Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

Gmina Bodzentyn wraz z Fundacją Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.

Projekt „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn” jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych).

Projekt realizowany jest od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Głównymi jego celami są podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania, które są skierowane do 180 uczniów z czterech szkół podstawowych. Będzie to możliwe dzięki zajęciom matematycznym, językowym, z zakresu ICT i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 12 nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych na lekcjach.

Do projektu zakwalifikowały się cztery szkoły podstawowe z Gminy Bodzentyn, których uczniowie uzyskali wyniki z egzaminów zewnętrznych szóstoklasistów w 2015 r. na poziomie niższym niż średnia dla województwa świętokrzyskiego. Są to: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa im. A. Wacińskiego w Bodzentynie oraz Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.

Wszyscy uczniowie otrzymają wsparcie w postaci zajęć dodatkowych z matematyki i z języka angielskiego, warsztatów „Uczę się kreatywnie”, indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztatów „Matematyka w Kosmosie”. Dodatkowo odbędzie się wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oprócz tego, 40 uczniów weźmie udział w certyfikowanym kursie, podnoszącym kompetencje komputerowe, który jest zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Kwota dofinansowania tego projektu wynosi 567 148,75 zł.

 

Dofinansowanie dla Gimnazjum z Bodzentyna

Ponad 480 000 złotych na zajęcia edukacyjne i pomoce naukowe w ramach projektu realizowanego przez naszą Gminę w partnerstwie z FundacjąCentrum Europy Lokalnej.

Projekt „Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Działanie 8. 3 – Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Poddziałanie 8.3.4 – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. Okres realizacji projektu przewidziany jest od 01.10.2016 r. do 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 120 uczniów. Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie, poprzez odbycie zajęć matematycznych,

językowych, przyrodniczych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 12 nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach do końca czerwca 2018 r.

Do I edycji realizacji projektu zaproszono 60 uczniów gimnazjum.

Wsparcie dla uczniów obejmuje:

1. Budowanie kompetencji kluczowych z matematyki i angielskiego:

• Przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego

• Przeprowadzenie zajęć z matematyki

2. Wzmacnianie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy:

• Podniesie przez uczniów kompetencje ICT poprzez odbycie kursu ECDL BASE

• Odbycie warsztatów z umiejętności uczenia się

• Wsparcie uczniów w postaci indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego

3. Nauczanie eksperymentalne przedmiotów przyrodniczych:

• Przeprowadzenie zajęć eksperymentalnych z poszczególnych bloków przyrodniczych

• Przeprowadzenie warsztatów „Kosmiczna fizyka”

• Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w W-wie

• Wyjazd do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie

Dodatkowo w ramach projektu przewidziane jest wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej, biologicznej w pomoce i sprzęt informatyczny, a także zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu informatycznego do zajęć z matematyki i j. angielskiego.

Kwota dofinansowania to 480 885,30 zł.

/JW/

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech