza, tablica poświęcona 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na  Rynku Górnym. Na Skwerze Wolności przy Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w 2018 r. upamiętniono Kazimierza Szermentowskiego poprzez posadzenie „dębu pamięci”. Był on bratem artysty malarza Józefa Szermentowskiego, uczestnikiem manifestacji patriotyczno-religijnych w 1861 r., powstańcem; w 1865 r. został zesłany na osiedlenie na Syberii.

Od ponad 20 lat odbywają się Marsze Szlakiem Powstańców Styczniowych organizowane przez Związek Strzelecki „Strzelec” przy współudziale Gminy Bodzentyn. W tym roku wskutek panującej pandemii Centralne Obchody 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego będą miały inny charakter. W Bodzentynie w sobotę 23 stycznia w godzinach od 10.30 do 11. będziemy mogli złożyć kwiaty i zapalić znicze pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Będzie to wyraz pamięci o Bohaterach walczących o niepodległość Polski.

W zał. fot. miejsc pamięci oraz z obchodów w ubiegłych latach.

                                                                                                                                                                                    Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech