Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i zużytych opon od samochodów osobowych odbędzie się zgodnie z harmonogramem.*

I tak dla:

  1. miejscowości: Święta Katarzyna, Podgórze, Wilków- dnia 25.05.2020 r. (poniedziałek);
  2. części Bodzentyna (ul. Kielecka, ul. Miejska, ul. Podgórska, ul Opatowska) - dnia 29.05.2020 r. (piątek) ;
  3. miejscowości: Śniadka Druga, Śniadka Pierwsza, Śniadka Trzecia, Trzcianka, Parcele oraz Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Parcele- dnia 29.05.2020 r. (piątek);
  4. miejscowości: Celiny, Wola Szczygiełkowa, Dabrowa Dolna, Dąbrowa Górna – dnia 01.06.2020 r. (poniedziałek);
  5. miejscowości: Ściegnia, Kamieniec, Hucisko, Psary - Katy, Psary - Podłazy, Psary - Stara Wieś, Podlesie, Cerle – dnia 03.06.2020 r. (środa);
  6. miejscowości: Kamionka, Podmielowiec, Siekierno - Podmieście, Siekierno - Przedgrab, Siekierno - Smyków, Siekierno-Stara Wieś, Kamienna Góra, Parcelanci, Skorucin, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Chrusty, Nowa Wieś – dnia 29.06.2020 r. (poniedziałek).

*Objaśnienie: zmianie uległy terminy dla miejscowości ujętych w punkcie 4. (pierwotny termin 30.03.2020 r.) na 1.06.2020 r. oraz w punkcie 5. (pierwotny termin 31.03.2020 r.) na 3.06.2020 r.

Przypominamy, że przy odbiorze odpadów należy kierować się wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Dlatego apelujemy, aby odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i zużyte opony od samochodów osobowych były wystawiane przed posesje odpowiednio wcześniej.

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Urząd Statystyczny w Kielcach organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z regionu świętokrzyskiego.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Informacja o przerwie w dostawie wody z 20 maja 2020 r. na 21 maja 2020 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, iż osoby których dzieci dożywiane są w szkołach na podstawie decyzji wydanej przez tutejszy Ośrodek w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Wnioski wraz z danymi teleadresowymi prosimy dostarczać do Ośrodka lub przesyłać drogą pocztową na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3; 26-010 Bodzentyn.

Świadczenie zostanie przyznane po uprzednim kontakcie telefonicznym pracownika socjalnego z osoba zainteresowaną w celu aktualizacji sytuacji rodziny.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że w dniu 15.05.2020 r. uruchomiona została nowa wersja programu Czyste Powietrze.

Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

informuje, iż w związku z montażem hydrantu

w dniu 19.05.2020 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00

wystąpią przerwy w dostawie wody

dla mieszkańców miejscowości

Bodzentyn ul. Langiewicza, ul. Pasieka, ul. Armii Krajowej.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Zmiana danych firmy w tym zmiana wszelkich adresów związanych z firmą to zmiany, które powinno się zgłosić do urzędu. W przypadku niezaktualizowania adresu do doręczeń skutkuje to tym, że korespondencja będzie wędrowała na stary adres i będzie miała moc prawną doręczenia, a za tym mogą iść kolejne skutki.

Zaniedbywanie obowiązku aktualizacji danych może skutkować dla przedsiębiorcy również wezwaniem do uzupełnienia, a w najgorszym przypadku wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstw.

W Polsce gdy mamy do czynienia ze zmianą adresu (np. w wyniku przeprowadzki, zmiany nazwy ulicy na której mieszkamy), czyli zmianą miejsca w którym przebywamy z zamiarem stałego pobytu, najczęściej mamy na myśli zmianę miejsca zamieszkania. Jednakże czasami zmiana miejsca zamieszkania może (ale nie musi) wiązać się również ze zmianą miejsca zameldowania.

Henryk Dyk- przyszły rzeźbiarz, urodził się w Dąbrowie Poduchownej w lipcu 1945 roku. Dzieciństwo i młodość spędził razem z rodzicami i rodzeństwem: starszym bratem i młodszą siostrą, w domu przy ulicy Opatowskiej. Za młodu uczęszczał do szkoły znajdującej się wówczas na Rynku Dolnym. Wolny czas spędzał w cieniu starych lip, które otaczały ruiny kościółka Świętego Ducha.

Serdecznie zapraszamy na obejrzenie wyjątkowego koncertu z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Gdzie wystąpią wokaliści i instrumentaliści z regionu świętokrzyskiego.

Dziś, tj. 18 maja 2020 r., obchodzimy 100. rocznice urodzin św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta oraz Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn. Z tej szczególnej okazji 17 maja br. odbyła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Bodzentynie, pod przewodnictwem biskupa diecezji kieleckiej Jana Piotrowskiego.

Obchodom Międzynarodowego Święta Muzeów (18 maja), co roku towarzyszom specjalne eventy zwane „Nocą Muzeów”. Wtedy to muzea udostępniają za darmo, ludziom spragnionym wrażeń kulturalno-artystycznych, część swoich wystaw. Jednakże tegoroczna „Noc Muzeów” z powodu panującej pandemii koronawirusa zmuszona jest zmienić w większości swoją formę z tradycyjnej na wirtualną. 

Zgodnie z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach pokrycia kosztów lub pomocy rzeczowej nie jest możliwe. I właśnie z powodu występującej na terenie kraju epidemii COVID-19 (od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 12 marca 2020 roku a następnie stanu epidemii) nie jest możliwe zrealizowanie stypendium w formie pokrycia kosztów edukacyjnych. Forma ta wymaga zaciągnięcia kosztów albo głównie dokonania zakupów edukacyjnych, co przy ograniczeniach przemieszczania się osób, funkcjonowania sklepów, a zwłaszcza zawieszenia tradycyjnej formy nauczania w szkołach jest bardzo utrudnione i powodowałoby niemożliwość uzyskania dowodów zakupów. Przyznanie stypendium w formie pokrycia kosztów wymaga też dostarczenia dowodów dokonania zakupów lub zaciągnięcia kosztów – a to, przy zamknięciu się urzędu na przyjęcia interesantów, również nie sprzyja realizacji decyzji w formie pokrycia kosztów edukacyjnych. Dlatego też, organ uznał, że w okresie epidemii nie jest możliwe pokrywanie kosztów edukacyjnych uczniów i zasadne będzie przyznawanie stypendium w formie świadczenia pieniężnego.

W związku z tym, osoby pobierające świadczenie zobowiązane są do złożenia  oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji przyznającej świadczenie na rok szkolny 2019/2020 oraz o spełnianiu kryterium dochodowego. Po podpisaniu załączonego oświadczenia należy dostarczyć go do Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie przy pomocy Poczty Polskiej lub wrzucenia do urny znajdującej się przed wejściem do Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie. Po otrzymaniu oświadczeń zostaną wysłane do Państwa listem poleconym decyzje przyznające stypendium szkolne na okres styczeń- czerwiec 2020 r. Po otrzymaniu podpisanych zwrotek z listów poleconych, nastąpi przekazanie przyznanych środków na Państwa rachunki bankowe.

W załączeniu druki oświadczeń:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech