Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W bieżącym roku przypada 153.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, szczególnie zasłużonego w walce o niepodległość Polski. Urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie. Po jego śmierci na terenie Zułowa utworzono rezerwat pamięci, gdzie w 1937 r. Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki i Aleksandra Piłsudska zasadzili „dąb pamięci”. W pobliżu dębu w roku 2005 Związek Polaków na Litwie ufundował granitową tablicę z sentencją: „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”.

Podczas swojego życia Piłsudski przebywał w wielu miejscowościach również w Bodzentynie i okolicach. Świadczą o tym znaki materialne – miejsca pamięci.

W 1988 r. z inicjatywy Antoniego Wacińskiego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna odsłonięto w Bodzentynie tablicę upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w tym mieście, w latach I wojny światowej, 30 i 31 października 1914 r., kiedy załamała się ofensywa państw centralnych na Dęblin i Warszawę. W 2017 r. w nawiązaniu do nadania Józefowi Piłsudskiemu w 1935 r. tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bodzentyn Rada Miejska Bodzentyna rozszerzyła ten akt na Miasto. Mówi o tym tablica umieszczona w budynku Urzędu Miasta i Gminy ufundowana przez Teresę i Witolda Comberów oraz Urszulę i Mirosława Oettingen.

W dniu 5 października 2018 r. odbył się Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich. Podczas marszu przy wejściu do miejscowej szkoły odsłonięto tablicę poświęconą pobytowi Józefa Piłsudskiego w Świętej Katarzynie 31 października 1914 r. W tym czasie dowodził on 1 pp Legionów Polskich, prowadząc na ziemi świętokrzyskiej działania przeciwko wojskom rosyjskim. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości osobę Piłsudskiego upamiętniono poprzez zasadzenie „dębów pamięci” m.in. w Bodzentynie przy Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego na tzw. Skwerze Wolności.

Dla uczczenia tej wielkiej postaci przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zapalili znicze w miejscach poświęconych Józefowi Piłsudskiemu. Również w Leśnej-Starej Wsi uczennice miejscowej szkoły podstawowej zapaliły symboliczny znicz przy dębie upamiętniającym postać Marszałka. Warto wspomnieć, że szkoła ta prowadzona przez Dyrektorkę Beatę Domańską-Kózkę w szczególny sposób kultywuje pamięć o polskich bohaterach. Tutaj m.in. organizowane są gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, realizowane projekty promujące polską historię. To zasługa Dyrekcji, nauczycieli i okolicznych mieszkańców, którzy dostrzegają potrzebę wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży nie tylko poprzez teoretyczną naukę, ale pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej. To ważne dla budowania właściwych postaw i wyboru przyszłych celów życiowych.

                                                                                                                                                                                     Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

                                                                                                                 

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE Ia-461/446/20 z dnia 26.11.2020 r. wprowadzającą zakaz spożywania wody z wodociągu Krajno, część mieszkańców miejscowości Św. Katarzyna została w dniu 26.11.2020 r. przełączona na zasilanie awaryjne z innych ujęć. Do czasu przywrócenia zasilania z ujęcia wody w Krajnie mogą występować spadki ciśnienia wody oraz chwilowe braki w dostawie spowodowane dezynfekcją (chlorowaniem) i płukaniem sieci.

Poniżej przedstawiamy także komunikat i decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach:

1. Komunikat.

2. Decyzja.

 

W Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisano umowy na udzielenie pomocy rzeczowej  na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w powiecie kieleckim. Pieniądze na ten cel pochodzą z Uni Europejskiej.

Z włodarzami gmin umowy podpisali starosta kielecki Mirosław Gębski i wicestarosta Tomasz Pleban. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher i Mariusz Ściana oraz zaproszeni goście senator RP Krzysztof Słoń i wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Starostwo Powiatowe w Kielcach realizuje projekt unijny pod nazwą „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”.

- W naszych działaniach nie tylko wspieramy powiatowe jednostki organizacyjne, ale i wszystkie gminy powiatu kieleckiego. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 w wysokości 6 milionów 300 tysięcy złotych – powiedział starosta Mirosław Gębski.

W trakcie spotkania podpisano umowy na łączną kwotę dwóch milionów złotych.

- Gminy otrzymają pomoc w postaci środków ochrony osobistej, między innymi maseczki, rękawiczki, produkty do dezynfekcji. Zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże. Warto zaznaczyć, że niektóre towary są deficytowe na rynku, ale udało nam się je pozyskać - dodał wicestarosta Tomasz Pleban.

Działania Zarządu Powiatu w Kielcach pochwalił senator Krzysztof Słoń. – Niezwykle istotne jest to, że w tym dziele współpracują ze sobą  samorządy  naszego województwa  różnych szczebli. To jest niezwykle istotny sygnał dla mieszkańców, że w tych trudnych czasach jest solidarność, współpraca i zrozumienie – powiedział Krzysztof Słoń.

Powiat kielecki na ten projekt uzyskał najwyższe dofinansowanie w województwie świętokrzyskim – 6 mln 300 tys. zł. Wartość całego zadania to 7 milionów 333 tysięcy 786 złotych. – Cieszymy się bardzo, że powiat kielecki objął wsparciem wszystkich mieszkańców poprzez swoje jednostki, ale również poprzez samorządy gmin – mówiła wicemarszałek Renata Janik. Ale to nie jedyne pieniądze, które powiat pozyskał na działania związane z walką z koronawirusem. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o przekazaniu kolejnych środków. Tym razem Starostwo Powiatowe w Kielcach otrzyma kwotę 372 tys. zł na wsparcie powiatowych placówek oświatowych.

Otrzymaną pomoc doceniają włodarze gmin. Jak zauważył Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny powiat kielecki wsparł wszystkie samorządy na terenie powiatu, a nie tylko własne jednostki. 

– Umowa ta jest bardzo ważna dla gminy Zagnańsk. Z pomocy skorzystają wszystkie nasze jednostki – dodał Wojciech Ślefarski, wójt gminy Zagnańsk.

Łącznie projektem pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” objęto 206 podmiotów, w tym służby mundurowe, szpitale, placówki podstawowej opieki zdrowotnej, domy opieki, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szkolne schroniska młodzieżowe.

 Tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kielcach

stopka

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji decyzji Nr SE Ia – 4261/90/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r., woda butelkowana do spożycia dla dzieci w wieku 0-6 lat oraz kobiet w ciąży zamieszkujących w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn dostarczana będzie wg następującego harmonogramu:

14 grudnia 2020 r. miejscowości: Kamieniec, Ściegnia, Kamionka, Skorucin, Wzdół Parcele, Orzechówka

15 grudnia 2020 r. miejscowości: Wzdół-Kolonia, Hucisko, Wiącka

16 grudnia 2020 r. miejscowości: Stara Wieś, Wzdół Rządowy

17 grudnia 2020 r. miejscowości: Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, Leśna-Stara Wieś

18 grudnia 2020 r. miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Siekierno-Stara Wieś, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Nowa Wieś, Podmielowiec,

 1. Informujemy, że:
 • woda dostarczana będzie w godzinach 7:00-15:00,
 • ilość dostarczonej wody to:
 • 7 butli o pojemności 5 litrów (35 litrów) na 1 dziecko na okres 21 dni,
 • 10 butli o pojemności 5 litrów (55 litrów) na 1 kobietę w ciąży,

za pokwitowaniem przez dorosłego domownika;

 • nieobecność dorosłego domownika w dniu dostarczania wody skutkuje koniecznością osobistego odbioru przysługującej dziecku / kobiecie w ciąży wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • pracownicy PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podejmą próbę dostarczenia wody jeden raz wg wyżej określonego harmonogramu, w razie bezskuteczności jej dostarczenia (np. w związku z nieobecnością dorosłego domownika), pozostawiona zostanie informacja z dostępnym terminem osobistego odbioru wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.
 1. Informujemy także, że woda dostarczana będzie pod adresy w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele, pod którymi:
 • zamieszkują dzieci urodzone do 07.07.2020 r. zgłoszone w UMiG Bodzentyn;
 • zamieszkują dzieci w wieku 0-6 lat zgłoszone bezpośrednio w PUK Bodzentyn Sp. z o.o. w trakcie poprzednich cykli dostarczania wody;
 • zamieszkują kobiety w ciąży, które zgłosiły swój stan w PUK Bodzentyn Sp. z o.o. w związku z zaopatrywaniem w wodę osób objętych decyzją w poprzednich cyklach jej dostarczania.
 1. Prosimy o:
 • zgłaszanie faktu urodzenia dziecka / dzieci przez zgłoszoną kobietę w ciąży pracownikom PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem weryfikacji ilości dostarczanej wody;
 • zgłaszanie się (dotąd nie zgłoszonych) kobiet w ciąży mieszkających w miejscowościach objętych decyzją do siedziby PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem odbioru wody; odbiór wody przez nowo zgłoszone osoby może nastąpić w dniach 14-18 grudnia 2020 r. w godzinach 1200-1430 za pokwitowaniem, osobiście lub przez zamieszkującą z kobietą w ciąży osobę dorosłą – na podstawie upoważnienia.
Każda wpłata ma znaczenie!

W Polsce ok. 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Brakuje im środków na opłaty, lekarstwa, żywność. W tym trudnym wyborze, jedzenie zazwyczaj pozostaje na końcu. Głód i złe nawyki żywieniowe są codziennym towarzyszem niedoli wielu rodzin w Polsce.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat darowizny przez podany link: https://zbiorkazywnosci.pl/produkt/koszyk/?attribute_pa_bank-zywnosci=swietokrzyski-bank-zywnosci
Organizatorem akcji jest Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie ale wpłaconymi kwotami zostanie uznany Świetokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dziękujemy z góry za ofiarność!
 

zdjecieee

 

Rusza II konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych w programie Aktywni Obywatele.

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

aktywniobywatele.org.pl

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXVIII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek - Włoszczowa 2021. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji Bożego Narodzenia, związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek. Konkurs finałowy poprzedzający przeglądy rejonowe, odbywające się według następującego harmonogramu: 24 stycznia 2021 r. godz. 11.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie.Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w załączeniu.

Załączniki:

 1. Regulamin str. 1.
 2. Regulamin str. 2.
 3. Karta zgłoszenia.
 4. Wniosek pełnoletniego uczestnika.
 5. Wniosek rodzica/opiekuna.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

indeks

W listopadzie bieżącego roku rozpoczęto prace renowacyjne przy miejscach pamięci  żołnierzy Armii Krajowej na polanie Wykus i w okolicy. Pod uwagę wzięto  cztery mogiły żołnierzy Armii Krajowej (Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”, Mariana Cieśli ps. „Mietek”, Tadeusz Lange ps. „Szyling”, grupy Jana Kosińskiego ps. „Jacek”), pomnik żołnierzy Grupy Warszawskiej, kapliczkę na Wykusie wzniesioną z inicjatywy żołnierzy AK w 1957 r.

 

Wniosek o środki na to zadanie złożony został przez Gminę Bodzentyn w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Siekierno Nasza Ojczyzna, Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt”.

Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 30 tys. zł Gminie Bodzentyn przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Obecnie wymieniono uszkodzone krzyże i ogrodzenia mogił, uzupełniono znaki Polski Walczącej. Na Wykusie ustawiono nowy drewniany krzyż, trwają prace remontowe drewnianej wiaty nad ołtarzem, gdzie odbywają się msze polowe (wymiana pokrycia dachowego na gont). Przy kapliczce w uzgodnieniu z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Instytutem Pamięci Narodowej nastąpi  wymiana płyt chodnikowych na granitową kostkę, wymiana uszkodzonych dachówek ogrodzenia, odnowienie metalowej bramki, umieszczenie metalowej barierki na częściach bocznych ogrodzenia kapliczki, wymiana betonowej nakrywy muru na kamienną; generalnie oczyszczenie i umycie istniejących elementów betonowych i kamiennych. Planowana jest  również naprawa mostków, kładek, barierek oraz wykonanie tabliczek informacyjnych przy wszystkich obiektach.

Miejsca te są ważną częścią dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W tych okolicach działały oddziały Armii Krajowej dowodzone przez mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. To obszar odwiedzany przez turystów, miłośników historii, rodziny kombatantów. Prowadzone prace będą kolejnym przykładem poszanowania tych znaków kulturowych i wpiszą się w prowadzone przez różne patriotyczne środowiska, od kilkudziesięciu lat, działania mające na celu kultywowanie  pamięci o Bohaterach walczących o wolność Ojczyzny.

Realizacja całości zadania wyniesie 39 719,96 zł. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na 21.12.2020 r. 

                                                                                                                                                                                            Urszula Oettingen

Fot. Mirosław i Urszula Oettingen

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Zachęcamy do obejrzenia niezwykłego przedstawienia "Piosenki na zimę" w wykonaniu aktorów z Teatru Lalki i Aktora Kubuś gwarantują wspaniałą zabawę i mnóstwo dobrego humoru. Premiera odbędzie się 4 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 na kanale You Tube oraz portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

zaproszenie na bajku0119 1 1

W tym roku 37. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej odbył się w nieco innej formie niż zwykle. Wszystkie zespoły, które się zakwalifikowały na ogólnopolski przegląd zostały zobowiązane do nagrania swojego przedstawienia. Zespół ,,Wzdolskie Kołowrotki” nagrał swoje przedstawienie pt. ,,U Powroźnika”, dzięki pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. W konkursie wzięło udział 8 zespołów z całej Polski pokazując różnorodność teatru wiejskiego. Można było zobaczyć komedię, farsę, dramat oraz obrzęd. Wszystkie spektakle pokazały bardzo wysoki poziom artystyczny, co wynika z nadesłanego komunikatu Rady Artystycznej 37. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Występy artystów oceniała Rada Artystyczna w składzie: teatrolog prof. Lech Śliwonik, etnomuzykolog prof. dr hab. Piotr Dahling, folklorysta i kulturoznawca dr hab. Katarzyna Smyk, Bożena Suchocka-Kozakiewicz – polska reżyserka teatralna i aktorka, doktor habilitowana sztuk teatralnych, profesor nadzwyczajna Akademii Teatralnej w Warszawie (AT),oraz reżyser dr hab. Edward Wojtaszek. Zespół ,,Wzdolskie Kołowrotki” został doceniony przez Radę Artystyczną – „za sprawny aktorsko, pełen humoru obrazek dramatyczny, ukazujący jedno ze specjalnych rzemiosł wiejskich i świadczący o żywotności wiejskiej wspólnoty” - otrzymując nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego. Jesteśmy dumni, że praca całego zespołu została doceniona i mobilizuje do jeszcze większego zaangażowania w krzewieniu kultury ludowej regionu świętokrzyskiego.
 
128884716 2844147355796747 443231739818877127 n
 
 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie składa gratulacje całemu zespołowi „Wzdolskie Kołowrotki” za całokształt pracy na rzecz krzewienia kultury ludowej.
Spieszmy z pomocą w Szlachetnej Paczce w gminie Bodzentyn. Dzięki współpracy wspaniałych WOLONTARIUSZY z Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, wolontariusze szlachetnej paczki mogą przeprowadzić wywiady u rodzin potrzebujących pomocy. 14 listopada została otwarta baza osób potrzebujących, nadal wiele rodzin czeka na swojego darczyńcę.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem problemów z jakimi zmagają się rodziny. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na rodziny z trudną sytuacją z terenu naszej gminy. Nie bądźmy obojętni na krzywdę bliźniemu, wybierz rodzinę i podaruj jej pomoc. Pamiętajmy, że dobro wróci do nas.

Święta Katarzyna – centrum Gór Świętokrzyskich. Wieś ta położona jest u podnóża Łysicy – największego szczytu pasma Łysogór. W tym rejonie, podczas okresu trwania II wojny światowej czynnych było wiele ugrupowań działających przeciwko okupantowi. Teren Gór Świętokrzyskich był miejscem, w którym odbywały się liczne walki partyzanckie jak i pacyfikacje przeprowadzone przez oddziały niemieckie. Po dziś dzień znajduje się tam klasztor św. Katarzyny oraz zakon bernardynek. Klasztor ten był miejscem, które przez okres od maja 1943 roku do marca 1944 roku, uchodziło za kwaterę gestapo. W murach klasztoru stacjonował zmotoryzowany pluton pacyfikacyjny pod dowództwem lejtnanta Alberta Schustera. Jego ofiarą, na terenie Gór Świętokrzyskich, padło wiele niewinnych jednostek. Podczas śledztwa prowadzonego w sprawie jego osoby, po wojnie w 1971 roku, władze NRD nie wliczyły morderstw pojedynczych, popełnianych niemalże każdego dnia w aresztach w Św. Katarzynie. Schuster został skazany na śmierć.
Na obrzeżach Puszczy Jodłowej, niedaleko wsi Św. Katarzyna, powstał pomnik poświęcony pamięci poległym na tych ziemiach partyzantom oraz ofiarom nazistowskiego mordu. Na dużej pionowej płycie możemy przeczytać:
„NA WIECZNĄ CZEŚĆ I CHWAŁĘ
RODAKOM Z NAJBLIŻSZYCH
OKOLIC ZAMORDOWANYM
W TYM MIEJSCU PRZEZ
FASZYSTÓW HITLEROWSKICH W ROKU 1943
ŚWIĘTA KATARZYNA 1972”
Niedaleko wyżej wspomnianego pomnika, znajdują się dwie zbiorowe mogiły poległych podczas zbrodni hitlerowskich w 1943 roku.
 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
 
 
Wielkimi krokami zbliża się gorący przedświąteczny czas i w naszych drużynach również jest pełna gotowość do pracy, współpracy i pomocy.
Chociaż nie spotykamy się na żywo tylko on-line to cały czas pracujemy, konsultujemy się i pogłębiamy harcerską wiedzę.
Realizujemy projekty Hufca Kielce-Powiat i Chorągwi Kieleckiej dotyczących zdobywania sprawności harcerskich. Są nimi: sprawność kuchcik, kucharz, młody obywatel, młody strateg, znawca własnej miejscowości, aspirant meteorologiczny, znawca zwyczajów i tradycji harcerstwa, znawca obrzędów i zwyczajów drużyny.
W naszej gminie działa również Gromada Zuchowa, a w niej nasze kochane i dzielne Zuszki również ciężko pracują zdobywając sprawności tj.: Przyjaciel bajek, ptasi opiekun, znawca liter, znawca liczb, zosia samosia, samodzielny.
Ponadto przygotowujemy się do Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia.
W tym jakże trudnym dla wszystkich czasie harcerze i zuchy pamiętają także o potrzebujących.
W roku bieżącym organizujemy zbiórkę żywności dla dwóch rodzin, z których jedną opiekujemy się już od 3 lat, a drugą rodzinę wspomożemy po raz pierwszy.
Nie zapomnieliśmy także o zwierzętach przebywających w schroniskach. Dla nich również organizujemy zbiórkę karmy , koców i mat własnoręcznie wykonywanych przez harcerzy.
Zaraz po świętach będziemy bardzo intensywnie przygotowywać niespodziankę dla naszych kochanych babć i dziadków.
Pomimo braku cotygodniowych zbiórek w harcówkach my ciągle jesteśmy w stałym kontakcie. Stworzyliśmy wspaniałą HARCERSKĄ RODZINĘ, zbiórki on-line nie są dla nas żadną przeszkodą.
Jako instruktorzy chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować harcerzom i zuchom za ich wytrwałą pracę w tym trudnym czasie, ale przede wszystkim chcielibyśmy podziękować rodzicom za mobilizację i wspieranie swoich pociech.
Zapraszamy wszystkich do naszych odsłon na stronie HARCERSTWO W GMINIE BODZENTYN.
CZUWAJ!!!
 
Harcerstwo w Gminie Bodzentyn
 

Aleksander Płaczkowski - brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym.
W Zgierzu w dniach 28-29.11.2020r. do rywalizacji o tytuły mistrzowskie przystąpiło 240 zawodników z całej Polski.
Nasi pretendenci Aleksander Płaczkowski zajmując III miejsce w kategorii 35kg i Bartosz  Wilczyński V miejsce kategoria 52 kg, jako jedni z najmłodszych pokazali mistrzowską klasę, staczając walki na wysokim poziomie.

Aleksander Płaczkowski dołączył do grona medalistów Mistrzostw Polski  ULKS Guliwer.

Warto wspomnieć, że jest to czwarty medal Mistrzostw Polski na rok 2020 zdobyty przez wychowanków z " Kuźni Talentów " ULKS Guliwer trenujących w sekcji Bodzentyn.
Dobrą passę zaczęły: Wiktoria Płaczkowska zdobywając złoto , oraz Klaudia Hajdenraich wywalczając brąz na Olimpiadzie Młodzieży w grupie Kadetek.
Kolejnym sukcesem był srebrny medal Julii Kowalik w Mistrzostwach Polski Młodziczek.
Gratulacje !!!

Ogromne podziękowania dla Pana Dariusza Skiby - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, dzięki którego inicjatywie w Bodzentynie możemy odkrywać i rozwijać wspaniałe talenty naszej młodzieży.
Tak mała gmina jaką jest Bodzentyn jest rozsławiana na arenach krajowych i międzynarodowych przez naszych zawodników .
Wyrazy uznania i wdzięczności należą się również dla Prezesa  ULKS Guliwer - Karola  Kucharczyka , który czuwa nad realizacją planu szkoleniowego naszych Perełek.

Trener, Szkoleniowiec Zbigniew Płaczkowski

 

W dniu 26 listopada 2020r. odbył się odbiór prac konserwatorskich przy figurze przydrożnej Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 3 przez Panią Emilię Górecką przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórze Pani Monika Figiel – prezes zarządu, Pani Lucyna Gołębiowska wiceprezes zarządu oraz Pani Małgorzata Osełka – Konserwator Dzieł Sztuki, wykonawca prac konserwatorskich przy figurze. Przy odbiorze byli obecni również: Pani Milena Kudlińska i Pan Marcin Sikorski dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie – odpowiedzialni za merytoryczne prowadzenie już drugiego wniosku na prace konserwatorskie przy figurze.
Stowarzyszenie „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórza pozyskało środki od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na II etap prac - Konserwacja figury NMP w kwocie dofinasowania 14 910,00 zł. Wkład własny 0,00 zł. Podkreślić tu należy ścisłą współpracę stowarzyszenia z MGCKiT w Bodzentynie, które odpowiedzialne było za przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji i pozwoleń do pozyskania środków.
Przeprowadzone prace konserwatorskie pozwoliły na nadanie prawdziwego blasku figurze Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny wykonanej w wapieniu typu pińczowskiego. Zostały odkryte nowe zdobienia płaszczu Marii, detale zdobnicze węża. Całość została odpowiednio zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych.
Stowarzyszenie już w 2018 roku pozyskało środki od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na I etap „Prace konserwatorskie przy figurze przydrożnej Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 3 (demontaż figury i cokołu, wykonanie nowego fundamentu, montaż figury i cokołu)”.
W przyszłym roku stowarzyszenie starać się będzie o dofinansowanie na III etap prac „Konserwacja cokołu przy figurze”.
 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech