Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najlepsze życzenia radości i pogody ducha. Niech te dni przepełnione będą radosnym, wiosennym nastrojem i nadzieją na spełnienie marzeń. Niech chwile spędzone w rodzinnym gronie przyniosą wytchnienie i spokój. 

Simple Pink White Bake Sale Promotion Facebook Post3

yczenia do mieszkacw powiatu kieleckiego

W bieżącym roku 2 kwietnia mija 16. rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II – Świętego Kościoła Katolickiego, wielkiego Polaka, mającego wybitny wpływ na rozwój duchowy społeczeństw i przemiany demokratyczne w Polsce od końca lat 70. XX wieku.

Postać Jana Pawła II upamiętniona jest w wielu miejscach regionu świętokrzyskiego. W szczególny sposób w Bodzentynie. W 1974 r. biskup krakowski Karol Wojtyła podczas uroczystości związanych z peregrynacją kopii obrazu Jasnogórskiej Pani w Bodzentynie odprawił mszę świętą. W homilii nawiązał do historii miasta, którego właścicielami do 1789 r. byli biskupi krakowscy. Pobyt Metropolity krakowskiego upamiętniono tablicą umieszczoną w 1983 r. na budynku miejscowego kościoła.

W 2003 r., pragnąc podkreślić wielki autorytet duchowy i moralny Jana Pawła II Rada Miejska w Bodzentynie  nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn. Ten akt upamiętnia tablica w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

W 2010 r. przy kościele Św. Ducha odsłonięto pomnik Ojca Świętego. Pod rzeźbą Papieża, widnieją słowa: Nie lękajcie się. To pierwsze słowa przesłania, jakie 16 października 1978 r. skierował do świata nowo wybrany Papież – Jan Paweł II.

Wyjątkowy wymiar miały uroczystości 11 grudnia 2016 r., podczas których Święty Jan Paweł II został oficjalnie Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z dnia 11 października 2016 r. W miejscowej szkole odbyła się  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, wystąpienia zaproszonych gości, podczas których wspominano postać Jana Pawła II. Uczniowie Gimnazjum w Bodzentynie zaprezentowali program artystyczny „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Element scenografii stanowiły obrazy autorstwa artysty plastyka Witolda Combera, przedstawiające polskiego Papieża w różnych okresach jego życia. Następnie w uroczystym pochodzie zgromadzeni udali się pod pomnik Świętego Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika kielecki biskup Jan Piotrowski wraz ks. Zbigniewem Krasem kapelanem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ks. dr. Leszkiem Sikorskim celebrował nabożeństwo. Po nim na budynku kościoła odsłonięto pamiątkową tablicę.

Uroczystość była świętem dla ziemi bodzentyńskiej. Udział w niej wzięli mieszkańcy, posłowie, radni, władze gminy na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą. W tymże roku kościół w Bodzentynie otrzymał z rąk kardynała Stanisława Dziwisza relikwie krwi Świętego Jana Pawła II. W 2020 r. poświęcono ołtarz Św. Jana Pawła II w bodzentyńskiej świątyni.

Wspominamy Papieża jako duchowego przywódcę Kościoła Katolickiego i jako Polaka, który był wielką podporą politycznych przemian w Polsce i Europie: jako Rodaka, który niesie nadzieję w przełomowych i ciężkich chwilach dla narodu polskiego.

W zał. fot. z uroczystości 11 grudnia 2016 r., obrazy autorstwa Witolda Combera, ołtarz Jana Pawła II w bodzentyńskim kościele.

                                   

                                                                                                                                                                                        Urszula Oettingen

Fot. Józef Bąkowski, Urszula i Mirosław Oettingen

Spis już się rozpoczął!

Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności - realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach, a na ich podstawie instytucje międzynarodowe i krajowe podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu #liczysiękażdy

Jak mogę się spisać?

 • Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy. Przez cały czas trwania spisu możesz spisać się na stronie spis.gov.pl – znajdziesz tam także szczegółowe informacje na temat spisu.
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800 możesz zadzwonić na infolinię 22 279 99 99 gdzie uzyskasz pomoc w samospisie, lub skorzystać z opcji „spis na żądanie” przez rachmistrza telefonicznego.
 • Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy metody pomocnicze – spis bezpośredni oraz telefoniczny. Osoba, która nie dokonała samospisu internetowego nie może odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu.

Twoje dane są u nas bezpieczne!

Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że w Spisie Powszechnym nigdy nie pytamy o wielkość zarobków, numer konta czy karty kredytowej, a dane osobowe nie są nigdzie przekazywane.

Dodatkowo, na stronie Urzędu Statystycznego w Kielcach na Respondentów czekają liczne konkursy związane z NSP2021!

Nagradzamy samospis w Urzędzie Gminy!

Przypominamy, że  specjalnie dla naszych Mieszkańców zostanie zorganizowany Tydzień Spisowy

Codziennie pierwsze 3 osoby, które w dniach od 12 do 16 kwietnia spisze się na stanowisku przygotowanym w Urzędzie Gminy otrzyma upominek z logo spisu, a pozostałe osoby papierowe składanki typu „piekło – niebo” do zabawy z całą rodziną.

Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl

Gminne Biuro Spisowe w BodzentynieUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kancelaria Prezydenta RP powiadomiła, że w związku z sygnałami płynącymi od Kół Gospodyń Wiejskich, chcących wziąć udział w Konkursie, termin przesłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 18 kwietnia br.

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Pana Prezydenta RP i został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego kraju.

Ewentualne pytania można kierować na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 25 marca 2021 roku pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie ruszyli z przygotowaniem paczek żywnościowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którzy z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie zakupu podstawowych produktów żywnościowych.

Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Dla Najbardziej Potrzebujących. Żywność w ramach programu POPŻ wydawana jest nieodpłatnie dla określonej ilości osób.

W dniu 1 kwietnia 2021 roku paczki żywnościowe będą rozwożone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Akcję tę, podobnie jak w ubiegłym roku, wspiera X Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.

                Jeżeli w dniu 1 kwietnia 2021 r. nie uda się dotrzeć do wszystkich osób objętych pomocą, dostarczanie paczek żywnościowych będzie kontynuowane po Świętach Wielkanocnych.

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zachęca do włączenia się w akcję „Zielony Rekord”, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku. Celem akcji jest dbałość o jakość powietrza w naszym regionie jak i w całej Polsce. Kluczowe jest zasadzenie jak największej ilości roślin. W akcję zaangażowały się przedsiębiorstwa, instytucje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym leży na sercu dbałość o środowisko naturalne.

Biorąc udział w akcji należy:

 1. Posadzić dowolną ilość roślin w swoim biurze, domu, na działce lub w ogrodzie.
 2. Podać liczbę zasadzonych roślin, zrobić zdjęcie przed i po nasadzeniu oraz opublikować je
  w mediach społecznościowych i oznaczyć hasztagiem #ZielonyRekord.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie www.dotlenieni.org.

Gminne Biuro Spisowe w Bodzentynie NSP 2021 informuje, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zmienia się termin Tygodnia Spisowego na tydzień

od 12 kwietnia 2021r. do 16 kwietnia 2021r.

 

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii PROJEKT LOKALNY ANIMATOR SPORTU ZOSTAJE ZAWIESZONY DO DNIA 9 KWIETNIA 2021 R. W CAŁEJ POLSCE.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
 2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Jako „sport zawodowy”, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji UE, traktuje się uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę, czy też nie, w przypadku, gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. 

Działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych jest dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczą one zawodników pobierających z tego tytuły wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej.

Dopuszczalna jest organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla stypendystów pobierających stypendia przyznawane przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej, Jednostki Samorządu Terytorialnego i kluby sportowe. Ewentualna organizacja zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu dla osób spełniających ten warunek MUSI POSIADAĆ PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ FAKT POBIERANIA STYPENDIUM PRZEZ KAŻDEGO UCZESTNIKA.

ROZPORZĄDZENIE WYŁĄCZYŁO MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ/TRENINGÓW I WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NAWET, JEŻELI SĄ ORGANIZOWANE PRZEZ ODPOWIEDNI POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, Z WYJĄTKIEM ZAJĘĆ DLA STYPENDYSTÓW, NIE JEST MOŻLIWA REALIZACJA PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

Tekst źródło: https://projektorlik.pl/2021/03/29/projekt-lokalny-animator-sportu-zawieszony/

https://bodzentyn.pl/images/artykuly/komunikat_COVID.pdf

"Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Bodzentyn"

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/7709

dotyczy mieszkańców: Świętej Katarzyny, Wilkowa, oraz Śniadki Pierwszej, Śniadki Drugiej, Śniadki Trzeciej, Trzcianki, Parceli, Sieradowic Pierwszych, Sieradowic Drugich, Sieradowic-Parceli)

Informujemy, że odbiór popiołu przypadający na 1 kwietnia, oraz 8 kwietnia 2021 roku we wskazanych miejscowościach został przesunięty na dzień 28 kwietnia 2021 roku.

Prosimy mieszkańców o wystawienie odpadów w dniu poprzedzającym, w godzinach wieczornych lub do godz. 6.00 rano w dniu 28.04.2021 r.

 

Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach.

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Aby opanować tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem. Wszystkie decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Co zmieni się od soboty, 27 marca?

Handel

 • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte.
 • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:

 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny

Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Sport – tylko zawodowy

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

 

W Święta Wielkanocne zostańmy w domu

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – także podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie możesz

W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Pozostałe ograniczenia – bez zmian

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:

 • Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
 • Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).
 • Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
 • Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Szczepienia i społeczna dyscyplina najskuteczniejszą bronią walki z COVID-19

Pokonanie COVID-19 jest możliwe tylko poprzez przerwanie transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość! Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Szczepiąc się, chronisz nie tylko siebie. To także ochrona Twoich rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Od początku akcji szczepionkowej w Polsce do 25 marca 2021 r. wykonano ponad 5,3 mln szczepień I i II dawką. Więcej informacji na temat szczepień i dzienne raporty z danymi znajdziesz nawww.gov.pl/szczepimysie.

Tekst i ilustracje: gov.pl

 

Komunikat dotyczący uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść komunikatu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz uwag

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie BĘDZIE NIECZYNNY, w związku z dniem świątecznym przypadającym w dniu wolnym od pracy (01 maja 2021 r. - sobota)

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Drodzy czytelnicy, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.03.2021r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie pozostanie zamknięta do dnia 9 kwietnia br. 

Biblioteka22 03 9 04

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech