Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Klikając w poniższy link zapoznasz się z listą pytań: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/
 
Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
 
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
 
161335272 263048881993732 4912568151478371388 o

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypadał na wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec. Na lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych uczniowie dzielili się wiedza na temat bezpieczeństwa w sieci, a także wykonali prace poświęcone temu świętu.

J.Milanowska
K.Bis

Fot. Uczniowie klas 4-8

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

W dniu 9 marca 2021r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bodzentynie miał miejsce Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik". Wzięło w nim udział 8 uczniów z klas: IIIa, IIIb, IIIc, którzy zakwalifikowali się do etapu szkolnego. Konkurs "Świetlik" objęto Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, został zorganizowany w naszej szkole przez wychowawcę klasy IIIb p. Renatę Czernikiewicz.

Opiekę nad uczniami oraz pomoc w przygotowaniu pełniły panie: J. Perdzyńska, B. Rzadkowska, J. Kiczor. uczniowie przez 60 minut trwania konkursu zmierzyli się z trudnymi zagadnieniami przyrodniczymi. Wszystkim życzymy sukcesu. 

Kiczor
Fot. R.Czernikiewicz

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową to nieodłączny element nauki uczniów klas czwartych. Potrzebną wiedzę zdobywają m.in. na lekcjach techniki, biorąc udział w spotkaniach z policjantem. Z uwagi na nauczanie zdalne, w tym roku szkolnym, zajęcia z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Miejskiej Policji w Kielcach zostały przeprowadzone online. "Bezpieczny rowerzysta - pierwsze uprawnienie" to temat lekcji, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 4a i 4b. Została ona przeprowadzona przez starszego sierżanta sztabowego Małgorzatę Pędzik i sierżanta sztabowego Tomasza Klimczewskiego. Wzbudziła duże zainteresowanie wśród naszej najmłodszej młodzieży.

Maria Paluch 

Fot. K.Bis 

Od 1 marca rozpoczyna się nabór zgłoszeń do XIII edycji Nagrody Marszałka „ŚWIĘTOKRZYSKA VICTORIA”

Do 30 kwietnia można nadsyłać zgłoszenia do każdej z trzech kategorii „Świętokrzyskiej Victorii” – Osobowość, Przedsiębiorczość oraz Samorządność. Formularze zgłoszeniowe i regulamin można pobrać w zakładce – Świętokrzyska Victoria XIII edycja.

Nagroda Świętokrzyska Victoria została ustanowiona Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowiski pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego.Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”. W tegorocznej edycji zostały wprowadzone dodatkowe kryteria w kategoriach „Przedsiębiorczość” oraz „Samorządność” dotyczące działań prowadzonych w walcez COVID-19, np. ochrona stanowisk pracy lub inne dodatkowe rozwiązania przeciwdziałające rozwojowi pandemii, czy też niwelujące jej społeczno – gospodarcze skutki.Tegoroczna edycja będzie już 13. w historii nagrody. Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 30 kwietnia. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów trzynastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, zaplanowana została 25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Więcej informacji oraz regulamin:https://www.swietokrzyskie.pro/od-1-marca-rozpoczyna-sie-nabor-zgloszen-do-xiii-edycji-nagrody-marszalka-swietokrzyska-victoria/

Tekst: www.swietokrzyskie.pro

 

Komfort mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków rośnie, o czym w ostatnim okresie mogli się już przekonać mieszkańcy Dąbrowy Górnej. Realizacja inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” jest kontynuowana  w 2021 roku – trwa wykonanie części drugiej ww. zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra”. Dla tego obszaru zaplanowano prawie 7,5 km sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ponad 2 km rurociągów tłocznych i 7 przepompowni sieciowych, z których dwie już zamontowano i budowane są do nich drogi dojazdowe.

Zaawansowanie prac najbardziej widoczne jest w Psarach Podłazach, gdzie  wykonano już 3 km kanalizacji, tj. 98 % zaprojektowanej na ten teren sieci. W kolejnych miejscowościach objętych projektem: Leśna Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci i Kamienna Góra zaawansowanie prac postępuje – wg stanu na połowę marca 2021 r. wykonano ok. 400 m kanalizacji.

W wyniku realizacji zadania do kanalizacji zbiorczej podłączonych zostanie ok. 250 nieruchomości.

Wartość inwestycji to ponad 10 mln zł brutto.

Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku!

Badanie będzie można wykonać 26 marca br. w OPTO - BUSIE, który będzie zaparkowany na parkingu przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki (Bodzentyn ul. Rynek Górny 11) w godzinach 13.30-15.00

bodzentyn2603

Wczoraj w Siekiernie odbyło się oficjalne otwarcie dwóch świeżo wyremontowanych świetlic. W oficjalnym otwarciu wzięła udział autorka i realizatorka projektu oraz Pani Iwona Wielgus Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowanków z Kielc, Pani Renata Janik Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, władze gminy - Pan Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Pan Andrzej Jarosiński Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, oraz lokalna społeczność. Wyremontowany budynek służył niegdyś jako szkoła podstawowa, a po jej likwidacji został przekształcony na świetlicę. Po wielu latach eksploatacji budynek wymagał gruntownego remontu, o co również zabiegali mieszkańcy. Dzięki przeprowadzonemu remontowi oraz modernizacji budynek odmienił się nie do poznania.
Całkowity koszt projektu wyniósł około 1 000 000,00 złotych.
Środki na realizację projektu pochodziły z "Projektu wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów" - Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Pod koniec ubiegłego roku budynek został także ocieplony oraz przeprowadzono renowację elewacji.
Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to 51 950,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Siekierno na 2020 r., 18 027,12 zł to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podmielowiec, a 13 922,88 zł to wkład własny gminy.
 
Poniżej można zobaczyć zdjęcia świetlicy gdy była w trakcie remontu oraz efekt zakończonych prac.
 

CEL KONKURSU: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 000,00 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2021 r.

 1. Preferowane wydarzenia/działania służące realizacji powyższego celu to:
  1. Organizacja wydarzenia z zakresu upowszechniania idei ekonomii społecznej na przykład:
   • wystawy i/lub kiermaszu/targów wyrobów i usług oferowanych przez  podmioty ekonomii społecznej (PES*);
   • festynu/koncertu dla społeczności lokalnej prezentującego dokonania lokalnych PES;
   • imprezy integracyjnej, na przykład: łączącej pokolenia, zakładające aktywny udział osób z niepełnosprawnościami; inne wydarzenie lub ich cykl działań wpisujących się w realizację powyższego celu zadania publicznego.
  2. Szkolenia, warsztaty, spotkania sieciujące lub inne formy działań edukacyjno-promocyjnych, dotyczące współpracy międzysektorowej na określonym terenie (gmin, powiatów, itp.) między organizacjami pozarządowymi, biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, związanej ze współdziałaniem różnych organizacji i instytucji w celu osiągnięcia zmiany społecznej.
 2. Mając na względzie załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego – wzór oferty realizacji zadania publicznego/ oferty wspólnej realizacji zadania publicznego – punkt 5, podpunkt 3), o której mowa w art. 14 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), preferowane będą zgłoszenia do konkursu zakładające udokumentowanie organizowanego wydarzenia w formie: wydawnictwa (broszura informacyjna, ulotka, publikacja, przeprowadzenie kampanii informacyjnych, promocyjnych itp.), filmy, spoty, reportaże dźwiękowe i/lub fotograficzne, wystawy, pokazy promujące ideę ekonomii społecznej. Wszystkie te działania powinny dawać możliwość wykorzystania ich w celach edukacyjno-promocyjnych przez ROPS UMWŚ, co jest związane z przekazaniem przez podmiot wybrany do realizacji zadania praw autorskich do wymienionych powyżej dzieł.

* Podmiot ekonomii społecznej (PES) definicja według „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 1. spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
 2. jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • CIS i KIS;
  • ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 4. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
 5. koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
 6. zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji oraz druki do pobrania dostępne na stronie: http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

Tekst: es.umws.pl

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie wychodzi z nową ofertą dla czytelników.

W ramach upowszechniania czytelnictwa oraz lepszego dostępu do książek Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Wydawnictwem Naukowym PWN postanowiła zapewnić czytelnikom na platformie IBUK LIBRA dostęp do elektronicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Od 1 marca 2021 r. czytelnicy naszej biblioteki będą mogli korzystać z zasób publikacji elektronicznych "Świętokrzyskiej e-czytelni", która oprócz publikacji naukowych udostępnia także literaturę piękną. Przystąpienie do programu jest odpowiedzią na liczne głosy czytelników. Mamy nadzieję, że szczególnie w dobie pandemii możliwość korzystania z szerokiej oferty wydawniczej umili nam czas spędzony z ciekawą lekturą.

Warunki korzystania:

 1. Jeśli jesteś naszym czytelnikiem, zgłoś się po kod PIN do Biblioteki.
 2. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym czytelnikiem, dołącz do grona czytających - zapisz się, odbierz kod dostępu do bazy i czytaj do woli.

Zalety e-czytelni Ibuk Libra:

- robisz własne notatki bezpośrednio w książce

- dodajesz zakładki

- tagujesz ważne fragmenty i zakreślasz kolorami

- wyszukujesz w podręczniku słowa i frazy

- masz własną e-półkę z książkami

- możesz wybierać spośród wielu publikacji w języku polskim

Wejdź na: https://libra.ibuk.pl/ i czytaj całą dobę z każdego miejsca i urządzenia.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

na www plakat maxi

 

libra logo poziom

Nie daj się oszukać ! Komisariat Policji w Bodzentynie ostrzega przed oszustami !

ulotka Senior 1

Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy innych.” 
~ kard. Stefan Wyszyński

 

   Z okazji obchodzonego w dniu dzisiejszym Dnia Sołtysa – opiekuna i gospodarza wsi, pragniemy złożyć najlepsze życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów oraz przyjaznych relacji z mieszkańcami.

   Bycie sołtysem, to bycie głosem mieszkańców oraz reprezentowanie ich na rzecz rozwoju i aktywizacji wsi. Wiemy, iż praca na rzecz swojej Małej Ojczyzny to ciężkie i niezwykle odpowiedzialne zadanie, które wymaga dużej cierpliwości, oddania oraz poświęcenia. Niech wykonywana działalność dostarcza wiele satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania. Niech nigdy nie zabraknie wytrwałości w realizacji postawionych celów, a każdy odniesiony sukces będzie motywatorem do kolejnych działań.

   Przy tej okazji składamy również serdeczne podziękowania i słowa uznania za ciężką pracę oraz zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu spraw ważnych dla mieszkańców Sołectwa.

   Życzymy ponadto satysfakcjonującej współpracy z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn, pełnej wzajemnego szacunku i zrozumienia.

                                                                                                           

                                          Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn                                                               Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy                                            

                                                                
                                                    (-) Dariusz Skiba                                                                                                (-) Andrzej Jarosiński                                                                                                                                

               

Bodzentyn, dnia 11 marca 2021 roku

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. wojewódzkiego
 2. ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pliki do pobrania:

Regulamin [PDF]

Karta zgłoszeniowa [PDF]

Karta zgłoszeniowa [WORD]

Tekst: prezydent.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn dbając o dalszy rozwój gminy w miesiącach styczeń i luty podpisał szereg umów, najważniejsze z nich to:

 • Umowa z dnia 04.01.2021 r. z firmą RRS projekt Radosław Szlichta na wykonania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci na ul. Armii Krajowej
  w Bodzentynie, za łączną kwotę 36 285,00 zł.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Biuro Projektowo-wykonawcze ,,Drogi i ulice” na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie” (odcinek drogi powiatowej Psary St Wieś - Podlesie - Cerle) za łączną kwotę 220 785,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Drogowa Pracownia Projektowa z Kielc na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Siekierno Podmieście - Sieradowice Parcele - Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, śniadka Pierwsza” za łączną kwotę 291 190,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Drogowa Pracownia Projektowa z Kielc na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec – Nowa Wieś w kierunku Siekierna” za łączną kwotę 192 255,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Biuro Projektowo-wykonawcze ,,Drogi i ulice” na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy – Hucisko – Wzdół Kolonia” za łączną kwotę 249 075,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 05.02.2021 r. z firmą Pracownia Architektury AMAX na koncepcję architektoniczno – budowlaną żłobka w miejscowości Wilków, za łączną kwotę 10 000,00 zł brutto.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Mieszkankom Miasta i Gminy Bodzentyn składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i pogody ducha, a także wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Ponadto życzymy, aby doceniano Wasz nieustający trud, codzienną pracę, poświęcenie i troskę o innych. Niech uśmiech gości na Waszych twarzach nie tylko 8 marca, ale każdego dnia roku.

wszystkim Mieszkankom Miasta i Gminy Bodzentyn skadamy serdeczne yczenia zdrowia szczcia spenienia marze i pogody ducha a take wielu sukcesw w yciu zawodowym i prywatnym Ponadto yczymy aby doceniano Wa

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech