Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Przypominamy o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do 31 sierpnia 2020 r.

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego rozpoczął się od 3 i kończy się z dniem 31 sierpnia 2020 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od
1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie
o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – BP w Kielcach.

Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Stawka zwrotu w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba DJP

Przykład: 
Producent rolny posiada 10 ha użytków rolnych i 5 DJP bydła

Limit zwrotu wynikający z powierzchni gruntów:      1 zł x 100 x 10 ha = 1 000,00 zł. 

Limit zwrotu wynikający z DJP bydła:                     1 zł x 30 x 5 DJP = 150,00 zł. 

Łączny roczny limit zwrotu wynosi: 1 150,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 26 do 31 października 2020r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie pokój nr 1 (parter) oraz klikając w poniższy link:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Oświadczenie.
  3. Zestawienie złożonych faktur o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
    wykorzystywanego do produkcji rolnej.

15 sierpnia 2020r. przypada Święto Wojska Polskiego i 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywaną Cudem nad Wisłą – starcie zbrojne stoczone w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku pomiędzy Rosją Radziecką a Polską, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921).
Z tej okazji Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek, radni Marzanna Borek, Mariusz Matla i Zofia Gliwa oraz dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen złożyli wiązanki kwiatów na płycie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej w Bodzentynie.

Przed uroczystą dożynkową mszą św. w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bodzentynie odbył się koncert „Perły Baroku”. Mogliśmy posłuchać muzyków z województwa świętokrzyskiego, którzy wykonali dzieła takich twórców barokowych jak: Georg Haendel, Giovanni Pergolesi, Antonio Vivaldi czy Johann Sebastian Bach. W rolach solistów usłyszeliśmy Katarzynę Srokę – klawesyn oraz Renatę Drozd – sopran.

Jak co roku 15 sierpnia obchodziliśmy uroczystość kościelną, jaką jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, znane jako święto Matki Boskiej Zielnej - patronki plonów i roślinności. Tegoroczne Święto Plonów w związku z trwającym zagrożeniem koronawirusem odbyło się tylko z "dożynkową"Mszą Świętą bez imprezy plenerowej. Msza Święta rozpoczęła się o godz. 12.00 w kościele Parafialnym w Bodzentynie, w której wzięli udział przedstawiciele władz oraz mieszkańcy gminy. Podczas uroczystości poświęcony został wieniec i chleb dożynkowy, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich "Celinianki". W dalszej części obchodów głos zabrał Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Andrzej Jarosiński, który podziękował rolnikom za trud i poświęcenie w pracy na roli. O oprawę muzyczną Mszy zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Bodzentynie pod batutą kapelmistrza Jerzego Łapińskiego. Orkiestrę mogliśmy jeszcze usłyszeć po zakończonych uroczystościach na Rynku Górnym, która zagrała krótki koncert dla mieszkańców i turystów wypoczywających przy fontannie.

M.Kudlińska

Informujemy, że z przyczyn technicznych odbiór odpadów, metali oraz tworzyw sztucznych w miejscowościach: Celiny, Wola Szczygiełkowa, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Podgórze, nie mógł odbyć się w zaplanowanym terminie tj. 14 sierpnia 2020 roku.
Termin zastępczy zostanie podany w najbliższych dniach.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

 

                                                                                                                                                           Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                                                                                                                        /-/ Andrzej Jarosiński

Pierwszy sierpnia to ważna data dla wszystkich Polaków, ponieważ właśnie w tym dniu 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora", wybuchło Powstanie Warszawskie. W całej Polsce o godz. 17.00, czyli w Godzinę „W” zawyły syreny upamiętniające to wydarzenie.

Kieleckie uroczystości 76. rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godz. 15.30 mszą św. w intencji poległych za wolność ojczyzny, w Kościele Garnizonowym przy
ul. Chęcińskiej. Następnie uczestnicy mszy św., kompania honorowa Wojska Polskiego
i poczty sztandarowe przeszli pod pomnik Harcerzy Poległych za Ojczyznę znajdujący się na skwerze Szarych Szeregów, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Wspominano heroiczną postawę warszawiaków z 1944 roku. W godzinę „W", zawyły syreny alarmowe, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn Państwowy, w którego trakcie wciągnięto flagę na maszt. Odbyły się okolicznościowe przemówienia, apel pamięci, wspólna modlitwa, a także salwa honorowa.

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było nadanie odznaczeń za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, które otrzymały cztery osoby na podstawie uchwały Nr P 180/2020 Kapituły z dnia 08.07.2020r. Warto zauważyć, że jedną
z odznaczonych osób był Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, który przez lata kultywował pamięć i dbał o miejsca pamięci narodowej.

„Jest to wyraz wdzięczności za moją wieloletnią działalność na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Moja przygoda współpracy z ŚZŻAK rozpoczęła się ponad 10 lat temu, kiedy byłem jeszcze Radnym Rady Powiatu i zarazem Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej "Łysica Sabat". Wspólnie z przyjaciółmi ze stowarzyszenia, Kieleckim Kołem ŚZŻAK 4 Pułku Piechoty Legionów oraz mieszkańcami naszej gminy wybudowaliśmy pomnik na Wilkowie, upamiętniający żołnierzy Oddz. „Wybranieccy” pod dowództwem Mariana Sołtysiaka
ps. „Barabasz”. Pomnik został wybudowany na prywatnym gruncie Jerzego Sito, którego dziadek Jacenty Sito w trakcie II wojny światowej pomagał partyzantom. Już jako Burmistrz uczestniczyłem przy odnowieniu mogiły w miejscowości Psary-Podlesie oraz przy budowie pomnika w Świętej Katarzynie, który znajduje się przy wejściu szlakiem czerwonym na Łysicę. Wspierałem także budowę pomnika w miejscowości Podgórze poświęconego pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i jego żołnierzy. Bardzo miło wspominam kombatantów Panią Pelagię Barwicką - prezes Koła 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, śp. Edwarda Jędrzejczyka, śp. Ludwika Grzegorczyka, śp. Bogusława Sitnickiego i oczywiście projektanta pomników śp. Henryka Dłużewskiego oraz innych zasłużonych osób z czasów drugiej wojny światowej, których mogłem poznać jako młody człowiek. Dziękuję kapitule ŚZŻAK za tak zaszczytne wyróżnienie i deklaruję dalszą współpracę, ponieważ na terenie naszej gminy jest bardzo dużo miejsc świadczących o tragicznych losach naszej ojczyzny, o które trzeba dbać
i o nich pamiętać.”
– powiedział Burmistrz Dariusz Skiba

Dzięki wieloletniej działalności obecnego Burmistrza Dariusza Skiby, gmina Bodzentyn może cieszyć się wieloma odnowionymi pomnikami oraz miejscami pamięci z wydarzeń będących ważnymi dla całej naszej ojczyzny. Przy współpracy z profesor Urszulą Oettingen został wykonany remont pomnika przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym. Burmistrz corocznie angażuje się w uroczystości historyczne oraz wspiera pamięć o pomnikach
i mogiłach pomordowanych. W większości są to mogiły upamiętniające osoby zamordowane przez „Kata Łysogór” Alberta Hugo Schustera, który na ziemi świętokrzyskiej w 1943 r. przeprowadzał pacyfikację wielu miejscowości. Mieszkańcy Woli Szczygiełkowej również mogli liczyć na wsparcie przy remoncie pomnika upamiętniającego pomordowanych mieszkańców oraz przy budowie mogiły znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Dębnie. Pomniki upamiętniające te tragiczne wydarzenia znajdują się również w Dąbrowie Dolnej, Bodzentynie i wielu innych miejscowościach naszej Gminy.

Należy podkreślić, że w ostatnim czasie pozyskano pieniądze z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 29 tys. 786 zł na remont kapliczki oraz całego kompleksu na Wykusie, który dla całej Gminy ma szczególną wartość historyczną, ponieważ niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów.

Dzięki inicjatywie Burmistrza oraz na wniosek Pani profesor Urszuli Oettingen podczas tegorocznych Uroczystości Wykusowych, które odbędą się 12 września br. zostanie nadana nazwa ronda w Bodzentynie oraz wzniesiony pomnik upamiętniający Honorowych Obywateli Miasta Bodzentyn – płk. Jana Piwnika ps. ,,Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego  ps. „Nurt”. Instytut Pamięci Narodowej  zobligował się do współfinansowania pamiątkowej tablicy, która zostanie umieszczona na pomniku.

E.Kita

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego radni Rady Miejskiej w Bodzentynie: Przewodnicząca Teresa Bzymek, Marzanna Borek, Zofia Gliwa, Mariusz Matla oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna Urszula i Mirosław Oettingen złożyli kwiaty na płycie Nieznanego Żołnierza 1920 r. i symbolicznej mogile Antoniego Pałysiewicza poległego na bolszewickim froncie w 1919 r.

Za walczących i poległych Obrońców Ojczyzny modlono się podczas uroczystego nabożeństwa w kościele parafialnym w Bodzentynie.

Zapalono znicze i zawiązano biało-czerwone kokardy w miejscu pamięci przy ul. Kieleckiej, pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego na dawnej organistówce i przy dębie wolności  poświęconym Józefowi Piłsudskiemu przy Szkole Podstawowej w Leśnej-Starej Wsi. Dąb ten został posadzony w 2018 r. przez uczniów szkoły w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Warto przypomnieć, że również w innych miejscach gminy posadzono symboliczne dęby   upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, płk. Jana Piwnika ps.„Ponury”, Kazimierza Szermentowskiego, gen. Józefa Hallera, gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego i inne zasłużone dla Polski postaci. Pielęgnujmy je i pamiętajmy o nich, niech rosną i stają się przyrodniczo-kulturowymi znakami świętokrzyskiego krajobrazu.

                                                                                                                                                                                                Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Informujemy, że w dniach od 17 do  23 sierpnia 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, nie będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy z powodu urlopu wypoczynkowego. Burmistrz będzie dostępny dla mieszkańców od 24 sierpnia br.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj."
Jest to akcja, umotywowana troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
Pamiętajmy czyszczony komin to mniej pożarów sadzy i zaczadzeń!                                    

 

.

 

Szanowni Państwo!

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie. Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3,
26-010 Bodzentyn, pok. nr 1 (parter), bądź elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wypełniony wniosek na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wnioski złożone do dnia 21 sierpnia 2020 r. będą miały szansę na odbiór do końca sierpnia br., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą zrealizowane w przyszłym roku.

Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest pod niniejszym ogłoszeniem oraz na stronie http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/ w zakładce „Druki do pobrania”, a także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie pok. nr 1 (parter).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 roku !

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn można uzyskać pod nr tel. 41 311 50 10 wew. 13.

Załączniki:

  1. Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 2427/20, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych.

Przedmiotowy dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro w zakładce poświęconej Strategii (https://bit.ly/2jTykB1)

Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWŚ 2030+” do dnia 30 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie dla podmiotów z Kielc i powiatu kieleckiego:
19 sierpnia 2020 r. godz. 10:00, Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Aula Główna, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.

Udział w spotkaniu konsultacyjnych jest bezpłatny.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19, spotkanie będzie zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z panujących warunków epidemiologicznych. Należy obowiązkowo dokonać zgłoszenia udziału elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz jeśli dotyczy – nazwy reprezentowanej instytucji).

Marcin Jachimkowski
Inspektor
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Po 123 latach niewoli Polska w 1918 r. odzyskała niepodległość. Nie oznaczało to jednak końca zmagań militarnych i dyplomatycznych o jej suwerenność i kształt terytorialny. Rosja sowiecka pragnęła zdusić odrodzone państwo polskie, będące przeszkodą w przeniesieniu bolszewickiej rewolucji na zachód.

Polska stanęła wobec olbrzymiego zagrożenia. 1 lipca 1920 r. Sejm powołał Radę Obrony Państwa pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego. W wydanej odezwie wzywano do obrony Ojczyzny. Na ten apel odpowiedziało tysiące Polaków, którzy zgłaszali się do Armii Ochotniczej dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. W całym kraju powstawały Obywatelskie Komitety Obrony Państwa. W Warszawie zaprzysiężony został Rząd Obrony Narodowej na czele z Wincentym Witosem.

Do decydującego starcia doszło w czasie Bitwy Warszawskiej. Przygotowano dwa warianty powstrzymania wroga opracowane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego z gen. Tadeuszem Rozwadowskim na czele. O wyborze propozycji uderzenia znad Wieprza zadecydował ostatecznie Naczelny Wódz Józef Piłsudski. Bolszewickie wojska z północy i wschodu podchodziły pod Warszawę. Krwawe walki od 13 do 15 sierpnia toczyły się w okolicach Radzymina, Włocławka, Ciechanowa, nad Wkrą. Pod Ossowem poległ ks. Ignacy Skorupka zagrzewając swoją odwagą do walki. Z czasem stał się jednym z symboli bitwy. Do przejęcia władzy przygotowywał się Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski na czele z Julianem Marchlewskim i Feliksem Dzierżyńskim.

Kontruderzenie sił polskich znad Wieprza ruszyło 16 sierpnia o świcie. Odzyskiwano stracone miasta i wsie. Bitwa warszawska, której czas zamyka się zwykle datą 25 sierpnia okazała się historycznym polskim zwycięstwem i wielką klęską Armii Czerwonej.

W 2. poł sierpnia 1920 r. prowadzono walki pod Lwowem z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego. Do symbolu bohaterstwa urosło starcie pod Zadwórzem, w czasie którego poległo ponad 300 polskich ochotników. Pod Komarowem 31 sierpnia doszło do jednej z największych bitew kawaleryjskich XX wieku. Po stronie polskiej walczyła 1. Dywizja Jazdy płk. Juliusza Rómmla. Armia Konna Budionnego z wielkimi stratami została zmuszona do odwrotu.

Na północy 20 września wojska polskie rozpoczęły z sukcesem tzw. operację niemeńską. 12 października delegacja sowiecka i polska podpisały preliminaria pokoju. Ostatecznie konflikt zakończył traktat pokojowy zawarty w Rydze18 marca 1921 r.

Jak szacują historycy w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 r. po stronie polskiej poległo 4,5 tys. żołnierzy, ok. 22 tys. było rannych, 10 tys. zaginionych; po stronie sowieckiej 25 tys. zabitych, 60 tys. dostało się do niewoli.

Dla upamiętnienia Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą”, w latach II Rzeczypospolitej dzień 15 sierpnia obchodzono jako Święto Żołnierza. Dopiero po upadku komunizmu na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 r. przywrócono obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Dzień ten obchodzony był także od 1936 r., z inicjatywy ruchu ludowego, jako Święto Czynu Chłopskiego, pragnąc podkreślić udział chłopów w obronie Ojczyzny.

Święto Wojska Polskiego przypada w dniu religijnego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W Bodzentynie w dniu 15 sierpnia odbędą się Gminne Dożynki. Rozpoczną się mszą świętą w miejscowym kościele o godz. 12.00. Przed nabożeństwem złożymy kwiaty, zapalimy znicze i zawiążemy biało-czerwone kokardy na symbolicznej mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. na wileńskim froncie i płycie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej.

Bitwa Warszawska urosła do symbolu ratującego Europę przed sowietyzacją. Zachowajmy pamięć o Bohaterach tamtych lat.

Urszula Oettingen
Prezes
Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot.: strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie zachęca do udziału w akcji Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego
Zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu 413115519 do dnia 20.08.2020 r.

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) kasa Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie będzie nieczynna.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, Banku, Poczty Polskiej lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi.
Za utrudnienia przepraszamy!

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

1. Beneficjent pomocy: producent rolny,
• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,.

2. Wysokość pomocy:
iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

3. Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowany i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.

4. Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

5. Nabór wniosków: w trybie ciągłym.

6. Obszar pomocy: teren całego kraju.

Informujemy, że odbiór odpadów metali, tworzyw sztucznych zaplanowany na dzień 14 sierpnia 2020 r. w miejscowościach: Celiny, Wola Szczygiełkowa, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Podgórze, Ściegnia, Kamieniec, Hucisko, Psary-Kąty, Psary-Podłazy, Psary-Stara Wieś, Podlesie, Cerle oraz odbiór szkła opakowaniowego w miejscowościach: Orzechówka, Stara Wieś, Wiącka, Wzdół Rządowy, Wzdół-Kolonia, Wzdół-Parcele, Kapkazy wyjątkowo rozpocznie się od godz. 3.00 (nad ranem). Uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawienie odpadów w dniu poprzedzającym tj.13 sierpnia 2020 w godzinach wieczornych. Ponadto informujemy, że odbiór papieru i tektury obędzie się w późniejszym terminie, o czym będziemy informować. 

Zaistniała sytuacja spowodowana jest ustanowieniem dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku (za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające w sobotę 15 sierpnia br.).
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej uroczyście podziękowano Pani Marcie Janickiej za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie, która przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Słowa podziękowania dla byłej dyrektor, z okazji zakończenia pracy zawodowej, złożył Burmistrz Dariusz Skiba oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek. Pani Marta Janicka pracy bibliotekarskiej poświeciła blisko 33 lata swojego życia, w kilkunastu ostatnich pełniła funkcję Kierownika, a później Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie.
Chciałbym wyrazić wdzięczność jako Burmistrz, że mogłem przez te ostatnie 6 lat z Panią współpracować(…), dziękuję za to, że wykazywała się Pani dobrocią oraz życzliwością(…), jestem wdzięczny, że była Pani mentorem w kreowaniu życia, poznawaniu lektur oraz powieści, które są w zasobach biblioteki w Bodzentynie(…), przez wiele lat dawała Pani przykład, że warto pracować z całego serca dla społeczeństwa(…), w przyszłości liczymy na porady oraz wsparcie w dalszych pracach na rzecz rozwoju czytelnictwa w naszej Gminie – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba
Była Dyrektor Marta Janicka ze wzruszeniem przyjęła podziękowania oraz symboliczne kwiaty. Dziękuję za wszystkie życzliwe miłe słowa, które są dla mnie bardzo ważne(…), do biblioteki pierwszy raz przyszłam w 1987 roku i z kilkoma przerwami pracowałam aż do emerytury(…), przychodzi w życiu pewien moment, że niestety człowiek musi odpocząć - powiedziała Pani Marta Janicka

Kolejnym ważnym punktem sesji było wręczenie nagrody „Sołtys Roku” przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. Nagrodę otrzymały aż dwie panie-Sołtys Sołectwa Kamieniec Jolanta Materek oraz Sołtys Sołectwa Wzdół Parcele Magdalena Lisowska. Obydwie panie wykazały się olbrzymim zaangażowaniem oraz poświęceniem niosąc pomoc swoim mieszkańcom.

Burmistrz po uroczystym wręczeniu nagród przeszedł do powitania nowej Sołtys Sołectwa Podgórze Ewy Kucharczyk, która została wybrana na zebraniu wiejskim w dniu 30 lipca br. Słowa uznania oraz podziękowania Burmistrz Dariusz Skiba skierował także w stronę odchodzącej Sołtys Aliny Rdzanek. Po uroczystym rozpoczęciu sesji i po krótkiej przerwie, radni przystąpili do porządku obrad. Łącznie na sesji podjęto 11 uchwał w tym m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r., uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, czy też uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyróżnienia medalem „Za zasługi dla obronności kraju” Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. W trakcie sesji Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie Maciej Świderski przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn za 2019r. na podstawie sprawozdań odpowiednich służb.

Transmisję z sesji można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=HXzHtgCvwqY.

/EKita/

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech