Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" wraz z VISION CONSULTING SP. Z O.O. - realizatorem projektu „Twoja firma” - zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno - rekrutacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 marca (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (ul. Partyzantów 3).

Spotkanie poprowadzi koordynator projektu z Vision Consulting, co pozwoli na precyzyjne odpowiedzi na ewentualne pytania.

Zachęcamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnienia załączonych dokumentów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 41 26 08 153.

Dokumenty do pobrania:

Opis projektu

Informacja jakie dokumenty należy złozyć, aby zakwalifikować się do projektu

Dokumenty projektowe związane z rekrutacją:

regulamin rekrutacji

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o statusie na rynku pracy

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej

formularz rekrutacyjny

karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe związane z udzielaniem dotacji:

regulamin przyznawania środków finansowych

wzór biznes planu

karta oceny biznes planu

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry

Pozdrawiam,
Marzena Tatar

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel. 41 26 08 153; fax. 41 26 08 167
www.wokollysejgory.pl

 

 

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”
/Pierre de Brantome

 

Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Paniom,
a szczególnie Mieszkankom Gminy Bodzentyn – w imieniu własnym oraz samorządu – bukiet najserdeczniejszych życzeń.

Życzymy zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia zamierzonych celów w życiu osobistym
i zawodowym. Aby uśmiech bezustannie rozpromieniał Wasze twarze, a życiowa mądrość dawała siłę i determinację
w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw.

Niech zawsze sprzyja Wam szczęście, któremu towarzyszyć będzie miłość i szacunek bliskich.

Drogie Panie!

Wszystkiego najlepszego w Waszym Dniu oraz we wszystkie pozostałe dni w roku.

 

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Burmistrz Miasta i Gminy informuje:

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Na realizację Programu w 2016 roku przeznaczono kwotę 15 000 000 zł.

 

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie

mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania.

 

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

 

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl

        W niedzielę 28 lutego 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 Uroczystości zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Szkołę Podstawową w Leśnej, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie, przy pomocy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

       Przed południem ks. dr Leszek Sikorski odprawił uroczyste nabożeństwo w kościele w Bodzentynie. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty i zapalili znicze na żołnierskiej mogile przy ul. Kieleckiej. Po południu w Szkole Podstawowej w Leśnej zgromadzili się  mieszkańcy, władze samorządowe na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą, licznie przybyli zaproszeni goście.

       Tutaj odmówiono wspólną modlitwą za żołnierzy niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Po prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez nauczyciela historii Piotra Kitę, dzieci z miejscowej szkoły wystąpiły z programem artystycznym. Śpiewały patriotyczne pieśni, recytowały wiersze. Przypomniały postać wielkiej bohaterki okresu drugiej konspiracji Danuty Siedzikówny „Inki”, rozstrzelanej w 1946 r. w wieku 17 lat.

       Głównym gościem spotkania była  mjr Józefa Życińska – Żołnierz Niezłomny, która wspominała swoją walkę, męża Aleksandra  zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 r.   

         Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podkreśliła rolę tego święta w polskim kalendarzu historycznym. Głos zabrali również Burmistrz Dariusz Skiba, Naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej dr Dorota Koczwańska-Kalita, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Suchedniowa Daniel Woś.

         Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, mówiła o osobach zasłużonych dla przywracania pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Przypomniała słowa Papieża Polaka św. Jana Pawła II: „Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią”.

         Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny, w którym uczestniczyli uczniowie miejscowej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. Wystawę prac „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” można było oglądać w holu szkoły.

        Następnie swój program przedstawili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie. Podniosłą uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

         Należy podkreślić wielkie zaangażowanie grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Leśnej z jej Dyrektorką Beatą Kózką w przygotowaniu obchodów narodowego święta.

 Urszula Oettingen

 

Zdjęcia:  /Elżbieta Firlet i Urszula Oettingen

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" oraz Koło Gospodyń Wiejskich "Łącznianie" zapraszają na IV Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się 13 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Korpus "Jodła" w Łącznej.

Zapraszamy koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, twórców ludowych, osoby indywidualne oraz inne zainteresowane podmioty i grupy z obszaru Lokalnej Grupy Działania - Wokół Łysej Góry oraz powiatu skarżyskiego, do udziału w Konkursie na Ciasto Wielkanocne oraz Konkursie na najładniejsze stoisko z rękodziełem wielkanocnym.

dzien kobiet 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry, przypomina, że od lipca 2012 roku działa System Informowania Mieszkańców terenu LGD Wokół Łysej Góry.
 
Dzięki aktywowaniu usługi na swój telefon komórkowy będziecie Państwo mogli na bieżąco otrzymywać ważne komunikaty i informacje dotyczące Gminy, a także działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na obszarze całego LGD. Bezpośrednio na Państwa telefon komórkowy otrzymacie Państwo sms z informacją o ważnym wydarzeniu, spotkaniu, imprezie, akcji, a także o naborach wniosków o dofinansowanie, szkoleniach, kursach i innych działaniach.

Udostępniony przez Państwa numer telefonu będzie wykorzystany jedynie w celach wdrożenia niniejszej usługi.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy komunikacji: szybkiej, skutecznej i bezpłatnej. Prosimy o wypełnienie oświadczenia, które należy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub do Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn.

Oświadczenie

Aby aktywować usługę samodzielnie należy wejść na stronę www.wokollysejgory.pl i podać swój numer telefonu w polu po prawej stronie oraz wybrać z listy rozwijalnej nazwę gminy. Po chwili przyjdzie SMS zwrotny z prośbą o potwierdzenie aktywacji usługi. Wysłanie Sms-a z potwierdzeniem przystąpienia do systemu jest jednorazowo płatne zgodnie z cennikiem operatora - jak za zwykły sms.

Na Sesjach Rady Miejskiej zawodnicy reprezentujący szkoły z terenu Gminy Bodzentyn zostali wyróżnieni przez Władze Samorządowe za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe w roku 2015 oraz promowanie gminy na arenie krajowej.

W naszej gminie działa 7 Uczniowskich Klubów Sportowych. Największe sukcesy sportowe w zeszłym roku zdobyli: ULK „Orły”, ULKS „Grot-Bodzentyn”, ULKS „Gród” oraz ULKS „Olimp”.

Młodzi sportowcy w minionym roku odnieśli znaczące sukcesy w zawodach wojewódzkich, a nawet krajowych! Reprezentują wiele dziedzin sportowych, dlatego też zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy do zapoznania się z osiągnięciami naszej sportowo uzdolnionej młodzieży, którą doceniły i uhonorowały Władze Miasta i Gminy Bodzentyn.

Bilard

W Tomaszowie Mazowieckim na XVIII Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów Sportowych dziewczęta z ULKS „Orły” Bodzentyn, w kategorii Drużynówka Dziewcząt zajęły VIII miejsce w składzie: Justyna Smolińska, Monika Smolińska, Tola Szczurek, Małgorzata Staszewska. Ponadto, w kategorii Dziewczęta, indywidualnie V miejsce zajęła Małgorzata Staszewska.

W Świętokrzyskiej Ligii Młodzieżowej drużynowo „Orły” zajęli III miejsce w składzie: Monika Smolińska, Tola Szczurek, Małgorzata Staszewska, Justyna Smolińska, Kinga Góźdź, Anita Drobniak, Anna Zacharska, Wiktoria Świetlik*, Jakub Mazurkiewicz, Kacper Wikło, Mateusz Kiczor, Paweł Stępień, Kacper Szafraniec, Bartek Zwada, Dawid Stępień, Piotr Kwiatek, Jakub Wnętrzak, Maciej Skiba, Mikołaj Gawlik. Trenerem naszych zwycięzców jest pan Jarosław Szczurek.

(*Ponadto, warto przypomnieć, że Klub Tańca „JUMP”, którego członkinią jest Wiktoria Świetlik, zdobył tytuł Mistrza Świata za układ choreograficzny „Życie ptaków” w kategorii Caribbean Show).

W II Drużynowych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Pool Bilardzie drużyna ULKS „Olimp” Wzdół Rządowy, zajęła III miejsce w składzie: Ewa Bugajska, Patrycja Dąbek, Igor Bartkiewicz.

Trenerem zespołu jest pan Roman Pytel.

Łucznictwo

Największe sukcesy z grona zawodników „Grot” Bodzentyn, zanotował Jakub Matanina. Zdobył brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a także wygrał Mistrzostwa Polski zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Warto nadmienić, iż jako pierwszy zawodnik w historii klubu otrzymał powołanie do kadry narodowej w kategorii juniorów starszych. Trenerem Jakuba jest pan Sebastian Bątor.

Mini piłka siatkowa

W finale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  ULKS „Olimp” Wzdół Rządowy zajął III miejsce. Klub reprezentowali: Filip Jarosiński, Kacper Dankowski, Artur Lisowski, Daniel Kręcisz, Jakub Biskup, Krzysztof Buda, Piotr Jasionowski, Jakub Gołębiowski, Kacper Furmańczyk. Trenerem zespołu jest p. Jarosław Durlej.

Osiągnięcia sportowe w piłce nożnej dziewcząt - ULKS „Gród” Bodzentyn

VI miejsce w Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego Szkół Gimnazjalnych

I Miejsce w Finale Wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego

II Miejsce w Finale Wojewódzkim „Coca Cola Cup”

III miejsce w Finale Wojewódzkim „Piłkarska Kadra Czeka”

III miejsce w Finale Wojewódzkim Dziewcząt o Puchar Premiera RP, co zaowocowało awansem do półfinału Klubowych Mistrzostw Polski.

Nasz klub reprezentowały: Anna Kowalik, Dominika Michta, Wiktoria Michta, Weronika Michta, Klaudia Chrzęszczyk, Karolina Zyguła, Magdalena Piskulak, Iga Telka, Aleksandra Lodzińska, Julia Gostomska, Agata Krzciuk, Klaudia Zapała, Aleksandra Kuś, Patrycja Wrzesień, Julia Puchała, Magdalena Bazan, Natalia Sepiół, Izabela Kowalska.

Trenerem i opiekunem dziewcząt jest p. Mirosław Rubinkiewicz

Oprócz naszej zwycięskiej młodzieży, nie mogło zabraknąć wyróżnień i podziękowań dla trenerów i opiekunów grup. Ich praca i trud włożony w szkolenie przyniósł wspaniałe efekty. Lecz pamiętajmy, że sport to nie tylko puchary, medale czy dyplomy. Sport przede wszystkim pomaga w pokonywaniu własnych słabości, kształtuje charakter, uczy odpowiedzialności, systematyczności i pokory.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wspaniałych osiągnięć sportowych życząc wytrwałości i powodzenia podczas następnych startów w imprezach sportowych.

 

 

 

Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku.

O pomoc mogą wnioskować rolnicy, którzy mieli nie więcej niż 2 tys. świń (stan na 30 września ub.r.). W okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń przez nich sprzedanych zostało poddanych ubojowi w rzeźni oraz w ostatnim kwartale 2015 r. sprzedali z przeznaczeniem na ubój od 5 sztuk do 2 tys. świń objętych kodem CN 0103 92 19 albo loch o kodzie CN 0103 92 11.

Wsparcie dla producentów mleka będzie przysługiwało tym, którzy w roku kwotowym 2014/2015 sprzedali nie mniej niż 15 tys. kg i posiadają co najmniej 3 krowy. Pomoc finansowa będzie udzielana do maksymalnie 300 tys. kg mleka wprowadzonego do obrotu. Na podstawie wniosków od rolników zostanie ustalona kwota środków przypadająca na sektor, która będzie podzielona na ilość kilogramów mleka.

Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

Wnioski o udzielenie wsparcia będą przyjmowane w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta od 18 lutego do 18 marca 2016 r. Można je także wysyłać pocztą. O przyjęciu decydować będzie data stempla pocztowego. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca br. Wydadzą je dyrektorzy OT ARR, w których zostały złożone wnioski. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone do 30 czerwca 2016 r.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego.

Wnioski o przyznanie pomocy producentom świń i mleka

 


Przypominamy o możliwości weryfikacji danych

producentów świń i mleka w ARiMR

Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.

Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Dodatkowych informacji dla mediów udziela:

Agnieszka Szymańska

rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

tel. +48 697 716 420

+48 603 781 604

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Dziewulska-Siwek

rzecznik prasowy Agencji Rynku Rolnego

tel. +48 668 184 518

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezenty lubią wszyscy i ci mali, i dorośli tak, że nie można już bardziej.

Właśnie po to by uradować Babcie i Dziadków uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniadce, zorganizowali całą serię niespodzianek. Chcąc pokazać jak ważni są dla nich dziadkowie, pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali występy artystyczne i nie tylko. Nadspodziewanie licznie przybyli goście z uwagą, wzruszeniem i nieskrywaną radością obejrzeli tego dnia Bajkę o Śpiącej Królewnie, wysłuchali specjalnie im dedykowanych wierszy i piosenek w wykonaniu ukochanych wnuków.

Ale główną, bo zupełnie niespodziewaną atrakcją okazał się być pokaz sztuki walki. W roli głównej wystąpili uczestnicy odbywających się cotygodniowo w szkole zajęć KARATE. Demonstracja zdobytych umiejętności wywołała na twarzach Babć i Dziadków minę, która mówi wszystko. Żadne z nich, chociaż dobrze zna potencjał energetyczny swoich wnucząt, nie spodziewało się zobaczyć czegoś takiego. Rzec by się chciało - pełen profesjonalizm ubrany na biało. A wszystko to dzięki pasji jaką niewątpliwie młodych sportowców zaraził charyzmatyczny instruktor z zielonym pasem.

Po pełnej wrażeń i emocji części artystyczno- sportowej, dzieci postanowiły choć raz zamienić się z dziadziusiami za role i nie wyjadać od nich cukierków, ale zaprosić na odrobinę słodkości i herbatkę.

Proponowany porządek obrad

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Publiczna Szkoła Podstawowa w Leśnej, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie

zapraszają

na UROCZYSTE Obchody

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn

28 lutego 2016 r.

 

PROGRAM OBCHODÓW:

10:00Uroczyste nabożeństwo w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystości w Szkole Podstawowej w Leśnej:

14:00Występ dzieci z miejscowej szkoły

14:30Prelekcje: Walczyli o wolną i niepodległą Polskę

- dr Dorota Koczwańska- Kalita – Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

- dr. hab. Urszula Oettingen –prof. Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

- kmdt. Daniel Woś – Związek Strzelecki „Strzelec”

15:00Wspomnienia Żołnierza Wyklętego – mjr Józefa Życińska

15:30Występ Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie

16:00Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

W trakcie uroczystości będzie można obejrzeć wystawę poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Razem dla zwierząt.

Telefon kontaktowy:

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie - tel. 41 311 50 10, 41 311 51 11

lek. wet. Piotr Świderski 506 981 664, 669 459 042

 

ulotka sterylizacja2

     

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech