Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W dniu Św. Mikołaja jedni dostawali prezenty inni, zapewne ci mniej liczni rózgę natomiast stowarzyszenia z gminy Bodzentyn uzyskały dofinansowania na wcześniej złożone projekty. Działania te będące wynikiem wspólnej pracy poszczególnych stowarzyszeń i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie uzyskały dofinansowanie pochodzące ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę ponad 36000 zł.W obecnej transzy środków i działań wyłonionych do realizacji znalazły się cztery wnioski. W gronie wyróżnionych zalazły się stowarzyszenia: Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry, Stowarzyszenie „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórza oraz Stowarzyszenia rozwoju wsi i edukacji „Nasza szkoła" w Psarach.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie i Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach z zakresu jak zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich aby otrzymać dotację.

W niedzielę, 2 grudnia 2018 r. na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbył się  Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich, w którym brali udział artyści ludowi z naszej gminy.

W dniu 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski. Ochrzczony został w kościele św. Kazimierza w pobliskiej Powiewiórce.W 1874 r. siedzibę Piłsudskich Zułów dotknął straszliwy pożar. Spalił się dwór i zabudowania. Zachowała się tylko jedna oficyna. Piłsudscy przez rok w niej mieszkali, a później przenieśli się do Wilna.

Dobiegły końca prace związane z wykonaniem oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Orzechówka. Wybudowana została napowietrzna sieć elektroenergetyczna wraz z szesnastoma słupami i siedemnastoma nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi typu LED. Mieszkańcy od wielu lat czekali na to oświetlenie.

Mgr Stefan Rachtan Honorowy Obywatel Miasta Bodzentyn ur. 16 listopada 1932 r. w Dąbrowie pow. kielecki, syn Jana i Władysławy z Goździów. Żonaty, żona Krystyna z domu Wołczyk, ojciec dwójki dzieci Bogusławy i Michała.

Ukończył Szkołę Podstawową w Bodzentynie w 1948 r., Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bodzentynie w 1951 r. Po ukończeniu liceum rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Bodzentynie jako nauczyciel w latach 1955 - 1962 r., był zastępcą kierownika szkoły. W 1963 r.  podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie  jako nauczyciel języka polskiego. Od 1970 r. był zastępcą dyrektora a od 1974 r. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Zawodowego Rolniczego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bodzentynie, pracując na tym stanowisku do chwili przejścia na emeryturę tj. do roku 1991 r.

W czasie pracy zawodowej systematycznie doskonalił swoje wykształcenie. I tak: w 1961 r. ukończył Wydział Filologiczno – Historyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, w roku 1973 Studia Podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego. W 1978 r. ukończył Studia Podyplomowe z organizacji i zarządzania dla dyrektorów szkół ogólnokształcących w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Od najmłodszych lat związany był ze środowiskiem Bodzentyna. Czynnie uczestniczył w działalności społecznej, organizatorskiej i redakcyjnej pełniąc wiele funkcji. Był min.: Radnym Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej – również jako jej przewodniczący w latach 1982 -1989, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Bodzentynie, Prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie w latach 1956 – 1970. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna w 1972 r. a od 1992 r. pełnił funkcję Prezesa TPB.

Jako regionalista interesował się historią i zabytkami Bodzentyna i okolic. Był przewodnikiem dla wycieczek i zorganizowanych grup po zabytkach Bodzentyna. Tematykę zabytkową i historyczną Bodzentyna prezentował  jako prelegent na licznych konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych. Jako nauczyciel emeryt nie tracił kontaktu ze szkołami, zapoznając młodzież z historią naszego miasteczka. Ponadto do ostatnich dni swego życia był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie.

Za całokształt pracy zawodowej i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Był Laureatem nagród Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia w 1972 r., I stopnia w 1978 r., i nagrody specjalnej w 1986 r.. Odznaczony został także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem zasługi, złotą odznaką „Za zasługi dla Kielecczyzny” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

Dzięki Jego staraniom zostało wydane wiele cennych publikacji o historii naszego miasteczka. Był redaktorem i współautorem Kronik jubileuszowych na 80-cio, 90-cio i 100 lecie Szkół Średnich w Bodzentynie. Ponadto był autorem wielu artykułów, które ukazywały się w prasie regionalnej.

Pan mgr Stefan Rachtan był skarbnicą wiedzy o historii naszego miasteczka.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

/TPB

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018, poz. 2204 tekst jednolity ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 3 grudnia 2018 r. do 24 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3 wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Bodzentyn przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zorganizował konferencję naukową. Konferencja „100 lat ochrony zabytków w Polsce i regionie świętokrzyskim”odbyła się 29 listopada 2018 r. w Kielcach z okazji 100-lecia prawnej opieki nad zabytkami. W jej trakcie dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen wygłosiła referat zatytułowany: „Zamek w Bodzentynie – historyczne wyzwanie”.

27 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie odbył się wieczór pieśni i poezji patriotycznej. Było to spotkanie środowiskowe, na które przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – pan Dariusz Skiba, ks. proboszcz Jarosław Majka, ks. prof. Zygmunt Nocoń, radna gminy – pani Anna Obara, sołtys Wilkowa – pan Bogdan Wzorek, przewodnicząca rady rodziców – pani Julia Markiewicz, przedstawicielka rodziny patrona szkoły – pani Maria Borycka, emerytowani nauczyciele i pracownicy, rodzice uczniów a także pani dyrektor Ewa Orzechowska i grono pedagogiczne.

Setna rocznica odzyskania Niepodległości Polski to doniosła i wyjątkowa okazja, aby zachęcić wszystkich do oddania czci bohaterom za ich męstwo i ofiarność, dlatego musimy mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych, patriotyźmie, polskości, bohaterach narodowych. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, jednak pragniemy pamiętać i przekazać dzieciom i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów, stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami.

W niedzielę 25 listopada br. w Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie odbył się III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych zainicjowany przez Dyrektora Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie pana Marcin Sikorskiego. Wydarzenie organizowane już po raz trzeci z dużym zaangażowaniem Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn pod patronatem Pana Burmistrza Dariusza Skiby z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 W minioną sobotę, ważny jubileusz obchodził Ludowy Klub Sportowy "Łysica". Od 70 lat w Bodzentynie szkoleni są piłkarze, a od kilku lat zawodniczki „Łysicy” są niezwykle cenione i uznawane  wśród mieszkańców naszej gminy jak również posiadają wielu sympatyków z całego powiatu i województwa. Uroczystości związane z 70. rocznicą powstania Klubu odbyły się 24 listopada w bodzentyńskim Gimnazjum. Składały się z części oficjalnej, która odbyła się w budynku szkoły oraz trzech meczy: dwóch w wykonaniu żeńskiej drużyny Łysicy oraz meczu oldboy'ów Łysicy z zespołem KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kielce informuje, iż w dniu 2018-12-03 w godzinach 08:00 - 10:00 zaplanowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców zasilanych ze stacji 697 GRABOWA 2.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z planowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do II edycjiogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

24.11.2018r. zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Guliwer uczestniczyli w VII Memoriale im. Henryka Wołoszyna w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet, który odbył się w Gogolinie. W zawodach wzięło udział ponad 160 zawodników z naszego kraju i drużyny zagraniczne. Zawodnicy Guliwera dobrze poradzili sobie podczas zawodów zdobywając łącznie 9 medali.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech