W dniu 29 listopada odbyła się już piętnasta sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie w bieżącym roku. Podczas posiedzenia Radni podejmowali wiele ważnych uchwał  m.in.

- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2047,

- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,

- uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r.,

- uchwałę w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Wszystkie uchwały nad którymi obradowali Radni można przeczytać na stronie bodzentyn.esesja.pl.

Listopadowa sesja miała także szczególny charakter, ponieważ uczestniczył w niej wyjątkowy gość -  Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik.

Wicemarszałek opowiedziała o dotychczasowej współpracy z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn m.in. o realizowanych działaniach wspierających seniorów. Podziękowała Panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie za przystąpienie do nowego projektu skierowanego do seniorów, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ponadto zachęcała do sięgania po środki finansowe z realizowanych obecnie projektów. Pani Wicemarszałek podzieliła się także informacjami dotyczącymi rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Burmistrz Pan Dariusz Skiba, zabierając głos, wyraził wdzięczność za dotychczasową współpracę oraz za wszystkie realizowane działania na rzecz seniorów. W ramach podziękowania Burmistrz wraz z Radnymi przekazali na ręce Pani Wicemarszałek symboliczne kwiaty i życzenia dalszej owocnej pracy oraz realizacji wszystkich zaplanowanych działań.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA