Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza do włączenia się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza do włączenia się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD). 

Prosimy o składanie wniosków z proponowanymi zmianami:

 1. Kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”:

2. Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”:

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 7/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 9/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 do wniosku dotyczącego zmiany kryteriów należy załączyć:

1) propozycje zmiany kryteriów, które:

  • posiadają metodologię wyliczania,
  • są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
  • dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;

2) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium;

3) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi programów finansujących RLKS kryteria wyboru operacji powinny być:

1)  obiektywne,

2)  niedyskryminujące,

3)  przejrzyste,

4)  powiązane z diagnozą obszaru,

5) bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,

6) mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów,

7) kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag
nie budzi wątpliwości,

8) dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum

oraz zgodnie z  EFRROW premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

1) generujące nowe miejsca pracy,

2) innowacyjne,

3) przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,

4) realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju),

5) ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

Wnioski z proponowanymi zmianami kryteriów prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2017 roku na adres:
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

 

Lucyna Micek

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech