Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn  nr 10/2023 w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kandydatów na członków komisji zgłaszać można do dnia 14.02.2023 r.

Zarządzenie

Załącznik nr. 1 do zarządzenia

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA