W dniu 30 grudnia 2022 roku Zespół Opiniujący Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn na 2023 rok, powołany Zarządzeniem Nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 grudnia 2022r., dokonał oceny zgłoszonych projektów.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie wpłynęło 3 projekty, które przeszły pozytywną weryfikację formalno – prawną. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane pod względem ich wartości społecznej. Autorzy wszystkich złożonych projektów zgłosili zadania, które są niezwykle istotne dla mieszańców naszego miasta.

Przypominamy, iż w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 do dyspozycji będzie kwota 117 774,41 zł.

Podsumowując, w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn wpłynęło 3 wnioski od mieszkańców, wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację i zostaną poddane głosowaniu w dniu 22 stycznia 2023 roku od godziny od godziny 09.00 do 18.00.

Poniżej prezentujemy projekty, które wezmą udział w głosowaniu.

  1. ,,Kino plenerowe oraz strefa zabawy dla przedszkolaków”

Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca spotkań w postaci plenerowego Kina Letniego na płycie Rynku Górnego w Bodzentynie. Ponadto w ramach budżetu  zakupione zostaną przenośne zabawki, które ustawione zostaną na płycie podwórka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie.

 - Autorzy: Zagórska Dagmara, Fąfara Tomasz 

Koszt projektu  117 774,41 zł

  1. „Zakup czujników tlenku węgla dla każdego gospodarstwa domowego w mieście Bodzentyn”

Czujnik czadu dla Ciebie i Twojej rodziny! Przez ostanie 10 miesięcy w województwie świętokrzyskim strażacy do pożarów budynków mieszkalnych wyjeżdżali 760 razy, gdzie życie straciło 16 osób, a 57 zostało rannych. Liczby te stale rośną! Projekt ma na celu zakup czujników tlenku węgla dla każdego gospodarstwa domowego oznaczonego numerem budynku.

 - Autorzy: Kamil Stefańczyk, Tomasz Stefańczyk 

Koszt projektu 116 470,00 zł

  1. „Bodzentyn na sportowo – zagraj na nowym boisku „Łysicy”

Bodzentyn na Sportowo – to wykonanie ogólnodostępnego, oświetlonego boska sportowego z naturalną nawierzchnią oraz towarzyszącym zapleczem aktywności dla dzieci wraz z infrastrukturą dodatkową zawierającą: mini trybuny, bramki i piłkochwyty. Nowopowstały obiekt znajdzie się przy ul. Wolności 4 w Bodzentynie oraz posłuży społeczności lokalnej do uprawiania sportu, w tym głównie dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz seniorom.

 - Autor: Matysek Mateusz

Koszt projektu 117 000,00 zł

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 R.

 

plakat

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA