Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

W dniu 13.11.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba spotkał się kolejny już raz w tym roku z mieszkańcami Bodzentyna.

Do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie licznie przybyli mieszkańcy zainteresowani planami rozwoju miasta oraz poczynionymi inwestycjami.

Na wstępie Pani Monika Jamróz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowała program odnawialnych źródeł energii pt.: „ Programy Wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii dla inwestycji realizowanych u mieszkańców województwa świętokrzyskiego”. Poinformowała o sposobach pozyskiwania pieniędzy na montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków, a także o warunkach dofinansowania programu dla osób fizycznych. Ponadto zaprezentowała Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” w tym projekty parasolowe, polegające na możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp cieplnych.

Następnie burmistrz przedstawił prezentację multimedialną na temat zrealizowanych oraz planowanych  na lata 2016 – 2012 inwestycji. W prezentacji ujęte zostały m.in. planowane oraz zrealizowane inwestycje drogowe na terenie Gminy Bodzentyn, plan gospodarki niskoemisyjnej, gospodarka wodno – ściekowa, oraz projekty rewitalizacji Bodzentyna. Ponadto szczegółowo omówiono bieżącą działalność Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn. Przedstawił wyniki badań satysfakcji pacjentów, które przeprowadzone zostały w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.

W dalszej kolejności głos zabrał Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn - Wojciech Furmanek, który w nawiązaniu do funduszu sołeckiego omówił przyjętą przez Radę Miejską uchwałę o utworzeniu Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców Bodzentyna, który jest wydzieloną częścią budżetu gminy, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio jego mieszkańcy. Poinformował, iż wnioski o jego utworzenie wpłynęły od przewodniczącej Społecznej Rady Kultury Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn - dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen oraz radnego J. Zygadlewicza. Wnioski od osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych poparte podpisami co najmniej 15 osób można składać do końca lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy. Wybór wniosków do realizacji odbędzie się poprzez głosowanie mieszkańców na zebraniu w kwietniu 2017 r.

W drugiej części spotkania mieszkańcy zadawali pytania, składali wnioski, a w sprawach różnych dyskutowali nad bieżącymi problemami mieszkańców. Pytania dotyczyły przedstawionego wcześniej dofinansowania z WFOŚiGW, podatków od środków transportu, szkół, służby zdrowia, rewitalizacji ulic Bodzentyna, oświetlenia oraz spółki komunalnej.

Na zakończenie spotkania Pan Burmistrz podziękował wszystkim mieszkańcom  za przybycie.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech