Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie wraz z firmą PROMAG serdwcznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Bodzentyn na spotkanie dotyczące dofinansowań na panele fotowoltaiczne oraz instalacje solarne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  ogłosił nabór dla podmiotów zainteresowanych objęciem bezpłatnymi usługami księgowymi, tj. prowadzenie księgowości/i/ lub pełnej księgowości oraz spraw kadrowo-płacowych podmiotu.

Kolejny Festiwal Zupy Rybnej zbliża się wielkimi krokami.

Kto tym razem ugotuje najsmaczniejszą zupę rybną?

Proponowany porządek obrad

 

 

W niedzielne popołudnie na boisku szkolnym w Woli Szczygiełkowej zrobiło się bardzo gwarno i wesoło, a to za sprawą kolejnego festynu rodzinnego, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa, Społeczność Woli Szczygiełkowej, Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania policjantów do Plebiscytu pod hasłem „Przyjazny Dzielnicowy”. Od 17 lipca do 18 sierpnia 2017 roku każda osoba fizyczna, instytucja lub organizacja może listownie lub pocztą elektroniczną przesyłać wypełnioną kartę i w ten sposób wyróżnić funkcjonariusza z terenu całego garnizonu świętokrzyskiego. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach, powiatowym oraz wojewódzkim.

W ubiegłym tygodniu Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w partnerstwie z gminami Bodzentyn, Bieliny, Łagów i Pawłów w odpowiedzi na konkurs do działania 4.4. 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożył wniosek o dofinansowanie projektu utworzenie szlaku kulturowego „Śladami kultury benedyktyńskiej”.

W sobotę 15 lipca w Bodzentynie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu i pleneru rysunkowo-malarskiego, którego uczestnikami byli studenci Politechniki Świętokrzyskiej.

Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Katedrę Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach było opracowanie projektu koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej zespół Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z przyrodniczym otoczeniem.

Projekt konkursowy zakładał przygotowanie propozycji funkcjonalno-użytkowej ruin Pałacu Biskupów Krakowskich, terenu wokół stawów biskupich, a także propozycje architektoniczne dla obiektów planowanych w tej strefie m.in. muszli koncertowej i ścieżki edukacyjnej, zadaszonych stoisk do handlu, parkingu. Uwzględnić należało ukształtowanie terenu oraz istniejącą zieleń. Opracowana koncepcja musiała odpowiadać wytycznym konserwatorskim i przyrodniczym.

Prace wykonano w ramach ćwiczeń projektowych konserwacja i ochrona zabytków, prowadzonych przez dr inż. arch. Małgorzatę Doroz-Turek,dr. inż. arch. Marka Barańskiego, mgr inż. arch. Jagodę Juruś. Ze strony Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn pomoc w konkursie zapewniały dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen i mgr Justyna Gawlik inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych UMiG w Bodzentynie.

W konkursie wzięło udział 33 studentów kierunku Architektura, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, w tym 32 realizujących studia stacjonarne II stopnia, semestr I, i jedna osoba będąca na studiach stacjonarnych II stopnia, semestr III. Na konkurs wpłynęło 17 prac.

W dniu 6 lipca 2017 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach zebrała się Komisja konkursowa, która obradowała w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji - dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki PŚK;
  2. Członek Komisji - dr hab. Urszula Oettingen, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn;
  3. Członek Komisji - dr hab. Stanisław Huruk, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii;
  4. Członek Komisji - mgr Anna Adamczyk, starszy inspektor, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach;
  5. Członek Komisji - mgr inż. arch. Włodzimierz Pedrycz, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach;
  6. Członek Komisji - mgr Marcin Sikorski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie;
  7. Członek Komisji - Jan Zygalewicz, Radny Rady Miejskiej w Bodzentynie (nieobecny);
  8. Członek Komisji - dr inż. arch. Marek Barański, adiunkt, Wydział Budownictwa i Architektury PŚK;
  9. Członek Komisji - dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek, adiunkt, Wydział Budownictwa i Architektury PŚK;
  10. Sekretarz Komisji - mgr inż. arch. Jagoda Juruś, asystent, Wydział Budownictwa i Architektury PŚK.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi projektami i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny przyznała:

 

I MIEJSCE – inż. arch. Anna Kisiel, inż. arch. Marta Leszkowicz

(studentki kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, I semestr)

 

II MIEJSCE - inż. arch. Małgorzata Kałuża

(studentka kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, I semestr)

 

III MIEJSCE - inż. arch. Karolina Huk, inż. arch. Lidia Jańczy

(studentki kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, I semestr).

Równocześnie Komisja doceniając wkład i zaangażowanie w opracowane koncepcje przyznała wyróżnienia honorowe:


WYRÓŻNIENIE - inż. arch. Kinga Gola, inż. arch. Klaudia Zygmunt – za współczesną interpretację ogrodu przedpałacowego oraz wprowadzenie nowej bryły do ruin

(studentki kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, I semestr)

WYRÓŻNIENIE – inż. arch. Paweł Szumilas – za opracowanie projektu koncepcyjnego konserwacji ruin z częściową rekonstrukcją pałacu (student kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, III semestr).

W spotkaniu w Bodzentynie, będącym również podsumowaniem ważnego etapu współpracy obydwu instytucji, wzięli udział przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej, członkowie Komisji konkursowej, prof. Stanisław Huruk, Marcin Matysek przedstawiciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, reprezentanci władz samorządowych z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Kózką, Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn, drużynowi ZHP z Bodzentyna, studenci – uczestnicy konkursu i pleneru.

Zgromadzonych przywitał Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, który podziękował organizatorom i uczestnikom za pomoc i udział w tych dwóch ważnych wydarzeniach, mających na celu promocję i zaprezentowanie nowego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe Bodzentyna. Jednocześnie mówił o staraniach dotyczących pozyskania środków finansowych na zagospodarowanie wzgórza zamkowego i przyległych terenów. Poinformował, że samorządy gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów wraz ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich złożyły wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na utworzenie szlaku kulturowego "Śladami kultury benedyktyńskiej". Całkowity koszt projektu wynosi około 20 mln zł, wnioskowano o dofinansowanie w kwocie około 16 mln zł.

Prof. Urszula Oettingen przypomniała początek współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Podkreśliła znaczenie utrwalenia krajobrazu i zabytków naszej gminy w pracach konkursowych, rysunkowych i malarskich. Zauważyła, że nagrodzone projekty mogą stać się cenną wskazówką dla przygotowania profesjonalnego projektu rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej obszar wzgórza zamkowego wraz z otoczeniem. Poinformowała również o otrzymaniu na rok bieżący dotacji w wysokości 150 000 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie prac ratunkowych, mających na celu zabezpieczenie murów pałacu. Jest to konieczny warunek prowadzenia dalszych prac rewaloryzacyjnych przy obiekcie.

Prof. zw. dr hab. Marek Iwański Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej dziękował za bardzo dobrą współpracę i wyraził nadzieję, że będzie ona kontynuowana w następnych latach. Prof. Lucjan Kamionka Przewodniczący Komisji konkursowej odczytał protokół z rozstrzygnięcia konkursu. Anna Adamczyk reprezentująca Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach z uznaniem wypowiadała się o poziomie projektów i ciekawych propozycjach dotyczących zwłaszcza wyważonego zaadaptowania murów pałacu dla celów muzealno-wystawienniczych. Witold Comber artysta plastyk wspomniał o współpracy z Politechniką przy odbudowie kościoła Św. Ducha w Bodzentynie.

W tym samym dniu odbyło się zakończenie pleneru rysunkowo-malarskiego, w którym wzięło udział 9 studentów. Swoje prace wykonywali pod opieką artystyczną prof. Waldemara Kozuba z Politechniki Świętokrzyskiej. Studenci malowali wybrane fragmenty i obiekty Bodzentyna oraz Świętej Katarzyny. Prof. Waldemar Kozub przedstawił zgromadzonym uczestników pleneru i przekazał wspólnie z Dziekanem upominki ze strony uczelni. Szczególnie wyróżniono prace dwóch studentek z Ukrainy: Viktorii Romanchenko i Hanny Savchenko.

Następnie Burmistrz Dariusz Skiba wręczył zwycięzcom, uczestnikom konkursu i pleneru oraz ich opiekunom nagrody, dyplomy pamiątkowe i upominki.

Wystawa prac konkursowych oraz z pleneru rysunkowo-malarskiego będzie dostępna do zwiedzania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie do połowy września 2017 r. Przedstawiono na niej w całości 3 nagrodzone i 2 wyróżnione prace oraz wybrane fragmenty pozostałych 12 projektów. Serdecznie zapraszamy.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen, Mirosław Oettingen, MGCKiT w Bodzentynie

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza wszystkie osoby zainteresowane instalacjami ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na spotkanie, które odbędzie się 20.07.2017 r. o godz. 18:00 w Gimnazjum w Bodzentynie, przy ul.Wolności 4.

fotowoltaika

 

Zapraszamy na akcję Honorowego oddawania krwi.

16 lipca 2017 r. (niedziela) od godziny 11:00 do 15:00,

Rynek Górny 11

Festyn rodzinny!

16 lipca 2017 r. od godziny 15:00 na boisku przy SP w Woli Szczygiełkowej!

ZAPRASZAMY!

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat

Jeśli posiadasz więcej niż 25 lat i średnie wykształcenie, albo 50 i więcej lat i chcesz wziąć udział w szkoleniu sfinansowanym ze środków UE – język angielski lub niemiecki - zakończonym egzaminem TELC uznawanym w Unii Europejskiej, wypełnij kartę zgłoszenia dostępną poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie (pok. 8).

Uzupełnione karty należy złożyć w UMiG (pok. 8) do 11 lipca 2017 r. do godziny 12:00.

Osoby niepełnosprawne i bezrobotne spełniające powyższe kryteria również serdecznie zapraszamy.

Zajęcia byłyby organizowane na przełomie października/listopada w grupach 8-10 osobowych na dany poziom nauczania.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (41) 311 50 10 wew. 36.

Karta zgłoszenia

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech