Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Zakończył się Finał Pucharu Polski Futsalu Kobiet na Szczeblu ŚZPN w którym wystartowało dziewięć zespołów z naszego regionu. Miło nam poinformować, że nasz zespół pod okiem Mirosława Rubinkiewicza zajął bardzo dobre 3 miejsce.
Mistrzem Województwa została drużyna Dzikich Kotów zaś drugie miejsce przypadło zespołowi KSP Kielce.
Nasza drużyna w tym turnieju była reprezentowana przez następujące zawodniczki: Wrzesień Patrycja ,Ziomek Julia ,Szewczyk Zuzanna ,Domańska Aleksandra ,Graba Klaudia,Błędzińska Magdalena,Jędrzejczyk Klaudia ,Kolankowska Weronika ,Zakrzewska Monika ,Bogacka Weronika ,Kita Emilia ,Arczewska Wiktoria
 
Całemu zespołowi serdecznie gratulujemy za bardzo dobry wynik!
 
128249307 3618662961525880 6592206524513815286 o

Rozpoczęto nabór do IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”!

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.
Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.
Zgłoszenia można dokonac poprzez formularz zgłoszeniowy do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.
Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie
 4. Oświadczenie autora zdjęć

 

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło powstanie narodowe, zwane również wojną polsko-rosyjską 1830-1831 r. W tym czasie Bodzentyn znajdował się na terenie województwa sandomierskiego w powiecie szydłowieckim.

Trzonem powstańczej siły zbrojnej była armia regularna Królestwa Polskiego. Na początku grudnia 1830 r. rozpoczęto tworzenie Straży Bezpieczeństwa. Straż taka działała też w Bodzentynie. W jej ramach organizowano oddziały gwardii ruchomej. Głównym ich uzbrojeniem były kosy osadzone na sztorc, piki oraz niewielka ilość broni palnej.

W początkach 1831 r. na bazie gwardii ruchomej tworzono pułki piechoty liniowej. Jeden z trzech batalionów 10. pułku piechoty liniowej organizowano w Bodzentynie. Obok piechoty formowano również jazdę m.in. tzw. „Krakusów”. Utworzono również ochotniczy batalion sandomierskich strzelców celnych. W jego skład wchodzili głównie myśliwi, którzy wyposażeni byli w dubeltówki, a trąbki sygnałowe zastępowały u nich trąby myśliwskie. Tutaj uformował się również strzelecki korpus górniczy, którego celem była ochrona działających zakładów przemysłowych.

Ważnym zadaniem związanym z rozbudową armii było dostarczanie broni i amunicji. Zajmowały się tym m.in. fabryki działające nad rzeką Kamienną. Prowadzono również zbiórkę dzwonów, które wykorzystano do produkcji dział. Z Bodzentyna wysłano do Warszawy uszkodzone dzwony pozostałe po pożarze dzwonnicy.

Po bitwie pod Ostrołęką ostatnim ratunkiem dla wzmocnienia sił powstańczych były oddziały pospolitego ruszenia. Tutaj wielkim zaangażowaniem wykazało się duchowieństwo rzymskokatolickie, co wyrażało się w kazaniach wzywających do obrony religii i Ojczyzny. Funkcje kapelanów wojskowych pełnili m.in. ks. Antoni Chłuda (znany przede wszystkim z działalności w Bodzentynie przed i w czasie Powstania Styczniowego) oraz ks. Sebastian Zaborowski z Tarczka.

Późnym latem 1831 r. okolice Bodzentyna  stały się terenem przemarszów wojsk powstańczych i rosyjskich. Niedaleko walczył korpus gen. Samuela Różyckiego. Na przełomie sierpnia i września pod jego komendą znajdowało się ok. 5400 żołnierzy i 12 dział.

Pod naciskiem wojsk rosyjskich korpus Różyckiego cofał się w kierunku Kielc. Około 20 września jego kwatera znajdowała się w Nowej Słupi, zaś oddziały Bartłomieja Lanckorońskiego stacjonowały w pobliżu Bodzentyna. Takie posunięcia wskazywały na wybranie Gór Świętokrzyskich jako podstawy operacyjnej przyszłych działań wojennych. Niestety w bitwie pod Łagowem 22 września Polacy ponieśli klęskę. W końcu września 1831 r. gen. Różycki wraz ze swoim oddziałem liczącym ok. 1400 ludzi przekroczył granice Wolnego Miasta Krakowa, gdzie złożono broń.

W 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zapalili symboliczne znicze pamięci przy kamieniu upamiętniającym działalność Szkoły Leśnej Praktycznej w Siekiernie od 1828 do 1831 r. i prof. Wiktora Kozłowskiego, jej kierownika, zasłużonego badacza przyrody. Od 1819 r. Kozłowski był nadleśnym w Bodzentynie. Wraz ze słuchaczami szkoły uczestniczył w Powstaniu Listopadowym. Walczył w oddziale strzelców konnych, ranny pod Józefowem opuścił szeregi powstańcze. W ramach represji politycznych Kozłowski został w październiku 1831 r. zwolniony z zajmowanych funkcji. W połowie 1832 r. zamknięto również utworzoną w 1816 r. Szkołę Szczególną Leśnictwa w Warszawie wraz z jej oddziałem w Siekiernie.

Na cmentarzu paraf. w Bodzentynie zapalono znicz przy nagrobku Walentego Zygadlewicza. W czasie powstania był on komendantem Straży Bezpieczeństwa, która pilnowała porządku w mieście i zajmowała się werbunkiem ochotników do wojsk powstańczych. Jego syn Stanisław brał udział w Powstaniu Styczniowym i został stracony przez Rosjan.

Pamięć narodowa jest niezwykle ważna dla budowy świadomości historycznej. To jeden z głównych składników kultury duchowej i poszanowania działań wzmacniających polską tożsamość!

                                                                                                                                                                                               Urszula Oettingen

Fot. Mirosław i UrszulaOettingen

                    

W trosce o czyste powietrze!

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Europejskie statystyki* wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni**. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach.

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.

plakat na www Plastik nie do pieca

Czy wiesz, że

 • Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana jest podstawowa zasada Gospodarki Obiegu Zamkniętego – efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez zawracanie ich do obiegu gospodarczego.
 • W Polsce, mimo licznych legislacyjnych zmian w ostatnich latach, nie widać zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. Wg raportu GUS** w 2018 roku selektywna zbiórka wszystkich odpadów komunalnych wyniosła tylko ok. 29%. To zdecydowanie za mało, by osiągnąć cele wyznaczone w pakiecie GOZ, takie jak np. recykling 50% odpadów komunalnych w roku 2025. Kluczem do sukcesu jest poprawa systemów selektywnej zbiórki i technologii sortowania. Jedna z najnowszych analiz dotyczących odpadów tworzyw sztucznych*** wykazała, że dla odpadów zbieranych selektywnie poziom recyklingu może być nawet 10 razy większy niż dla odzyskanych ze strumienia odpadów zmieszanych.
 • Poziom selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych w Polsce wzrasta bardzo powoli. Wg GUS w 2018 roku zebrano tylko 331 tys. ton (to mniej niż 18% wytworzonych w tym czasie odpadów tworzyw sztucznych) i w porównaniu do 301 tys. ton w roku 2015 jest to wynik bardzo niezadowalający. Bez istotnych zmian systemowych, w tym zaangażowania organizacji handlowych i konsumentów, oraz nieustannego zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów osiągnięcie poziomu 50% recyklingu odpadów opakowań z tworzyw sztucznych w roku 2025 jest niewykonalne.
 • W dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w naszym kraju pozostaje niestety składowanie - na składowiska ciągle trafia ok. 43% tych odpadów. Z pozostałej ilości ok. 27% poddawane jest recyklingowi, a ponad 30% odzyskowi energii w przemysłowych instalacjach, spełniających wyśrubowane normy sprawności energetycznej i emisji do środowiska.
 • Praktyka niekotrolowanego spalania odpadów jest w Polsce niestety ciągle powszechna. Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2019” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu. Co więcej, ci mieszkańcy, którzy spalają odpady, nie widzą w tym żadnego problemu („dziadkowie i rodzice zawsze spalali śmieci”). Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że obecnie odpadów jest dużo więcej i są to materiały o znacznie bardziej złożonym i różnorodnym składzie niż kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym produkty ich spalania mogą równie różnorodne, nieprzewidywalne i często - bardzo szkodliwe.
 • Szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych, zarówno w piecach i kotłach centralnego ogrzewania, czy kominkach, jak w przydomowych paleniskach na otwartej przestrzeni wynika z trzech głównych przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C), czas spalania jest krótki oraz cały proces prowadzony bez dostatecznego nadmiaru powietrza. Skutkiem takiego spalania są liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, czy inne niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. W wyniku niecałkowitego spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje również duża ilość drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe wymiary cząstek (na poziomie mikronowym i submikronowym), ponadto są one nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich.
 • Wysoką wartość kaloryczną odpadów tworzyw sztucznych - ponad 40 MJ/kg - można odzyskać w sposób bezpieczny dla zdrowia jedynie w profesjonalnych instalacjach do odzysku energii z odpadów. W tych ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 1000°C, a odpady przebywają w tej temperaturze odpowiednio długo, aby reakcja spalania mogła przebiec do końca, głównymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda, a niewielkie ilości pozostałych substancji ubocznych są wychwytywane i dezaktywowane w zaawansowanych systemach oczyszczania spalin. W efekcie spaliny opuszczające taki profesjonalny piec spełniają najostrzejsze wymogi emisyjne i nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia ludzi, ani dla środowiska. Przykładami takich instalacji są piece do współspalania, jak np. piece cementowe (odpady częściowo zastępują tu typowe paliwo, takie jak koks czy węgiel), a także zakłady termicznego przekształcania odpadów popularnie zwane spalarniami.

 

Kontakt - Fundacja PlasticsEurope Polska

Anna Kozera-Szałkowska

Telefon : +48 (22) 630 99 03, 695 915 917

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*Air Quality in Europe 2019 (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018 )

**raport GUS ”Ochrona Środowiska 2019”( https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html )

*** Raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie” (https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/2403-tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym

W gminie Bodzentyn rozpoczęły się realizacje kolejnych ważnych inwestycji – budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej oraz remont świetlicy wiejskiej w Siekiernie.
Budowa świetlicy w Woli planowana jest już od kilku lat, mieszkańcy zgodnie przeznaczali środki z funduszu sołeckiego na realizację tej inwestycji, co tylko podkreśla fakt, jak ważne jest powstanie takiego miejsca w ich sołectwie. Szczególnie zaangażowani w powstanie świetlicy są członkowie Stowarzyszenia Wolanie spod Łysicy, ponieważ dla ich dalszego rozwoju kluczowe jest stworzenie miejsca, w którym będą mogli spotykać się na próby swojego zespołu folklorystycznego. Świetlica w przyszłości będzie mogła także pełnić funkcję stołówki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowiej, ponieważ obiekt budowany jest na sąsiedniej działce. W nowym budynku będzie znajdowała się kuchnia, łazienka oraz przestronna sala, w której w niedalekiej już przyszłości będą mogły odbywać się spotkania mieszkańców. Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy. W ramach realizacji etapu I w ubiegłym roku rozpoczęto budowę świetlicy do poziomu”0”. Całkowity koszt realizacji etapu I wyniósł 52 275,00 zł, z czego 30 897,03 zł stanowił fundusz sołecki na 2019 r., a 21 377,97 zł pochodziło z wkładu gminy. Obecnie realizowany jest etap II inwestycji, a jego całkowity koszt wynosi 123 040,34 zł, z czego 32 139,84 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Szczygiełkowa, natomiast wkład własny gminy to 90 900,50 zł.

Drugą bardzo ważną realizowaną inwestycją jest remont świetlicy wiejskiej w Siekiernie. Budynek niegdyś służył jako szkoła podstawowa, a po jej likwidacji został przekształcony na świetlicę. Po wielu latach eksploatacji budynek wymagał gruntownego remontu, o co również zabiegali mieszkańcy. Nie ulega wątpliwości fakt, że inwestycja ta jest wręcz wymagana, ponieważ jest to jedyne miejsce publiczne w całym sołectwie, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Obecnie budynek ten jest ocieplany oraz trwają prace związane z renowacją elewacji. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 51 950,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Siekierno na 2020 r., 18 027,12 zł to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podmielowiec, a 13 922,88 zł to wkład własny gminy.

Obiekt ma również przejść całkowitą modernizację oraz remont wnętrza z przystosowaniem do obecnych wymagań i standardów.

E.Kita

Małżonkowie na medal, 50 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne ”tak”, a dokładniej w 1970 roku.

Uroczystość związana z 50-leciem pożycia małżeńskiego miała zupełnie innych charakter niż zwykle ze względu na obecną sytuację epidemiczną. Pomimo utrudnień Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z Radnymi Rady Miejskiej osobiście odwiedzili małżonków i z okazji tak pięknego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego złożył Jubilatom gratulacje oraz życzenia, wręczając przy tym należne wyróżnienia w postaci medali przyznanych przez Prezydenta RP oraz pamiątkowe dyplomy.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz idącymi za tym obostrzeniami, niestety nie mogliśmy zorganizować uroczystości tak jak w latach ubiegłych. Pragnąłem jednak, aby Szanowni Jubilaci otrzymali zasłużone im wyróżnienia, dlatego też wraz z Radnymi Rady Miejskiej postanowiliśmy osobiście odwiedzić małżonków w ich domach i złożyć im należyte gratulacje oraz życzenia. Mam nadzieję, że nasza wizyta przyniosła wiele radości, ponieważ Jubilaci przyjęli nas bardzo ciepło i życzliwie. – powiedział Burmistrz Dariusz Skiba.

Złote Gody to aż pół wieku wspólnej wędrówki przez życie. Pięćdziesiąt lat w miłości, szacunku, oddaniu, kompromisach, w chwilach radosnych, jak i tych smutnych. Tylko nieliczni mogą pochwalić się aż tak długim stażem małżeńskim, dlatego wszystkim złotym parom życzymy dalszych szczęśliwych lat, wypełnionych zdrowiem, miłością i spokojem.

W Gminie Bodzentyn, 50 lat temu w związek małżeński wstąpiło 86 par, z których w bieżącym roku Złote Gody świętuje 25 par:

 1. Państwo Irena i Zdzisław Drożdżowie                                                                               
 2. Państwo Marianna i Tadeusz Furmańczykowie                                                       
 3. Państwo Jadwiga i Antoni  Zwadowie                                                                
 4. Państwo Jadwiga i Lucjan Goworkowie                                                              
 5. Państwo Marianna i Jerzy Gwardysiowie                                                               
 6. Państwo Teresa i Jerzy Kiślowie
 7. Państwo Krystyna i Stanisław Kowalikowie                                                      
 8. Państwo Janina i Tadeusz Młynarczykowie                                                                
 9. Państwo Alicja i Stanisław Pokrzywkowie                                                      
 10. Państwo Helena i Stanisław Przygoda                                                                       
 11. Państwo Antonina i Ryszard Susło    
 12. Państwo Stanisława i Franciszek Świderscy
 13. Państwo Janina i Kazimierz Bujakowie                                                                                       
 14. Państwo Krystyna i Mieczysław Dziechciarscy                                                     
 15. Państwo Krystyna i Stanisław Górka                                                                               
 16. Państwo Krystyna i Edward Kowalscy                                                                     
 17. Państwo Maria i Jan Kupiszowie                                                                          
 18. Państwo Henryka i Antoni Kusiowie                                                                          
 19. Państwo Danuta i Jan Lesiowscy                                                                            
 20. Państwo Teresa i Czesław Matyskowie                                                                           
 21. Państwo Lucyna i Jan Płascy                                                                                          
 22. Państwo Marianna i Krzysztof Sajeccy                                                                    
 23. Państwo Maria i Ryszard Czechowscy                                                                        
 24. Państwo Jadwiga i Stefan Gilowie                                                                      
 25. Państwo Zdzisława i Roman Ścisłowiczowie                                                    

Jubilaci z pewnością są inspiracją oraz dowodem, że mimo upływu wielu lat, pędu otaczającego nas świata, rodzina jest najważniejszą przystanią.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

E.Kita

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

DOC251120 25112020082840 1

Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.

Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.

Osoby zainteresowane muszą więc skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel na danej uczelni. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera, przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:

 • jakości przedstawionej kandydatury
 • strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej
 • priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.

W ostatniej edycji programu wpłynęło łącznie 1630 aplikacji. Przyznane zostały 383 stypendia na rok akademicki 2020-2021: 320 na poziomie magisterskim i 63 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazło się aż trzech studentów z Polski.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Stypendium przyznawane jest na okres:

 • do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2)
 • do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2)
 • do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2)
 • do 12 miesięcy na studia doktoranckie.

Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 września 2020 r.

Termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: określony wewnętrznie przez daną uczelnię

Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 8 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie wyników: w tygodniu od 22 marca 2021 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2021 r.

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0

W przypadku wszelkich pytań związanych ze stypendiami czy studiami we Francji zapraszamy do kontaktu z Campus France Polska:

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/dzial-ds-wspolpracy-uniwersyteckiej-i-naukowej-campus-france-polska

Urodziny Myszki Miki i Minnie

Myszka Miki to jedna z najbardziej kultowych postaci z bajek w historii.
Dzieci i dorośli na całym świecie uwielbiają przygody zabawnej i pomysłowej myszy,
która potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Walt Disney wpadł na pomysł stworzenia Myszki Miki
w czasie podróży pociągiem. Jego firma była wtedy małym studiem filmowym,
które nie miało na swoim koncie sukcesów. Potrzebował bohatera, którego pokocha zarówno młoda,
jak i starsza publiczność. W ten sposób na dystansie między Nowym Jorkiem a Los Angeles narodziła się Myszka Miki, która wkrótce miała stać się prawdziwą legendą.

myszka

18 listopada Myszka Miki i Minnie obchodzą swoje urodziny, aby uczcić ten dzień młodzież naszej szkoły przyłączyła się do akcji SU. Na swoim zdjęciu profilowym-awatarze zamieścili sympatycznych bohaterów. Wykonana została również gazetka okolicznościowa. Ten dzień dostarczył wielu miłych wrażeń uczniom i nauczycielom. Wszyscy mogli, choć przez chwilę, przenieść się wspomnieniami do dzieciństwa.

Opiekunowie SU:
E. Durlej
M. Lisowska
E. Kleczaj

 

Image 1605737955389

Święto Niepodległości 11 listopada w Szkole Podstawowej w Bodzentynie

 

 

Wojewoda Świętokrzyski informuje o wykazie noclegów i schronień dla bezdomnych.
987 - całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

plakat bezdomni 2020 2021 1

W dniach 20-22 listopada 2020r zawodniczki Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Guliwer wzięły udział w Mistrzostwach Polski Młodziczek w zapasach kobiet.
W Nowinach, gdzie odbywały się mistrzostwa, wystartowało ponad 150 zawodniczek z 60 klubów z całej Polski.
Dzięki wspaniałej postawie naszych zawodniczek ULKS „Guliwer” zakończył zmagania sportowe ze znakomitymi wynikami. Najważniejszy z nich to sukces Julii Kowalik, która wywalczyła srebrny medal w kategorii wagowej 66 kilogramów i tym samym została wicemistrzynią Polski.
Pozostałe zawodniczki, które bardzo dobrze walczyły wygrywając walki w swoich kategoriach wagowych, ale nie zameldowały się na podium to: Gabriela Kowalska, kategoria wagowa 54 kilogramy oraz Wiktoria Olesiak, kategoria wagowa 42 kilogramy. Kolejne zawodniczki, które pokazały się z dobrej strony, lecz ustąpiły pola bardziej doświadczonym rywalkom i zajęły dalsze lokaty to:  Amelia Kozera, kategoria wagowa 50 kilogramów, Weronika Trelińska, kategoria wagowa 58 kilogramów oraz Wiktoria Pietrzykowska, kategoria wagowa 42 kilogramy.
Jeszcze raz Gratulujemy Wszystkim Zawodniczkom, życząc dalszych sukcesów.

Jesteśmy z Was dumni!

Karol Kucharczyk

Na początku września br. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ogłosił konkurs dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Bodzentyn. Współorganizatorem konkursu plastycznego p.n. „Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich” był Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn. Tematem przewodnim prac dzieci z klas 0-IV było hasło „Cztery pory roku z OZE”. Natomiast klasy V-VIII miały za zadanie wykonać pracę plastyczną w formie kalendarza z tematyką nawiązującą do walki ze smogiem. Do współorganizatora konkursu wpłynęło wiele wspaniałych prac, przez co Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie z wyłonieniem zwycięzców. Komisja wyłoniła, w przedziale 0-IV następujące zwycięskie prace:

I miejsce – Natalia Klamczyńska, kl. „O” SP w Śniadce,

II miejsce – Blanka Kupis, kl. „III b” SP w Bodzentynie,

III miejsce - Nikola Klamczyńska, kl. „O” SP w Śniadce.

Natomiast w przedziale V-VIII nagrodzono prace:

I miejsce – Igor Franczak, kl. „V” SP w Woli Szczygiełkowej,

II miejsce – Kornelia Raczyńska, kl. „VI” SP w Świętej Katarzynie,

III miejsce –Zuzanna Szafraniec, kl. „VIII b” SP w Bodzentynie,

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba w dniu 19 listopada br. wręczył zwycięzcom konkursu zasłużone nagrody oraz wyjaśnił, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne zarówno naszej gminy jak i całej planety.

E.Kita

Orkiestra Dęta jest nieodrębną częścią historii Bodzentyna, którą na przestrzeni lat, tworzyło kilka pokoleń muzyków. Historia powstania Orkiestry Dętej sięga drugiej połowy XIX wieku i począwszy od momentu założenia do chwili obecnej, cieszy się powszechnym uznaniem. Różnorodny repertuar sprawia, że muzycy uświetniają swoimi występami wiele uroczystości, nie tylko w Bodzentynie. Ponadto artyści dumnie reprezentując naszą gminę, uczestniczą w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach orkiestr dętych zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Orkiestra, która z pewnością jest wizytówką naszego miasta, nieustannie się rozwija, przygotowując coraz to nowsze repertuary. Obecnie muzycy pracowali nad utworami Parada Strażacka oraz Copacabana, które zaprezentowali na Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych 2020.
Zachęcamy do ich wysłuchania:

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, pragnąc docenić osiągnięcia oraz godne reprezentowanie gminy Bodzentyn przez orkiestrę, w dniu 19 listopada 2020 roku, na ręce Kapelmistrza Jerzego Łapińskiego, uroczyście przekazał 30 koszulek z herbem Bodzentyna dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP.

Podczas przekazania Burmistrz podkreślił, iż ma nadzieję, że dzięki nowym koszulkom, Orkiestra Dęta występująca w ujednoliconym stroju, będzie wyróżniać się na wielu uroczystościach. Podkreśla, że w dalszym ciągu będą starali się dbać oraz pomagać Orkiestrze Dętej, ponieważ jest ona bardzo ważną częścią kultury gminy Bodzentyn.

Burmistrz zachęca młodzież do wstąpienia w szeregi orkiestry, a ponadto życzy artystom wielu sukcesów oraz aby dalej rozwijali swoje zamiłowanie i pasję do muzyki.

E.Kita

Proponowany porządek obrad

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech