Niebawem rozpocznie się dalszy etap budowy świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej. W dniu 1 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn została podpisana umowa pomiędzy Biblioteką Publiczną im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie a firmą MAR-BUD Mariusz Nawrocki na realizacji zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Wola Szczygiełkowa”. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót wykończeniowych wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy, a dokładniej:

-           rozłożenie instalacji wod-kan. i elektrycznej wraz z montażem osprzętu,

-           wykonanie posadzek i okładzin ścian,

-           wykonanie tynków wewnętrznych,

-           wykonanie ocieplenia stropu nad parterem,

-           malowanie ścian i sufitów,

-           wykonanie ocieplenia ścian, (pas pod podbitką wykonany),

-           wykonanie przyłącza wodnego,

-           wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,

-           wykonanie przyłącza elektrycznego,

-           wykonanie instalacji PV,

-           wykonanie zagospodarowania terenu wraz z miejscami parkingowymi,

-           uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Powyższe prace mają zostać wykonane do końca czerwca br. a ich koszt wynosi 398 000,00 zł brutto. Przy podpisywaniu umowy obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie, Radna Rady Miejskiej Bogusława Jankowicz, Sołtys Sołectwa Wola Szczygiełkowa Bożena Wyglądacz oraz wykonawca umowy Mariusz Nawrocki.

Jest to już kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej. Warto nadmienić, iż mieszkańcy już od kilku lat zgodnie przeznaczali środki z funduszu sołeckiego na realizację tej inwestycji, co tylko podkreśla fakt, jak ważne jest powstanie takiego miejsca w ich sołectwie. Szczególnie zaangażowani w powstanie świetlicy są członkowie Stowarzyszenia Wolanie spod Łysicy, ponieważ dla ich dalszego rozwoju kluczowe jest stworzenie miejsca, w którym będą mogli spotykać się na próby swojego zespołu folklorystycznego. Świetlica w przyszłości będzie mogła także pełnić funkcję stołówki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowiej, ponieważ obiekt budowany jest na sąsiedniej działce. W nowym budynku będzie znajdowała się kuchnia, łazienka oraz przestronna sala, w której w niedalekiej już przyszłości będą mogły odbywać się spotkania mieszkańców.

Realizacja inwestycji podzielona została na trzy etapy. W ramach realizacji etapu I w 2019 roku rozpoczęto budowę świetlicy do poziomu”0”. Całkowity koszt realizacji etapu I wyniósł 52 275,00 zł, z czego 30 897,03 zł stanowił fundusz sołecki na 2019 r., a 21 377,97 zł pochodziło z wkładu gminy. Następnie zrealizowano etap II inwestycji, a jego całkowity koszt wyniósł 123 040,34 zł, z czego 32 139,84 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Szczygiełkowa, natomiast wkład własny gminy to 90 900,50 zł. Obecnie realizowany będzie już ostatni III etap inwestycji.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA