Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o

Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 3115401

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 805 000,00 zł

ogłasza nabór na stanowisko

INFORMATYK

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym lub pokrewne;
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość budowy i obsługi sprzętu IT,
 • bardzo dobra znajomość Windows 10/11;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • dobra znajomość systemów serwerowych Microsoft 2016/2019 oraz Active Directory;
 • znajomość usług DHCP, DNS;
 • znajomość technologii LAN/WAN, IP, VPN, Wireless LAN;
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci oraz ochrony danych osobowych;
 • posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia w zarządzaniu i administrowaniu powierzonymi systemami informatycznymi;
 • umiejętność tworzenia serwisów WWW, opartych na popularnych platformach CMS.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów użytkowników;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz podporządkowania się regułom i instrukcjom;
 • samodzielność, kreatywność oraz odporność na stres;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • mile widziana znajomość pracy w systemie Cogisoft;
 • mile widziana znajomość bazy danych SQL i MySQL;
 • uprawnienia SEP do 1 kV;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • administrowanie siecią komputerową;
 • administrowanie bazami danych;
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi;
 • administrowanie Systemem Zarządzania oraz pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów;
 • administrowanie usługami zewnętrznymi (hosting, cloud);
 • obsługa oprogramowania wspomagającego procesy zarządzania;
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz zapewnienie zabezpieczenia systemu informatycznego;
  • szkolenie użytkowników komputerów w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  • zarządzanie portalami internetowymi (administracja, tworzenie, modyfikacja);
  • tworzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami;
  • pomoc techniczna użytkownikom sieci.
 1. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko informatyk oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”,

 • dodatkowa klauzula CV w przypadku, gdy kandydat wyraża wolę przechowywania jego dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”.

 • kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko informatyk w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z  o.o., Kielecka 83, w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopercie), za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o.  informuje, że:

 • administratorem danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;
 • dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla których zostały przekazane;
 • w przypadku powierzenia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności dotyczących przeprowadzenia rekrutacji, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych mogą być udostępniane tym podmiotom;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
 • dokumenty aplikacyjne będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, chyba że osoba, której dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • bez wyraźniej zgody osoby, której dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą przechowywane, ani wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • za dzień złożenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczenia do PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA