Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W związku z realizacją przez Powiat Kielecki zadania publicznego w zakresie realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, publikujemy informacje dotyczące zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji wraz z harmonogramem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Oraz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie Powiatu Kieleckiego.

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków.

W dniu 19 maja 2020 r. w Promniku miało miejsce podpisanie umów między pięcioma Gminami, w tym Gminą Bodzentyn, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku. Podpisanie umów odbyło się w wyniku rozstrzygniętego przetargu pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 5 Gmin położonych w powiecie kieleckim”.

Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i zużytych opon od samochodów osobowych odbędzie się zgodnie z harmonogramem.*

I tak dla:

  1. miejscowości: Święta Katarzyna, Podgórze, Wilków- dnia 25.05.2020 r. (poniedziałek);
  2. części Bodzentyna (ul. Kielecka, ul. Miejska, ul. Podgórska, ul Opatowska) - dnia 29.05.2020 r. (piątek) ;
  3. miejscowości: Śniadka Druga, Śniadka Pierwsza, Śniadka Trzecia, Trzcianka, Parcele oraz Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Parcele- dnia 29.05.2020 r. (piątek);
  4. miejscowości: Celiny, Wola Szczygiełkowa, Dabrowa Dolna, Dąbrowa Górna – dnia 01.06.2020 r. (poniedziałek);
  5. miejscowości: Ściegnia, Kamieniec, Hucisko, Psary - Katy, Psary - Podłazy, Psary - Stara Wieś, Podlesie, Cerle – dnia 03.06.2020 r. (środa);
  6. miejscowości: Kamionka, Podmielowiec, Siekierno - Podmieście, Siekierno - Przedgrab, Siekierno - Smyków, Siekierno-Stara Wieś, Kamienna Góra, Parcelanci, Skorucin, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Chrusty, Nowa Wieś – dnia 29.06.2020 r. (poniedziałek).

*Objaśnienie: zmianie uległy terminy dla miejscowości ujętych w punkcie 4. (pierwotny termin 30.03.2020 r.) na 1.06.2020 r. oraz w punkcie 5. (pierwotny termin 31.03.2020 r.) na 3.06.2020 r.

Przypominamy, że przy odbiorze odpadów należy kierować się wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Dlatego apelujemy, aby odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i zużyte opony od samochodów osobowych były wystawiane przed posesje odpowiednio wcześniej.

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Urząd Statystyczny w Kielcach organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z regionu świętokrzyskiego.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Informacja o przerwie w dostawie wody z 20 maja 2020 r. na 21 maja 2020 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, iż osoby których dzieci dożywiane są w szkołach na podstawie decyzji wydanej przez tutejszy Ośrodek w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Wnioski wraz z danymi teleadresowymi prosimy dostarczać do Ośrodka lub przesyłać drogą pocztową na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3; 26-010 Bodzentyn.

Świadczenie zostanie przyznane po uprzednim kontakcie telefonicznym pracownika socjalnego z osoba zainteresowaną w celu aktualizacji sytuacji rodziny.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że w dniu 15.05.2020 r. uruchomiona została nowa wersja programu Czyste Powietrze.

Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

informuje, iż w związku z montażem hydrantu

w dniu 19.05.2020 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00

wystąpią przerwy w dostawie wody

dla mieszkańców miejscowości

Bodzentyn ul. Langiewicza, ul. Pasieka, ul. Armii Krajowej.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Zmiana danych firmy w tym zmiana wszelkich adresów związanych z firmą to zmiany, które powinno się zgłosić do urzędu. W przypadku niezaktualizowania adresu do doręczeń skutkuje to tym, że korespondencja będzie wędrowała na stary adres i będzie miała moc prawną doręczenia, a za tym mogą iść kolejne skutki.

Zaniedbywanie obowiązku aktualizacji danych może skutkować dla przedsiębiorcy również wezwaniem do uzupełnienia, a w najgorszym przypadku wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstw.

W Polsce gdy mamy do czynienia ze zmianą adresu (np. w wyniku przeprowadzki, zmiany nazwy ulicy na której mieszkamy), czyli zmianą miejsca w którym przebywamy z zamiarem stałego pobytu, najczęściej mamy na myśli zmianę miejsca zamieszkania. Jednakże czasami zmiana miejsca zamieszkania może (ale nie musi) wiązać się również ze zmianą miejsca zameldowania.

Henryk Dyk- przyszły rzeźbiarz, urodził się w Dąbrowie Poduchownej w lipcu 1945 roku. Dzieciństwo i młodość spędził razem z rodzicami i rodzeństwem: starszym bratem i młodszą siostrą, w domu przy ulicy Opatowskiej. Za młodu uczęszczał do szkoły znajdującej się wówczas na Rynku Dolnym. Wolny czas spędzał w cieniu starych lip, które otaczały ruiny kościółka Świętego Ducha.

Serdecznie zapraszamy na obejrzenie wyjątkowego koncertu z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Gdzie wystąpią wokaliści i instrumentaliści z regionu świętokrzyskiego.

Dziś, tj. 18 maja 2020 r., obchodzimy 100. rocznice urodzin św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta oraz Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn. Z tej szczególnej okazji 17 maja br. odbyła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Bodzentynie, pod przewodnictwem biskupa diecezji kieleckiej Jana Piotrowskiego.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS