Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Ważną rolę w edukacji dzieci i młodzieży pełnią instytucje o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowym. W dniu 16 maja 2016 r. uczniowie  Szkoły Podstawowej w Leśnej wraz z nauczycielami: Magdaleną Rozumek, Aleksandrą Mendak, Anną Telką-Maciejską, ks. Adamem Bałchanowskim odwiedzili Archiwum Państwowe w Kielcach.

Uczniowie w ramach kilkugodzinnych warsztatów z cyklu „Archiwa rodzinne” wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników archiwum: Paulinę Kraskę i Bartłomieja Gierasimowicza.  Zajęcia rozpoczęła prof. Urszula Oettingen, z inicjatywy której wspólnie z Dyrektorką Szkoły w Leśnej Beatą Kózką zorganizowany został wyjazd.

W pierwszej części  uczniowie wysłuchali prelekcji o roli archiwum jako instytucji  powołanej do gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych. Na przykładzie akt wsi Leśna mogli zobaczyć jak wyglądają dokumenty i jakich spraw  dotyczą.  

Uczestnicy warsztatów obejrzeli pismo z 1936 r. mówiące o planach budowy szkoły w Leśnej, Dziennik Szkoły Ludowej w Leśnej z lat 1915/1916, Rejestr mieszkańców wsi Leśna-Stara Wieś, Podkonarze i Kamienna Góra z lat 30. XX wieku. Ta ostatnia księga wielkich rozmiarów wzbudziła największe zainteresowanie. W niej można było odnależć nazwiska krewnych uczniów biorących udział w spotkaniu.

Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się genealogia – nauka pomocnicza historii badająca więzi rodzinne między ludźmi. Pod kierunkiem prowadzących uczyły się jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny, jak zbierać informacje, o co pytać rodziców i dziadków.

W drugiej części warsztatów uczniowie zwiedzali magazyny, gdzie przechowywane są  materiały archiwalne; dowiedzieli się jak skanować dokumenty, w jaki sposób je konserwować. Próbowali specjalnymi gumkami czyścić zabrudzone akta. Zobaczyli również jak czerpie się papier, służący do uzupełniania ubytków w dokumentach.

Na końcu wszyscy otrzymali upominki oraz pomoce pokazujące jak zrobić drzewo genealogiczne oraz dyplomy poświadczające udział w zajęciach: „Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny”.

Spotkanie było niezwykłą lekcją, podczas której podkreślano znaczenie źródeł archiwalnych w odtwarzaniu historii państwa, społeczności lokalnych, ale też rodów i rodzin.

Szczególne słowa podziękowania należą się pracownikom archiwum, którzy z wielkim zaangażowaniem objaśniali zasady funkcjonowania tej ważnej dla kultury narodowej instytucji.

Urszula Oettingen

/Autorzy fot. Urszula Oettingen, Iwona Pogorzelska

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armi Krajowej PONURY-NURT oraz Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Obwód Świętokrzyski zapraszają na uroczystości WYKUS 2016.

Wykus

17 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie uroczyście obchodzono Święto Patronów. W tym roku przypada bowiem 10. rocznica nadania szkole imienia Poetów Doliny Wilkowskiej. Twórcy ludowi pochodzący z okolicznych wiosek, tj. Maria Cedro- Biskupowa i jej brat Jan Cedro, Katarzyna Zaborowska oraz Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie na trwałe wpisali się w pejzaż naszego regionu, a swoją twórczością wzbogacili jego kulturę i tradycję.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor Ewy Orzechowskiej, która przybliżyła  cel spotkania oraz przywitała szanownych gości:

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusza Skibę
Przewodniczącego Rady Miejskiej -  Wojciecha Kózkę
Dyrektora Miejsko–Gminnego Centrum Kultury i Turystyki  w Bodzentynie –  Marcina Sikorskiego
Księdza proboszcza Jarosława Majkę
Księdza profesora Zygmunta Noconia
Radnego – Józefa Kołomańskiego 
Emerytowanych nauczycieli szkoły
Przedstawicieli  Rodzin Patronów, w tym córkę Jana Cedro – Marię Borycką oraz syna Marii Cedro – Biskupowej – Stanisława Biskupa
Przedstawicieli klasowych Rad Rodziców wraz z  przewodniczącą Julią Markiewicz   
Grono Pedagogiczne  oraz uczniów

Następnie odśpiewano hymn szkoły, który powstał kilka lat po nadaniu imienia i towarzyszy ważnym szkolnym uroczystościom. Słowa hymnu to wiersz Marii Cedro Biskupowej pt. „Ziemio Kielecka”, do którego melodię skomponował nauczyciel muzyki – pan Robert Puchała.

Z kolei panie Monika Figiel i Beata Łapka odczytały spisaną wierszem historię szkoły ze zwróceniem uwagi na zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas I – VI pod opieką pani Magdaleny Skrzeczyny. Pan Robert Puchała zadbał natomiast o stronę muzyczną i wokalną. W scenariuszu wykorzystane zostały najbardziej znane wiersze poetów poświęcone najpiękniejszym i najciekawszym zakątkom naszego regionu, przyrodzie oraz królującej wśród gór Łysicy. Nie zabrakło wierszy satyrycznych i obyczajowych na temat sytuacji z życia codziennego. Uczniowie przygotowali też scenkę z udziałem  czarownicy i diabła Boruty – legendarnych, fantastycznych postaci nieodzownie kojarzących się z Górami  Świętokrzyskimi. Występ wzbogaciły  piosenki „ na ludową nutę”, a na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Świętokrzyskie, jakie cudne”.

Mali artyści prezentowali się wspaniale i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroku przedstawieniu dodały ludowe akcenty w strojach dziewcząt, a mianowicie barwne, kwieciste chusty i czerwone korale.

Po programie artystycznym głos zabrał burmistrz pan Dariusz Skiba, który podzielił się swoimi wrażeniami i  podkreślił  wyjątkowy charakter uroczystości, po czym  goście udali się na poczęstunek.

Magdalena Skrzeczyna

/Archiwum gminy, EŚ

 

 

 

 

 „Jak wspomnień czar
wraca dziś pamięć o tych,
których nie ma.”

Takie słowa, będące myślą przewodnią , przyświecały obchodom  Święta Patrona Wzdolskiej Szkoły.

Dnia 13 maja 2016 roku społeczność szkolna wspólnie z zaproszonymi gośćmi mogła godnie uczcić tych, których przed  21 laty wybrała sobie jako swojego patrona. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Janusz Wojkowski. W gorących słowach  powitał osoby , które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie: chrzestna sztandaru szkolnego pani Kamila Jarosińska , Burmistrz Miasta i  Gminy Bodzentyn  p. Dariusz Skiba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Wojciech Kózka, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Jadwiga Dulęba, Jolanta Moskwa, p. Stanisław Chrzęszczyk; przedstawiciele Rady Rodziców Ewa Łubek , p. Paweł Frąk.

Po słowach powitania nastąpił uroczysty Apel Poległych przed tablicami poświęconymi patronom szkoły.

Następnie uczestnicy uroczystości utworzyli orszak i  w asyście sztandaru szkolnego przemaszerowali do Kościoła Parafialnego we Wzdole, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Kanonika Stanisława Pichetę. Piękną homilię, na początku której wymienione zostały pseudonimy „ Wybranieckich”, wygłosił  ksiądz Tomasz Szota. Powiedział , iż Patrona nie wybiera się przypadkowo. Wybór patrona i pielęgnowanie jego ideałów zobowiązuje do postaw i zachowań opartych na miłości do Ojczyzny. Przypominając słowa  – BÓG - HONOR -OJCZYZNA – postawił pytanie, co dla nas żyjących współcześnie znaczy mieć honor, jaka jest nasza miłość do Boga i Ojczyzny?

Po Mszy Świętej dalsze uroczystości odbyły się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej . W zaprezentowanym przez uczniów  montażu  słowno – muzycznym można było  usłyszeć  o wydarzeniach, które wpisały się w dzieje naszego narodu. Słowa piosenki „Wybranieccy” napisane przez tych, którzy dali nam wolną Ojczyznę , przypomniały o tych, którym składamy hołd i podziękowanie.

Kolejnym punktem uroczystości był pokaz prezentacji „Żołnierze  Wyklęci”  przygotowany przez młodzież naszego gimnazjum pod kierunkiem p. Piotra Kita.

Uroczystą akademię z okazji Święta Patrona Szkoły przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Taresy Strachowskiej – Sikora i p. Małgorzaty Tusznio – Lech. Oprawę muzyczną wraz z chórem szkolnym przygotował Tomasz Łukowiec. Dekorację stwarzającą atmosferę powagi i zadumy zaprojektowali i wykonali n-le : p. Alicja Łapka, p. Agata Pytel, p. Roman Pytel.

Część oficjalną zakończyło wystąpienie Burmistrza p. Dariusza Skiby, który podkreślał walory artystyczne programu oraz właściwe wychowanie patriotyczne naszej szkoły.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Janusz Wojkowski poinformował, że  dnia 12 maja 2016 roku przedstawiciele uczniów wraz z nauczycielami złożyli wiązanki i zapalili znicze :

 • pod obeliskiem we Wzdole Rządowym upamiętniającym miejsce zamordowania przez hitlerowców 20 mieszkańców Wiącki i Kapkazów;
 • przy obelisku na Górze Św. Barbary upamiętniającym Wzdolskich członków oddziału „ Wybranieccy”;
 • przy pomniku znajdującym się obok szkoły, który poświęcony jest pomordowanym w okresie II wojny światowej mieszkańcom Gromady Wzdół Rządowy;
 • na zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców Wiącki, Kapkazów i Klonowa znajdującej się na miejscowym cmentarzu parafialnym;
 • na grobie wieloletniego kierownika wzdolskiej szkoły p. Józefa Kozłowskiego; 
 • na mogile p. prof. Róży Szafraniec - Komendanta  Wojskowej Służby Kobiet na  teren gminy Bodzentyn.

     Dyrektor złożył podziękowania wszystkim, dzięki którym uroczystość miała tak uroczysty przebieg: zaproszonym gościom, księżom, nauczycielom oraz uczniom. Myślę , że ten dzień  pozostanie na długo w pamięci nie tylko organizatorów, ale również i tych , którzy uświetnili ją swym przybyciem.

Teresa  Rynkowska

\

/Archiwum szkoły

Proponowany porządek obrad

"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, 
teraźniejszości ani prawa do przyszłości".
Ta myśl Józefa Piłsudskiego, niech towarzyszy wszystkim tym, którzy pamiętają o bohaterach, bez których nie moglibyśmy cieszyć się wolnością.

 

W Świętej Katarzynie 14 maja odbyły się dwie uroczystości. Pierwsza rozpoczęła się sesją Rady Miejskiej w trakcie, której sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn. Podczas sesji była również prezentacja filmu dokumentalno-fabularyzowanego „Polowanie na kata” w reżyserii Doroty Kosierkiewicz. Film częściowo rekonstruujący wydarzenia z 1943 roku, ukazywał wstrząsające obrazy, przedstawiające w jaki sposób Albert Schuster mordował Polaków. Druga część – odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych przez Niemców - odbywała się przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Sędzia Andrzej Jankowski poświęcił wiele lat swojego życia na odnalezienie i doprowadzenie do ukarania Alberta Schustera znanego jako Kat Łysogór. Zadanie to było niezwykle trudne, bowiem wielu świadków tamtych wydarzeń już nie żyło, a dotarcie do żyjących sprawiło pewne problemy.

Pod koniec wojny Schuster zniknął. Jednak upór i drobiazgowe śledztwo sędziego Jankowskiego w końcu doprowadziły do postawienia go przed sądem. Sam proces w Niemczech nie był łatwy, ale ostatecznie Schustera skazano na karę śmieci, a wyrok został wykonany w 1973 roku.

- Przytaczane przez historyków liczby są bezwzględne i w pełni oddają to, co działo się wiele lat temu. Dla mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, to wydarzenia naznaczone krwią – powiedział dr Tomasz Domański, reprezentujący kielecką delegaturę  Instytutu Pamięci Narodowej. – Działania Schustera byłyby zapewne owiane tajemnicą, gdyby nie trud i wysiłek sędziego Jankowskiego – podkreślał zasługi.

- Dla mieszkańców gminy Bodzentyna sędzia Andrzej Jankowski jest postacią bardzo ważną - przyznaje Burmistrz miasta i gminy Bodzentyn, Dariusz Skiba.

Wręczony Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn jest wyrazem wielkiego uznania i wdzięczności dla zasług sędziego Jankowskiego w zakresie kultywowania pamięci o tragicznych latach II Wojny Światowej oraz doprowadzenia do osądzenia sprawcy zbrodni niemieckich na mieszkańcach Bodzentyna, Gminy Bodzentyn i innych miejscowości w paśmie Łysogór dokonanych w roku 1943.

Zaproszeni goście składali wyrazy uznania i gratulowali sędziemu.

- Nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Dlatego jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że wiąże się to z faktem, że pamięć o tych wydarzeniach jeszcze trwa – przyznaje sędzia Jankowski.

Sędzia Jankowski podkreślił, że: - Naród, który traci pamięć, traci życie. Musimy pamiętać o tych wydarzeniach. - Dziękując za wyróżnienie zaznaczył, że chyba żaden inny naród nie był tak poniżany w czasie wojny jak Polacy.

Po sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w szkole podstawowej w Świętej Katarzynie, uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Świętej w intencji Polaków pomordowanych przez Niemców w czerwcu 1943 roku.

Po nabożeństwie, w Świętej Katarzynie, obok wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego dokonano odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary wojny.

Właśnie w tym miejscu, które w czasie wojny spłynęło krwią niewinnych ludzi, przypomniano o obowiązku, który spoczywa na nas wszystkich.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Andrzej Sosnowski, przywitał przybyłych na uroczystości, a w szczególności kombatantów. W swym wystąpieniu opowiedział o roli leśników w organizowaniu ruchu oporu oraz poinformował o roli administracji ŚPN w utrzymaniu i zachowaniu miejsc narodowej martyrologii.

Wojewoda Świętokrzyski mówiła o obowiązku, jaki spoczywa na nas: - Naszym obowiązkiem jest dzięki takim uroczystościom jak dziś kultywować pamięć o ludziach, którzy oddali życie za naszą Małą Ojczyznę. Brak pamięci o takich bohaterach i wydarzeniach, to jakby pozwolić im umrzeć po raz drugi – skomentowała Agata Wojtyszek.

Z kolei Posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz, podziękowała za inicjatywę Panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie, Radnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, by ten dzień w tak pięknej oprawie miał miejsce.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn złożył podziękowania panu Bogusławowi Sitnickiemu - inicjatorowi pomnika za wsparcie moralne, pani Pelagii Barwickiej - przesłuchiwanej w przeszłości przez "Kata Łysogór", panu Henrykowi Dłużewskiemu - projektantowi pomnika,  panu Dawidowi Szlufikowi - wykonawcy oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział w tej uroczystości i przyczynili się do powstania pomnika.

- W takich chwilach jak ta, serca rodaków muszą bić mocniej – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, oddając hołd ofiarom bestialskiego mordu.

/EŚ

 

Do konkursu piękności zgłosiła się jedna z mieszkanek gminy Bodzentyn, Angelika Michta. W związku z tym, iż w konkursie liczy się każdy głos, samorząd gminy postanowił jej pomóc. Poniżej prezentujemy wywiad z Angeliką, który ukaże się w naszej gazetce gminnej. Miejmy nadzieję, iż wywiad przekona Państwa do zagłosowania na naszą kandydatkę. 

Głos z Bodzentyna: - Angeliko, opowiedz mieszkańcom gminy Bodzentyn coś o sobie.

Angelika Michta: - Nazywam się Angelika Michta, mam 20 lat i mieszkam w Leśnej Starej Wsi. Studiuję na pierwszym roku kosmetologii. Uwielbiam jeździć na rowerze, grać w badmintona, tańczyć, a także zainteresowana jestem modą, wizażem oraz pozowaniem do zdjęć.

GzB: - Jak zaczęła się twoja przygoda z konkursami piękności?

AM: -  Przyznam szczerze, że nigdy nie myślałam o tym, aby brać udział w tego typu konkursach. Wszystko zaczęło się przypadkiem. Podczas studniówki zostałam wybrana przez redaktora gazety Echa Dnia do konkursu Miss studniówek. Wtedy jako jedyna z Bodzentyna dostałam się do finału, zajmując  miejsce II wice miss studniówek w powiecie kieleckim  2015. W osiągnięciu sukcesu pomogli mi znajomi i rodzina, za co jestem im bardzo wdzięczna.

GzB: Nie tak dawno wystąpiłaś w teledysku do piosenki disco polo. Opowiedz jak do tego doszło?

AM: Tak, wystąpiłam w teledysku "Dzisiaj do rana" Diskorolki. Dostałam propozycje od znajomego, który zajmował się jego  nagraniem. Teledysk dostępny jest na portalu Youtube.

GzB: - Skąd pomysł, aby wziąć udział w Miss Ziemi Świętokrzyskiej 2016?

AM: - Wzięłam udział w konkursie, ponieważ uważam, że każdy sposób na odkrycie siebie jest dobry. Ostatecznie przekonała mnie mama, która jest dla mnie największym wsparciem. Gdyby nie ona to chyba nie wzięłabym udziału w castingu. Konkurs traktuje jako przygodę, którą mam nadzieje, że będę miło wspominać do końca życia. Dzięki niemu poznaje nowych ludzi oraz nabieram życiowych doświadczeń.

GzB: - Angeliko, powiedz jak zareagowało twoje najbliższe otoczenie na wiadomość, że startujesz w konkursie piękności?

AM: - Bardzo dobrze. W całej rodzinie, sąsiadach, znajomych mam duże wsparcie. Kibicują mi i trzymają kciuki. Ogromną radość sprawia mi, gdy słyszę mnóstwo ciepłych słów płynących prosto z serca.

GzB: - Obecnie trwają przygotowania do gali finałowej, która odbędzie się 21 maja na scenie targów Kielce. W jaki sposób zachęciłabyś mieszkańców gminy, aby oddali swój głos na ciebie?

AM: Nie liczę na wygraną, ale gdyby tak się stało bardziej niż za tytuł, byłabym wdzięczna za to, że ktoś mnie docenił i dał mi szanse. Tytuł wykorzystałabym najlepiej jak potrafię, by dobrze prezentować województwo, a także samą gminę Bodzentyn.

GzB: - Jak idą przygotowania do gali finałowej?

AM: - Próby do gali odbywają się w weekendy w Wojewódzkim Domu Kultury wraz z choreografem, który czuwa nad tym, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Zaprezentujemy się w trzech modowych odsłonach znanych projektantów.

GzB: - Jak można głosować?

AM: - Głosować można codziennie, za darmo, za pomocą facebooka i strony echa dnia. Więcej informacji na moim facebooku i na Miss i Mister Ziemi Świętokrzyskiej. Można również wysyłać nieograniczoną liczbę smsów. Wpisując w treść sms’a: swmiss.5 na nr 71321 również można oddać na mnie głos. Jeden sms to 10 punktów więcej do wygranej.

GzB: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Zdjęcie: /Archiwum prywatne

plakat25maja

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn po raz dziewiąty ogłasza konkurs na najładniejszy ogród przydomowy w 2016 roku - "Gmina Bodzentyn rozkwita". Konkurs organizowany jest w kategorii: najładniejszy ogród przydomowy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3. Termin zgłoszeń: do dnia 03.06.2016r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN

po  raz  dziewiąty

o g ł a s z a

K O N K U R S 

na najładniejszy ogród przydomowy w 2016 roku

„Gmina Bodzentyn rozkwita”

 

 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Konkurs organizowany jest w kategorii: najładniejszy ogród przydomowy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

Termin zgłoszeń: do dnia 03.06.2016r.

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia dostępne są poniżej na stronie lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano okolicznościowe dyplomy, a dla posiadaczy 3 najpiękniejszych ogrodów -  nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 .           

 

Zgłoszenie

Regulamin konkursu

 

   

 

Dnia 16 maja (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn będzie przyjmował interesantów po godzinie 11:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 4 Pułk Piechoty Legionów, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Świętokrzyski Park Narodowy zapraszają na uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 4 Pułk Piechoty Legionów

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy

ZAPRASZAJĄ

na uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu

  oraz odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie, 

 

Święta Katarzyna, 14 maja 2016 r.

 

Uroczystość rozpocznie się Sesją Rady Miejskiej w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, podczas której nastąpi uhonorowanie zasług sędziego Andrzeja Jankowskiego, który przez wiele lat prowadził śledztwo przeciwko Albertowi Schusterowi - znanemu jako "Kat Łysogór". Sędzia Jankowski skrupulatnie zbierał przeciwko niemu najmniejsze strzępy dowodów i poszlak. Przesłuchiwał świadków pacyfikacji świętokrzyskich wsi, badał polskie i niemieckie dokumenty. Dzięki jego staraniom i determinacji Schuster stanął przed sądem za zbrodnie wojenne na Polakach i został skazany na karę śmierci. 

W drugiej części uroczystości po Mszy Świętej nastąpi odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie.

Program uroczystości:

9.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

11.00 – Msza Święta w intencji pomordowanych Polaków 1-26.06.1943 r. przez Niemców.

12.00 – Odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie obok wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

13.00 – Żołnierski poczęstunek

           Wychodząc naprzeciw mieszkańcom już po raz drugi Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba zorganizował zebranie. Poruszone zostały na nim tematy dotyczące planowanej rewitalizacji gminy. Mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań oraz zgłoszenia swoich postulatów.

            Szczegóły planowanych inwestycji drogowych przybliżył zebranym Damian Urbanowski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Przekazał wszystkie informacje na temat podjętych oraz planowanych prac dotyczących remontu dróg, chodników oraz ronda.

Jednym z ważniejszych tematów dla mieszkańców była propozycja utworzenia funduszu sołeckiego, który byłby przeznaczony na realizację potrzeb mieszkańców miasta.

            Ponadto na spotkaniu przekazane zostały przybyłym informacje o podjętych działaniach w celu poprawienia jakości życia na terenie gminy. Zmiany dotyczyły między innymi funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie. W celu zmniejszenia kolejek i lepszego dostępu do lekarzy specjalistów zatrudniony został lekarz kardiolog. Ponadto zmieniono laboratorium oraz dzięki oszczędnościom wyposażono je w profesjonalny sprzęt.

            Kolejny aspekt omawiany przez włodarza dotyczył porządkowania gminy. Z przykrością stwierdził, że śmieci zalegają od wielu lat, a niektóre pochodzą nawet z lat 70! Gminie udało się jednak odpowiedzieć na apele zaniepokojonych mieszkańców i sukcesywnie porządkowane są kolejne tereny.

            Pan Burmistrz przedstawił również główne założenia dotyczące funkcjonowania Spółki Komunalnej. Jej powstanie jest bowiem niezbędnym elementem potrzebnym na drodze do modernizacji oczyszczalni ścieków oraz dalszej budowy kanalizacji.

            Poruszony został temat budowy ekologicznej kotłowni na słomę. Burmistrz zachęca do zapoznania się ze szczegółami przedsięwzięcia oraz doceniania korzyści płynących z powstania spalarni w naszej gminie.

Poruszono temat oświaty oraz problemów związanych z coraz mniejszą liczbą uczniów.

Przedstawione zostały informacje dotyczące funkcjonowania targowiska ze zwierzętami. Planowana jest modernizacja placu. Burmistrz przyznaje z zadowoleniem, że targowica przynosi zyski.

            Pan Burmistrz wraz z Rafałałem Graczkowskim – Prezesem Zarządu Spółki Graczkowski Dotacje Sp. z o.o., omówili podjęte działania rewitalizacji Bodzentyna. Dotyczyły one głównie ruin zamku oraz jego otoczenia m.in. zabezpieczenie ruin zamku i murów obronnych przed dalszą destrukcją, podświetlenie murów, odsłonięcie pozostałości zamku poprzez wycięcie drzew na skarpie poprzedzone analizą widokową i studium krajobrazowym, przystosowanie wejścia do lochów zamku poprzez utworzenie rezerwatu archeologiczno-architektonicznego. Zaplanowano również kompleksowy remont Centrum Kultury wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

            Włodarz zachęcał mieszkańców do przekazywania swoich numerów telefonu. Umożliwi to informowanie za pomocą sms-ów o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy. Poproszono również o wypełnianie i dostarczanie do urzędu ankiet dotyczących azbestu i gazyfikacji.

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry"

 Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek), o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach, Ciekoty 76,
26-001 Masłów

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego WZC oraz sekretarza WZC.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego WZC.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej LGD Wokół Łysej Góry 
  w 2015 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
  z działalności LGD Wokół Łysej Góry w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat 
  z działalności LGD Wokół Łysej Góry za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2015.
 11. Przedstawienie planu merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia  na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia merytorycznego i finansowego planu działania LGD Wokół Łysej Góry na 2016
 13. Przedstawienie planowanych zmian w statucie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
 15. Wolne wnioski i dyskusja.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Więcej informacji: http://www.wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=87&artykul=1678&akcja=artykul 

Proponowany porządek obrad

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech