Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Pierwszy okres za które przyznawane jest świadczenie wychowawcze rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016r. i trwa do 31 października 2017r. Pozostałe regulacje dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego są identyczne jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (tj. do dnia 30 września roku następnego), nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, na który wydane zostało orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej na http://mgopsbodzentyn.strefa.pl/program-rodzina-500-plus.html

Składamy Państwu najlepsze życzenia

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i wiarą.

Życzymy pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Wiosennego, radosnego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

 
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza

Wojciech Kózka
Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że planowane na dzień 3 kwietnia 2016 roku zebranie z mieszkańcami Bodzentyna odbędzie się w innym terminie w miesiącu kwietniu. Termin zostanie podany na 7 dni przed zebraniem.

Państwowy Instytut Geologiczny informuje, że w gminie Bodzentyn stwierdzono słaby stan chemiczny wód podziemnych. Przekroczone zostały normy w odniesieniu do potasu, azotanów oraz chlorków.

Wskazuje to na możliwość wpływu działalności rolniczej na jakość wód podziemnych.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne.

Dnia 18 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bodzentynie odbyły się uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły Józefa Szermentowskiego. W tym dniu w murach szkoły pojawili się licznie zaproszeni goście, a wśród nich: Starosta Powiatu Kieleckiego Pan Michał Godowski, Radny Rady Powiatu Kieleckiego, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym Pan Janusz Wojkowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Andrzej Jarosiński, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pani Anna Pałac, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Pan Marcin Sikorski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bodzentynie Pan Karol Iwan, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie Pani Bożena Pożoga, Pedagog Szkolny z Gimnazjum w Bodzentynie Pani Iwona Pańtak, przedstawiciel Zespołu Szkół w Krajnie Pani Małgorzata Mól wraz z wychowankami.

Obchody tej uroczystości  swoją obecnością zaszczycili również byli dyrektorzy szkoły – Pan Stefan Rachtan, Pan Józef Lesisz, Pan Michał Rachtan i emerytowani nauczyciele. Nie mogło w tym dniu zabraknąć absolwentów tej szkoły, którzy swoim przykładem udowadniają, że po ukończeniu bodzentyńskiego liceum można śmiało realizować swoje marzenia i odważnie wspinać się po szczeblach kariery zawodowej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą w intencji rozwoju szkoły, dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz w intencji Patrona Szkoły odprawił Ksiądz Adam Bałchanowski.

Część oficjalną obchodów Dnia Patrona otworzył Dyrektor Szkoły Pan Dariusz Kasprowicz, który powitał zebranych gości i w okolicznościowym przemówieniu nawiązał do postaci Józefa Szermentowskiego. Następnie przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli kwiaty pod pomnikiem Patrona Szkoły.

Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie ufundowało nagrody dla najlepszych uczniów szkoły. Nagrody te z rąk Przewodniczącego Stowarzyszenia Pana Darosława Mijalskiego, Pana Michała Godowskiego, Pana Janusza Wojkowskiego i pana Dariusza Kasprowicza odebrali: Damian Długosz z klasy 3a, Anna Szafraniec z klasy 3b, Paulina Góźdź z klasy 2a, Karol Wilkosz z klasy 2b, Kacper Zygadlewicz i Filip Rzadkowski z klasy 1a oraz  i Jakub Wzorek z klasy 1b.

W dalszej części uroczystości głos zabrali: Pan Michał Godowski, Pan Janusz Wojkowski i Pan Andrzej Jarosiński, którzy w bardzo ciepłych słowach nawiązywali do bogatych tradycji i osiągnięć tej szkoły, życząc dyrekcji, nauczycielom i uczniom dalszych sukcesów. Pan Stefan Rachtan, pełniący obecnie funkcję Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, w swoim wystąpieniu przedstawił okoliczności wyboru patrona Józefa Szermentowskiego i nadania szkole jego imienia.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogli wziąć udziału w obchodach Dnia Patrona, Pani dr hab. inż. Agnieszka Gubernat – wykładowca AGH w Krakowie i Pani mgr inż. Paulina Materek – pracownik Laboratorium Badawczo-Naukowego University of Cambridge, przysłały okolicznościowe listy, które zostały odczytane zebranym gościom.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bodzentynie pod kierunkiem Pana Roberta Telki, Pani Anny Sitek, Pani Marii Lesisz i Pana Roberta Kozieła. W programie tym uczniowie przedstawili sylwetkę Patrona Szkoły Józefa Szermentowskiego w kontekście społecznym, historycznym oraz kulturowym w jakim żył i tworzył. Zgodnie z przewodnim hasłem akademii „JÓZEF SZERMENTOWSKI – SYN ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”  uczniowie recytowali wiersze poetów ludowych, wiersze o tematyce powstańczej i społecznej. Właściwy klimat tego programu podtrzymywały utwory muzyczne wykonywane  przez uczniów pod kierunkiem Pana Roberta Kozieła oraz okolicznościowa dekoracja zaprojektowana i wykonana przez Panią Danutę Kolasa.

W atmosferze życzliwych rozmów, wspomnień i planów na przyszłość, przy słodkim poczęstunku, zakończyły się obchody Dnia Patrona Szkoły.

Tekst i zdjęcia:/ Archiwum szkoły                                                                                              

 

W związku z ruszającym niebawem Programem Rodzina 500+, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie by zapewnić mieszkańcom większy komfort i prywatność, udostępnił pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dwa wyremontowane pomieszczenia.

Poszerzona baza lokalowa zapewni nie tylko komfort mieszkańcom, ale również usprawni pracę pracownikom społecznym.

 

W dniu 16 marca 2016 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, odbyła się kolejna edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach uczestniczyła młodzież z Gminy Bodzentyn ze szkół: podstawowych, gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Bodzentynie. W grupie I (szkoły podstawowe) udział wzięło 39 uczniów,
w grupie II (gimnazja) - 8 uczniów, a w III grupie wiekowej - 3 uczniów.

W skład jury weszli: mł. bryg. Piotr Witoń, mł. kpt. Seweryn Trepka, dh Maciej Świderski.

Ze względu na dużą liczbę uczestników, turniej odbył się w dwóch grupach. Uczniowie byli doskonale przygotowani do turnieju, co spowodowało, że nie zabrakło dogrywki w I i II grupie wiekowej.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc ostatecznie  przedstawia się następująco:

I grupie wiekowa (szkoły podstawowa): 
I miejsce – Oliwia Dziędziela (Zespół Szkół we Wzdole Rządowym),
II miejsce – Julia Gawlik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie),
III miejsce – Hanna Buak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie).

II grupa wiekowa (gimnazja):
I miejsce – Laura Miernik (Zespół Szkół we Wzdole Rządowym),
II miejsce – Patryk Dulęba (Gimnazjum im. mjr. Jana „Piwnika” Ponurego),
III miejsce – Marek Warchoł (Gimnazjum im. mjr. Jana „Piwnika” Ponurego).

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
I miejsce – Kacper Zygadlewicz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie)
II miejsce – Filip Rzadkowski (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie)
III miejsce – Weronika Łapka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie)

Na podsumowaniu eliminacji obecny był Zastępca Burmistrza – Andrzej Jarosiński, który pogratulował uczestnikom osiągniętych wyników oraz wręczył nagrody, upominki i dyplomy. 

W tym roku do wygrania były: tablet - za I miejsce, samartwatch za II miejsce i kamera internetowa za III miejsce. Ponadto każdy uczestnik dostał pendrive i dyplom. Nagrody za I miejsce - jak co roku - ufundował p. Sebastian Pierzchała, właściciel firmy INTB z siedzibą w Bodzentynie. Resztę nagród ufundował Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn.

Zwycięzcy z eliminacji gminnych awansują do eliminacji na szczeblu powiatowym, które odbędą się 14 kwietnia w budynku Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

11 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie po raz pierwszy uroczyście obchodzono Ogólnopolski Dzień Sołtysa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza – Andrzej Jarosiński, Sekretarz – Wojciech Furmanek.

W tym wyjątkowym dniu Burmistrz Dariusz Skiba podkreślił, że praca Sołtysa ma wyjątkowy charakter. Jest on reprezentantem władzy na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym, gospodarzem i opiekunem wsi, który najlepiej zna problemy i potrzeby lokalnego środowiska. Włodarz podkreślił także zaangażowanie Sołtysów w podejmowaniu i realizacji działań służących rozwoju wsi, sołectw, a tym samym całej gminy. Przed Sołtysami stają duże wyzwania, a od ich aktywności w dużej mierze zależy rozwój i poprawa życia jej mieszkańców.

Władze gminy podziękowali Sołtysom za dotychczasową współpracę składając pamiątkowe karki z życzeniami i podziękowaniami. Burmistrz w imieniu własnym i pracowników urzędu, wyraził wdzięczność i podziękował za trud i wysiłek, jaki sołtysi wkładają cały czas w wykonywanie swojej pracy oraz oddają swój prywatny czas do budowania wspólnoty na wsi. Życzył wszystkim wytrwałości w rozwiązywaniu najpotrzebniejszych spraw społeczności lokalnej, wzajemnego zrozumienia, dobrej współpracy zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy, zadowolenia z realizacji celów, radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Dzień Sołtysa to święto, które przypomina nam o tym, jak istotną funkcję dla społeczności lokalnej sprawują sołtysi.

Ustanowiony w kalendarzu Dzień Sołtysa jest miłą okazją do wyrażenia wdzięczności, szacunku i podziękowania wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim.

 Tekst i zdjęcia: /EŚ

Proponowany porządek obrad

W poniedziałek  (14 marca) w godzinach od 9 do około 11.30 nastąpi przerwa
w przyjmowaniu interesantów z  powodu pilnego, służbowego wyjazdu Burmistrza.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie, które odbędzie się 18 marca 2016 r. (piątek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Temat szkolenia:

„Wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2016 rok.”

Szkolenie poprowadzi pracownik BP ARiMR w Kielcach.

Zapraszamy rolników z terenu gminy na konferencję która odbędzie się 11.03.2016 (piątek) o godz.12.00 na sali konferencyjnej UMiG Bodzentyn której celem jest zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia owoców miękkich.

Organizatorem konferencji są : Chłodnia „OBROLEX” Henryk Zwada, Firma Handlowa GO-FROST KIELCE, BAYER, BIOGEN, PNG Cisów.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" wraz z VISION CONSULTING SP. Z O.O. - realizatorem projektu „Twoja firma” - zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno - rekrutacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 marca (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (ul. Partyzantów 3).

Spotkanie poprowadzi koordynator projektu z Vision Consulting, co pozwoli na precyzyjne odpowiedzi na ewentualne pytania.

Zachęcamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnienia załączonych dokumentów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 41 26 08 153.

Dokumenty do pobrania:

Opis projektu

Informacja jakie dokumenty należy złozyć, aby zakwalifikować się do projektu

Dokumenty projektowe związane z rekrutacją:

regulamin rekrutacji

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o statusie na rynku pracy

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej

formularz rekrutacyjny

karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe związane z udzielaniem dotacji:

regulamin przyznawania środków finansowych

wzór biznes planu

karta oceny biznes planu

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry

Pozdrawiam,
Marzena Tatar

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel. 41 26 08 153; fax. 41 26 08 167
www.wokollysejgory.pl

 

 

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”
/Pierre de Brantome

 

Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Paniom,
a szczególnie Mieszkankom Gminy Bodzentyn – w imieniu własnym oraz samorządu – bukiet najserdeczniejszych życzeń.

Życzymy zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia zamierzonych celów w życiu osobistym
i zawodowym. Aby uśmiech bezustannie rozpromieniał Wasze twarze, a życiowa mądrość dawała siłę i determinację
w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw.

Niech zawsze sprzyja Wam szczęście, któremu towarzyszyć będzie miłość i szacunek bliskich.

Drogie Panie!

Wszystkiego najlepszego w Waszym Dniu oraz we wszystkie pozostałe dni w roku.

 

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech