Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że opracowany na zlecenie Gminy Bodzentyn projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” (PGN), został zweryfikowany pozytywnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

PGN jest w trakcie analizy pod kątem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych, analizę scenariuszy rozwiązań dla wyznaczonych kierunków działań. Ponadto dokument zawiera zaplanowane działania ograniczające zużycie energii i redukujące emisję dwutlenku węgla.

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn wyniósł 29 450 zł z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach wyniosło 26 505 zł.

wfos

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech