Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069
Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.
W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.
Do Finału przejdą 2 Koła z każdej kategorii konkursowej.
Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie.
Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią w trakcie uroczystej gali.
Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł.
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/polskaodkuchni
 
 
KGW_1.png
 
 
Polska_od_kuchni_informacje_o_nagrodach_1.png
 


Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.


Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).


Daj się wysłuchać!

FE.jpg,

mikrofon.png[KONIEC INFORMACJI]

W dniu 1 kwietnia 2021 roku o godzinie 8.00 rozpoczęła się dystrybucja paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Bodzentyn.
W akcji tej uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wielkim wsparciem dla organizatorów tej akcji okazała się pomoc żołnierzy X Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Psar, Wzdołu Rządowego oraz z Bodzentyna. Paczki zostały rozwiezione do wszystkich osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podczas dostarczania żywności zachowane zostały wszelkie środki bezpieczeństwa związane z epidemią Covid - 19. Dzięki jednostkom OSP oraz WOT akcja dystrybucji  paczek żywnościowych przebiegała szybko, sprawnie i zgodnie z planem.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najlepsze życzenia radości i pogody ducha. Niech te dni przepełnione będą radosnym, wiosennym nastrojem i nadzieją na spełnienie marzeń. Niech chwile spędzone w rodzinnym gronie przyniosą wytchnienie i spokój. 

Simple Pink White Bake Sale Promotion Facebook Post3

yczenia do mieszkacw powiatu kieleckiego

W bieżącym roku 2 kwietnia mija 16. rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II – Świętego Kościoła Katolickiego, wielkiego Polaka, mającego wybitny wpływ na rozwój duchowy społeczeństw i przemiany demokratyczne w Polsce od końca lat 70. XX wieku.

Postać Jana Pawła II upamiętniona jest w wielu miejscach regionu świętokrzyskiego. W szczególny sposób w Bodzentynie. W 1974 r. biskup krakowski Karol Wojtyła podczas uroczystości związanych z peregrynacją kopii obrazu Jasnogórskiej Pani w Bodzentynie odprawił mszę świętą. W homilii nawiązał do historii miasta, którego właścicielami do 1789 r. byli biskupi krakowscy. Pobyt Metropolity krakowskiego upamiętniono tablicą umieszczoną w 1983 r. na budynku miejscowego kościoła.

W 2003 r., pragnąc podkreślić wielki autorytet duchowy i moralny Jana Pawła II Rada Miejska w Bodzentynie  nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn. Ten akt upamiętnia tablica w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

W 2010 r. przy kościele Św. Ducha odsłonięto pomnik Ojca Świętego. Pod rzeźbą Papieża, widnieją słowa: Nie lękajcie się. To pierwsze słowa przesłania, jakie 16 października 1978 r. skierował do świata nowo wybrany Papież – Jan Paweł II.

Wyjątkowy wymiar miały uroczystości 11 grudnia 2016 r., podczas których Święty Jan Paweł II został oficjalnie Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z dnia 11 października 2016 r. W miejscowej szkole odbyła się  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, wystąpienia zaproszonych gości, podczas których wspominano postać Jana Pawła II. Uczniowie Gimnazjum w Bodzentynie zaprezentowali program artystyczny „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Element scenografii stanowiły obrazy autorstwa artysty plastyka Witolda Combera, przedstawiające polskiego Papieża w różnych okresach jego życia. Następnie w uroczystym pochodzie zgromadzeni udali się pod pomnik Świętego Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika kielecki biskup Jan Piotrowski wraz ks. Zbigniewem Krasem kapelanem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ks. dr. Leszkiem Sikorskim celebrował nabożeństwo. Po nim na budynku kościoła odsłonięto pamiątkową tablicę.

Uroczystość była świętem dla ziemi bodzentyńskiej. Udział w niej wzięli mieszkańcy, posłowie, radni, władze gminy na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą. W tymże roku kościół w Bodzentynie otrzymał z rąk kardynała Stanisława Dziwisza relikwie krwi Świętego Jana Pawła II. W 2020 r. poświęcono ołtarz Św. Jana Pawła II w bodzentyńskiej świątyni.

Wspominamy Papieża jako duchowego przywódcę Kościoła Katolickiego i jako Polaka, który był wielką podporą politycznych przemian w Polsce i Europie: jako Rodaka, który niesie nadzieję w przełomowych i ciężkich chwilach dla narodu polskiego.

W zał. fot. z uroczystości 11 grudnia 2016 r., obrazy autorstwa Witolda Combera, ołtarz Jana Pawła II w bodzentyńskim kościele.

                                   

                                                                                                                                                                                        Urszula Oettingen

Fot. Józef Bąkowski, Urszula i Mirosław Oettingen

Spis już się rozpoczął!

Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności - realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach, a na ich podstawie instytucje międzynarodowe i krajowe podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu #liczysiękażdy

Jak mogę się spisać?

 • Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy. Przez cały czas trwania spisu możesz spisać się na stronie spis.gov.pl – znajdziesz tam także szczegółowe informacje na temat spisu.
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800 możesz zadzwonić na infolinię 22 279 99 99 gdzie uzyskasz pomoc w samospisie, lub skorzystać z opcji „spis na żądanie” przez rachmistrza telefonicznego.
 • Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy metody pomocnicze – spis bezpośredni oraz telefoniczny. Osoba, która nie dokonała samospisu internetowego nie może odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu.

Twoje dane są u nas bezpieczne!

Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że w Spisie Powszechnym nigdy nie pytamy o wielkość zarobków, numer konta czy karty kredytowej, a dane osobowe nie są nigdzie przekazywane.

Dodatkowo, na stronie Urzędu Statystycznego w Kielcach na Respondentów czekają liczne konkursy związane z NSP2021!

Nagradzamy samospis w Urzędzie Gminy!

Przypominamy, że  specjalnie dla naszych Mieszkańców zostanie zorganizowany Tydzień Spisowy

Codziennie pierwsze 3 osoby, które w dniach od 12 do 16 kwietnia spisze się na stanowisku przygotowanym w Urzędzie Gminy otrzyma upominek z logo spisu, a pozostałe osoby papierowe składanki typu „piekło – niebo” do zabawy z całą rodziną.

Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl

Gminne Biuro Spisowe w BodzentynieUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kancelaria Prezydenta RP powiadomiła, że w związku z sygnałami płynącymi od Kół Gospodyń Wiejskich, chcących wziąć udział w Konkursie, termin przesłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 18 kwietnia br.

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Pana Prezydenta RP i został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego kraju.

Ewentualne pytania można kierować na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 25 marca 2021 roku pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie ruszyli z przygotowaniem paczek żywnościowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którzy z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie zakupu podstawowych produktów żywnościowych.

Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Dla Najbardziej Potrzebujących. Żywność w ramach programu POPŻ wydawana jest nieodpłatnie dla określonej ilości osób.

W dniu 1 kwietnia 2021 roku paczki żywnościowe będą rozwożone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Akcję tę, podobnie jak w ubiegłym roku, wspiera X Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.

                Jeżeli w dniu 1 kwietnia 2021 r. nie uda się dotrzeć do wszystkich osób objętych pomocą, dostarczanie paczek żywnościowych będzie kontynuowane po Świętach Wielkanocnych.

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zachęca do włączenia się w akcję „Zielony Rekord”, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku. Celem akcji jest dbałość o jakość powietrza w naszym regionie jak i w całej Polsce. Kluczowe jest zasadzenie jak największej ilości roślin. W akcję zaangażowały się przedsiębiorstwa, instytucje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym leży na sercu dbałość o środowisko naturalne.

Biorąc udział w akcji należy:

 1. Posadzić dowolną ilość roślin w swoim biurze, domu, na działce lub w ogrodzie.
 2. Podać liczbę zasadzonych roślin, zrobić zdjęcie przed i po nasadzeniu oraz opublikować je
  w mediach społecznościowych i oznaczyć hasztagiem #ZielonyRekord.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie www.dotlenieni.org.

Gminne Biuro Spisowe w Bodzentynie NSP 2021 informuje, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zmienia się termin Tygodnia Spisowego na tydzień

od 12 kwietnia 2021r. do 16 kwietnia 2021r.

 

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii PROJEKT LOKALNY ANIMATOR SPORTU ZOSTAJE ZAWIESZONY DO DNIA 9 KWIETNIA 2021 R. W CAŁEJ POLSCE.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
 2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Jako „sport zawodowy”, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji UE, traktuje się uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę, czy też nie, w przypadku, gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. 

Działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych jest dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczą one zawodników pobierających z tego tytuły wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej.

Dopuszczalna jest organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla stypendystów pobierających stypendia przyznawane przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej, Jednostki Samorządu Terytorialnego i kluby sportowe. Ewentualna organizacja zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu dla osób spełniających ten warunek MUSI POSIADAĆ PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ FAKT POBIERANIA STYPENDIUM PRZEZ KAŻDEGO UCZESTNIKA.

ROZPORZĄDZENIE WYŁĄCZYŁO MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ/TRENINGÓW I WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NAWET, JEŻELI SĄ ORGANIZOWANE PRZEZ ODPOWIEDNI POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, Z WYJĄTKIEM ZAJĘĆ DLA STYPENDYSTÓW, NIE JEST MOŻLIWA REALIZACJA PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

Tekst źródło: https://projektorlik.pl/2021/03/29/projekt-lokalny-animator-sportu-zawieszony/

https://bodzentyn.pl/images/artykuly/komunikat_COVID.pdf

"Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Bodzentyn"

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/7709

dotyczy mieszkańców: Świętej Katarzyny, Wilkowa, oraz Śniadki Pierwszej, Śniadki Drugiej, Śniadki Trzeciej, Trzcianki, Parceli, Sieradowic Pierwszych, Sieradowic Drugich, Sieradowic-Parceli)

Informujemy, że odbiór popiołu przypadający na 1 kwietnia, oraz 8 kwietnia 2021 roku we wskazanych miejscowościach został przesunięty na dzień 28 kwietnia 2021 roku.

Prosimy mieszkańców o wystawienie odpadów w dniu poprzedzającym, w godzinach wieczornych lub do godz. 6.00 rano w dniu 28.04.2021 r.

 

Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach.

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Aby opanować tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem. Wszystkie decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Co zmieni się od soboty, 27 marca?

Handel

 • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte.
 • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:

 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny

Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Sport – tylko zawodowy

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

 

W Święta Wielkanocne zostańmy w domu

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – także podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie możesz

W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Pozostałe ograniczenia – bez zmian

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:

 • Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
 • Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).
 • Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
 • Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Szczepienia i społeczna dyscyplina najskuteczniejszą bronią walki z COVID-19

Pokonanie COVID-19 jest możliwe tylko poprzez przerwanie transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość! Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Szczepiąc się, chronisz nie tylko siebie. To także ochrona Twoich rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Od początku akcji szczepionkowej w Polsce do 25 marca 2021 r. wykonano ponad 5,3 mln szczepień I i II dawką. Więcej informacji na temat szczepień i dzienne raporty z danymi znajdziesz nawww.gov.pl/szczepimysie.

Tekst i ilustracje: gov.pl

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech