Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

W Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie została odsłonięta tablica poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 150. rocznicę Jego urodzin.

Napis na tablicy głosi: „PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA I GMINY BODZENTYN
Na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 1935 r. i Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2017 r.
w 150. rocznicę urodzin – wdzięczni rodacy, Bodzentyn 2017 r.

Tablicę ufundowali Teresa i Witold Comber, Urszula i Mirosław Oettingen”

W uroczystości wzięli udział: Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyna,  Andrzej Jarosiński – Zastępca Burmistrza, Wojciech Furmanek – Sekretarz Gminy, Artur Nadolny – Skarbnik Gminy, Radni, żyjący Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Stefan Rachtan i Ksiądz proboszcz Leszek Sikorski, Fundatorzy tablicy, Dyrektorzy instytucji kultury, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Mieszkańcy oraz Harcerze.

Tablica powstała w związku z ustanowieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Bodzentyn.

Pod osłoniętą tablicą oraz drugą, upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Bodzentynie w dniach 30 i 31 października 1914 r., liczne delegacje złożyły kwiaty z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Następnie wszyscy udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na uroczystą sesję Rady Miejskiej, podczas której odnowiono akt nadania Honorowego Obywatela Gminy Bodzentyn Józefowi Piłsudskiemu w dniu 13 kwietnia 1935 r. i nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn.

Rada Miejska w Bodzentynie na wniosek dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen – Przewodniczącej Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, w uznaniu zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego dla Państwa Polskiego i odzyskania niepodległości po latach zaborów w 1918 r., biorąc pod uwagę uchwałę Rady Gminy nr 17 z dnia 13 kwietnia 1935 r. nadającą tytuł Honorowego Obywatela Gminy Bodzentyn Józefowi Piłsudskiemu i pamiętając o pobycie Komendanta w Bodzentynie  30 i 31 października 1914 r., nadała Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn jako wyraz hołdu i czci dla Jego zasług.

Pani Profesor na wstępie stwierdziła, że dzień ten jest bardzo ważny dla wszystkich, ponieważ wspomina się pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Bodzentyn – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przypomniała wszystkim, że w bardzo dużym stopniu dzięki Józefowi Piłsudskiemu w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość. Podziękowała władzom Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Radnym, którzy w bardzo przychylny sposób przyjęli inicjatywę podjęcia nowej uchwały. Wspominała również o tym, że w roku 1934, tylko 14 miejscowości z województwa świętokrzyskiego nadało tytuł honorowego obywatela Józefowi Piłsudskiemu. Później z biegiem lat nadań tych było coraz więcej, zwłaszcza w 1935 roku przed śmiercią Józefa Piłsudskiego, wówczas było ich już ok. 200. Zaznaczyła, że Bodzentyn jest jednym z pierwszych miast, które przypomniało sobie o akcie z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Podkreśliła wagę faktu, że Bodzentyn jest miejscowością, która dba o pamięć narodową, okazuje patriotyzm i przywiązanie do historii. 

Przedstawiciel Delegatury IPN w Kielcach Pani dr Justyna Staszewska przeczytała list od Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach. Pani dr Dorota Koczwańska-Kalita gratulowała mieszkańcom, gminie oraz miastu „tak zacnego obywatela, który będzie przykładem oddania i patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń”.

Pan Witold Comber w swym wystąpieniu podkreślił wagę uroczystości a także złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Dodatkowo zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, harcerzy i naszych następców „o troskę nad wszystkimi miejscami pamięci narodowej i takie planowanie pracy szkół by tematyka historyczna Bodzentyna był wszechobecna na lekcjach i różnych zajęciach.”

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka odczytał uchwałę nr VIII/54/2017 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Bodzentyn. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

Po przyjęciu uchwały Pan Burmistrz odczytał list od dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Pana Krzysztofa Jaraczewskiego, który jest również wnukiem Marszałka. Pan Dyrektor pomimo zaproszenia, niestety nie mógł osobiście wziąć udziału w uroczystościach, ale w swym liście skierowanym do mieszkańców naszej Gminy wyraża wdzięczność, „że akt nadania honorowego obywatelstwa zostanie przekazany właśnie do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które czepiąc z historii i idei bliskich Marszałkowi pragnie budować przyszłość na kolejne stulecia dla Polski.”

Przewodniczący Rady Miejskiej z kolei odczytał list od Wojewody Świętokrzyskiej kierowany do Pani Profesor Urszuli Oettingen, w którym dziękowała za zaproszenie do udziału w uroczystościach i gratulowała tej wspaniałej inicjatywy.

Pan Stefan Rachtan wyraził serdeczne gratulacje dla tak cennych inicjatyw. Zauważył, że miasto Bodzentyn ma wspaniałą długą historię, którą należy ciągle odnawiać. Powiedział, że „słuszną myślą jest nawiązywać do historii Bodzentyna, ponieważ gdy powstawały Dni Bodzentyna, czyli w 1973 roku, główną myślą było, aby mieszkańcom Bodzentyna i regionu przywrócić pamięć o historii, ukazać wybitnych ludzi, którzy się stąd wywodzili, przybliżyć ich postacie oraz rozwijać wśród młodego pokolenia pamięć o tych ludziach.” Wyraził również nadzieję, że w dalszym ciągu prace dążące do pogłębienia wiadomości dotyczących związków Józefa Piłsudzkiego z Bodzentynem będą się rozwijały. Na koniec jeszcze raz w imieniu swoim oraz ks. dr Leszka Sikorskiego złożył Radzie Miejskiej, fundatorom oraz organizatorom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia powodzenia w realizacji planowanych przedsięwzięć.

Po oficjalnym zakończeniu sesji miały miejsce dwa wystąpienia. Dr Justyna Staszewska z Delegatury IPN w Kielcach przedstawiła portret wybitnego Polaka – Józefa Piłsudskiego.  Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen z kolei opowiedziała o Józefie Piłsudskim na ziemi świętokrzyskiej.

Następnie drużyna harcerska działająca przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie przygotowała specjalnie na tę okoliczność program artystyczny. Druhny i druhowie odczytywali wiersze, w których tematem przewodnim była postać Marszałka. Pomiędzy wierszami odtwarzane były nagrania wypowiedzi samego Józefa Piłsudskiego oraz pieśni o Jego osobie.

Na samo zakończenie uroczystości Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie zagrała koncert pieśni patriotycznych.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech