Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

W styczniu 2017 r. Gmina Bodzentyn zawarła z Politechniką Świętokrzyską porozumienie o współpracy. Ze strony Politechniki porozumienie podpisał  JM Rektor prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, zaś Gminy Bodzentyn Burmistrz Dariusz Skiba.

Politechnika, jako jedyna w regionie uczelnia techniczna o statusie uniwersyteckim, oferuje dla Bodzentyna wsparcie merytoryczne działań rewitalizacyjnych terenu wokół ruin pałacu biskupów krakowskich, doliny rzeki Psarki i stawów biskupich. Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury pod opieką dr. hab. inż. arch. Lucjana Kamionki – Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki oraz dr. inż. arch. Marka Barańskiego, w ramach projektu semestralnego, praktyk zawodowych i dyplomowych będą opracowywać dokumentację architektoniczną rewitalizowanych przestrzeni publicznych Bodzentyna.

Studenci wezmą udział w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół murów pałacu i stawów biskupich wraz z tzw. „małą targowicą” i parkingiem przy kościele parafialnym, projektowanym amfiteatrem/muszlą koncertową oraz ścieżką edukacyjną wzdłuż stawów. Również przedstawią propozycje dotyczące rewaloryzacji biskupiej rezydencji i uporządkowania zieleni mającej na celu m.in. uczytelnienie bryły pałacu w krajobrazie.

Prace konkursowe posłużą przy opracowywaniu przez Gminę dokumentacji projektowo-wykonawczej rewitalizowanych terenów Bodzentyna  w związku z zamiarem ubiegania się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Rozwiązania koncepcyjne będą wcześniej konsultowane z mieszkańcami i zainteresowanymi podmiotami w celu wybrania opcji najbardziej przyjaznej i odpowiadającej na potrzeby osób korzystających.

Współpraca z Politechniką Świętokrzyską to również promocja tej uczelni wśród młodzieży i mieszkańców Gminy Bodzentyn pod kątem podejmowania studiów na kierunkach technicznych. W ramach współpracy Gmina Bodzentyn zobowiązała się do udostępnienia zabytkowych obiektów  dla celów zwiedzania oraz dydaktycznych, w tym odbywania praktyk i realizacji prac dyplomowych, projektowych i plenerowych, zorganizowania wystaw prac oraz zabezpieczenia zakwaterowania i wyżywienia studentom. Działania te z ramienia Gminy Bodzentyn koordynować będą dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen – Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn i  J. Gawlik – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych UMiG w Bodzentynie.

Gmina już od kilkunastu miesięcy przygotowuje się do rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Bodzentyn. W listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska uchwaliła „Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023” – podstawowy dokument przy ubieganiu się o środki unijne na rewitalizację. Dokument ten jest obecnie oceniany przez Urząd Marszałkowski.

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycyjnych projektów rewitalizacyjnych w gminach jest planowany w III kwartale br.

 

                                                                                                   Urszula Oettingen, JG

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech