Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach listopad i grudzień 2022 r. wydał 26 zarządzenia. Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bodzentyn na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku.
 • Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.
 • Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Śniadka.
 • Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego propozycje projektów do zrealizowania w ramach ,,Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn" na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego.
 • Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.
 • Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego.

Z dokładną treścią zarządzeń, podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiącach listopad i grudzień 2022 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podjętych w 2022 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2022_r

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech