KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W związku z powyższym do właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Wyżej wymienione prace powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.  

Zgodnie z art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny, natomiast zgodnie z treścią art. 91a powyższej ustawy  kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych  z terenu powiatu kieleckiego o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach

mgr inż. Jolanta Banasik

 

Kielce, styczeń 2023 r.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA