Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 2427/20, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych.

Przedmiotowy dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro w zakładce poświęconej Strategii (https://bit.ly/2jTykB1)

Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWŚ 2030+” do dnia 30 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie dla podmiotów z Kielc i powiatu kieleckiego:
19 sierpnia 2020 r. godz. 10:00, Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Aula Główna, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.

Udział w spotkaniu konsultacyjnych jest bezpłatny.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19, spotkanie będzie zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z panujących warunków epidemiologicznych. Należy obowiązkowo dokonać zgłoszenia udziału elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz jeśli dotyczy – nazwy reprezentowanej instytucji).

Marcin Jachimkowski
Inspektor
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Po 123 latach niewoli Polska w 1918 r. odzyskała niepodległość. Nie oznaczało to jednak końca zmagań militarnych i dyplomatycznych o jej suwerenność i kształt terytorialny. Rosja sowiecka pragnęła zdusić odrodzone państwo polskie, będące przeszkodą w przeniesieniu bolszewickiej rewolucji na zachód.

Polska stanęła wobec olbrzymiego zagrożenia. 1 lipca 1920 r. Sejm powołał Radę Obrony Państwa pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego. W wydanej odezwie wzywano do obrony Ojczyzny. Na ten apel odpowiedziało tysiące Polaków, którzy zgłaszali się do Armii Ochotniczej dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. W całym kraju powstawały Obywatelskie Komitety Obrony Państwa. W Warszawie zaprzysiężony został Rząd Obrony Narodowej na czele z Wincentym Witosem.

Do decydującego starcia doszło w czasie Bitwy Warszawskiej. Przygotowano dwa warianty powstrzymania wroga opracowane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego z gen. Tadeuszem Rozwadowskim na czele. O wyborze propozycji uderzenia znad Wieprza zadecydował ostatecznie Naczelny Wódz Józef Piłsudski. Bolszewickie wojska z północy i wschodu podchodziły pod Warszawę. Krwawe walki od 13 do 15 sierpnia toczyły się w okolicach Radzymina, Włocławka, Ciechanowa, nad Wkrą. Pod Ossowem poległ ks. Ignacy Skorupka zagrzewając swoją odwagą do walki. Z czasem stał się jednym z symboli bitwy. Do przejęcia władzy przygotowywał się Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski na czele z Julianem Marchlewskim i Feliksem Dzierżyńskim.

Kontruderzenie sił polskich znad Wieprza ruszyło 16 sierpnia o świcie. Odzyskiwano stracone miasta i wsie. Bitwa warszawska, której czas zamyka się zwykle datą 25 sierpnia okazała się historycznym polskim zwycięstwem i wielką klęską Armii Czerwonej.

W 2. poł sierpnia 1920 r. prowadzono walki pod Lwowem z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego. Do symbolu bohaterstwa urosło starcie pod Zadwórzem, w czasie którego poległo ponad 300 polskich ochotników. Pod Komarowem 31 sierpnia doszło do jednej z największych bitew kawaleryjskich XX wieku. Po stronie polskiej walczyła 1. Dywizja Jazdy płk. Juliusza Rómmla. Armia Konna Budionnego z wielkimi stratami została zmuszona do odwrotu.

Na północy 20 września wojska polskie rozpoczęły z sukcesem tzw. operację niemeńską. 12 października delegacja sowiecka i polska podpisały preliminaria pokoju. Ostatecznie konflikt zakończył traktat pokojowy zawarty w Rydze18 marca 1921 r.

Jak szacują historycy w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 r. po stronie polskiej poległo 4,5 tys. żołnierzy, ok. 22 tys. było rannych, 10 tys. zaginionych; po stronie sowieckiej 25 tys. zabitych, 60 tys. dostało się do niewoli.

Dla upamiętnienia Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą”, w latach II Rzeczypospolitej dzień 15 sierpnia obchodzono jako Święto Żołnierza. Dopiero po upadku komunizmu na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 r. przywrócono obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Dzień ten obchodzony był także od 1936 r., z inicjatywy ruchu ludowego, jako Święto Czynu Chłopskiego, pragnąc podkreślić udział chłopów w obronie Ojczyzny.

Święto Wojska Polskiego przypada w dniu religijnego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W Bodzentynie w dniu 15 sierpnia odbędą się Gminne Dożynki. Rozpoczną się mszą świętą w miejscowym kościele o godz. 12.00. Przed nabożeństwem złożymy kwiaty, zapalimy znicze i zawiążemy biało-czerwone kokardy na symbolicznej mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. na wileńskim froncie i płycie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej.

Bitwa Warszawska urosła do symbolu ratującego Europę przed sowietyzacją. Zachowajmy pamięć o Bohaterach tamtych lat.

Urszula Oettingen
Prezes
Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot.: strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie zachęca do udziału w akcji Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego
Zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu 413115519 do dnia 20.08.2020 r.

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) kasa Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie będzie nieczynna.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, Banku, Poczty Polskiej lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi.
Za utrudnienia przepraszamy!

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

1. Beneficjent pomocy: producent rolny,
• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,.

2. Wysokość pomocy:
iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

3. Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowany i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.

4. Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

5. Nabór wniosków: w trybie ciągłym.

6. Obszar pomocy: teren całego kraju.

Informujemy, że odbiór odpadów metali, tworzyw sztucznych zaplanowany na dzień 14 sierpnia 2020 r. w miejscowościach: Celiny, Wola Szczygiełkowa, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Podgórze, Ściegnia, Kamieniec, Hucisko, Psary-Kąty, Psary-Podłazy, Psary-Stara Wieś, Podlesie, Cerle oraz odbiór szkła opakowaniowego w miejscowościach: Orzechówka, Stara Wieś, Wiącka, Wzdół Rządowy, Wzdół-Kolonia, Wzdół-Parcele, Kapkazy wyjątkowo rozpocznie się od godz. 3.00 (nad ranem). Uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawienie odpadów w dniu poprzedzającym tj.13 sierpnia 2020 w godzinach wieczornych. Ponadto informujemy, że odbiór papieru i tektury obędzie się w późniejszym terminie, o czym będziemy informować. 

Zaistniała sytuacja spowodowana jest ustanowieniem dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku (za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające w sobotę 15 sierpnia br.).
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej uroczyście podziękowano Pani Marcie Janickiej za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie, która przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Słowa podziękowania dla byłej dyrektor, z okazji zakończenia pracy zawodowej, złożył Burmistrz Dariusz Skiba oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek. Pani Marta Janicka pracy bibliotekarskiej poświeciła blisko 33 lata swojego życia, w kilkunastu ostatnich pełniła funkcję Kierownika, a później Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie.
Chciałbym wyrazić wdzięczność jako Burmistrz, że mogłem przez te ostatnie 6 lat z Panią współpracować(…), dziękuję za to, że wykazywała się Pani dobrocią oraz życzliwością(…), jestem wdzięczny, że była Pani mentorem w kreowaniu życia, poznawaniu lektur oraz powieści, które są w zasobach biblioteki w Bodzentynie(…), przez wiele lat dawała Pani przykład, że warto pracować z całego serca dla społeczeństwa(…), w przyszłości liczymy na porady oraz wsparcie w dalszych pracach na rzecz rozwoju czytelnictwa w naszej Gminie – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba
Była Dyrektor Marta Janicka ze wzruszeniem przyjęła podziękowania oraz symboliczne kwiaty. Dziękuję za wszystkie życzliwe miłe słowa, które są dla mnie bardzo ważne(…), do biblioteki pierwszy raz przyszłam w 1987 roku i z kilkoma przerwami pracowałam aż do emerytury(…), przychodzi w życiu pewien moment, że niestety człowiek musi odpocząć - powiedziała Pani Marta Janicka

Kolejnym ważnym punktem sesji było wręczenie nagrody „Sołtys Roku” przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. Nagrodę otrzymały aż dwie panie-Sołtys Sołectwa Kamieniec Jolanta Materek oraz Sołtys Sołectwa Wzdół Parcele Magdalena Lisowska. Obydwie panie wykazały się olbrzymim zaangażowaniem oraz poświęceniem niosąc pomoc swoim mieszkańcom.

Burmistrz po uroczystym wręczeniu nagród przeszedł do powitania nowej Sołtys Sołectwa Podgórze Ewy Kucharczyk, która została wybrana na zebraniu wiejskim w dniu 30 lipca br. Słowa uznania oraz podziękowania Burmistrz Dariusz Skiba skierował także w stronę odchodzącej Sołtys Aliny Rdzanek. Po uroczystym rozpoczęciu sesji i po krótkiej przerwie, radni przystąpili do porządku obrad. Łącznie na sesji podjęto 11 uchwał w tym m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r., uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, czy też uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyróżnienia medalem „Za zasługi dla obronności kraju” Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. W trakcie sesji Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie Maciej Świderski przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn za 2019r. na podstawie sprawozdań odpowiednich służb.

Transmisję z sesji można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=HXzHtgCvwqY.

/EKita/

Starostwo Powiatowe w Kielcach - Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotyczących:

1) Zwrotu  kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – refundacja może zostać przyznana pracodawcy, który zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zwrot środków finansowych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy.  Maksymalna kwota refundacji to piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2) Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – środki mogą być przyznawane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od okresu zobowiązania do prowadzenia działalności (przez co najmniej 12 miesięcy – kwota nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przez co najmniej 24 miesiące – od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

3) Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Źródłem finansowania są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą przyznawane według kolejności złożenia wniosków i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Wzory wniosków wraz z załącznikami dotyczące pkt. 1-3 znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach  (https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/dokumenty_wnioski.html) w zakładce Dla klienta „Dokumenty/Wnioski”- Niepełnosprawność.

Wnioski należy kierować drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25–211 Kielce lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta tut. urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu (41) 2001661, (41) 2001662. Zapraszamy.

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na otwarcie wystawy Jan Paweł II. Świadek wojny, człowiek pokoju, 20 sierpnia 2020 r., godz. 17.00 Dworek Laszczyków w Kielcach.

Warto nadmienić, że od 17 lat Święty Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Miasta Bodzentyn,a od 3 lat Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn.

W drugiej połowie Sierpnia Szkoła w Śniadce zostanie oddana do użytku. Prace remontowe są już na ukończeniu, ekipa dokańcza elewacje, wejście oraz podłogi. Placówka zmieniła się nie do poznania; po przebudowie na piętrze powstały piękne przestronne sale lekcyjne – wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym monitory interaktywne (w każdej sali lekcyjnej), pracownia językowa na najwyższym poziomie europejskim, nowoczesna przestronna sala integracji sensorycznej połączona z gabinetem logopedy; w sali tej będą odbywały się zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, powstała także biblioteka szkolna wyposażona w lektury szkolne oraz nowinki czytelnicze. Remontem objęte zostały także łazienki, są one nowoczesne, oraz komfortowe. Na parterze budynku zostały odremontowane oraz doposażone w pomoce dydaktyczne sale przedszkolne. Powstały nowe łazienki oraz przestronna szatnia. Cały budynek zmienił się diametralnie, powstała nowa radosna elewacja, na ukończeniu są prace wokół szkoły. Uczniowie szkoły Podstawowej w Śniadce rozpoczną nowy rok szkolny w nowoczesnej i pięknej szkole.
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka wraz a dyrekcją oraz kadrą pedagogiczną szkoły są niezmiernie wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, oraz Władzom Gminy Bodzentyn za ogromną pomoc w realizacji projektu, który przyczynił się do rozbudowy Szkoły.

Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 11 sierpnia 2020 roku wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zachęcamy do śledzenia portalu mieszkańca, na którym można znaleźć informację o każdej kolejnej planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie.

Link: http://bodzentyn.esesja.pl/ 

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne - koncert ,,Perły Baroku", który odbędzie się 15 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Bodzentynie. 
Muzycy wykonają dzieła takich twórców barokowych jak: Georg Haendel, Giovanni Pergolesi, Antonio Vivaldi czy Johann Sebastian Bach.

Po koncercie o godz. 12.00 zapraszamy na „dożynkową” Mszę Świętą w oprawie muzycznej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie pod batutą kapelmistrza Jerzego Łapińskiego.

W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2020 roku, jedni z najlepszych zapaśników w województwie, mieli okazję szlifować swój talent z Węgierskimi zawodnikami nad Balatonem. Województwo reprezentowali nas zawodnicy: Klaudia Hajdenrajch, Wiktoria Płaczkowska, Gabriela Kowalska, Aleksander Płaczkowski oraz zawodnicy z klubu Czarni Połaniec. Przekonani jesteśmy, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje na arenach krajowych i międzynarodowych.
Gratulujemy i życzymy wiele sukcesów!!

Zachęcamy do zobaczenia wystawy zbiorowej w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach Pamięci Ewy Kulisz
LEŚNICZÓWKA.
Sztuka organiczna z Dąbrowy Dolnej.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna2,
25-011 Kielce

Drodzy mieszkańcy,

Wybierzcie życie bez cukrzycy!

Nasza Gmina aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.

Wychodząc na przeciw problemowi, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.

Program badań przesiewowych oraz późniejsze etapy to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z większych realizowanych w Europie. W pierwszym etapie planowane jest dotarcie do grupy aż 241 680 osób w wieku 45-64 lat stanowiących około 70% całej populacji województwa.

Zdrowie i życie mieszkańców województwa świętokrzyskiego to nasz wspólny priorytet, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do działań zachęcających mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w projekcie. W pierwszym etapie realizowane są badania przesiewowe polegające na wywiadzie kwestionariuszowym (formularz FIND RISK). Ważne jest, aby podczas wywiadu udzielić rzetelnych informacji, gdyż na jego podstawie określane jest ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. To szybkie działanie nie zajmie więcej niż 2 minuty a może zmienić mieć wymierny wpływ na jakość dalszego życia. W kolejnych etapach prowadzone będą badania medyczne, konsultacje dietetyczne oraz indywidualne, a także grupowe zajęcia z trenerem/fizjoterapeutą. Wszystkie działania, w ramach projektu, kierowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego są i będą całkowicie bezpłatne.

Chcąc zapewnić możliwość wypełnienia formularza FIND RISK przez wszystkich mieszkańców naszej gminy opracowaliśmy kilka wariantów:

  • Wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej projektu www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl
  • Bezpłatna infolinia telefoniczna obsługująca projekt – 41 375 72 06
  • Pobranie kwestionariusza w budynku Gminy, wypełnienie, a następnie wrzucenie go do urny w miejscu pobrania

W najbliższym czasie w programie TVP Info, Radio Kielce, Radio EM oraz materiałach dystrybuowanych przez Echo Świętokrzyskie będą emitowane informacje o tym projekcie. Na terenie naszej gminy dystrybuowane będą plakaty, ulotki, a także działania telekomunikacyjne.

WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY i włączcie się w walkę o zdrowie.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech