Informujemy, że decyzją rządu Rzeczpospolitej Polskiej o odwołaniu wszystkich imprez skupiających większe grono osób jesteśmy na obecną chwilę zmuszeni odwołać bieg charytatywny, organizowany na rzecz Pana Marcina i jego rodziny. 

Informacja dotycząca przyjmowania petentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.

 

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn,

Ze względu na niepokojące nastroje towarzyszące odnotowywaniem kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce pragniemy poinformować i uspokoić Państwa, iż w naszej gminie nie odnotowano do tej pory pojawienia się żadnego przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

W razie gdyby taki przypadek wystąpił niezwłocznie zamieścimy taką informacje na naszej stronie internetowej i przekażemy Państwu informację również poprzez inne kanały informacyjne, którymi dysponujemy.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba wobec tego apeluje o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceń WHO, a także śledzenia Rządowych komunikatów.

Na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób znajdą Państwo dokładne dane pokazujące ilości przypadków zakażeń koronawirusem m.in. na terenie Polski. Dane te aktualizowane są co parę godzin- edit. obecnie dane aktualizowane są raz dziennie.

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Prosimy również o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

Komunikat Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie

 

Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, składam wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Bodzentyn, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także dużo zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym.

Jednocześnie składam słowa uznania oraz podziękowania za owocną i pełną zaangażowania współpracę z lokalną społecznością oraz pracownikami gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Dariusz Skiba

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zgodnie z decyzją rządu Rzeczpospolitej Polskiej od dn. 12 marca 2020 r.  wszystkie  szkoły na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zostają zamknięte na najbliższe dwa tygodnie.

Wstępnie zamknięcie placówek będzie trwało do 25 marca 2020 r.

W  związku  z  tym  w  dniach 12 i 13 marca  2020 r. w szkołach podstawowych i  przedszkolach zostaną podjęte jedynie działania opiekuńcze w szczególnych przypadkach dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić na ten czas należytej opieki.

Od 16 marca 2020 r. uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie przychodzą do szkół.

 

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach:

https://kuratorium.kielce.pl/42224/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/

 

 

Szanowni Państwo, w związku z rekomendacją Ministra Zdrowia w zakresie odwołania zgromadzeń ludzi i zwierząt, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zamyka do odwołania wszystkie place targowe na terenie gminy. W związku z powyższym zabrania sie prowadzenia handlu w wyżej wymienionych miejscach.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bodzentynie  ogłasza nabór na stanowiska:

 • Ekspert ds. technicznych
 • Technolog ds. wody i oczyszczania ścieków

 

Szczegóły i wymogi dotyczące naboru na wymienione wolne stanowiska pracy: 

Ekspert ds. technicznych

Technolog ds. wody i oczyszczania ścieków

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na bieg charytatywny dla Marcina Lisowskiego, mieszkańca naszej gminy.

Pan Marcin uległ ciężkiemu wypadkowi za granicą w wyniku którego doznał poważnych uszkodzeń kręgosłupa i obecnie przebywa w szpitalu w Niemczech.

Bieg charytatywny mający na celu wspomóc leczenie p. Marcina oraz jego rodzinę w tych trudnych dla nich chwilach odbędzie się 21 marca 2020 r.

„Chwała Bohaterom”

1 marca przypada rocznica „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Święto to choć stosunkowo młode w naszym patriotycznym kalendarzu poświęcone jest pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się ze stanem jakości powietrza w Naszej Gminie.

Jest to możliwe dzięki specjalnemu miernikowi poziomu zanieczyszczeń powietrza, stanowiącemu pomoc dydaktyczną pracowni edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie przy ul. Wolności 5, stworzonej w ramach programu "Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, realizowanego z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Projekt - Empatia 2020  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie.

 W dn. od 21.02.20r. do 28.02.20r. w naszej szkole odbyło się święto języka ojczystego.

Nauczyciele języka polskiego i pracownicy biblioteki szkolnej przygotowali na ten czas dla uczniów szereg interesujących propozycji:
- konkurs literacki dla klas IV;
- plansze propagujące poprawną polszczyznę;
- ćwiczenia z kaligrafii;
- wystawę utworów literackich z regionu świętokrzyskiego;
- popisy czytelnicze „łamańców językowych”;
- test wyboru związany z poprawnością językową dla uczniów klas VII i VIII.

Mamy nadzieję, że dzięki tym przedsięwzięciom pokazano bogactwo i piękno naszego języka ojczystego.

E. Durlej i U. Sokół

Fot. E.Durlej/ U.Sokół/ K.Bis

 

Ogłasza się możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3. ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oświadczenie

Zarządzenie

Zgłoszenie kandydata

 

Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie zgłoszone zostało do I ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA organizowanej przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

Celem wydarzenia jest propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej, a także umiejętności współpracy w zespole oraz przestrzeganie zdrowej rywalizacji sportowej.

28.02.2020r. pod nadzorem koordynatora gminnego p. Edyty Kupisz  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbył się pierwszy (gminny) etap rozgrywek sportowych przedszkolaków.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS