Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich

187544748 303421527956467 8478541772834868266 n

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn do 31 maja, ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Bodzentynie raportu o stanie Gminy Bodzentyn za rok 2020. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bodzentynie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do 27 maja do godz.15.15). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Bodzentyn, planowana jest na 24 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Bodzentyn

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Raport o stanie gminy Bodzetnyn

Załącznik do Raportu o stanie Gminy Bodzentyn za 2020 rok

Informacja w sprawie przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn

DOC240521 24052021121258pdfAA 1

ZAPRASZAMY obywatelki i obywateli ­w tym przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządowców – wszystkich zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa świętokrzyskiego.

Termin: 27.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 maja 2021 roku.

Link dostępu do wydarzenia na ZOOM prześlemy Państwu drogą mailową przed spotkaniem.

Szczegółowy program spotkania w załączniku.

Prosimy o zamieszczenie niniejszej informacji na Państwa profilach i stronach internetowych oraz, w miarę możliwości, poinformowanie działających na Państwa terenie organizacji pozarządowych w tym podmiotów ekonomii społecznej

Jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Mirosław Krzysztofek

Inspektor

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Oddział Projektów i Funduszy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 342 11 80

fax 41 344 52 65

 1. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

www.swietokrzyskie.pro

Spotkanie otwarte z NGO - woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

27.05.2021 r, godz. 17:00-20:00
On-line

 

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
 • Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezeska Zarządu WRZOS
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu OFOP
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 • Mariusz Brelski, Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Magdalena Marynowska, Prezes Fundacji Aktywizacji i Rozwoju
 • Kamil Kołbuc, Prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego
 • ks. Krzysztof Banasik, Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej

 

 1. 2. Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych
  i Ekonomii Społecznej
 • Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 

 1. 3. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 1. 4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości
  w Organizacjach Pozarządowych
 1. 5. Nie takie straszne RODO.
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator:

 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

Organizatorzy wydarzenia:

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

w porozumieniu i współpracy z:

 • • Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
 • • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
 • • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
 • • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

 

oraz partnerami regionalnymi:

 • • Województwem Świętokrzyskim
 • • Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego
 • Fundacją Aktywizacji i Rozwoju
 • Fundacją im. Stefana Artwińskiego
 • Caritas Diecezji Kieleckiej

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 maja 2021 r. poz. 1822, zostało opublikowane Rozporządzenie nr6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzeniazakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Rozporzu0105dzenie nr 6 2021 Wojewody u015Awiu0119tokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 r 1 1 1

Proponowany porządek obrad

                                                                                                                                  „Wiesz Maryjo, jak są sercu bliskie
                                                                                                                                  Najpiękniejsze ze wszystkich Góry Świętokrzyskie
                                                                                                                                  
Dziś tu Ciebie prosimy serc naszych głosami
                                                                                                                                 
Matko Gór Świętokrzyskich
                                                                                                                                 
Módl się za nami…”

                                                                                                                                                                    (Napis na pomniku w Wojciechowie)

W bieżącym roku mija 78. rocznica rozpoczęcia działalności bojowej przeciwko Niemcom przez oddział AK „Chłopcy z lasu”. Przedstawione informacje w skrótowy sposób przypominają jego działalność w okolicach Bodzentyna.

Po klęsce wrześniowej 1939 r. zaczęły organizować się pierwsze grupy oporu przeciwko Niemcom. Konspiracja bodzentyńska rozwijała się w strukturach Okręgu Radomsko-Kieleckiego Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej krypt. „Jodła”, któremu podporządkowane były obwody. W skład Obwodu Kieleckiego wchodziło 5 podobwodów, w tym Podobwód Bodzentyn z pięcioma placówkami. Placówka ZWZ – AK krypt. „Zamek” obejmowała gminę Bodzentyn.

W początkowym okresie od grudnia 1939 r. tworzono podstawy organizacji, zajmowano pozyskiwaniem ludzi,  zdobywaniem uzbrojenia, szkoleniem strzeleckim, ostrzegano przed rekwizycjami niemieckimi. Wskutek narastającego terroru niemieckiego na początku marca 1943 r. zadecydowano o przekształceniu bodzentyńskiego oddziału w grupę partyzancko-bojową pod nazwą „Chłopcy z lasu”, walczącą otwarcie z wrogiem. Pierwszy obóz założono w Górach Świętokrzyskich pod Łysicą w pobliżu Świętej Katarzyny. Trzy miesiące później przeniesiono się w Lasy Siekierzyńskie na Wykus.

Funkcję dowódcy oddziału pełnił ppor. Euzebiusz Domoradzki „Grot”, jego zastępcą był ppor. Jerzy Cybulski „Michał”; ppor. Marian Świderski „Dzik” był oficerem szkoleniowym, strzelec Jerzy Woźniak „Radwan” odpowiadał za wywiad. W skład oddziału wchodzili także: pchor. Zenon Kazubiński „Filip”, Lucjan Krogulec „Lutek”, Stefan Pastuszyński „Albin”, Stefan Piwowarczyk „Marcel”, Antoni Lesisz „Edek”, Stefan Krogulec „Mietek”, Józef Szlufik „Stryjek”, Władysław Pepas „Tomek”, Marian Kwiatkowski „Wawrzek”, Andrzej Chlewicki „Miksa”, Stanisław Fudala „Boguś”, ppor. Czesław Stankiewicz „Lawina”, Czesław Domański „Pik”, Stanisław Domański „Dąb” i wielu innych. W szczytowej fazie rozwoju oddział liczył około 50 ludzi.

Pierwszą operację bojową przeprowadzono 19 marca 1943 r. napadając na transport do kopalni w Rudkach, który odbywał się kolejką wąskotorową. Ataku dokonano między stacją Bodzentyn a Łysicą. Zdobyto karabiny, amunicję, granaty, kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz zaopatrzenie żywnościowe. W akcji uczestniczyło 17 partyzantów pod dowództwem „Grota”. Odbiła się ona szerokim echem w Górach Świętokrzyskich i zmotywowała do dalszych działań.

Kolejna akcja miała miejsce 10 kwietnia w Świętej Katarzynie przy tzw. Kapliczce Żeromskiego. Dowodził nią Marian Świderski „Dzik”. Tego dnia z Bodzentyna do Bielin mieli wracać żandarmi niemieccy. Zabito jednego żandarma i dwóch policjantów granatowych, zdobyto kilka karabinów i amunicję. 24 kwietnia z Nadleśnictwa w Siekiernie, za cichą zgodą nadleśniczego, oddział zajął około 40 dubeltówek, które miały być przekazane Niemcom. Uroczyście obchodzono w Świętej Katarzynie Święto 3 Maja. Zorganizowano zbiórkę w centrum miejscowości, odśpiewano hymn narodowy pod biało-czerwoną flagą. Przemówił dowódca oddziału „Grot” zachęcając do walki.

Działalność oddziału wzbudziła reakcję władz niemieckich. 4 maja 1943 r. gestapowcy i żandarmi pojawili się w Bodzentynie. W ekspedycji uczestniczył Franz Wittek szef konfidentów kieleckiego Gestapo. Aresztowano kilka osób, cztery rozstrzelano. Trzy dni później Niemcy ponownie dokonali aresztowań w Bodzentynie. Osoby te miały być przewiezione do Nowej Słupi. Powiadomiony o posunięciach Niemców „Grot” zorganizował zasadzkę pod wsią Wojciechów. Doszło do walki. Zabito 8 Niemców, 6 zostało rannych, zginęło także dwóch partyzantów. Następną akcją było zajęcie Wąchocka 2 czerwca. Podpalono tartak i zniszczono urządzenia stacji kolejowej.

W wyniku wizyty por. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” i ppor. Waldemara Szwieca „Robota” oraz podjętych rozmów po kilku dniach namysłu oddział „Grota” 11 czerwca podporządkował się por. Janowi Piwnikowi „Ponuremu” i wszedł w skład jego zgrupowania. W tym czasie „Ponury” przybył na Wykus i tu założył główną bazę. Żołnierze „Grota” uczestniczyli w akcjach organizowanych przez „Ponurego”. Na Wykusie 11 lipca 1943 r. złożyli uroczystą przysięgę.

Euzebiusz Domoradzki „Grot” dowodził oddziałem „Chłopcy z lasu” do 10 sierpnia 1943 r. Jego działania przeciwko Niemcom były zauważane przez miejscową ludność, jednak cechy charakteru powodowały, że był również osobą pragnącą samodzielnie decydować. Taka postawa w warunkach okupacji i wojskowej służby w konspiracji nie mogła być tolerowana przez wyższe dowództwo. Niesubordynacja doprowadziła go do tragicznego końca. Został skazany przez podziemny sąd na karę śmierci i rozstrzelany w początkach 1944 r.

W zał.  fotografie: Euzebiusza Domoradzkiego, jego pogrzeb w 1944 r., fot. zbiorowa (przy cmentarzu w Bodzentynie od lewej stoją: Marian Świderski, Czesław Stankiewicz, Jerzy Toporkiewicz, Józef Toporkiewicz, Zenon Kazubiński, Zygmunt Juras), znak Placówki ZWZ – AK „Zamek” zaprojektowany w latach 80. XX w. przez W. Combera – fot.  w zbiorach prywatnych; pomnik upamiętniający bitwę pod Wojciechowem i grób „Grota” na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie – fot. Urszula Oettingen.

                                                                                           

                                                                                                                                                                                     Urszula Oettingen

                                                                                                                                                                                     Witold Comber

 

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich w dniu 21 czerwca 2021 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.

PALKAT Bodzentyn 21062021

 

 

Dziś mija 101. rocznica urodzin papieża św. Jana Pawła II
 Honorowego Obywatela oraz Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn

 

8 DSC 1780

Informacja dotyczy mieszkańców: Celin, Woli Szczygiełkowej, Dąbrowy Dolnej, Dąbrowy Górnej, Podgórza, Orzechówki, Starej Wsi, Wiącki, Wzdołu Rządowego, Wzdołu - Kolonii, Wzdołu - Parcele, Kapkazów, Śniadki Drugiej, Śniadki Pierwszej, Śniadki Trzeciej, Trzcianki, Parceli, Sieradowic Drugich, Sieradowic Pierwszych, Sieradowic - Parceli.

Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych przypadający na dzień 21 maja oraz 28 maja br. we wskazanych miejscowościach odbędzie się od godziny 4 rano.

Prosimy mieszkańców o wystawienie odpadów w dniu poprzedzającym, w godzinach wieczornych lub do godz. 4.00 rano odpowiednio w dniach 21 i 28 maja br.

Pamiętaj! Rachmistrz może zadzwonić z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 oraz z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Nadal możesz spisać się przez internet na spis.gov.pl, a tylko ta metoda pozwala na udział w loterii, w której do wygrania jest samochód!

Pamiętaj, że jeśli nie dokonałeś samospisu nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy.

 

RACHMISTRZ4

Drodzy Czytelnicy, informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 roku (piątek) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie będzie nieczynna.

Informaacja04062021

Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachodnio-pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka zmanipulowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy seniorka poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze i uciekła. Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora prowadzi akcję, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 

„Jak bezpiecznie się spisać? Porady dla seniorów” – LIVE Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głosu Seniora i Głównego Urzędu Statystycznego:

https://www.youtube.com/watch?v=BSLhWXxDFVc

 

„Na ten moment, do odwołania, możemy przyjąć jako stuprocentowy pewnik, że żaden rachmistrz nie będzie chodził po mieszkaniach. Jeżeli teraz ktoś przyszedłby powołując się na spis powszechny wiadomo, że jest oszustem. W ogóle nie chodzimy po domach.” – mówił dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

„Jeśli ktoś do nas zapuka, zadzwoni przez domofon i powie, że jest rachmistrzem to jest to oszustwo i zgłaszamy sprawę na policję. Rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach. Bardzo ważna informacja i przekazujmy znajomym i sąsiadom.” – mówił Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Seniora

 

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! – obejrzyj najnowszy film w Głos Seniora TV: https://www.youtube.com/watch?v=-_ZACWEVa_8

Najbezpieczniejszą i najbardziej rekomendowaną metodą jest samospis internetowy przez formularz wyłącznie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystyczne dostępny pod adresem spis.gov.pl. Osoby, które mają problem z dokonaniem samospisu internetowego powinny zasięgnąć pomocy u członków rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

Przed podaniem danych każdego rachmistrza należy zweryfikować samodzielnie poprzez zakładkę „Sprawdź rachmistrza” na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.

Dołącz do akcji Głosu Seniora i nie daj się oszukać!

 

Więcej informacji na:

https://www.youtube.com/user/GlosSenioraTV/videos

https://glosseniora.pl/stop-manipulacji/

https://www.facebook.com/GlosSeniora

https://www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora

https://www.facebook.com/StopManipulacjiNieDajSieOszukac

https://www.instagram.com/glosseniora/

https://www.instagram.com/karta_seniora/


Kontakt dla mediów:

Patryk Schmidt

Specjalista ds. promocji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 664 001 221

 

Ewa Hołota

PR Manager

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 533 573 412

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesantów, jak również mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, uprzejmie informuję, iż na platformie usług eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/ uczestnicy funduszy promocji mogą składać drogą elektroniczną dokument Deklaracja wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_f1. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze promocji zobowiązani są przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, tj. rolników ryczałtowych,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.

Wpłaty w wysokości 0.1 % wartości netto nalicza się na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, natomiast w wysokości 0.2% wartości netto nalicza się w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary. Ww. przedsiębiorcy zobowiązani są do składania Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_f1 do Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego składają deklaracje na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

Informujemy, iż podmiot zobowiązany, który nie będzie realizował przepisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno — spożywczych zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 4 po przeprowadzeniu kontroli przez KOWR będzie zobowiązany do zapłacenia wszystkich zaległości we wpłatach na dany fundusz wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości naliczonymi jako od zaległości podatkowych.

W dniu dzisiejszym Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Teresą Bzymek Przewodniczącą Rady Miejskiej, Zofią Gliwą Radną Rady Miejskiej i Anną Zegadło Sołtysem Sołectwa Dąbrowa Dolna, postanowili uczcić pamięć pomordowanych mieszkańców Dąbrowy Górnej i Dolnej. Przy mogile upamiętniającej krwawą akcję, która wydarzyła się w dniu 7 i 8 maja 1943 r. złożono symboliczną wiązankę. W tych dwóch majowych dniach żandarmi pod dowództwem ppor. Alberta Hugona Schustera zamordowali 45 osób i spalili blisko 25 zabudowań. Ofiary pochowano obok kaplicy Św. Marii Magdaleny. Na ich grobie umieszczono pamiątkową tablicę i krzyż. Natomiast ponad 20 osób spoczęło w zbiorowej mogile przy szosie do Nowej Słupi.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech