Pod koniec listopada br. zakończyły się prace renowacyjne zabytkowej kapliczki Świętej Barbary we Wzdole Rządowym. Gmina Bodzentyn na ten cel złożyła wniosek o darowiznę w programie „Czuwamy! Pamiętamy!” Edycja V Fundacji Orlen. Pod koniec lipca gmina otrzymała informację o przyznanym grancie w wysokości 10 000,00 złotych. Dzięki pozyskanym środkom kapliczka zyskała nowy wygląd poprzez wymianę dachu, naprawę elewacji oraz renowację pamiątkowej tablicy.

W dniu 7 grudnia br. efekty renowacji kapliczki upamiętniającej górników i żołnierzy Armii Krajowej oglądała Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek oraz przedstawiciel Fundacji Orlen Agnieszka Niewińska. Środki z Fundacji Orlen pozyskano dzięki pomocy Poseł na Sejm RP Agaty Wojtyszek oraz  dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen. Krótką historię tego wyjątkowego miejsca przedstawiła przybyłym gościom prof. Urszula Oettingen. Warto nadmienić, że koordynatorem projektu z ramienia gminy był Zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Marcin Chrzęszczyk, przy pomocy merytorycznej dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen Prezesa Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Kapliczka Świętej Barbary położona jest na przepięknym malowniczym wzgórzu, skąd rozpościera się widok na gminę Bodzentyn. Obiekt został wzniesiony w 1 poł. XIX w.  przez górników z okolicznych terenów trudniących się wydobywaniem rud żelaza i wypalaniem węgla drzewnego, którzy wędrowali do pracy w hutach w okolicy Suchedniowa i Parszowa. Kapliczka została poświęcona ich patronce, czyli Świętej Barbarze. Na części frontowej budowli znajduje się tablica umieszczona przez żołnierzy Armii Krajowej z podziękowaniem dla mieszkańców Gór Świętokrzyskich za pomoc w latach II wojny światowej.

Środki z Fundacji Orlen otrzymało także Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa. Stowarzyszenie zgodnie ze złożonym wnioskiem przeznaczyło otrzymany grant na renowację Pomnika Pamięci Ofiar Hitlerowskiego Terroru w Woli Szczygiełkowiej. Realizacja projektu rozpoczęła się uroczystym spotkaniem społeczności szkolnej i wiejskiej w rocznicę tragicznego września w Miejscach Pamięci. Dzięki podpisanej umowie o darowiznę wyremontowano górną część pomnika. Cześć prac tj. usuniecie spękanych powierzchni, mycie i malowanie pomnika wykonali nieodpłatnie członkowie stowarzyszenia i mieszkańcy Woli Szczygiełkowej.

Kapliczka Świętej Barbary oraz Pomnik w Woli Szczygiełkowej to miejsca o szczególnej wartości dla naszej gminy zarówno pod względem kulturowym, jak i turystycznym. Bardzo cieszy mnie fakt, że kolejne zabytkowe miejsca zostały poddane pracom renowacyjnym. – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA