Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Proponowany porządek obrad

W ubiegłym roku ustanowiono nowe Polskie święto państwowe, czyli Dzień Nauki Polskiej, obchodzimy je 19 lutego. Data ta ma szczególne znaczenie, ponieważ właśnie 19 lutego 1473 roku na świat przyszedł wybitny polski astronom Mikołaj Kopernik, który niezaprzeczalnie miał olbrzymi wpływ na kierunek rozwoju ludzkiej cywilizacji.

Polscy naukowcy przez stulecia dokonując wielkich odkryć, mają olbrzymi wkład w polskie, jak i światowe dziedzictwo nauki. Dlatego 5 lutego 2020 r. przez Sejm została uchwalona specjalna ustawa stanowiąca nowe święto honorujące polski dorobek naukowy. Jak można przeczytać w uzasadnieniu ustawy, ustanowienie święta państwowego było „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. W zamyśle Dzień Polskiej Nauki ma być również inspiracją dla społeczeństwa do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. Jak wiadomo, nauka przez stulecia stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, gospodarczego, jak i społecznego. 

Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja Kopernika, wskazano również Marię Skłodowską-Curie (polska fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla), Jana Heweliusza (gdański astronom, matematyk i konstruktor instrumentów naukowych), Ignacego Łukasiewicza (polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonista i działacz niepodległościowy), Karola Olszewskiego (polski fizyk i chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Zygmunta Wróblewskiego (polski fizyk, członek Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Henryka Arctowskiego (polski geograf, geofizyk, geolog, meteorolog, glacjolog i podróżnik, związany z badaniami krajów polarnych), Ludwika Hirszfelda (polski lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii), Jana Czochralskiego (polski chemik, metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego, podstawy procesu produkcji układów scalonych) i Stefana Banacha (polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej, członek PAU).

Nauka jest przyszłością narodu, gdyż dzięki niej możemy weryfikować rzeczywistość, tworzyć rzeczy pozornie niemożliwe i odkrywać to, co nieznane.

Z okazji Dnia Nauki Polskiej wszystkim Polskim Naukowcom składamy serdeczne podziękowania za dotychczasowy dorobek naukowy oraz życzmy owocnych odkryć i dalszej popularyzacji Polski na arenie międzynarodowej.

E.Kita

Czy wiesz, że na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązuje Program ochrony powietrza i ,,uchwała antysmogowa"?  

Czyste Świętokrzyskie - Nie rób świata na szaro

Materiały szkoleniowe do pobrania

14 01 48 KW 64126 SO plik2 1

Wystarczy, że rozliczając się z podatku jako adres zamieszkania, wskażesz miejscowość z terenu Gminy Bodzentyn. O adresie zamieszkania możemy mówić wtedy, gdy przebywamy na danym terenie, mamy zamiar tam stale przebywać, a miejsce to jest naszym centrum interesów osobistych lub majątkowych.

Do budżetu gminy "wraca” 38,16% całkowitej kwoty pobieranego podatku dochodowego (od podatników). Stanowi to dość istotną część finansów naszej gminy, które przeznaczane są na różnego rodzaju inwestycje lokalne, w tym np. remonty dróg, budowy chodników, wymianę oświetlenia ulicznego, czy też realizację funduszu sołeckiego itp.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934, z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Jednak wielkość kwoty, która zasili budżet gminy, zależna jest od tego ilu tak naprawdę mieszkańców w zeznaniu podatkowym, wskaże ją jako swoje miejsce zamieszkania i urząd skarbowy właściwy miejscowo dla danej gminy. Jednocześnie przypominamy, że w PIT-cie adres zamieszkania nie musi być jednoznaczny z adresem zameldowania. Wyjaśniając – jeżeli mieszkaniec zameldowany jest na terenie innej gminy, a zamieszkuje w gminie Bodzentyn, jako adres powinien wskazać miejsce zamieszkania z terenu gminy Bodzentyn.

Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców by w „części identyfikacyjnej” PIT-u (patrz zdjęcie niżej) jako adres zamieszkania podali właściwą miejscowość z terenu naszej gminy, w której rezydowali na dzień 31 grudnia 2020 r.

Pozyskane w ten sposób pieniądze z podatków pozwolą na sprawniejszą realizację zaplanowanych zadań gminy, upiększenie jej terenów, poprawę infrastruktury, finansowanie usług publicznych, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające.

Warto też wiedzieć, że ok. 10% PIT trafia do budżetu powiatu a ok. 1% do budżetu województwa, w którym mieszka podatnik PIT.

W ten prosty sposób zadbajmy więc wspólnie o naszą gminę poprzez wsparcie jej dalszego rozwoju, na którym skorzystają wszyscy mieszkańcy.

E.Kita

pit37 27 07 1

Nie od dziś wiadomo, że miód działa jak naturalny antybiotyk i ma właściwości prozdrowotne. Jest wysokoenergetyczny i podnosi odporność organizmu, jest wspaniałą odżywką dla osób osłabionych. Nasz organizm szybko go wchłania. Ale czy na pewno wiemy o nim to, co powinniśmy wiedzieć?

Zapraszamy na stronę internetową Polskiego Związku Pszczelarskiego www.pzp.biz.pl gdzie w zakładce „Warto wiedzieć” można poszerzyć swoją wiedzę na temat miodów i innych produktów pszczelich. Dowiecie się Państwo co zrobić, żeby miód nie tracił swoich właściwości, jak poszczególne rodzaje miodu wpływają na nasze zdrowie, co to jest pyłek kwiatowy, pierzga, propolis oraz mleczko pszczele, a także jak je stosować.

Polski Związek Pszczelarski w ramach akcji promującej produkty pszczele (zadanie finansowane z Funduszu Promocji Roślin Oleistych) zaprasza również na bezpłatny wykład on-line o produktach pszczelich i apiterapii, który odbędzie się 20.02.2021 r. o godzinie 11:00.

Zapraszamy!  

Webinar o produktach pszczelich.

 

zaproszenie na wykad on line web PZP 004

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD – Wokół Łysej Góry. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR.
 
 
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
 

Józef Szermentowski urodził się 16 lutego 1833 r. w Bodzentynie. Był wybitnym artystą malarzem. Jego prace, zwłaszcza pejzaże, stały się znaczącą częścią dziedzictwa narodowego. Zmarł w 1876 r. w Paryżu i spoczął na cmentarzu w Montmorency.

Od kilkudziesięciu lat pamięć o naszym rodaku jest kultywowana przez lokalną społeczność. Przybiera ona różne formy jak trwałe upamiętnienia w krajobrazie i toponimii miasta, organizacja wystaw, konkursów, wykładów, plenerów malarskich.  

Ważnym wydarzeniem były obchody 100. rocznicy śmierci Józefa Szermentowskiego w 1976 r. Prace nad upamiętnieniem tej postaci koordynował Społeczny Obywatelski Komitet, którego prezesem został artysta plastyk Witold Comber, nauczyciel bodzentyńskich szkół. Z inicjatywy Komitetu  nadano imię artysty malarza jednej z ulic Bodzentyna, zorganizowano wystawę reprodukcji jego obrazów w szkole podstawowej w Bodzentynie; uczniowie szkoły przygotowali wystawę swoich prac na Rynku Górnym. Odbyło się również spotkanie z Eugeniuszem Szermentowskim, które dotyczyło jego książki „Kraj tęsknoty”. Na Rynku Górnym, w pobliżu miejsca gdzie urodził się artysta z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna odsłonięto pamiątkową tablicę. Można stwierdzić, że od tego czasu Szermentowski zaistniał na stałe w kulturze miasta i regionu.

Uroczyście obchodzono 150. rocznicę urodzin Szermentowskiego w 1983 r. Prezesem Społecznego Komitetu Obchodów w trakcie zebrania ogólnego Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna wybrano ponownie Pana Witolda Combera. We współpracy m.in. z  Muzeum Narodowym w Kielcach oraz Liceum Plastycznym w Kielcach, które od 1973 r. nosi imię Szermentowskiego, odbywały się odczyty i spotkania, plener malarski. Uwieńczeniem tych działań było nadanie miejscowemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia Józefa Szermentowskiego. Od tego roku w szkole corocznie organizowane są uroczystości poświęcone wielkiemu malarzowi. Pokazywana jest jego twórczość, odbywają się konkursy wiedzy, występy artystyczne uczniów, koncerty, pokazy multimedialne zabytków i krajobrazów ziemi świętokrzyskiej; przypominana jest historia szkoły, która sięga 1918 r.

W szkolnych uroczystościach uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie. W 2009 r. z okazji 175. rocznicy urodzin Szermentowskiego i 90-lecia działania szkoły średniej w Bodzentynie zorganizowano V Zjazd  jej absolwentów i wychowanków. Do rozpropagowania wiedzy o artyście przyczyniły się artykuły w prasie oraz publikacja autorstwa Artemiusza Wołczyka, „Józef Szermentowski. Rodak Bodzentyna”, wydana w 1993 r.

W 160. rocznicę urodzin Szermentowskiego w 1993 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, umieszczono przy wejściu do kościoła parafialnego w Bodzentynie tablicę poświęconą artyście. Wyjątkowe uroczystości odbyły się w 2015 r., kiedy na cmentarzu przy kościele Św. Ducha odsłonięto replikę fragmentu jego nagrobka z cmentarza w Montmorency.

Rok szkolny 2016/2017 z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie został ustanowiony „Rokiem Szermentowskiego”. Nawiązano tutaj  do 140. rocznicy jego śmierci. Wśród wielu przedsięwzięć były prelekcje, jesienny i wiosenny plener malarski dla uczniów gimnazjów i liceum, konkurs o życiu i malarstwie Józefa Szermentowskiego oraz na reprodukcję wybranego obrazu artysty.

W grudniu 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej na wniosek dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen i Pana Witolda Combera nadano Józefowi Szermentowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyna. W lutym 2018 r. w 185. rocznicę urodzin artysty w holu Urzędu Gminy w Bodzentynie odsłonięto pamiątkową tablicę, ufundowaną przez Teresę i Witolda Comberów oraz Urszulę i Mirosława Oettingen.

W 188. rocznicę urodzin zapalono znicze przy replice nagrobka artysty. Z twórczości Józefa Szermentowskiego przebija tęsknota za Ojczyzną i polskim krajobrazem, szacunek do mieszkańców wsi. Poprzez swoje prace mistrz pejzażu na trwałe wpisał się w historię Bodzentyna i polską kulturę pamięci!

Wśród zał. fot. obraz autorstwa Witolda Combera: „Józef Szermentowski”

                                                                                                                                                                               Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie poszerza ofertę czytelniczą dla mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn. Mając na uwadze stan księgozbioru biblioteki p.o. dyrektor Marcin Sikorski w uzgodnieniu z Burmistrzem Dariuszem Skibą podjął decyzję o wprowadzeniu działań mających na celu polepszenie stanu naszej biblioteki.

Istniejący księgozbiór, często nieaktualny i nieatrakcyjny dla dzisiejszego czytelnika należy systematycznie uzupełniać o nowe wydawnictwa. W miarę możliwości staramy finansować zakupy z programów zewnętrznych oraz ze środków własnych. Nasza Biblioteka w 2020 roku otrzymała dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 5 500,00 zł. Otrzymane dofinansowanie przeznaczyliśmy w znacznym stopniu na zakup nowości dla dorosłych uwzględniając życzenia i potrzeby czytelników. Zakupiono także nowości dla dzieci i młodzieży. W ramach dotacji zakupiono 233 książki (79 książek dla dzieci i młodzieży, 154 książki zakupiono dla dorosłych). Biblioteka z własnych środków zakupiła 916 książek na kwotę 14 350,63 zł. Zbiory naszej biblioteki wzbogaciły się o powieści obyczajowe, sensacyjne, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, książki biograficzne, lektury oraz takie, które są kontynuacją serii cieszących się dużym zainteresowaniem wśród czytelników.

Ogółem w 2020 roku dokonano niebagatelnego zakupu 1149 książek na łączną kwotę 19 850,63 zł. Jest to znaczący wkład w uzupełnienie księgozbioru w ostatnich kilkunastu latach. Spośród zakupionych pozycji na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Książki po wprowadzeniu do systemu będą dostępne w naszej bibliotece, o czym będziemy informować na bieżąco.

Wiktoria Płaczkowska i Gabriela Kowalska, Zawodniczki Guliwera na Zgrupowaniu Kadry Narodowej 
 
„Jest tylko jeden sposób, aby osiągnąć sukces praktycznie we wszystkim: dać z siebie wszystko.”
 
 
 
Kadrowiczki Polski w Zapasach - Juniorki Młodsze,
przebywające na zgrupowaniu w Karlino
Wiktoria Płaczkowska i Gabriela Kowalska,
doskonale wiedzą , że bez ciężkiej pracy nie ma efektów.
Codziennie dają z siebie wszystko, aby pod okiem najlepszej
kadry trenerskiej przybliżyć się do celu jakim są Mistrzostwa Europy i Świata,
które odbędą się już w czerwcu i lipcu.
 
Trener Zbigniew Płaczkowski
 

…mały gest, który może odmienić czyjeś życie…

Wraz z nowym rokiem nadchodzi okres rozliczeń z podatku, dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców o pomoc dla osób potrzebujących. Poniżej zamieszczamy, instrukcję jak przekazać swój podatek oraz potrzebujących z terenu naszej gminy, bądź z nią związanych.

Zachęcamy także do kontaktu!
W każdej chwili możesz zgłosić do nas osobę, która potrzebuje pomocy i której można przekazać 1% podatku. Wystarczy, że wyślesz na nasz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację o tym jak przekazać 1% danej osobie np: nr KRS, cel szczegółowy lub ulotkę. Wszystkie zgłoszenia będą na bieżąco publikowane.

Armia Krajowa była kontynuacją zawiązanej 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski. W listopadzie 1939 r. w oparciu o jej struktury powstał Związek Walki Zbrojnej.

Dnia 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W momencie maksymalnej zdolności bojowej Armia Krajowa liczyła ok. 380 tys. żołnierzy. W 1944 r. Okręg Radomsko-Kielecki AK „Jodła” należał do największych i prowadzących najliczniejsze akcje bojowe. Na obszarze jego działalności do AK należało ok. 60 tys. osób.

Wśród wielu osób działających w oddziałach Armii Krajowej na terenie Bodzentyna i w okolicach była rodzina Pałysiewiczów. Ich walkę z Niemcami wspominała Kazimiera Pałysiewicz z Dulębów, żona  Antoniego Pałysiewicza, który poległ w lipcu 1943 r. podczas akcji przejęcia kasy zakładów metalowych w Skarżysku-Kamiennej. Bracia Antoniego Roman i Kazimierz zginęli w czasie niemieckiej obławy na Wykusie 28 października 1943 r. Ich ojciec Jan został zabity uciekając przed Niemcami, którzy otoczyli jego dom. Pomimo postrzału w nogę dalej biegł wzdłuż rzeki Psarki w stronę obecnej ul. Wolności. Tu dopadli go Niemcy. Rodzina Pałysiewiczów mieszkała przy obecnej ul. Kieleckiej. Ich dom był ważnym miejscem konspiracji, w nim ukrywali się żołnierze Jana Piwnika ps.„Ponury”. Obok w ogrodowej szklarni znajdowała się pierwsza w Górach Świętokrzyskich radiostacja dalekiego zasięgu do połączeń z Londynem.

W 79. rocznicę przekształcenia ZWZ w Armię Krajową przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zawiązali biało-czerwone kokardy i zapalili symboliczne znicze w Bodzentynie pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła” poległych na Wykusie w 1943 r.; na cmentarzu parafialnym na grobie Jerzego Woźniaka ps. „Radwan”, „Mundek”, współtwórcy placówki ZWZ-AK Bodzentyn krypt. „Zamek”, żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”; przy płycie bohaterskiej rodziny Pałysiewiczów. Wyrazem pamięci o żołnierzach Armii Krajowej jest nadanie w 2020 r., rondu w Bodzentynie nazwy – „Rondo im. Żołnierzy „Ponurego” i „Nurta”. To ważny znak w toponimii miasta i regionu.

Pamięć historyczna jest niezwykle istotna w kształtowaniu postaw patriotycznych, szczególnie wśród młodzieży. Zachowane w krajobrazie miejsca pamięci narodowej są ważnym wyznacznikiem naszej kultury. Ich stan zachowania świadczy o poszanowaniu osób, które walczyły i ginęły w imię wolnej Polski!

                                                                                      

                                                                                                                                                                                             Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącym i dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącym i dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

 1. W 2021 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2021 r., w dwóch terminach, tj.
  • od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001).Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.
 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej1 ha lub 1 h przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę(zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z 2020 r. poz. 106, z późn.zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. poz. 2435), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu nadzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego(1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 1. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia
 2. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
  • 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 29 października 2021 w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

10 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, Burmistrz Dariusz Skiba podpisał cztery bardzo ważne dla Naszej Gminy umowy na inwestycje drogowe. Umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji o nazwach zadań:

 • Nr 1 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie” (odcinek drogi powiatowej Psary St Wieś - Podlesie - Cerle) za łączną kwotę 220 785,00 zł brutto,
 • Nr 2 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Siekierno Podmieście - Sieradowice Parcele - Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, śniadka Pierwsza” za łączną kwotę 291 190,00 zł brutto,
 • Nr 3 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec – Nowa Wieś w kierunku Siekierna” za łączną kwotę 192 255,00 zł brutto,
 • Nr 4 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy – Hucisko – Wzdół Kolonia” za łączną kwotę 249 075,00 zł brutto,

Wyżej wymienione umowy zostały podpisane z dwoma wykonawcami. Dla zadań nr 1 i 4 wykonawcą jest Biuro Projektowo-wykonawcze ,,Drogi i ulice”, natomiast dla zadań nr 2 i 3 wykonawcą dokumentacji jest Drogowa Pracownia Projektowa z Kielc. Wykonawcy zostali wyłonieni na podstawie przetargu nieograniczonego z końca grudnia 2020 r.

Są to już kolejne inwestycje, które będą realizowane pomimo obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID – 19. Termin ich realizacji przewiduje się na drugą połowę 2022 roku, po czym przygotowana dokumentacja zostanie przekazana do powiatu kieleckiego, jako pomoc rzeczowa, celem dalszej realizacji.

Działania te są kontynuacją dalszej dobrej współpracy z powiatem kieleckim. W ubiegłych latach gmina przekazała pomoc rzeczową i finansową dla powiatu na zadania m.in.:

 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków - Święta Katarzyna, przekazano dokumentację projektową za kwotę 217 710,00 zł, (dodatkowo opracowywana jest dokumentacja za kwotę 44 000,00 zł) ponadto gmina dołoży do robót budowlanych około 2 500 000,00 zł,
 • budowa chodnika w miejscowości Siekierno-Podmieście, przekazano dokumentację projektową za kwotę 60 393,00 zł, ponadto gmina dołożyła do robót budowlanych ponad 260 050,00 zł,
 • ukończony remont drogi nr 0582T w miejscowości Leśna i Siekierno - Stara Wieś, którego koszt wyniósł ponad 1 mln 300 tys. zł, w tym wkład własny gminy 126 056,00 zł,
 • ukończony remont drogi nr 0588T w miejscowości Psary-Podłazy. Wartość przeprowadzonego remontu to 629 tys. 701 zł, w tym wkład z budżetu gminy wyniósł 62 970,00 zł.

Obecnie samorząd gminny jest w trakcie opracowywania dokumentacji dla powiatu kieleckiego przebudowy następujących dróg:

 • w miejscowości Wiącka pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588 T w msc. Wiącka.'' wartość umowy 267 525,00 zł.
 • w miejscowości Wzdół Parcele ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584 T na odcinku od Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T”,  wartość umowy  67 650,00 zł.
 • odcinka drogi z Orzechówki do Skorucina ,,Część 2 Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka'', wartość umowy 138 375,00 zł.

Natomiast niebawem ogłoszony zostanie przetarg na projekty przebudowy dróg powiatowych: Wola Szczygiełkowa - Celiny - Bodzentyn oraz Dąbrowa Dolna. 

Miasto i Gmina Bodzentyn jest jedną z nielicznych gmin w regionie, która angażuje się w proces regulacji dróg powiatowych oraz projektowania kompleksowych modernizacji i rozbudowy.

Serdecznie dziękuję większości Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie za podjęcie, uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2047. Dzięki tej ważniej uchwałe mogą być realizowane kolejne inwestycje drogowe na terenie nasze gminy. – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym

DOC120221 12022021140540 1

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech