Reaktywacja programu wspierającego powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym bywa dla mam dużym wyzwaniem emocjonalnym i logistycznym. Jedną z głównych przyczyn bierności zawodowej matek jest trudność łączenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi. Problem z zapewnieniem i opłaceniem opieki nad dzieckiem w godzinach pracy także nie ułatwia podjęcia decyzji o powrocie na etat.  Poczucie braku własnych kompetencji lub ich utraty po dłuższej nieobecności na rynku pracy, to obawa wymieniana w dalszej kolejności.

Realizacja działań w programie specjalnym Powiatowego Urzędu pracy w Kielcach pn. "Mama pracuje, żłobek/przedszkole wychowuje" ukazała skalę zainteresowania matek pomocą w powrocie na rynek pracy. Stąd pomysł na kolejną edycję programu specjalnego w 2023 roku, tym razem pod nazwą „Mama pracuje –
reaktywacja”.

Do udziału w nowym programie PUP w Kielcach zachęca kobiety, które po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej, związanym z wychowaniem dziecka do 7 roku życia, nie kontynuowały ani nie podjęły nowego zatrudnienia.

Co program oferuje?
Program specjalny „Mama pracuje – reaktywacja” ma charakter kompleksowy i odpowiada na potrzeby jego potencjalnych uczestniczek. Mamy chętne do powrotu na rynek pracy mają możliwość udziału w:

  • pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym – pracownicy urzędu pracy pomogą w określeniu
    predyspozycji zawodowych i wyborze kierunku szkolenia, a także dobiorą odpowiednią ofertę
    stażu;
  • szkoleniu indywidualnym;
  • pięciomiesięcznym stażu zawodowym.

Uczestniczki programu mogą liczyć na wypłatę stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. Kompleksowości nadaje możliwość refundacji kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem przebywającym w żłobku/przedszkolu lub pod nadzorem opiekunki, podczas gdy mama odbywa szkolenie lub staż.

Dla Pań, które po zakończeniu udziału w stażu podejmą zatrudnienie na umowę o pracę, czeka atrakcyjna premia finansowa.

Jak można zgłosić chęć udziału?
Wystarczy odwiedzić swojego doradcę klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych i wypełnić ankietę rekrutacyjną. Nabór do programu trwa do uzyskania grupy, lecz nie dłużej niż do 31.01.2023 roku.

Program specjalny jest realizowany od stycznia 2023 roku i potrwa do końca bieżącego roku.

Dodatkowe informacje na temat programu specjalnego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach pok. 128 i 113, tel. 41 367-11-81 lub  41-367-11-21.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA