Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Obwieszczenie

Jeszcze się nie spisałeś? Spisz się na https://spis.gov.pl/ - wygodnie i bezpiecznie, to tylko kilka minut.
Jeśli potrzebujesz pomocy – zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, gdzie czeka na Ciebie przeszkolony pracownik. Podczas Tygodnia Spisowego w dniach od 26 do 30 kwietnia możesz liczyć także na spisową niespodziankę! Nie zwlekaj, liczba nagród jest ograniczona! 
Dodatkowo, każdy kto wypełni obowiązek spisowy poprzez samospis może wziąć udział w loterii promocyjnej NSP2021 i wygrać samochód! 
 
176382345 287085426256744 1180782571257525627 n
 

Proponowany porządek obrad

Napisała do nas Wiktoria Płaczkowska zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ‘’GULIWER”:

Witam Wszystkich,

Od 17.04.2021 przebywam w Białogardzie na zgrupowaniu Kadry Narodowej. Mam przyjemność podnosić swoje kwalifikacje z najlepszymi zawodniczkami w Polsce, po okiem znakomitej kadry trenerskiej. Jako jedyna zawodniczka godnie reprezentuję Bodzentyn i Województwo Świętokrzyskie.
Ciężkimi treningami przygotowuję się do tegorocznej Olimpiady Młodzieży, oraz jeśli wystarczy mi umiejętność wystartuję w Mistrzostwach Europy i Świata.

Pozdrawiam Wszystkich, trzymajcie za mnie kciuki.

"Trenuj Ciężko i Po Cichu, Niech Sukces Zrobi Hałas"

Wiktoria Płaczkowska
 

Marian Romuald Rembelski zmarł 20 kwietnia 2021 r. Urodził się w Dąbrowie Poduchownej w 1942 r. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie. Ukończył Studium Nauczycielskie w Radomiu, potem studiował zaocznie w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł mgra biologii. W latach 1962-1969 był nauczycielem Szkoły Podstawowej w Bodzentynie. Następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie, gdzie przez pewien czas pełnił funkcję wicedyrektora. W 1982 r. został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Leśnej. W latach 1982-1985 uczęszczał na zajęcia Studium Teologicznego w Kielcach. Pracę zawodową pedagoga i nauczyciela zakończył w Liceum w 2001 r.

Działacz i założyciel struktur solidarnościowych na ziemi bodzentyńskiej, współpracował z czołowymi przedstawicielami opozycji antykomunistycznej w regionie świętokrzyskim, uczestnicząc w spotkaniach i aktach oporu. Był Przewodniczącym Gminnego Komitetu NSZZ „Solidarnosć” w Bodzentynie. W październiku 1981 r. zainicjował zawieszenie krzyży w salach szkolnych oraz był organizatorem godzinnego strajku w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie. Krzyże rozwieszono również w Zbiorczej Szkole Gminnej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego został podczas prowadzenia lekcji skuty i wyprowadzony z zajęć, co wywołało powszechne oburzenie części mieszkańców, nauczycieli i młodzieży. Po zwolnieniu przeniesiony dyscyplinarnie do pracy w Szkole Podstawowej w Leśnej. W styczniu 1982 r. był jednym z inicjatorów mszy za internowanych i poległych, przy zaangażowaniu części młodzieży z Liceum.

W okresie stanu wojennego oskarżony o naruszenie dekretu o stanie wojennym m.in. za manifestacyjne noszenie odznaki „Solidarności”, za co został ukarany grzywną. Członek Gminnego Zespołu Synodalnego w Bodzentynie, działającego w ramach powołanego w styczniu 1984 r. przez biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego III Synodu Diecezji Kieleckiej. Podczas spotkań, w których uczestniczyli głównie nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego i Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bodzentynie, w punkcie katechetycznym przy kościele, odgrywał dominującą rolę w ocenie sytuacji w kraju. W tym czasie szczególnie śledzono jego kontakty z duchowieństwem katolickim i młodzieżą zwłaszcza przed wyborami do rad narodowych w 1984 r. W czerwcu 1984 r. brał udział w spotkaniu członków „Solidarności” na Wykusie.

Od 2002 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Bodzentynie. Komitet w 2003 r. zwrócił się do Rady Miejskiej o nadanie  Janowi Pawłowi II honorowego obywatelstwa Bodzentyna co spełniło się w tymże roku. W 2010 r. rzeźbę polskiego Papieża umieszczono przy kościele pw. Świętego Ducha.

Marian Rembelski uczestniczył we wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski. Od 2005 roku prowadził księgę ze wspomnieniami o Papieżu, pokazującą jego związki z regionem świętokrzyskim. Był współorganizatorem Olimpiady wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Był głównym inicjatorem starań o ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. W dniu 5 maja 2011 r. uczestniczył we mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II na placu Św. Piotra w Rzymie. Spośród wielu modlitewnych intencji wybijała się ta najważniejsza – Jan Paweł II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Wykonał odpowiedni plakat i trzymał w czasie uroczystości beatyfikacyjnych.

Po powrocie do Polski o swojej idei poinformował mieszkańców, czynił starania u władz kościelnych i samorządowych. Rada Miejska Bodzentyna w październiku 2014 r. podjęła odpowiednią uchwałę. Prośba została złożona na ręce biskupa kieleckiego, przekazana do Konferencji Episkopatu Polski, a następnie wysłana do Watykanu. Ostatecznie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy dekretu z 11 października 2016 r. ustanowiła Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn.

Uroczystości z tej okazji odbyły się w niedzielę 11 grudnia 2016 r. w Bodzentynie. W ten sposób spełniło się marzenie Pana Mariana Rembelskiego, który uczestniczył z nami w tym wielkim święcie dla miasta i ziemi świętokrzyskiej.

Pan Marian Rembelski był katolikiem, głęboko wierzącym, dobrym człowiekiem, ważną postacią opozycji antykomunistycznej i życia społecznego. Zachowajmy Go w naszej pamięci.

Pogrzeb świętej pamięci Mariana Rembelskiego odbędzie się w piątek, 23 kwietnia o godzinie 14.00 w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bodzentynie.

                                                                                         

Urszula Oettingen

Witold Comber

W tekście wykorzystano dokumenty ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej.

Fot. Urszula Oettingen

 

DSC 1720 MRemb

Informujemy o realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) programie rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln, który pozwoli na przywracanie zdolności do podjęcia zatrudnienia osób, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu.

To oferta dla osób, u których stwierdza się niepełnosprawność ograniczającą dotychczasową zdolność do pracy, ale u których są rokowania powrotu do pracy po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej. Uczestnik programu musi być jednak w stanie wykonywać samodzielnie czynności związane z codziennymi obowiązkami. Nie wyklucza się przy tym pomocy ze strony asystenta.

Na etapie pilotażu rehabilitacja kompleksowa będzie realizowana w czterech ośrodkach, w tym w Nałęczowie dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Do projektu zakwalifikuje się minimalne 600 osób, po 150 w każdym z ośrodków.

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów stanu zdrowia potencjalnych uczestników, ich kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby.

Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej pomogą nie tylko ocenić i możliwie poprawić stan zdrowia, ale również odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikację do jego wykonywania, a w końcu znaleźć pracę lub rozpocząć działalność gospodarczą. Nacisk w zakresie wsparcia psychospołecznego zostanie położony na warsztaty dla uczestników i ich rodzin oraz grupy wsparcia.

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone są w ramach Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.” Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.

Pytania dotyczące możliwości udziału w projekcie proszę kierować na naszą infolinię: 22 50 55 600.

Ulotka informacyjna

Źródło:PFRON

plakat programu

Fundacja Civis Polonus ogłasza konkurs " Równać Szanse - Małe Granty"- to szansa dla bibliotek, domów kultury i lokalnych organizacji pozarządowych na dotację w wysokości do 8 500,00 zł. Dotacja przyznawana jest na pięciomiesięczne działania młodych osób w wieku 13 - 19 la, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.
Wnioski można składać do 1 czerwca br. do godziny 12.00, na projekty realizowane pomiędzy 1 września 2021 roku a 31 stycznia 2022 roku.
Do aplikowania w konkursie uprawnione są instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców:

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane ( w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Konkurs ogłoszony został w ramach projektu " Równać Szanse" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Civis Polonus.

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu.

Poniżej link do materiałów informacyjnych o programie Równać Szanse.

https://drive.google.com/drive/folders/1hHNu0-6KLi0N_WMLobyx4l3Gnmdq8CdM?usp=sharing&fbclid=IwAR0V3fOgN2Qt-QqjMQaITCrbx5LmMSyCjfpuvz5vArMcNxFnG6YRyLwjSXs

Pytania należy kierować na  adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 609 458 344.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Treść ogłoszenia:

Na podstawie art. 41b ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); § 4 ust 4 i 5  Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 3539/2021 z dnia 24 marca 2021 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 1. Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności pożytku publicznego.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
 • konsultowanie realizacji zadań pożytku publicznego;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim;
 • stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
 • rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych;
 • powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych;
 • występowanie do Zarządu Województwa z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
 • współtworzenie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi;
 • współpracowanie z gminnymi i powiatowymi Radami Działalności Pożytku Publicznego;
 • opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi.
 1. Kandydat na członka Rady musi:
 • być czynnym Członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;
 • być osobą pełnoletnią;
 • wyrazić zgodę na kandydowanie;
 • korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
 1. Rada składa się z dwunastu członków. Marszałek wybiera sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie spośród nadesłanych zgłoszeń.
 2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy dokonywać na formularzu stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia będący jednocześnie Załącznikiem do Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjętego Uchwałą Nr 3539/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2021 r.
 4. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.
 6. Zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku, jeśli:
 • nie jest odpowiedzią na ogłoszony nabór,
 • zostało dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • nie zostało dostarczone w sposób określony w ogłoszeniu o naborze,
 • nie zostało złożone na formularzu, którego wzór wraz z informacją o naborze został opublikowany,
 • zostało złożone przez osobę nieuprawnioną, tj. niespełniającą kryteriów wskazanych w pkt. 3,
 • nie zawiera podpisu kandydata.
 1. Członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy wybiera Marszałek Województwa Świętokrzyskiego spośród zgłoszonych kandydatów.
 2. W przypadku gdy liczba zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną będzie mniejsza niż 6 ogłasza się kolejny nabór. W takiej sytuacji następuje przedłużenie terminu trwania naboru odpowiednio o taką samą liczbę dni kalendarzowych, jaka przysługiwała kandydatom na zgłoszenie we wcześniej ogłoszonym naborze. Termin liczony jest na podstawie dat podanych w ogłoszeniu o naborze, począwszy od pierwotnego dnia zakończenia naboru. Przedłużenie trwania naboru nie wymaga wydania kolejnego zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a jedynie opublikowania informacji o przedłużeniu naboru na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania w linku: https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gY

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Nowa usługa umożliwia podatnikom dostęp do informacji o dokonanych zwrotach z podatków PIT i VAT. Będzie można samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Usługa umożliwia przeglądanie informacji o dokonanych od stycznia 2020 roku zwrotach z podatków PIT i VAT. W przypadku podatku PIT w usłudze dostępne będą informacje dotyczące statusu zwrotów z wszystkich form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wpłacanych przez podatnika, w tym przedsiębiorcę na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy).

Podatnik będzie mógł samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy, co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności.
W usłudze znajdzie się również informacja o sposobie dokonania zwrotu, kwocie naliczonej opłaty pocztowej. W przypadku zwrotu z oprocentowaniem podatnicy otrzymają też informację o kwocie wypłaconego oprocentowania.
E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, za pomocą aplikacji mObywatel lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach informuje, że zgodnie z art.15 h ust. 1 ustawy z dnia  2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.):

 1. orzeczenia o niepełnosprawności lub   stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony  zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności  lub  stopniu niepełnosprawności. 
 2. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany   w ust. 1, karty parkingowe,  również zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia  o niepełnosprawności  lub  stopniu niepełnosprawności.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-18966440/art-15-h

Osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej mogą to zrobić osobiście lub bez konieczności wizyty w urzędzie. Dokumenty można wysyłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. Niezbędne wnioski dostępne są pod adresem: https://bip.powiat.kielce.pl/jak-zalatwic-sprawe/karty-uslug-i-wzory-zp-wydzial-zdrowia-i-polityki-spolecznej.

 

plansza

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wraz z nadejściem wiosny, wzrasta również ryzyko ukąszenia przez kleszcza. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach akcji „Środa z profilaktyką”, podpowiada m.in. jakie objawy powinny nas zaniepokoić.

Choroby odkleszczowe to choroby przenoszone przez kleszcze. Są to m.in.: tularemia, anaplazmoza granulocytarna, babeszjoza, bartonelloza, gorączka Q. W Polsce występują one sporadycznie. Najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Polsce w 2019 roku zanotowano ponad 21 tys. przypadków boreliozy. Choroby przenoszone przez kleszcze mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Sezon na kleszcze zaczyna się wczesną wiosną, a kończy późną jesienią. Ze względu na łagodne zimy może on trwać nawet cały rok, ponieważ kleszcze zaczynają swoją aktywność już w temperaturze 5-7° C. W dzisiejszej Środzie z Profilaktyką powiemy między innymi jak postępować po ukąszeniu kleszcza oraz jakie objawy powinny nas zaniepokoić.

Film informacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=9_tH73Jo9iw&list=PLZ2X-9LnwIVEIyeStWSDV5c-nMvRKMaza&index=1


Ulotka do pobrania (pdf)

Narodowy Program Szczepień przyspiesza. Podano daty zapisów dla wszystkich mieszkańców Polski powyżej 18. roku życia na szczepienia przeciw Covid-19

harmonogram szczepien

 

Nowy harmonogram szczepień

Od poniedziałku 26 kwietnia przyspieszamy i każdego dnia będziemy rozpoczynali rejestrację dwóch roczników. Od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki:

 • 26 kwietnia – roczniki 1974-1975
 • 27 kwietnia – roczniki 1976-1977
 • 28 kwietnia – roczniki 1978-1979
 • 29 kwietnia – roczniki 1980-1981
 • 30 kwietnia – roczniki 1982-1983
 • 1 maja – roczniki 1984-1985
 • 3 maja – roczniki 1986-1987
 • 4 maja – roczniki 1988-1989
 • 5 maja – roczniki 1990-1991
 • 6 maja – roczniki 1992-1993
 • 7 maja – roczniki 1994-1996
 • 8 maja – roczniki 1997-1999
 • 9 maja – roczniki 2000-2003

28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku na gov.pl/szczepimysie.. To grupa ponad 400 tys. osób. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.

Bez zmian realizujemy rejestracje zgodnie z harmonogramem, który przedstawiliśmy dwa tygodnie temu.

 • 20 kwietnia – rocznik 1969
 • 21 kwietnia – rocznik 1970
 • 22 kwietnia – rocznik 1971
 • 23 kwietnia – rocznik 1972
 • 24 kwietnia – rocznik 1973

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/przyspieszamy-narodowy-program-szczepien-do-9-maja-e-skierowania-dla-wszystkich-polakow-18

 

Ogłaszamy VI edycję międzynarodowego konkursu fotograficznego. Przedmiotem fotografii powinno być Słońce – nasza gwiazda dzienna. Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Przykładem może być wschód lub zachód Słońca, nietypowa słoneczna sceneria, fascynacje oświetleniem, refleksy i światłocienie, osoby lub przedmioty ze Słońcem w tle, itp.

Więcej informacji na stronie: https://www.radziejow.edu.pl/redir,262?tresc=8517

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy 

Zgłoś projekt! Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl, po raz czternasty ogłasza Plebiscyt
„Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz
inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Zgłoszenia przyjmowane
są od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. przez stronę www.whr.muzhp.pl.
W pierwszym etapie osoby prywatne, instytucje, organizacje, ośrodki kultury zgłaszają projekty w trzech
kategoriach: WYDARZENIE – tj. festiwal, impreza plenerowa, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń
(książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle,
akcje społeczne etc., WYSTAWA – tj. nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum etc.
oraz EDUKACJA – tj. projekty edukacyjne (takie, jak warsztaty, lekcje, gry edukacyjne), publikacje, komiks,
e-wydarzenia/multimedia (film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne i inne. W tegorocznej edycji
plebiscytu we wszystkich kategoriach dopuszczane jest zgłaszanie projektów realizowanych online.
Aby zgłosić wydarzenie należy wejść na stronę Plebiscytu www.whr.muzhp.pl, zapoznać się z
Regulaminem i wejść w zakładkę „Zgłoś projekt”. Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po
jednym projekcie w każdej z kategorii. Następnie spośród wszystkich zgłoszeń jurorzy wybierają finałową
piętnastkę.
W drugim etapie (1 lipca – 31 sierpnia 2021) lista piętnastu laureatów (po 5 z każdej kategorii) zostanie
umieszczona na stronie internetowej Plebiscytu i poprzez nią internauci wskazują swoje typy. To pierwszy
taki plebiscyt w kraju, którego laureatów wyłaniają jurorzy oraz internauci.
Jak co roku Plebiscyt zakończy uroczysta Gala, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników. W trakcie gali
prezentowane są krótkie filmy o każdym finałowym projekcie, a następnie ujawnione rezultaty głosowania i
zwycięzcy we wspomnianych wcześniej kategoriach, a przedstawiciele organizatorów wręczają im efektowne
rzeźby-statuetki projektu krakowskiego artysty Macieja Zychowicza. Pozostała dwunastka otrzymuje
dyplomy i nagrody książkowe.

14whr plakat mhp

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje szóstą edycję konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.

Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

– Jesteśmy solidarni z rolnikami i dlatego przygotowujemy dania regionalne z lokalnych produktów, do czego zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich poprzez konkurs „Bitwa Regionów”. Tegoroczna, szósta edycja będzie odbywała się w warunkach trwającej epidemii COVID-19 i podobnie jak nasze życie przeniesie się częściowo do przestrzeni wirtualnej. Zapraszamy uczestniczki do prezentacji potraw w formie multimedialnej.  Mamy nadzieję, że to wyzwanie będzie dla pań ciekawe – zachęca Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 KGW. Najlepsze danie – nadzianą roladę z kaczki w towarzystwie gołąbków z modrej kapusty – przygotowała drużyna z Gorzykowa w woj. wielkopolskim.

Liczymy na rekordową frekwencję w wydarzeniu będącym prezentacją różnorodności kulinarnych tradycji regionów Polski. Który zespół stanie na podium, przekonamy się podczas wielkiego finału już jesienią. W tym roku pula nagród wyniesie ponad 35 tys. zł.

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej szczegółów na www.bitwaregionow.pl oraz na profilu Polska smakuje i Facebooku. Zgłoszenia można wysyłać do 30 czerwca 2021 r. za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie KOWR www.kowr.gov.pl/konkurs.

Regulamin Konkursu

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech