Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed korzystaniem z ofert produktów będących suplementami diety o sugerowanych właściwościach przeciwwirusowych lub chroniących przed zarażeniem SARS-CoV-2, których natłok pojawiły się w ostatnim czasie głównie w internecie.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn p. Dariusz Skiba dn. 30.03.2020 r.,  w trosce o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy, złożył wniosek do Komisarza Wyborczego z apelem o przesunięcie terminu wyborów. Decyzja napisania wniosku została podyktowana panującą obecnie pandemią koronawirusa, która nie pozwala na bezpieczne przeprowadzenie wyborów bez ryzyka narażenia zarówno wyborców jak i członków komisji wyborczej na utratę zdrowia.

 

 

W związku z obecną, trudną sytuacją Gmina Bodzentyn informuje o możliwości skorzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców.
Ulgi są dedykowane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej na skutek wprowadzenia stanu epidemicznego, a w szczególności podmiotów, które prowadzą działalność w obszarach, co do których zostały wprowadzone ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 433). Podmioty, o których mowa wyżej mogą zwracać się do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z wnioskiem o zastosowanie ulg w spłacie należności i zaległości podatkowych. Dotyczy zobowiązań podatkowych, które powstały w 2020 r.


Rodzaje ulg wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej:
- odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych,
- rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych,
- umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę.

W celu uzyskania pomocy należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z ustawy o pomocy publicznej. Wniosek może być doręczony w formie:
- pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn;
- elektronicznej poprzez: skrzynkę podawczą ePUAP, lub podpisane podpisem kwalifikowanym na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Chcąc wesprzeć przedsiębiorców w tej trudnej sytuacji, monitorujemy na bieżąco proces legislacyjny i w momencie pojawienia się możliwości zastosowania innych ulg dopuszczalnych prawem będziemy je stosować.

Wyjaśniamy, że do wniosku w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych załączniki wynikają z przepisów prawa i obecnie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie ma możliwości odstąpienia od ich wymagania.
Jednocześnie informujemy, że z chwilą wejścia w życie ustaw tarczy antykryzysowej, Gmina podejmie działania w celu zwolnień i innych ulg z tytułu podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy zostali lub zostaną dotknięci konsekwencjami epidemii.


Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
/-/ Dariusz Skiba

 

Załącznik 1 - OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ / NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Bodzentyn

Z uwagi na panującą sytuację, związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób zamieszkujących naszą gminę, PROSIMY o zachowanie w najbliższym czasie szczególnej ostrożności.

PAMIĘTAJCIE !

  1. Jeśli nie musicie pracować, lub Wasze wyjście nie jest konieczne - POZOSTAŃCIE W DOMU.
  2. Unikajcie, lub ograniczajcie do niezbędnego minimum kontakty bezpośrednie z innymi osobami, zachowując przy tym rekomendowane środki ostrożności.
  3. Stosujcie się rygorystycznie do wszystkich zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Policji, Straży Pożarnej i służb samorządowych.
  4. Jeśli jesteście chorzy i musicie skorzystać z konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, róbcie to telefonicznie, pomoc zostanie Wam udzielona w formie TELEPORADY, w większości przypadków nie będzie konieczna wizyta osobista. Podobnie należy załatwiać sprawy recept na stale przyjmowane leki.
  5. Aptekarze proszą, nie róbcie zapasów leków na długi okres (dłuższy niż 3 miesiące), leków nie zabraknie, a niewykorzystane przez Was medykamenty wylądują w koszu.
  6. Jeżeli wizyta w Ośrodku Zdrowia jest konieczna, to w czasie przeprowadzanego wywiadu, „NIGDY NIE KŁAM LEKARZA” i nie zatajaj żadnych istotnych faktów, a w szczególności możliwego kontaktu z osobą chorą na chorobę COVID-19.
  7. Bieżące sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie, załatwiajcie poprzez platformę e-PUAP, telefonicznie, mailowo lub listownie. Tylko w przypadkach nagłych i nie mogących czekać planujcie wizytę osobiście. Nie traktujcie tych ograniczeń jako złej woli ze strony pracowników urzędu, wynika to z wprowadzonych procedur bezpieczeństwa. Wszystkie osoby pracujące w UMiG są do Państwa dyspozycji, służą pomocą, wsparciem i niezbędnymi informacjami.
  8. Robiąc zakupy, ograniczajcie czas przebywania w sklepie i stosujcie się do zaleceń personelu. Dla bezpieczeństwa możecie dokonywać zamówień na produkty spożywcze, chemiczne i higieny osobistej poprzez kontakt telefoniczny, mailowy z wybranym sklepem. W ustalonym terminie, zakupy zostaną Wam przygotowane,     a czas przebywania w sklepie ograniczy się tylko do dokonania płatności i odbioru. Zapytaj swojego sprzedawcę, czy jest taka możliwość.
  9. Wszystkie niezbędne informacje, procedury, zalecenia, komunikaty, dotyczące koronawirusa SARS CoV-2 są dostępne na stronie www.bodzentyn.pl . W razie braku możliwości zapoznania się z tą formą przekazu, większość materiałów została przygotowana w postaci ulotek i plakatów, które są eksponowane na gminnych tablicach ogłoszeń i witrynach niektórych sklepów.
  10. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, nie jesteście pewni co należy w danej sytuacji zrobić, potrzebujecie porady, zadzwońcie do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, tel. 41/311 51 10, 41/311 55 11, a w sprawach pilnych na numer alarmowy, do gminnego koordynatora ds. koronawirusa SARS-CoV-2, tel. kom. 600 715 659.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń jest najprostszym sposobem na uniknięcie choroby i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od naszego, wspólnego zachowania zależy dalszy rozwój wydarzeń na terenie gminy. Bez uświadomienia sobie skali niebezpieczeństwa, bez przestrzegania wprowadzonych ograniczeń i bez stosowania się do nakazanych zasad, żadne służby, nie tylko lokalne, krajowe czy światowe nie będą mogły skutecznie walczyć z zagrożeniem jakie nas dotyka. Prosimy, bądźcie odpowiedzialni i miejcie świadomość, że nie ma osób odpornych na koronawirusa, pewne jest natomiast, że każdy z nas może być potencjalnym zagrożeniem dla osób z którymi ma kontakt. Choroba jest już na terenie naszej gminy, a jej duże ognisko w niedalekiej odległości, dlatego zagrożeniem są nie tylko osoby powracające z zagranicy, które muszą poddać się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie lecz każdy z nas, również może być „niebezpieczny” z powodu możliwego kontaktu z zainfekowaną osobą. Jeśli jesteście na kwarantannie, bezwzględnie pozostańcie w deklarowanym miejscu izolacji. Takie zachowanie uchroni Was i waszych bliskich, a sąsiedzi będą wdzięczni za odpowiedzialną postawę i nienarażanie ich. Nie dajcie się uśpić informacjami, że sytuacja w Polsce stabilizuje się, że statystyki są dobre – tak nie jest. Jeśli dalej ktoś ma wątpliwości, czy zostać w domu, przestrzegać ograniczeń, czy może jednak trochę „poluzować” sobie, proszę aby włączył TV i obejrzał relacje z Włoch, Hiszpanii, Francji. W krajach tych system ochrony zdrowia załamał się i nie można już pomagać wszystkim potrzebującym. Lekarze są przemęczeni, a ze względu na brak sprzętu zmuszeni są podejmować trudne decyzje, komu dać szansę na przeżycie, a komu już nie pomagać. W Polsce wszystko jeszcze zależy od nas. Jeśli będziemy stosować się do zaleceń mamy szansę, jeśli zaś będziemy lekceważąco traktować zagrożenie nasza służba zdrowia nie da rady. Na dzień dzisiejszy sytuacja na terenie gminy Bodzentyn jest stabilna. Na obecnym etapie stan kadrowy umożliwia realizację prowadzonych działań. Dokonaliśmy niezbędnych zakupów środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących, mydła i materiałów do produkcji maseczek. Przygotowujemy się, do rozwinięcia miejsc kwarantanny zbiorowej. Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników MGOPS i wykonaniu przez nich w krótkim czasie tytanicznej pracy logistycznej (dowóz żywności, pakowanie, rozdzielanie, dystrybucja), żywność dla osób potrzebujących, które złożyły stosowny wniosek została w ciągu jednego dnia dowieziona pod wskazane adresy, bez konieczności osobistego jej odbioru. Operacja ta, była możliwa dzięki dużej pomocy żołnierzy z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, strażaków OSP Psary i wielu pracowników UMiG. Na bieżąco zaopatrujemy osoby na kwarantannie i pomagamy w robieniu zakupów osobom samotnym.

Z uwagi na ciągle rosnącą skalę potrzeb oraz mając świadomość, że sytuacja może się pogorszyć, prosimy o nawiązanie z nami współpracy i odpowiedź na poniższy apel MGZZK.

(-) Adam Kręcisz

Koordynator gminny ds.

koronawirusa SARS-CoV-2

     

 

 

 

Apel Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bodzentynie

Samorząd gminy Bodzentyn poszukuje wolontariuszy i firm posiadających na stanie substancje dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej w niezawyżonych cenach, lub mogących udzielić takiego wsparcia nieodpłatnie.

Dodatkowo, jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc i przekazać płyny dezynfekujące, maseczki, środki ochrony osobistej, materiał do uszycia masek ochronnych, koce, pościel (która zostanie wykorzystana w miejscach planowanej kwarantanny) chętnie przyjmiemy każde wsparcie. Obecnie mamy na stanie malejące zapasy takich środków. Na bieżąco dokonujemy niezbędnego zaopatrzenia i doposażenia doraźnego, złożyliśmy zamówienia hurtowe, jednak z uwagi na obecną sytuację większość produktów jest ciągle trudna do zdobycia, ceny ich lawinowo rosną, a i tak niekiedy są praktycznie nieosiągalne i termin realizacji zamówień w wielu przypadkach nieokreślony.

Ochrona naszych lekarzy, personelu SPZOZ, strażaków OSP, pracowników pomocy społecznej, wsparcie funkcjonariuszy Komisariatu Policji jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa w tym trudnym czasie. To oni muszą każdego dnia, często narażając swoje zdrowie a nawet życie pracować dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego – chroniąc ich, chronimy siebie. Wspólnymi siłami starajmy się pomóc służbom zwalczyć zagrożenie koronawirusem.

Informujemy również, że wszystkim osobom, szczególnie niepełnosprawnym, seniorom i osobom samotnym zapewniamy wsparcie i niezbędną pomoc.

W przypadku chęci udzielenia pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem gminnym ds. koronawirusa SARS-CoV-2, dzwoniąc na nr tel. 600 715 659 .

Za wszelką pomoc DZIĘKUJEMY.

Akcja „Gmina Bodzentyn szyje maseczki” nabiera rozpędu. Pierwsza partia maseczek uszytych przez nasze mieszkanki wpłynęły do Urzędu Gminy już w zeszły czwartek, tj. 26 marca 2020 r. Stopniowo wpływają też kolejne, powiększając tym samym nasze zasoby maseczek ochronnych przeznaczonych dla potrzebujących mieszkańców.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 dn. 26 marca 2020 r. wyszło rozporządzanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji.

Gmina Bodzentyn doskonale dostrzega potencjał młodych ludzi, w związku z czym w 2017 r. postanowiono dać im pole do działania i utworzono, w ramach demokratycznych wyborów, Młodzieżową Radę Miejską, której I kadencja upływa 29 marca 2020r.

Informacje na temat rządowej aplikacji "Kwarantanna domowa", która ma na celu ułatwić i usprawnić przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

 

Publikujemy zalecenia przygotowane przez MZ we współpracy z GIS dla pacjenta z dodatnim wynikiem badań w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

Informujemy, iż dziś od godziny 8.00 do późnych godzin nocnych będziemy dostarczać żywność osobom posiadającym skierowanie z MGOPS.

Dlatego apelujemy o pozostanie w domach i prosimy o cierpliwe oczekiwanie na produkty spożywcze.

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w związku z drastycznymi zaostrzeniami przepisów bezpieczeństwa dotyczących stanu epidemicznego Firma WITKOBUS od dn. 26 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje wszystkie kursy na linii Bodzentyn-Skarżysko Kamienna.

Informujemy, że żywność dla osób, które uzyskały skierowanie z MGOPS w Bodzentynie, będzie dostarczona do domu, pod podany we wniosku adres, w dniu jutrzejszym tj. 27 marca 2020 r. w godz. 8.00-19.00. Prosimy o pozostawanie w domach i oczekiwanie na produkty spożywcze.

Policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki mające rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w Internecie lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego leczeniem. Nie dajmy się oszukać i o każdym taki przypadku informujmy Policję.

Gmina Bodzentyn informuje, że na mocy umowy podpisanej w dniu 5 lutego 2020r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w  Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którzy otrzymali skierowanie uprawniające do przyznania takiej pomocy z MGOPS Bodzentyn.

Publikujemy zalecenia dla branży handlowej przygotowane przez MR we współpracy z GIS w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS