Na przełomie lutego i marca 2023r. w naszej szkole obchodziliśmy Szkolne Dni Profilaktyki. Ich organizacją zajęły się panie: Paulina Drapisz, Maria Łoboda i Beata Telka. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami mieli okazję uczestniczyć w szeregu działań skoncentrowanych na profilaktyce uzależnień i hejtu.

Wychowawcy w klasach 1-3 przeprowadzili zajęcia dotyczące cyberprzemocy. Zajęcia zostały przeprowadzone na podstawie scenariusza z wykorzystaniem opowiadań, tematycznych kolorowanek, rebusów i krzyżówek przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

W starszych klasach pedagog szkolny przeprowadził zajęcia na temat używek, uzależnień chemicznych i behawioralnych. Młodzież obejrzała filmiki, prezentacje oraz wzięła udział w dyskusji.

Uczniowie spotkali się także z policjantem dzielnicowym- asp. Tomaszem Mrozem, który mówił na temat prawnych aspektów uzależnień i działań niepożądanych typu: wymuszenia, kradzieże, groźby, czyny karalne, cyberprzemoc, przestępstwa w sieci. Uczniowie dowiedzieli się, że nie są bezkarni i że nie warto dopuszczać się tego rodzaju zachowań.

Odbyły się również zajęcia ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie. Druhowie przedstawili uczniom podstawy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Uczniowie mieli okazję poćwiczyć na fantomie przywracając właściwą resuscytację oddechowo-krążeniową.

Dyrekcja, pedagog szkolny oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi serdecznie dziękują strażakom OSP w Bodzentynie oraz asp. Panu Tomaszowi Mrozowi za przeprowadzenie ciekawych zajęć z naszymi uczniami.

Podsumowaniem szkolnych Dni Profilaktyki była wystawa przybliżająca pojęcia profilaktyki, uzależnienia, hejtu oraz rodzaje uzależnień i możliwe źródła pomocy dla uczniów jej szukających (min. numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, adresy organizacji zapewniających pomoc).

 

Pedagog szkolny

Paulina Drapisz

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA