Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych  w okresie od dnia 9 maja do dnia 10 maja 2017 r. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowaniu szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku przymrozków wiosennych dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy Bodzentyn pokój nr 1(Rolnictwo) .

Do wniosku o szacowanie szkód należy obowiązkowo dołączyć:

  • kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok(można dołączyć w późniejszym terminie)

Wypełniony formularz wniosku rolnik winien złożyć niezwłocznie.

Wyznacza się ostateczny termin składania wniosków do dnia 22.05.2017r. (poniedziałek, do godz. 16.15).

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i  Gminy w Bodzentynie. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

Powołana przez Wójta Gminy Komisja (składająca się z przedstawiciela Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przedstawiciela Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i pracowników Burmistrza) przeprowadzi wizję wszystkich szkód wymienionych we wniosku, sporządzi dokumentację fotograficzną, dokona szacunku zakresu i wysokości strat oraz sporządzi protokoły szkód.

W ciągu 30 dni od ostatniego dnia przeprowadzenia lustracji w terenie Komisja przekaże Wojewodzie Świętokrzyskiemu zestawienie zbiorcze z terenu gminy, 2 egzemplarze indywidualnych protokołów oszacowania szkód wraz z załącznikami w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, imienny wykaz poszkodowanych.

W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez przymrozki wiosenne w terminie do 20 maja wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisję jednak nie wyżej niż 50% plonu (w tym przypadku do wyliczenia wysokości szkód nie uwzględnia się plonów roślin które zostały zasiane po zlikwidowanych uprawach ozimych).

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Producenci rolni mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Przypomina się o obowiązkowym zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Miasta i  Gminy w Bodzentynie– tel. 41 3115-511,3115-010 wew. 13.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech