Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach styczeń i luty 2023 r. wydał 20 zarządzeń. Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.
 • Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w roku 2023 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2023 roku przez organizację pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn do przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone w ramach ,,Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn" na 2023 rok oraz określenia jej trybu pracy i zadań.
 • Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Bodzentyn w 2023 roku.
 • Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku.
 • Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w roku 2023 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2023 roku przez organizację pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia sposobu sporządzenia i przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
 • Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie możliwości zgłaszania członków komisji konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich.
 • Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach planu finansowego tego rachunku.
 • Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenia Nr 112/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Gminy Bodzentyn oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2023 roku.
 • Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wiącka, Psary Kąty.
 • Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 lutego 2023 r. wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Z dokładną treścią zarządzeń, podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach styczeń i luty 2023 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podjętych w 2023 r.: https://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2023_r

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA