Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W miniony piątek została podpisana ważna umowa dla gminy Bodzentyn, Bieliny, Pawłów, Łagów i Nowa Słupia. Współpraca tych gmin w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich przyniosła wymierny efekt w postaci uzyskania dofinansowania projektu „Śladami kultury benedyktyńskiej”.  Koszt projektu na terenie Bodzentyna to około 8 000 000 zł z dofinansowaniem w wielkości około 6 350 000 zł. Dokładne koszty projektu znane będą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Następstwem tego są dalsze działania, w tym podpisanie umowy na  wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego „Szlaku kultury benedyktyńskiej”. Projekt ten zakłada działania inwestycyjne na terenie czterech gmin, w tym:

 • rewitalizacja ruin zamku w Bodzentynie
 • w gminie Bieliny działaniami projektowymi objęta zostanie Osada Średniowieczna
  w Hucie Szklanej.
 • utworzenie Regionalnego Ośrodka Dokumentacji Historii w gminie Pawłów
 • wykonanie Galerii Produktów Lokalnych w gminnie Łagów

W wyniku podpisania umowy zostanie wykonany do końca listopada wspólny Program Funkcjonalno-Użytkowy dla całego szlaku, który będzie ofertą skierowaną do turystów odwiedzających nasz region. Będzie on funkcjonował jako jeden produkt turystyczny we wszystkich gminach.

Należy pamiętać, iż realizacja rewitalizacji ruin zamku w Bodzentynie możliwa jest dzięki wcześniejszemu ich przejęciu we władanie przez władze gminy Bodzentyn. Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba w dniu 11 marca 2015 roku, zwrócił się do Starosty Kieleckiego Michała Godowskiego o przekazanie w formie darowizny terenu, na którym znajdują się ruiny zabytkowego pałacu Biskupskiego o powierzchni 3 ha gruntu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie gruntu, dzięki czemu Gmina Bodzentyn na mocy aktu notarialnego zawartego w dniu 29 października 2015 roku stała się jego właścicielem. Na terenie naszej gminy przewidziano rewitalizację południowo zachodniej części Zamku. Obiekt i ekspozycje będą dostosowane dla turystów we wszystkich przedziałach wiekowych. Ekspozycje będą przedstawiać historię Bodzentyna i regionu za pomocą tradycyjnych metod wystawienniczych jak również nowoczesnych systemów multimedialnych. Na stropie budynku planowane jest utworzenie punktu widokowego umożliwiającego podziwiane panoramy Bodzentyna.  

Umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego „Szlaku kultury benedyktyńskiej” została podpisana przez  przewodniczącego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – Sławomira Kopacza, członka zarządu związku – Tomasza Lato  oraz przedstawicieli Wykonawcy - Pracowni Architektonicznej MAZM z Warszawy, reprezentowanej przez prezesa zarządu – Marka Szcześniaka.

Marcin Sikorski
Koordynator projektu ze strony gminy Bodzentyn

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do dołączenia do gromady zuchowej działającej w gminie Bodzentyn.

118691086 113684440461807 604416564512528503 n

ZAPISY NA ROK HARCERSKI 2020/2021🔥🔥 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z GMINY BODZENTYN DO WSTĘPOWANIA W SZEREGI ZWIĄZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO.
Zbiórki prowadzone są raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych (dzień do ustalenia).
Przyjdź i zobacz co robimy, czego się uczymy i jak się bawimy!
Wydarzenia patriotyczne, rajdy, wycieczki i obozy letnie – to
nasze życie!
⚜️⚜️⚜️
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW DO DRUŻYN HARCERSKICH POD NUMEREM TELEFONU: 693-690-333
HARCERZE - GRUPA WIEKOWA KLASY 4-8 I WYŻEJ
ZUCHY - GRUPA WIEKOWA KLASY 0-3
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
_________________________________________________
Harcerstwo na ziemiach polskich istnieje od ponad 100 lat. Przez ten czas niejeden chłopiec i niejedna dziewczyna przeżyli swoją harcerską przygodę. Harcerstwo to nie tylko organizacja młodzieżowa, to także ruch społeczny, który kształtuje postawy i charaktery oraz wychowuje aktywnych obywateli. Harcerstwo to przede wszystkich służba, braterstwo i praca nad swoją osobowością. To także życie pełne przygód, zgodne z ideałami zawartymi w prawie i przyrzeczeniu harcerskim.
Do ZHP należą dzieci, młodzież i dorośli. W harcerskim języku oznacza to zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. Są jeszcze instruktorzy, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu.
Do ZHP należy również starszyzna. Są to te osoby, które w dalszym ciągu chcą pomagać przy prowadzeniu zbiórek, dzieląc się swoją bogatą wiedzą harcerską z młodszymi braćmi. Są również harcerze seniorzy, którzy zawsze pamiętają o przesłaniu:
„Kto raz harcerzem, harcerzem na ZAWSZE.”
Drużyny aktywne są przez cały rok, również podczas wakacji. Okres wakacyjny to harcerskie obozy, które są zwieńczeniem całorocznej pracy harcerzy.
Harcerstwo w gminie Bodzentyn zostało reaktywowane po 30-stu latach niebytności, dlatego priorytetem jest dla nas utrzymanie i rozwijanie drużyn harcerskich na naszym terenie.
CZUWAJ!

118602753 113681953795389 3161877917409093652 n

Szanowni Państwo,

W dniach 31.08.-04.09.2020 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Świętokrzyski Kierowca Autobusu” realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Celem projektu jest objecie kształceniem 52 osób dorosłych (8 kobiet i 44 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusu (kat. D prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji do przewozu osób).

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą sięna terenie województwa świętokrzyskiego, w tym również osobyz niepełnosprawnościami (w projekcie mogą wziąć udział osobyz niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy);posiadają ważne prawo jazdy kat. B;osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii D w dniu odbioru uprawnień – 24 lata;nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin projektu, w którym określone zostały szczegóły rekrutacji, zasady kwalifikowania do projektu oraz obowiązki uczestników dostępne są na stronie www.sjtom-ck.pl (w zakładce „Projekty EFS” / „Świętokrzyski Kierowca Autobusu”).

Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do skrzynki podawczej biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”) w godz. 12.00-16.00 lub skanem na adres mailowy projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Rekrutacja trwa do 04.09.2020 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobligowane będą do uzyskania Profilu Kandydatana Kierowcę (PKK) we właściwym dla siebie wydziale komunikacji.

W celu uzyskania PKK kandydat jest zobowiązany do uzyskania stosownych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań lekarskichi psychologicznych do kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie uczestnik projektu wykonuje na własny koszt (wkład własny finansowy uczestników do projektu). W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, brak będzie możliwości uczestnictwa w projekcie.

Kursy kończą się egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji.

Z poważaniem
Tomasz Molendowski
z zespołem projektowym

Etno Świętokrzyskie – to konkurs kultury ludowej w formie online, który ma zachęcić lokalnych artystów i Koła Gospodyń Wiejskich do zaprezentowania swoich wspaniałych umiejętności. Rekrutacja do konkursu będzie odbywać się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza online.

Kultura ludowa jest szczególnie pielęgnowana w naszym regionie. Powstają nowe Koła Gospodyń Wiejskich, a artyści ludowi są coraz bardziej popularni. Dlatego zdecydowaliśmy że zorganizujemy konkurs który będzie przeglądem naszym lokalnych twórców.  – mówi Ksenia Kowalczyk, Prezes Fundacji Świętokrzyskiej

W ramach wydarzenia przewidywane są trzy konkursu:

-konkurs muzyki ludowej – zgłoszenie w formie nagrania video

-konkurs rękodzieła artystycznego ludowego – zgłoszenia w formie wysłania zdjęcia stworzonej pracy

-konkurs kulinarny – przesłanie fotografii potrawy wraz z przepisem

Zgłoszenia można składać poprzez specjalnie przygotowany formularz online pod adresem: https://zgloszenia.kochamswietokrzyskie.pl/

Celem zadania jest promocja, popularyzacja i podtrzymywanie dorobku lokalnej kultury ludowej,
a także umożliwienie społeczności regionalnej obcowanie z kulturą. Podczas gali finałowej, którą zorganizujemy w Opatowie nie zabraknie dyskusji na temat znaczenia Kół Gospodyń Wiejskich w rozwój kultury ludowej i podkreślenia ich wkładu dla społeczności lokalnej – dodaje Kowalczyk

Konkurs dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.

 

Życzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby na Nowy Rok Szkolny 2020/2021

W bieżącym roku mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy, bez formalnego wypowiedzenia wojny, zaatakowały Państwo Polskie.

W odpowiedzi na atak Prezydent  Ignacy Mościcki wydał dekret, w którym wezwał naród polski do obrony przed najeźdźcą. Armia polska osamotniona walczyła bohatersko o budynek Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, pod Mławą, Wizną („Polskie Termopile”), nad Bzurą,  broniąc się na Westerplatte od 1 do 7 września, prowadząc walki w obronie Warszawy do 28 września 1939 r. Wśród broniących Westerplatte byli żołnierze z Kielecczyzny. W 1918 r. roku jednego z nich Stanisława Pokrzywkę z Sieradowic  upamiętniono w naszej gminie poprzez posadzenie dębu wolności.

Punktem przełomowym wojny obronnej Polski okazał się zdradziecki atak Związku Sowieckiego. 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na tereny Rzeczypospolitej, zajmując jej wschodnie województwa. W ten sposób oba państwa wcieliły w życie swój plan podziału strefy wpływów, dokonując IV rozbioru Polski. Potwierdzeniem tego był Traktat o granicach i przyjaźni zawarty 28 września 1939 r. w Moskwie pomiędzy niemiecką III Rzeszą i Związkiem Sowieckim, nazywany także II Paktem Ribbentrop-Mołotow.

Władze II Rzeczypospolitej opuściły jej terytorium, co dało prawną podstawę do działania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pozostający w kraju rozpoczęli działalność, której wynikiem było powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. Jego instytucje funkcjonowały w pionie cywilnym na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i premierem oraz wojskowym z Naczelnym Wodzem i główną siłą zbrojną Armią Krajową.

Skutki II wojny światowej to ponad 70 milionów ofiar, olbrzymie straty materialne i zmiany geopolityczne na mapie świata, co w dramatyczny sposób dotknęło państwo polskie.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. Z kolei ustawa z dnia 14 marca 2014 roku rozszerzyła ten zapis stwierdzając: „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na terenie Gminy Bodzentyn znajduje się wiele miejsc pamięci narodowej z okresu II wojny światowej. W przeddzień rocznicy przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna Urszula, Mirosław i Maksymilian Oettingen zapalili symboliczne znicze przy pomniku w Starej Wsi upamiętniającym poległych i pomordowanych mieszkańców Wzdołu i okolic, na mogiłach zamordowanych w kwietniu i lipcu 1943 r. mieszkańców wsi Klonów, Kapkazy, Wiącka na cmentarzu paraf. we Wzdole-Kolonii;  na Wykusie przy kapliczce – miejscu obozowania oddziałów płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”, na mogiłach mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” oraz Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”.

Oddajmy hołd Bohaterom Ojczyzny!

                                                                                                                                                                                        Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Starosta Kielecki i Wójt Gminy Strawczyn zapraszają na XIII Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego "Drobiowe Przysmaki"

 

 

Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry informuje, o naborze wniosków w terminie od 14 do 28 września 2020 roku.

Więcej informacji o naborze: [LINK]

Serdecznie zapraszamy na Narodowe Czytanie dramatu Juliusza Słowackiego "Balladyna".

Plakat Narodowe Czytanie 2020

III Nocny Maraton wokół świętokrzyskich zalewów wodnych

III Nocny Maraton wokół świętokrzyskich zalewów wodnych

------------ ----------- -------------- Zobacz harmonogram------------ ----------- --------------

 

Otwarcie Biblioteki Solidarności oraz prezentacja wystawy „TU rodziła się Solidarność” – Kielce 31 sierpnia 2020 r., początek godz. 12.00

Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita oraz przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Waldemar Bartosz zapraszają na uroczystości poświęcone 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Uroczyste obchody zaplanowane na 31 sierpnia rozpoczną się otwarciem Biblioteki Solidarności o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność przy ul. Planty 16A. Wydarzeniu towarzyszyć będzie promocja broszury „Zrodził nas sierpniowy bunt robotników Wybrzeża. Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność 1980-1981”. Ponadto zaprezentowane zostanie „Kalendarium Solidarności Świętokrzyskiej 1980-2020”. Tego samego dnia o godz. 16.30 na skwerze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbędzie się otwarcie plenerowej wystawy IPN „TU rodziła się Solidarność”.

Ekspozycja prezentuje w ujęciu ogólnopolskim oraz regionalnym masowy bunt polskich robotników, który rozpoczął się latem 1980 r. W woj. kieleckim w lipcu 1980 r. zastrajkowali pracownicy  trzech zakładów pracy, w sumie 170 osób, a w początkach sierpnia protesty odbyły się w Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim. Kilkaset osób uczestniczyło w trzeciej dekadzie sierpnia w strajkach w Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach. Przełomowe znaczenie dla rozwoju wydarzeń miały dwa strajki w Fabryce Łożysk Tocznych „Iska” w Kielcach: 29-30 sierpnia oraz 11-18 września 1980 r. We wrześniu 1980 r. fala strajkowa, z udziałem kilkunastu zakładów pracy, objęła Kielce. Powstał najsilniejszy ośrodek organizacyjny nowego ruchu związkowego. Strajki objęły także Końskie i Starachowice. Do mniejszych akcji protestacyjnych doszło ponadto w Busku Zdroju, Dyminach i Białogonie, Jędrzejowie, Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Włoszczowie. Od lipca do września 1980 r. w woj. kieleckim zastrajkowało ok. 30 tys. osób.

Uroczystości zakończą się złożeniem kwiatów przed tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ „Solidarność”, a następnie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny i Świata Pracy w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodniprzeciwko Narodowi Polskiemu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bodzentyn!

"Jak nie dać się oszukać przy doborze instalacji fotowoltaicznej?"
Zdajemy sobie sprawę, że ciągle spływają do Was informacje na temat instalacji fotowoltaicznych.
Jako Grupa Doradców Energetycznych mamy dla Państwa zupełnie inną propozycję...
Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję o własnej instalacji odwiedź nas na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Leśnej Starej Wsi w środę 26 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30.

Przyjdź na bezpłatne szkolenie i bądź mądrzejszy niż niejeden sprzedawca fotowoltaiki!

Grupa Doradców Energetycznych


       
      Click to listen highlighted text!
      
Szanowni Mieszkańcy Gminy Bodzentyn! Jak nie dać się oszukać przy doborze instalacji fotowoltaicznej? Zdajemy sobie sprawę, że ciągle spływają do Was informacje na temat instalacji fotowoltaicznych. Jako Grupa Doradców Energetycznych mamy dla Państwa zupełnie inną propozycję... Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję o własnej instalacji odwiedź nas na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Leśnej Starej Wsi w środę 26 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30. 
Przyjdź na bezpłatne szkolenie i bądź mądrzejszy niż niejeden sprzedawca fotowoltaiki!
Grupa Doradców Energetycznych
 
 
(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = //connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8;
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}
 (document, script, facebook-jssdk)); 
 
  
  
 


      Powered By GSpeech
      

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka.

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.
Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu, który znajduje się na stronie www.krus.gov.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszenia - rymowanka 2020

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech