W dniu 30.12.2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 z późn. zm.). Ofertę zamieszcza się na 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy w terminie do 10 stycznia br. może złożyć uwagi dotyczące oferty.

Komunikat

Oferta

Formularz uwag

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA