Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach marzec i kwiecień 2023 r. wydał 18 zarządzeń. Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 6 marca 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
 • Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wyników oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
 • Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówień publicznych w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Gminy Bodzentyn oraz Miasta i Gminy Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej.
 • Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Skontrowej w celu przeprowadzenia skontrum zasobu Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Barbary Świetlik Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej im.Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie za rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego.
 • Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2020 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Z dokładną treścią zarządzeń, podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach marzec i kwiecień 2023 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podjętych w 2023 r.: https://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2023_r

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech