W dniu 20 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wziął udział w spotkaniu w Bielinach. Podczas spotkania została podpisana umowa na realizację projektu „Śladami kultury benedyktyńskiej”. Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” wynosi dokładnie 24 495 899,31 zł brutto.
 
Projekt zakłada stworzenie szlaku kulturowego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich. Zasadniczą częścią projektu jest rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie.
 
Na spotkaniu obecne były strony realizatora projektu, włodarze gmin partnerskich uczestniczących w realizacji projektu „Śladami kultur benedyktyńskiej” tj. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas oraz pracownicy biura Związku. Ponadto w spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Budowlanego RYSTAL-BUD Sp. z o.o z Kielc.
 
Warto nadmienić, iż realizacja rewitalizacji ruin możliwa jest dzięki wcześniejszemu ich przejęciu we władanie przez władze gminy Bodzentyn. W dniu 11 marca 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba zwrócił się do Starosty Kieleckiego Michała Godowskiego o przekazanie w formie darowizny terenu, na którym znajdują się ruiny zabytkowego pałacu Biskupskiego o powierzchni 3 ha gruntu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie gruntu, dzięki czemu Gmina Bodzentyn na mocy aktu notarialnego zawartego w dniu 29 października 2015 roku stała się jego właścicielem.

Zdjęcia - Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świetokrzyskich w Bielinach

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA